Monday, May 20, 2024
Lenovo

9 ວິທີຮັກໃຫ້ຖືກ ແລ້ວເຈົ້າຈະທຸກໃຈໜ້ອຍລົງ.

ຄວາມຮັກຖືເປັນຄວາມສຸກທີ່ຫອມຫວານນັ້ນແມ່ນຖືເປັນນິຍາມຂອງຄວາມຮັກ ແຕ່ໃນຊີວິດຈິງຄວາມຮັກມັນບໍ່ໄດ້ຫອມຫວານຢ່າງທີ່ໃຜໆ ເຂົາຄິດກັນ ມີທັງສຸກແດ່ ທຸກແດ່ປະປົນກັນໄປ ແຕ່ຖ້າເຈົ້າຢາກມີຄວາມຮັກແບບໃດໃຫ້ມີຄວາມສຸກ ແລະບໍ່ເປັນທຸກກັບຄວາມຮັກ ຄຳແນະນຳທີ່ດີທີ່ສຸດຄື ຄວນຮັກໃຫ້ເປັນ, ຄວນເອົາໃຈເຂົາມາໃສ່ໃຈເຮົາ ຢ່າຄິດເອົາແຕ່ໃຈຕົນເອງ ຄວາມຮັກຂອງເຈົ້າກໍຈະຍືນຍາວແນ່ນອນ.

 1. ມີຄວາມສຸກໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ: ເພາະຄົນອື່ນເປັນພຽງລາງວັນທີ່ເພີ່ມເຂົ້າມາ.
 2. ຍອມຮັບຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຜູ້ອື່ນ: ເພາະຖ້າຄວາມຄິດບໍ່ຄືກັນ ນັ້ນຖືເປັນເລື່ອງທຳມະຊາດ ຫາກເຂົ້າໃຈ ແລະ ຍອມຮັບໄດ້ແລ້ວ ເມື່ອເຫັນເຂົາເຮັດຕົວບໍ່ຖືກໃຈ, ບໍ່ໜ້າຮັກ, ຂີ້ຈົ່ມ, ໃຈຮ້ອນ ເຮົາກໍຈະປັບຕົວໃຫ້ເຂົ້າກັບເຂົາ ແລະ ມອບຄວາມຮັກໃຫ້ໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.
 3. ສະແດງອອກເຖິງຄວາມຮັກ: ຖ້າຮັກແລ້ວບໍ່ສະແດງອອກອີກຝ່າຍກໍຄົງບໍ່ຮູ້ເພາະເຂົາອາດບໍ່ແມ່ນຄົນເຈົ້າສັງເກດ ສ່ວນຄວາມຕ້ອງການຂອງເຮົາ ກໍຄວນບອກເຂົາກົງໆ ບໍ່ແມ່ນຄາດຫວັງໃຫ້ຄູ່ຂອງເຮົາເປັນໝໍດູຄອຍເດົາໃຈເອົາເອງ.
 4. ຫຼຸດຄວາມຄາດຫວັງລົງແດ່: ຄວນຄາດຫວັງຈາກອີກຝ່າຍໃຫ້ນ້ອງລົງ ໂອກາດທີ່ເຮົາຈະສົມຫວັງກໍຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ.
