Monday, May 20, 2024
Lenovo

ອາຫານ ທີ່ບໍ່ຄວນກິນຫຼາຍເກີນໄປ.

ການຮັບປະທານອາຫານ ແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມມັກຂອງໃຜລາວ ແຕ່ອາຫານບາງຊະນິດທີ່ເຮົາມັກນັ້ນ ອາດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງເຮົາໄດ້ ເມື່ອຮັບປະທານຫຼາຍຈົນເກີນໄປ ດັ່ງນັ້ນ ທາງທີ່ດີແມ່ນຄວນກິນໃນປະລິມານທີ່ພໍດີເພື່ອສຸຂະພາບຂອງເຮົາເອງ. ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນອາຫານທີ່ເຮົາບໍ່ຄວນກິນຫຼາຍເກີນໄປ.

Thousand years duck egg with ginger and chopsticks on a plate
 • ໄຂ່ຍ່ຽວມ້າ: ໄຂ່ຍ່ຽວມ້າມີສ່ວນປະກອບຂອງສານຕະກົ່ວ ການກິນໄຂ່ຍ່ຽວມ້າປະລິມານຫຼາຍໆ ແລະກິນເລື້ອຍໆ ອາດເກີດພິດຈາກສານຕະກົ່ວ. ນອກນັ້ນ ຍັງເຮັດໃຫ້ການດູດຊຶມແຄວຊຽມຫຼຸດໜ້ອຍລົງ, ເກີດພາວະຂາດແຄວຊຽມ ແລະເຮັດໃຫ້ກະດູກຜ່ອຍໄດ້.

 • ເຂົ້າໜົມຄູ່: ຂະບວນການເຮັດເຂົ້າໜົມຄູ່ມີການໃຊ້ສານສົ້ມເປັນສ່ວນປະກອບ ແລະໃນສານສົ້ມມີສ່ວນປະກອບຂອງສານຕະກົ່ວ, ການກິນເຂົ້າໜົມຄູ່ທຸກມື້ຈະເຮັດໃຫ້ໄຂ່ຫຼັງເຮັດວຽກໜັກໃນການຂັບສານຕະກົ່ວ ຊຶ່ງເປັນພິດຕໍ່ສະໝອງ ແລະ ຈຸລັງປະສາດ, ເຮັດໃຫ້ເສື່ອມໄວ, ເປັນໂຣກຄວາມຈຳເສື່ອມ ນອກຈາກນີ້ຍັງເຮັດໃຫ້ຄໍແຫ້ງ, ເຈັບຄໍ ໂດຍສະເພາະຄົນທີ່ມີອາການຮ້ອນໃນງ່າຍ.

 • ຊີ້ນປີ້ງ: ຊີ້ນປະເພດຕ່າງໆທີ່ຖືກຄວັນເປັນຕົ້ນແມ່ນໄຟ ຈະເກີດສານເບນໂຊໄພຣິນ ຊຶ່ງເປັນສານກໍ່ມະເຮັງຊະນິດນຶ່ງ.

 • ຜັກດອງ: ການກິນຜັກດອງ ຫຼື ຂອງໝັກໃສ່ເກືອເປັນເວລາດົນ ຈະເກີດການສະສົມຂອງທາດເກືອ ເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈເຮັດວຽກໜັກ, ເກີດໂຣກຄວາມດັນເລືອດສູງ ແລະໂຣກຫົວໃຈໄດ້ງ່າຍ. ນອກຈາກຂອງໝັກຂອງດອງແລ້ວ ຍັງມີສານກໍ່ມະເຮັງ ແລະແອມໂມນຽມໄນໄຕຣ.

 • ຕັບໝູ: ໃນຕັບໝູ 1 ກິໂລ ມີຄໍເລດສະເຕີຣອນຫຼາຍກວ່າ 400 ມີລີກຣາມ, ການກິນອາຫານທີ່ມີຄໍເລດສະເຕີຣອນປະລິມານສູງຫຼາຍເປັນເວລາດົນຈະເຮັດໃຫ້ຫຼອດເລືອດແຂງໂຕ, ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໂຣກຫົວໃຈ ແລະໂຣກຫຼອດເລືອດທາງສະໝອງລວມເຖິງໂຣກມະເຮັງອີກດ້ວຍ.

