ຂ່າວເດັ່ນ! ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາຍ

ປະຈຳວັນທີ 30 ເມສາ 2022 | ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາຍ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ການກໍ່ສ້າງປ້ອງກັນຕາຝັ່ງເຈື່ອນ ພ້ອມທາງຍ່າງລຽບແຄມຂອງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ສຳເລັດແລ້ວ 97%

ໂຄງການປັບປຸງທ່າເຮືອ, ກໍ່ສ້າງປ້ອງກັນຕາຝັ່ງເຈື່ອນ ພ້ອມທາງຍ່າງລຽບແຄມຂອງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ  ທີ່ນອນຢູ່ໃນໂຄງການພັດທະນາຕົວເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ຕາມແລວທາງ ອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ, ໂດຍລວມແມ່ນສໍາເລັດແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 97%.

ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ປະກອບມີການກໍ່ສ້າງປ້ອງກັນຕາຝັ່ງແຄມຂອງທີ່ມີຄວາມຍາວ 960 ແມັດ, ມີທາງຍ່າງ, ມີຂົວເບຕົງເສີມເຫຼັກຂ້າມຮ່ອງ 1 ແຫ່ງ ພ້ອມລະບົບໄຟແສງສະຫວ່າງ, ກໍ່ສ້າງເສັ້ນ ທາງເຂົ້າທ່າເຮືອປູດ້ວຍເບຕົງໜາ 23 ຊັງຕີແມັດ, ກວ້າງ 6-9 ແມັດ, ມີໄຟເຍືອງທາງຄົບຊຸດ, ກໍ່ສ້າງອາຄານ 2 ຫຼັງ…ອ່ານຕໍ່

ຊາວກະສິກອນ ໃນຂະແໜງກາເຟ ແລະ ຊາໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ແລະ ສິດທິດ້ານແຮງງານ

ແຮງງານໃນຂະແໜງກາເຟ ແລະ ຊາ ຂອງ ສປປ ລາວ ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການເຂົ້າເຖິງການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມທີ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງຂື້ນພາຍຫຼັງໂຄງການໃໝ່ຂອງອົງການແຮງງານສາກົນທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ (EU)

ໂຄງການ “ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໃນ ສປປ ລາວ: ສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າໃຫ້ແກ່ລະບົບປົກປ້ອງສັງຄົມ ແລະ ສິດທິດ້ານແຮງງານສຳລັບຊາວກະສິກອນໃນຂະແໜງກາເຟ ແລະ ຊາ ຂອງສປປລາວ (SOLAR)” ໄດ້ເປີດເປັນທາງການໃນມື້ວັນທີ 28 ເມສາ 2022 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ປະເດີມພອນ ສົນທະນີ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ….ອ່ານຕໍ່

ທົ່ວປະເທດ ມີເດັກນ້ອຍເອັສໂອເອັສລາວ ຫຼາຍກວ່າ 900 ຄົນ

ປະຈຸບັນ, ສປປ ລາວ ມີບ້ານຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍເອັສໂອເອັສລາວ (SOS) ທັງໝົດ 6 ແຫ່ງ, ມີເດັກນ້ອຍຢຸ່ໃນການຄຸ້ມຄອງທັງໝົດ 984 ຄົນ (ຍິງ 438 ຄົນ) ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ຊຶ່ງຈໍານວນບ້ານຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ແລະ ຈໍານວນເດັກນ້ອຍຢຸ່ໃນການຄຸ້ມຄອງ ນີ້ ແມ່ນໄດ້ລາຍງານໃນກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງບ້ານຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍເອັສໂອເອັສລາວ ປະຈຳປີ 2021

ບ້ານຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍເອັສໂອເອັສລາວ ແມ່ນໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ມີຜົນສຳເລັດຫຼາຍດ້ານ, ເຊິ່ງສະແດງອອກໃນການປັບປຸງ ບ້ານຊ່ວຍ ເຫຼືອເດັກເອັສໂອເອັສ ດ້ວຍການສ້າງນິຕິກຳ; ປັບປຸງລະບົບກົນໄກການປະສານງານ ຢູ່ແຕ່ລະຂັ້ນ…ອ່ານຕໍ່

ປະຈຳວັນທີ 30 ເມສາ 2022 | ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາຍ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ການກໍ່ສ້າງປ້ອງກັນຕາຝັ່ງເຈື່ອນ ພ້ອມທາງຍ່າງລຽບແຄມຂອງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ສຳເລັດແລ້ວ 97%

ໂຄງການປັບປຸງທ່າເຮືອ, ກໍ່ສ້າງປ້ອງກັນຕາຝັ່ງເຈື່ອນ ພ້ອມທາງຍ່າງລຽບແຄມຂອງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ  ທີ່ນອນຢູ່ໃນໂຄງການພັດທະນາຕົວເມືອງຫ້ວຍຊາຍ ຕາມແລວທາງ ອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ, ໂດຍລວມແມ່ນສໍາເລັດແລ້ວຫຼາຍກວ່າ 97%.

