Monday, May 20, 2024
Lenovo

ປີໃໝ່ລາວປີນີ້ ມີໃຜກັບໄປຢາມບ້ານແດ່? 

ໃນທຸກໆປີ ເມື່ອໃກ້ຈະຮອດເທດສະການ ບຸນປີໃໝ່ລາວ ຫຼາຍຄົນທີ່ມາຈາກຕ່າງແຂວງ ຕ່າງກໍພາກັນເດີນທາງກັບບ້ານເພື່ອໄປຢາມພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງ ເພື່ອຫຼິ້ນບຸນປີໃໝ່ຢູ່ທີ່ບ້ານເກີດ, ແຕ່ສຳລັບປີນີ້ກໍເຂົ້າປີທີ 3 ແລ້ວ ທີ່ມ່ີການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ເຊິ່ງບາງຄົນເລືອກທີ່ຈະບໍ່ກັບບ້ານຍ້ອນຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເດີນທາງ, ຊື້ເຄື່ອງຝາກເຄື່ອງຕ້ອນ ແລະ ອື່ນໆ. ແຕ່ກໍມີສ່ວນຫຼາຍທີ່ເລືອກເດີນທາງກັບບ້ານເພື່ອໄປສະຫຼອງປີໃໝ່ກັບຄອບຄົວ. 

ພາບປະກອບ

ນາງ ນົກ ຈາກເມືອງ ຫົວເມືອງ, ແຂວງ ຫົວພັນ, ມາເຮັດວຽກຢູ່ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ເປັນເວລາ 3 ປີແລ້ວ. ໃນຊ່ວງສົງການປີໃໝ່ລາວ ຂອງທຸກໆປີ ນົກ ຈະກັບບ້ານເພື່ອໄປຫຼິ້ນສົງການກັບຄອບຄົວ ແລະ ໝູ່ຄູ່ ກັບໄປເຮັດຂວັນປີໃໝ່, ໄປສົມມາພໍ່ແມ່, ໄປຫຼິ້ນສ້າງສັນກັບໝູ່ຄູ່ພີ່ນ້ອງ ແລະ ປີນີ້ກໍເຊັ່ນດຽວກັນ. 

ນາງ ນົກ

ສ່ວນນາງ ໄມຄຳ ເປັນຄົນເມືອງ ຄຳ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ, ມາເຮັດວຽກຢູ່ ນະຄອນຫຼວງ ໄມຄຳ ມາອາໄສຢູ່ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ໄດ້ 4 ປີແລ້ວ ພາຍຫຼັງທີ່ສຶກສາຈົບຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລ. ນ້ອງຈະກັບບ້ານທຸກໆ ປີໃໝ່ເພື່ອໄປຢາມພໍ່ແມ່ ເຖິງວ່າປີນີ້ຈະມີຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍອັນແຕ່ກໍຕ້ອງໄດ້ກັບ ເພາະໄທເຮືອນບໍ່ມີໃຜກັບ ນ້ອງຈຶ່ງໄດ້ກັບໄປຢູ່ນຳພໍ່ແມ່ ອີກຢ່າງ ຫຼິ້ນສົງການຢູ່ ວຽງຈັນ ນີ້ກໍບໍ່ມ່ວນຄືຫຼິ້ນຢູ່ບ້ານເຮົາ. 

ສຳລັບ ນາງ ແອ໋, ຈາກ ແຂວງຫົວພັນ ມາເຮັດວຽກຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ລາວຫາມາໄດ້ເດືອນປານ ແຕ່ບຸນປີໃໝ່ລາວປີນີ້ ກໍຈະກັບບ້າຄືກັນຍ້ອນຄິດຮອດພໍ່ແມ່ ແລະ ບ້ານເກີດ, ກັບໄປຫຼິ້ນ ໄປພັກຜ່ອນຫຼັງຈາກທີ່ເຮັດວຽກມາຫຼາຍ ແລ້ວຈຶ່ງກັບມາສູ້ກັບວຽກງານຕໍ່ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ. 

ແລ້ວທ່ານເດ້ ເລືອກທີ່ຈະສະຫຼອງ ບຸນປີໃໝ່ລາວ ຢູ່ໃນ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ຫຼື ກັບບ້ານໄປຢາມພໍ່ແມ່, ພີ່ນ້ອງ ແລະ ຄອບຄົວ ຢູ່ທີ່ຕ່າງແຂວງ.  