 • ຜັກຫົມ, ຜັກປວຍເລ້ງ: ມີສານອາຫານອຸດົມສົມບູນ ແຕ່ມີກົດອອກຊາເລດຫຼາຍ ຈະເຮັດໃຫ້ມີການຂັບສັງກະສີ ແລະແຄວຊຽມອອກຈາກຮ່າງກາຍຫຼາຍ, ເກີດພາວະຂາດແຄນແຄວຊຽມ ແລະສັງກະສີ.

iinstant ramen noodles are called ‘Kappu-ramen’
 • ໝີ່ສຳເລັດຮູບ: ໝີ່ຫຼາຍຊະນິດມີສານກັນບູດ, ສານປຸງແຕ່ງຣົດທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍ. ການກິນໝີ່ສຳເລັດຮູບເລື້ອຍໆຈະເຮັດໃຫ້ຂາດສານອາຫານ ແລະເກີດການສະສົມສານພິດໃນຮ່າງກາຍ.

 • ແກ່ນຕາເວັນ: ມີສ່ວນປະກອບຂອງກົດໄຂມັນບໍ່ອີ່ມໂຕ, ການກິນແກ່ນຕາເວັນໃນປະລິມານຫຼາຍ ຈະເຮັດໃຫ້ລະບົບເມຕາບໍລິຊຶມ ຂອງໄຂມັນຜິດປົກກະຕິ ເຮັດໃຫ້ມີການສະສົມໄຂມັນທີ່ຕັບ ແລະໄຂ່ຫຼັງ; ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ອະໄວຍະວະອີກດ້ວຍ.

 • ເຕົ້າຮູ້ໝັກ, ເຕົ້າຮູ້ຕ່ອນ: ຂະບວນການໝັກເຕົ້າຮູ້ ມີໂອກາດປົນເປື້ອນເຊື້ອໂຣກໄດ້ງ່າຍ ນອກຈາກນີ້ຍັງມີສານຍ່ອຍສະຫຼາຍໂປຣຕິນ, ໄຮໂດຣເຈນຊັນໄຟ ຊຶ່ງເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍ.
 • ແປ້ງນົວ: ຄົນເຮົາບໍ່ຄວນກິນແປ້ງນົວເກີນກວ່າ 6 ກຣາມຕໍ່ມື້ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ກົດກລູຕາມິກໃນເລືອດສູງ ຊຶ່ງມີຜົນຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງແຄວຊຽມ ແລະແມັກນີຊຽມ, ເກີດອາການເຈັບຫົວ, ໃຈສັ່ນ ແລະປຸ້ນທ້ອງ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີຜົນເສຍຕໍ່ອະໄວຍະວະສືບພັນອີກດ້ວຍ.

ການຮັບປະທານອາຫານ ແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບຄວາມມັກຂອງໃຜລາວ ແຕ່ອາຫານບາງຊະນິດທີ່ເຮົາມັກນັ້ນ ອາດເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງເຮົາໄດ້ ເມື່ອຮັບປະທານຫຼາຍຈົນເກີນໄປ ດັ່ງນັ້ນ ທາງທີ່ດີແມ່ນຄວນກິນໃນປະລິມານທີ່ພໍດີເພື່ອສຸຂະພາບຂອງເຮົາເອງ. ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນອາຫານທີ່ເຮົາບໍ່ຄວນກິນຫຼາຍເກີນໄປ.

Thousand years duck egg with ginger and chopsticks on a plate
 • ໄຂ່ຍ່ຽວມ້າ: ໄຂ່ຍ່ຽວມ້າມີສ່ວນປະກອບຂອງສານຕະກົ່ວ ການກິນໄຂ່ຍ່ຽວມ້າປະລິມານຫຼາຍໆ ແລະກິນເລື້ອຍໆ ອາດເກີດພິດຈາກສານຕະກົ່ວ. ນອກນັ້ນ ຍັງເຮັດໃຫ້ການດູດຊຶມແຄວຊຽມຫຼຸດໜ້ອຍລົງ, ເກີດພາວະຂາດແຄວຊຽມ ແລະເຮັດໃຫ້ກະດູກຜ່ອຍໄດ້.