ໂຄງການດັ່ງກ່າວນີ້ປະກອບມີການກໍ່ສ້າງປ້ອງກັນຕາຝັ່ງແຄມຂອງທີ່ມີຄວາມຍາວ 960 ແມັດ, ມີທາງຍ່າງ, ມີຂົວເບຕົງເສີມເຫຼັກຂ້າມຮ່ອງ 1 ແຫ່ງ ພ້ອມລະບົບໄຟແສງສະຫວ່າງ, ກໍ່ສ້າງເສັ້ນ ທາງເຂົ້າທ່າເຮືອປູດ້ວຍເບຕົງໜາ 23 ຊັງຕີແມັດ, ກວ້າງ 6-9 ແມັດ, ມີໄຟເຍືອງທາງຄົບຊຸດ, ກໍ່ສ້າງອາຄານ 2 ຫຼັງ…ອ່ານຕໍ່

ຊາວກະສິກອນ ໃນຂະແໜງກາເຟ ແລະ ຊາໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມ ແລະ ສິດທິດ້ານແຮງງານ

ແຮງງານໃນຂະແໜງກາເຟ ແລະ ຊາ ຂອງ ສປປ ລາວ ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການເຂົ້າເຖິງການປົກປ້ອງທາງສັງຄົມທີ່ດີຂຶ້ນ ແລະ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສຸຂະພາບແຮງງານຈະໄດ້ຮັບການປັບປຸງຂື້ນພາຍຫຼັງໂຄງການໃໝ່ຂອງອົງການແຮງງານສາກົນທີ່ໄດ້ຮັບທຶນຈາກສະຫະພາບເອີຣົບ (EU)

ໂຄງການ “ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງໃນ ສປປ ລາວ: ສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າໃຫ້ແກ່ລະບົບປົກປ້ອງສັງຄົມ ແລະ ສິດທິດ້ານແຮງງານສຳລັບຊາວກະສິກອນໃນຂະແໜງກາເຟ ແລະ ຊາ ຂອງສປປລາວ (SOLAR)” ໄດ້ເປີດເປັນທາງການໃນມື້ວັນທີ 28 ເມສາ 2022 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ປະເດີມພອນ ສົນທະນີ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ….ອ່ານຕໍ່

ທົ່ວປະເທດ ມີເດັກນ້ອຍເອັສໂອເອັສລາວ ຫຼາຍກວ່າ 900 ຄົນ

ປະຈຸບັນ, ສປປ ລາວ ມີບ້ານຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍເອັສໂອເອັສລາວ (SOS) ທັງໝົດ 6 ແຫ່ງ, ມີເດັກນ້ອຍຢຸ່ໃນການຄຸ້ມຄອງທັງໝົດ 984 ຄົນ (ຍິງ 438 ຄົນ) ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ຊຶ່ງຈໍານວນບ້ານຊ່ວຍເຫຼືອເດັກ ແລະ ຈໍານວນເດັກນ້ອຍຢຸ່ໃນການຄຸ້ມຄອງ ນີ້ ແມ່ນໄດ້ລາຍງານໃນກອງປະຊຸມຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງບ້ານຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍເອັສໂອເອັສລາວ ປະຈຳປີ 2021

ບ້ານຊ່ວຍເຫຼືອເດັກນ້ອຍເອັສໂອເອັສລາວ ແມ່ນໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ມີຜົນສຳເລັດຫຼາຍດ້ານ, ເຊິ່ງສະແດງອອກໃນການປັບປຸງ ບ້ານຊ່ວຍ ເຫຼືອເດັກເອັສໂອເອັສ ດ້ວຍການສ້າງນິຕິກຳ; ປັບປຸງລະບົບກົນໄກການປະສານງານ ຢູ່ແຕ່ລະຂັ້ນ…ອ່ານຕໍ່

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

Microsoft ເປີດຕົວ Copilot for Finance ຜູ້ຊ່ວຍ AI ສໍາລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການເງິນ.

Microsoft ປະກາດເປີດໂຕ Microsoft Copilot for Finance ເຊິ່ງເປັນຊຸດຄວາມສາມາດໃໝ່ລ້າສຸດຂອງ Copilot ໂດຍຄວາມສາມາດນີ້ ສາມາດໃຊ້ແຕ່ສໍາລັບລູກຄ້າທຸລະກິດທີ່ໃຊ້ Microsoft Copilot for Microsoft 365 ທີ່ພັດທະນາຄວາມສາມາດສໍາລັບການເງິນໂດຍສະເພາະ. ຄຸນນະສົມບັດທີ່ສໍາຄັນຂອງ Copilot for Finance ແມ່ນຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບແອັບ Microsoft ໃນ Microsoft 365,...

4 ເລື່ອງໜ້າຮູ້ ຂອງປີ “ອະທິກະມາດ”

ປີ “ອະທິກະມາດ” ຫຼື ເອີ້ນແບບເຂົ້າໃຈງ່າຍໆວ່າ ເປັນປີທີ່ “ເດືອນ ກຸມພາ ມີ 2 ມື້” ເຊິ່ງມີອີ່ຫຍັງຫຼາຍກວ່າການສະຫຼອງວັນເກີດໃນຮອບ 4 ປີ.

ທຸລະກິດ ການລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ ພົບບັນຫາລາຄາຫົວອາຫານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.

ທ່ານ ເຈົ້າແຂວງຜົ້ງສາລີ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ທຸລະກິດ ການລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ ຂອງຄອບຄົວ ທ່ານ ຄໍານວນ ທີ່ບ້ານນາຫວາຍ ເມືອງບຸນໃຕ້ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນ ມີໄກ່ພັນໄຂ່ທັງໝົດ 1.300 ໂຕ, ສໍາລັບຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ນີ້ແມ່ນບັນຫາ ລາຄາຫົວອາຫານ ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເນື່ອງຈາກສະພາບເສດຖະກິດປັດຈຸບັນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທຶນສູງຂຶ້ນຈາກປີກ່ອນ (2023) ເປົາໜຶ່ງ 260.000 ກີບ ມາເປັນ 330.000 ກີບ, ແຕ່ລາຄາໄຂ່ແມ່ນຍັງປົກກະຕິ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ຂັ້ນເທິງຊ່ວຍໃນດ້ານຂອງການສະໜອງຫົວອາຫານໄກ່, ປາ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!