ບໍ່ວ່າຈະສະຫຼອງປີໃໝ່ລາວຢູ່ໃສກໍຕາມກໍຈົ່ງມີສະຕິ ແລະ ປະຕິບັດຕາມມາດຕະການທີ່ທາງຄະນະສະເພາະກິດໄດ້ແຈ້ງການຢ່າງເຂັ້ມງວດ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງທຸກຄົນ. 

ໃນທຸກໆປີ ເມື່ອໃກ້ຈະຮອດເທດສະການ ບຸນປີໃໝ່ລາວ ຫຼາຍຄົນທີ່ມາຈາກຕ່າງແຂວງ ຕ່າງກໍພາກັນເດີນທາງກັບບ້ານເພື່ອໄປຢາມພໍ່ແມ່ພີ່ນ້ອງ ເພື່ອຫຼິ້ນບຸນປີໃໝ່ຢູ່ທີ່ບ້ານເກີດ, ແຕ່ສຳລັບປີນີ້ກໍເຂົ້າປີທີ 3 ແລ້ວ ທີ່ມ່ີການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ເຊິ່ງບາງຄົນເລືອກທີ່ຈະບໍ່ກັບບ້ານຍ້ອນຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຕ່າງໆ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການເດີນທາງ, ຊື້ເຄື່ອງຝາກເຄື່ອງຕ້ອນ ແລະ ອື່ນໆ. ແຕ່ກໍມີສ່ວນຫຼາຍທີ່ເລືອກເດີນທາງກັບບ້ານເພື່ອໄປສະຫຼອງປີໃໝ່ກັບຄອບຄົວ. 

ພາບປະກອບ

ນາງ ນົກ ຈາກເມືອງ ຫົວເມືອງ, ແຂວງ ຫົວພັນ, ມາເຮັດວຽກຢູ່ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ເປັນເວລາ 3 ປີແລ້ວ. ໃນຊ່ວງສົງການປີໃໝ່ລາວ ຂອງທຸກໆປີ ນົກ ຈະກັບບ້ານເພື່ອໄປຫຼິ້ນສົງການກັບຄອບຄົວ ແລະ ໝູ່ຄູ່ ກັບໄປເຮັດຂວັນປີໃໝ່, ໄປສົມມາພໍ່ແມ່, ໄປຫຼິ້ນສ້າງສັນກັບໝູ່ຄູ່ພີ່ນ້ອງ ແລະ ປີນີ້ກໍເຊັ່ນດຽວກັນ. 

ນາງ ນົກ

ສ່ວນນາງ ໄມຄຳ ເປັນຄົນເມືອງ ຄຳ, ແຂວງ ຊຽງຂວາງ, ມາເຮັດວຽກຢູ່ ນະຄອນຫຼວງ ໄມຄຳ ມາອາໄສຢູ່ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ໄດ້ 4 ປີແລ້ວ ພາຍຫຼັງທີ່ສຶກສາຈົບຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລ. ນ້ອງຈະກັບບ້ານທຸກໆ ປີໃໝ່ເພື່ອໄປຢາມພໍ່ແມ່ ເຖິງວ່າປີນີ້ຈະມີຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍອັນແຕ່ກໍຕ້ອງໄດ້ກັບ ເພາະໄທເຮືອນບໍ່ມີໃຜກັບ ນ້ອງຈຶ່ງໄດ້ກັບໄປຢູ່ນຳພໍ່ແມ່ ອີກຢ່າງ ຫຼິ້ນສົງການຢູ່ ວຽງຈັນ ນີ້ກໍບໍ່ມ່ວນຄືຫຼິ້ນຢູ່ບ້ານເຮົາ. 

ສຳລັບ ນາງ ແອ໋, ຈາກ ແຂວງຫົວພັນ ມາເຮັດວຽກຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ລາວຫາມາໄດ້ເດືອນປານ ແຕ່ບຸນປີໃໝ່ລາວປີນີ້ ກໍຈະກັບບ້າຄືກັນຍ້ອນຄິດຮອດພໍ່ແມ່ ແລະ ບ້ານເກີດ, ກັບໄປຫຼິ້ນ ໄປພັກຜ່ອນຫຼັງຈາກທີ່ເຮັດວຽກມາຫຼາຍ ແລ້ວຈຶ່ງກັບມາສູ້ກັບວຽກງານຕໍ່ຢູ່ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ. 