 • ເຂົ້າໜົມຄູ່: ຂະບວນການເຮັດເຂົ້າໜົມຄູ່ມີການໃຊ້ສານສົ້ມເປັນສ່ວນປະກອບ ແລະໃນສານສົ້ມມີສ່ວນປະກອບຂອງສານຕະກົ່ວ, ການກິນເຂົ້າໜົມຄູ່ທຸກມື້ຈະເຮັດໃຫ້ໄຂ່ຫຼັງເຮັດວຽກໜັກໃນການຂັບສານຕະກົ່ວ ຊຶ່ງເປັນພິດຕໍ່ສະໝອງ ແລະ ຈຸລັງປະສາດ, ເຮັດໃຫ້ເສື່ອມໄວ, ເປັນໂຣກຄວາມຈຳເສື່ອມ ນອກຈາກນີ້ຍັງເຮັດໃຫ້ຄໍແຫ້ງ, ເຈັບຄໍ ໂດຍສະເພາະຄົນທີ່ມີອາການຮ້ອນໃນງ່າຍ.

 • ຊີ້ນປີ້ງ: ຊີ້ນປະເພດຕ່າງໆທີ່ຖືກຄວັນເປັນຕົ້ນແມ່ນໄຟ ຈະເກີດສານເບນໂຊໄພຣິນ ຊຶ່ງເປັນສານກໍ່ມະເຮັງຊະນິດນຶ່ງ.

 • ຜັກດອງ: ການກິນຜັກດອງ ຫຼື ຂອງໝັກໃສ່ເກືອເປັນເວລາດົນ ຈະເກີດການສະສົມຂອງທາດເກືອ ເຮັດໃຫ້ຫົວໃຈເຮັດວຽກໜັກ, ເກີດໂຣກຄວາມດັນເລືອດສູງ ແລະໂຣກຫົວໃຈໄດ້ງ່າຍ. ນອກຈາກຂອງໝັກຂອງດອງແລ້ວ ຍັງມີສານກໍ່ມະເຮັງ ແລະແອມໂມນຽມໄນໄຕຣ.

 • ຕັບໝູ: ໃນຕັບໝູ 1 ກິໂລ ມີຄໍເລດສະເຕີຣອນຫຼາຍກວ່າ 400 ມີລີກຣາມ, ການກິນອາຫານທີ່ມີຄໍເລດສະເຕີຣອນປະລິມານສູງຫຼາຍເປັນເວລາດົນຈະເຮັດໃຫ້ຫຼອດເລືອດແຂງໂຕ, ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໂຣກຫົວໃຈ ແລະໂຣກຫຼອດເລືອດທາງສະໝອງລວມເຖິງໂຣກມະເຮັງອີກດ້ວຍ.

 • ຜັກຫົມ, ຜັກປວຍເລ້ງ: ມີສານອາຫານອຸດົມສົມບູນ ແຕ່ມີກົດອອກຊາເລດຫຼາຍ ຈະເຮັດໃຫ້ມີການຂັບສັງກະສີ ແລະແຄວຊຽມອອກຈາກຮ່າງກາຍຫຼາຍ, ເກີດພາວະຂາດແຄນແຄວຊຽມ ແລະສັງກະສີ.

iinstant ramen noodles are called ‘Kappu-ramen’
 • ໝີ່ສຳເລັດຮູບ: ໝີ່ຫຼາຍຊະນິດມີສານກັນບູດ, ສານປຸງແຕ່ງຣົດທີ່ບໍ່ມີປະໂຫຍດຕໍ່ຮ່າງກາຍ. ການກິນໝີ່ສຳເລັດຮູບເລື້ອຍໆຈະເຮັດໃຫ້ຂາດສານອາຫານ ແລະເກີດການສະສົມສານພິດໃນຮ່າງກາຍ.

 • ແກ່ນຕາເວັນ: ມີສ່ວນປະກອບຂອງກົດໄຂມັນບໍ່ອີ່ມໂຕ, ການກິນແກ່ນຕາເວັນໃນປະລິມານຫຼາຍ ຈະເຮັດໃຫ້ລະບົບເມຕາບໍລິຊຶມ ຂອງໄຂມັນຜິດປົກກະຕິ ເຮັດໃຫ້ມີການສະສົມໄຂມັນທີ່ຕັບ ແລະໄຂ່ຫຼັງ; ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ອະໄວຍະວະອີກດ້ວຍ.