 5. ຄວນປາຖະໜາໃຫ້ຜູ້ອື່ນເກີດຄວາມສຸກນຳ: ບໍ່ແມ່ນຄິດຮອດແຕ່ຄວາມສຸກຂອງຕົນເອງເຊັ່ນ: ເມື່ອຄົນທີ່ເຮົາຮັກບໍ່ຮັກເຮົາ ແຕ່ເຂົາມີຄວາມສຸກຂອງເຂົາ ເຖິງວ່າເຮົາຈະເສົ້າກໍຍັງຄິດໄດ້ວ່າ ຢ່າງນ້ອຍກໍໄດ້ເຫັນຄົນທີ່ເຮົາຮັກມີຄວາມສຸກ.
 6. ຮູ້ຈັກຍອມຮັບຄວາມປ່ຽນແປງຕ່າງໆ: ຄວາມຮັກຈຶ່ງຈະຍືນຍາວ ຫາກຄວາມຮັກທີ່ເຄີຍຫວານກັບຈືດຈາງ ກໍໝັ່ນເຕີມເຕັມຮັກກັນແດ່ ຫາກມີຫຍັງທີ່ປ່ຽນໄປຕາມການເວລາ ກໍພຽງປັບຕົວໄປນຳພ້ອມເຮັດຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງເຫດຜົນວ່າ ເຮັດແນວໃດຮັກຈຶ່ງຈະຢູ່ລອດ.
 7. ບໍ່ຄວນເຮັດແຕ່ສິ່ງທີ່ຕົນເອງມັກ ຫຼື ສິ່ງທີ່ຕົນຄິດວ່າດີໃຫ້ຄົນອື່ນພຽງຢ່າງດຽວ: ແຕ່ຈະຕ້ອງເບິ່ງເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົານຳຈະໄດ້ບໍ່ຕ້ອງມານ້ອຍໃຈວ່າ ເຮົາອົດສາຫວັງດີ ອິດເມື່ອຍເຮັດເພື່ອເຂົາ ແຕ່ເຂົາຊ້ຳພັດບໍ່ເຫັນຄຸນຄ່າ.
 8. ຄວາມເກງອົກເກງໃຈນັ້ນ ເປັນສິ່ງສຳຄັນ: ຄວນເອົາໃຈເຂົາມາໃສ່ໃຈເຮົາ ເພາະຄົນທີ່ໃກ້ຊິດສະນິດກັນມັກຄິດວ່າຈະສາມາດ ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈຕົວເອງໄດ້ເກືອບທຸກເລື່ອງຈົນລືມຄິດຮອດຄວາມຮູ້ສຶກຂອງອີກຄົນໄປ.
 9. ເວົ້າຈາຊື່ນຊົມໃນສິ່ງດີຂອງກັນ ແລະ ກັນ: ເປັນວິທີມອບຄວາມຮັກທີ່ຄວນທຳບາງຄົນລະເລີຍວ່າຢູ່ນຳກັນມາດົນແລ້ວ ເລື່ອງດີເຂົາຄົງຮູ້ຢູ່ແລ້ວບໍ່ຕ້ອງຊົມ ຈຶ່ງເອົາແຕ່ເວົ້າຮອດສິ່ງບໍ່ດີຫຼືຢາກໃຫ້ອີກຝ່າຍປ່ຽນແປງເອົາແຕ່ຈົ່ມໂດຍທີ່ບໍ່ເຄີຍຊົມຄົນຟັງກະທໍ້ໃຈຄືກັນ.