ແລ້ວທ່ານເດ້ ເລືອກທີ່ຈະສະຫຼອງ ບຸນປີໃໝ່ລາວ ຢູ່ໃນ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ຫຼື ກັບບ້ານໄປຢາມພໍ່ແມ່, ພີ່ນ້ອງ ແລະ ຄອບຄົວ ຢູ່ທີ່ຕ່າງແຂວງ.  

ບໍ່ວ່າຈະສະຫຼອງປີໃໝ່ລາວຢູ່ໃສກໍຕາມກໍຈົ່ງມີສະຕິ ແລະ ປະຕິບັດຕາມມາດຕະການທີ່ທາງຄະນະສະເພາະກິດໄດ້ແຈ້ງການຢ່າງເຂັ້ມງວດ ເພື່ອຄວາມປອດໄພຂອງທຸກຄົນ. 

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ອາຫານທຸກຄາບມີຜົນຕໍ່ການນອນຫຼັບ

ການນອນຫຼັບ ເປັນການພັກຜ່ອນດີທີ່ສຸດສຳລັບຮ່າງກາຍ ເພາະຊ່ວຍເພີ່ມ ແລະຮັກສາປະສິດທິພາບ ການເຮັດວຽກຂອງອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ໃຫ້ສົມບູນແຂງແຮງ. ໃນຂະນະດຽວກັນຜົນເສຍຂອງການນອນບໍ່ພຽງພໍ ຈະເຮັດໃຫ້ຈຸລັງຕ່າງໆ ເສື່ອມສະພາບ, ນຳ້ໜັກເພີ່ມ, ບໍ່ສົດຊື່ນ, ອ່ອນເພຍ ແລະອາລົມປ່ຽນແປງງ່າຍ. ໜຶ່ງໃນເຄັດລັບທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານນອນຫຼັບໄດ້ດີກໍຄື ອາຫານທຸກຄາບທີ່ທ່ານກິນເຂົ້າໄປນັ້ນເອງ.

ເປີດແອ ນອນຫຼັບໃນລົດ “ສ່ຽງເສຍຊີວິດ”

ຖ້າໃຜຮູ້ໂຕວ່າ ໂຕເອງຕ້ອງຂັບລົດໄກໆ ສິ່ງທຳອິດທີ່ຄວນຄຳນຶງ ກໍຄື ການພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມີສະຕິທີ່ດີ, ບໍ່ຫຼັບໃນ. ຖ້າພັກຜ່ອນມາບໍ່ພຽງພໍ ຮ່າງກາຍຈະອ່ອນເພຍ ຮູ້ສຶກເຫງົານອນຈົນຕ້ອງຢຸດນອນພັກຜ່ອນແຄມທາງ ຊຶ່ງມັນເປັນສິ່ງທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງການນອນໃນລົດ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມຮັກສະບາຍ ຄົນສ່ວນຫຼາຍຈຶ່ງເລືອກທີ່ຈະເປີດແອລົດປະໄວ້ຂະນະນອນຫຼັບນັ້ນ ຖືເປັນສິ່ງອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດ.

ປະໂຫຍດຈາກ “ຜັກຂະ” ຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ

ຜັກຂະ ຫຼື ຜັກເນົ່າ ເປັນຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ ປະຊາຊົນຊາວລາວນິຍົມປູກໄວ້ຕາມແຄມຮົ້ວເຮືອນຂອງຕົນເອງ ໂດຍຄຸນລັກສະນະເດັ່ນຂອງ "ຜັກຂະ" ກໍຄື ເປັນພືດຕະກູນຖົ່ວທີ່ມີໜາມແຫຼມຄົມຕາມກິ່ງກ້ານ, ມີກິ່ນຮຸນແຮງ ບາງທ້ອງຖິ່ນເອີ້ນ ຜັກຂະຕາມກິ່ນວ່າ “ຜັກເນົ່າ”.