 • ເຕົ້າຮູ້ໝັກ, ເຕົ້າຮູ້ຕ່ອນ: ຂະບວນການໝັກເຕົ້າຮູ້ ມີໂອກາດປົນເປື້ອນເຊື້ອໂຣກໄດ້ງ່າຍ ນອກຈາກນີ້ຍັງມີສານຍ່ອຍສະຫຼາຍໂປຣຕິນ, ໄຮໂດຣເຈນຊັນໄຟ ຊຶ່ງເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍ.
 • ແປ້ງນົວ: ຄົນເຮົາບໍ່ຄວນກິນແປ້ງນົວເກີນກວ່າ 6 ກຣາມຕໍ່ມື້ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ກົດກລູຕາມິກໃນເລືອດສູງ ຊຶ່ງມີຜົນຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງແຄວຊຽມ ແລະແມັກນີຊຽມ, ເກີດອາການເຈັບຫົວ, ໃຈສັ່ນ ແລະປຸ້ນທ້ອງ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງມີຜົນເສຍຕໍ່ອະໄວຍະວະສືບພັນອີກດ້ວຍ.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ອາຫານທຸກຄາບມີຜົນຕໍ່ການນອນຫຼັບ

ການນອນຫຼັບ ເປັນການພັກຜ່ອນດີທີ່ສຸດສຳລັບຮ່າງກາຍ ເພາະຊ່ວຍເພີ່ມ ແລະຮັກສາປະສິດທິພາບ ການເຮັດວຽກຂອງອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ໃຫ້ສົມບູນແຂງແຮງ. ໃນຂະນະດຽວກັນຜົນເສຍຂອງການນອນບໍ່ພຽງພໍ ຈະເຮັດໃຫ້ຈຸລັງຕ່າງໆ ເສື່ອມສະພາບ, ນຳ້ໜັກເພີ່ມ, ບໍ່ສົດຊື່ນ, ອ່ອນເພຍ ແລະອາລົມປ່ຽນແປງງ່າຍ. ໜຶ່ງໃນເຄັດລັບທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານນອນຫຼັບໄດ້ດີກໍຄື ອາຫານທຸກຄາບທີ່ທ່ານກິນເຂົ້າໄປນັ້ນເອງ.

ເປີດແອ ນອນຫຼັບໃນລົດ “ສ່ຽງເສຍຊີວິດ”

ຖ້າໃຜຮູ້ໂຕວ່າ ໂຕເອງຕ້ອງຂັບລົດໄກໆ ສິ່ງທຳອິດທີ່ຄວນຄຳນຶງ ກໍຄື ການພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມີສະຕິທີ່ດີ, ບໍ່ຫຼັບໃນ. ຖ້າພັກຜ່ອນມາບໍ່ພຽງພໍ ຮ່າງກາຍຈະອ່ອນເພຍ ຮູ້ສຶກເຫງົານອນຈົນຕ້ອງຢຸດນອນພັກຜ່ອນແຄມທາງ ຊຶ່ງມັນເປັນສິ່ງທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງການນອນໃນລົດ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມຮັກສະບາຍ ຄົນສ່ວນຫຼາຍຈຶ່ງເລືອກທີ່ຈະເປີດແອລົດປະໄວ້ຂະນະນອນຫຼັບນັ້ນ ຖືເປັນສິ່ງອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດ.

ປະໂຫຍດຈາກ “ຜັກຂະ” ຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ

ຜັກຂະ ຫຼື ຜັກເນົ່າ ເປັນຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ ປະຊາຊົນຊາວລາວນິຍົມປູກໄວ້ຕາມແຄມຮົ້ວເຮືອນຂອງຕົນເອງ ໂດຍຄຸນລັກສະນະເດັ່ນຂອງ "ຜັກຂະ" ກໍຄື ເປັນພືດຕະກູນຖົ່ວທີ່ມີໜາມແຫຼມຄົມຕາມກິ່ງກ້ານ, ມີກິ່ນຮຸນແຮງ ບາງທ້ອງຖິ່ນເອີ້ນ ຜັກຂະຕາມກິ່ນວ່າ “ຜັກເນົ່າ”.