ຄວາມຮັກຖືເປັນຄວາມສຸກທີ່ຫອມຫວານນັ້ນແມ່ນຖືເປັນນິຍາມຂອງຄວາມຮັກ ແຕ່ໃນຊີວິດຈິງຄວາມຮັກມັນບໍ່ໄດ້ຫອມຫວານຢ່າງທີ່ໃຜໆ ເຂົາຄິດກັນ ມີທັງສຸກແດ່ ທຸກແດ່ປະປົນກັນໄປ ແຕ່ຖ້າເຈົ້າຢາກມີຄວາມຮັກແບບໃດໃຫ້ມີຄວາມສຸກ ແລະບໍ່ເປັນທຸກກັບຄວາມຮັກ ຄຳແນະນຳທີ່ດີທີ່ສຸດຄື ຄວນຮັກໃຫ້ເປັນ, ຄວນເອົາໃຈເຂົາມາໃສ່ໃຈເຮົາ ຢ່າຄິດເອົາແຕ່ໃຈຕົນເອງ ຄວາມຮັກຂອງເຈົ້າກໍຈະຍືນຍາວແນ່ນອນ.

 1. ມີຄວາມສຸກໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ: ເພາະຄົນອື່ນເປັນພຽງລາງວັນທີ່ເພີ່ມເຂົ້າມາ.
 2. ຍອມຮັບຄວາມແຕກຕ່າງຂອງຜູ້ອື່ນ: ເພາະຖ້າຄວາມຄິດບໍ່ຄືກັນ ນັ້ນຖືເປັນເລື່ອງທຳມະຊາດ ຫາກເຂົ້າໃຈ ແລະ ຍອມຮັບໄດ້ແລ້ວ ເມື່ອເຫັນເຂົາເຮັດຕົວບໍ່ຖືກໃຈ, ບໍ່ໜ້າຮັກ, ຂີ້ຈົ່ມ, ໃຈຮ້ອນ ເຮົາກໍຈະປັບຕົວໃຫ້ເຂົ້າກັບເຂົາ ແລະ ມອບຄວາມຮັກໃຫ້ໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.
 3. ສະແດງອອກເຖິງຄວາມຮັກ: ຖ້າຮັກແລ້ວບໍ່ສະແດງອອກອີກຝ່າຍກໍຄົງບໍ່ຮູ້ເພາະເຂົາອາດບໍ່ແມ່ນຄົນເຈົ້າສັງເກດ ສ່ວນຄວາມຕ້ອງການຂອງເຮົາ ກໍຄວນບອກເຂົາກົງໆ ບໍ່ແມ່ນຄາດຫວັງໃຫ້ຄູ່ຂອງເຮົາເປັນໝໍດູຄອຍເດົາໃຈເອົາເອງ.
 4. ຫຼຸດຄວາມຄາດຫວັງລົງແດ່: ຄວນຄາດຫວັງຈາກອີກຝ່າຍໃຫ້ນ້ອງລົງ ໂອກາດທີ່ເຮົາຈະສົມຫວັງກໍຫຼາຍຍິ່ງຂຶ້ນ.
 5. ຄວນປາຖະໜາໃຫ້ຜູ້ອື່ນເກີດຄວາມສຸກນຳ: ບໍ່ແມ່ນຄິດຮອດແຕ່ຄວາມສຸກຂອງຕົນເອງເຊັ່ນ: ເມື່ອຄົນທີ່ເຮົາຮັກບໍ່ຮັກເຮົາ ແຕ່ເຂົາມີຄວາມສຸກຂອງເຂົາ ເຖິງວ່າເຮົາຈະເສົ້າກໍຍັງຄິດໄດ້ວ່າ ຢ່າງນ້ອຍກໍໄດ້ເຫັນຄົນທີ່ເຮົາຮັກມີຄວາມສຸກ.
 6. ຮູ້ຈັກຍອມຮັບຄວາມປ່ຽນແປງຕ່າງໆ: ຄວາມຮັກຈຶ່ງຈະຍືນຍາວ ຫາກຄວາມຮັກທີ່ເຄີຍຫວານກັບຈືດຈາງ ກໍໝັ່ນເຕີມເຕັມຮັກກັນແດ່ ຫາກມີຫຍັງທີ່ປ່ຽນໄປຕາມການເວລາ ກໍພຽງປັບຕົວໄປນຳພ້ອມເຮັດຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງເຫດຜົນວ່າ ເຮັດແນວໃດຮັກຈຶ່ງຈະຢູ່ລອດ.
 7. ບໍ່ຄວນເຮັດແຕ່ສິ່ງທີ່ຕົນເອງມັກ ຫຼື ສິ່ງທີ່ຕົນຄິດວ່າດີໃຫ້ຄົນອື່ນພຽງຢ່າງດຽວ: ແຕ່ຈະຕ້ອງເບິ່ງເຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົານຳຈະໄດ້ບໍ່ຕ້ອງມານ້ອຍໃຈວ່າ ເຮົາອົດສາຫວັງດີ ອິດເມື່ອຍເຮັດເພື່ອເຂົາ ແຕ່ເຂົາຊ້ຳພັດບໍ່ເຫັນຄຸນຄ່າ.
 8. ຄວາມເກງອົກເກງໃຈນັ້ນ ເປັນສິ່ງສຳຄັນ: ຄວນເອົາໃຈເຂົາມາໃສ່ໃຈເຮົາ ເພາະຄົນທີ່ໃກ້ຊິດສະນິດກັນມັກຄິດວ່າຈະສາມາດ ສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈຕົວເອງໄດ້ເກືອບທຸກເລື່ອງຈົນລືມຄິດຮອດຄວາມຮູ້ສຶກຂອງອີກຄົນໄປ.
 9. ເວົ້າຈາຊື່ນຊົມໃນສິ່ງດີຂອງກັນ ແລະ ກັນ: ເປັນວິທີມອບຄວາມຮັກທີ່ຄວນທຳບາງຄົນລະເລີຍວ່າຢູ່ນຳກັນມາດົນແລ້ວ ເລື່ອງດີເຂົາຄົງຮູ້ຢູ່ແລ້ວບໍ່ຕ້ອງຊົມ ຈຶ່ງເອົາແຕ່ເວົ້າຮອດສິ່ງບໍ່ດີຫຼືຢາກໃຫ້ອີກຝ່າຍປ່ຽນແປງເອົາແຕ່ຈົ່ມໂດຍທີ່ບໍ່ເຄີຍຊົມຄົນຟັງກະທໍ້ໃຈຄືກັນ.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ອາຫານທຸກຄາບມີຜົນຕໍ່ການນອນຫຼັບ

ການນອນຫຼັບ ເປັນການພັກຜ່ອນດີທີ່ສຸດສຳລັບຮ່າງກາຍ ເພາະຊ່ວຍເພີ່ມ ແລະຮັກສາປະສິດທິພາບ ການເຮັດວຽກຂອງອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ໃຫ້ສົມບູນແຂງແຮງ. ໃນຂະນະດຽວກັນຜົນເສຍຂອງການນອນບໍ່ພຽງພໍ ຈະເຮັດໃຫ້ຈຸລັງຕ່າງໆ ເສື່ອມສະພາບ, ນຳ້ໜັກເພີ່ມ, ບໍ່ສົດຊື່ນ, ອ່ອນເພຍ ແລະອາລົມປ່ຽນແປງງ່າຍ. ໜຶ່ງໃນເຄັດລັບທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານນອນຫຼັບໄດ້ດີກໍຄື ອາຫານທຸກຄາບທີ່ທ່ານກິນເຂົ້າໄປນັ້ນເອງ.

ເປີດແອ ນອນຫຼັບໃນລົດ “ສ່ຽງເສຍຊີວິດ”

ຖ້າໃຜຮູ້ໂຕວ່າ ໂຕເອງຕ້ອງຂັບລົດໄກໆ ສິ່ງທຳອິດທີ່ຄວນຄຳນຶງ ກໍຄື ການພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມີສະຕິທີ່ດີ, ບໍ່ຫຼັບໃນ. ຖ້າພັກຜ່ອນມາບໍ່ພຽງພໍ ຮ່າງກາຍຈະອ່ອນເພຍ ຮູ້ສຶກເຫງົານອນຈົນຕ້ອງຢຸດນອນພັກຜ່ອນແຄມທາງ ຊຶ່ງມັນເປັນສິ່ງທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງການນອນໃນລົດ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມຮັກສະບາຍ ຄົນສ່ວນຫຼາຍຈຶ່ງເລືອກທີ່ຈະເປີດແອລົດປະໄວ້ຂະນະນອນຫຼັບນັ້ນ ຖືເປັນສິ່ງອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດ.

ປະໂຫຍດຈາກ “ຜັກຂະ” ຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ

ຜັກຂະ ຫຼື ຜັກເນົ່າ ເປັນຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ ປະຊາຊົນຊາວລາວນິຍົມປູກໄວ້ຕາມແຄມຮົ້ວເຮືອນຂອງຕົນເອງ ໂດຍຄຸນລັກສະນະເດັ່ນຂອງ "ຜັກຂະ" ກໍຄື ເປັນພືດຕະກູນຖົ່ວທີ່ມີໜາມແຫຼມຄົມຕາມກິ່ງກ້ານ, ມີກິ່ນຮຸນແຮງ ບາງທ້ອງຖິ່ນເອີ້ນ ຜັກຂະຕາມກິ່ນວ່າ “ຜັກເນົ່າ”.