ທຸກອາຊີບ ມີຄ່າສະເໝີ

ຄົນເຮົາທຸກຄົນ ຕ່າງກໍຢາກມີວຽກເຮັດງານທຳທີ່ດີ ແລະ ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນວ່າທຸກຄົນຈະເລືອກໄດ້ເພາະຕົ້ນທືນຂອງແຕ່ລະຄົນບໍ່ຄືກັນ, ແຕ່ບໍ່ວ່າຈະເປັນອາຊີບໃດ ກໍມີຄ່າສະເໝີ. ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ ອາຊີພະນັກງານອະນະໄມ ເຊິ່ງເປັນອີກອາຊີບໜຶ່ງ ທີ່ບໍ່ໄດ້ດ້ອຍຄ່າກວ່າອາຊີບອື່ນໆເລີຍ ເພາະເປັນອາຊີບທີ່ສຸດຈະລິດ ແລະ ເປັນອາຊີບທີ່ສ້າງຄວາມສະອາດຈົບງາມໃຫ້ກັບບ້ານເມືອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຖະໜົນຫົນທາງ.

ຈາກການສຳພາດຂອງ ແມ່ສົມຈັນ ພະນັກງານອານະໄມ ເສັ້ນທາງແຕ່ ດົງໂດກ ຫາ ໄຟແດງ ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ກັບທີມຂ່າວ ອິນໄຊລາວ ວ່າ ແມ່ສົມຈັນ ອາຍຸ 59 ປີ ເປັນພະນັກງານອານະໄມໄດ້ 10 ເດືອນແລ້ວ ເພີ່ນເລີ່ມເຮັດວຽກນີ້ແຕ່ເດືອນ 7 ປີ 2021, ທຸກໆ ມື້ແມ່ສົມຈັນຈະຕື່ນມາເຮັດວຽກແຕ່ 4 ໂມງເຊົ້າ ຈົນເຖິງ 8-9 ໂມງເຊົ້າ ຈື່ງແລ້ວວຽກ, ການມາເຮັດວຽກຂອງເພິ່ນແມ່ນໄດ້ຂີ່ລົດມານຳຜົວ ເພາະຜົວເປັນຍາມຢູ່ທະນາຄານແຖວດົງໂດກ ຍ້ອນຄວາມທຸກຍາກ, ຄວາມຮູ້ບໍ່ສູງ ຈຶ່ງຕ້ອງມາເຮັດອາຊີບນີ້ ຖ້າບໍ່ເຮັດມີແຕ່ຖ້າລູກກັບຜົວເຮັດກໍບໍ່ກຸ້ມກິນ ຕອນມີແຮງເຮັດໄດ້ກະຢາກເຮັດເພື່ອແບ່ງເບົາພາລະຊ່ວຍຄອບຄົວ.

ການເຮັດອາຊີບນີ້ ກໍບໍ່ໄດ້ເຫຼືອບ່າກວ່າແຮງຫຼາຍ ແຕ່ມັນກໍເມື່ອຍຕາມທຳມະດາ ແລະ ລຳບາກເວລາຝົນຕົກ ປັດສະອາດແລ້ວແຕ່ກໍຍັງເປື້ອນຄືເກົ່າ, ສິ່ງທີ່ມີຄວາມພູມໃຈໃນການເຮັດອາຊີບນີ້ ແມ່ນເຮັດໃຫ້ຖະໜົນຫົນທາງສະອາດງາມ, ຄົນທຽວທາງກາຍໄປ-ກາຍມາ ໄດ້ເຫັນແລ້ວກໍສະບາຍຕາ.

ສຳລັບພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກນຳກັນມີທັງໝົດ 32 ຄົນ ຈະມີລົດຮັບສົ່ງແຕ່ລະມື້ 6 ໂມງຕ້ອງໄດ້ໄປປ້ຳໂປ້ຢູ່ຫ້ອງການແລ້ວ ລົດຈຶ່ງສົ່ງລົງແຕ່ລະຈຸດຕາມເຂດຂອງໃຜມັນ ແຕ່ຫາກໃຜທີ່ຢາກເອົາລົດມາເອງກໍໄດ້ ແລ້ວແຕ່ຄວາມສະດວກ.

ແມ່ສົມຈັນ ຍັງໄດ້ເວົ້າອີກວ່າ ຖ້າຮ່າງກາຍຍັງໄຫວກະຍັງຢາກເຮັດອາຊີບນີ້ຢູ່ ເຮັດຊ່ວຍລູກສາວ 2 ຄົນ ຜູ້ໜຶ່ງກໍອານາໄມທາງຄືກັນຢູ່ເສັ້ນແຄມຂອງ, ອີກຜູ້ໜຶ່ງເປັນແມ່ບ້ານໃຫ້ຕ່າງປະເທດ. ແຕ່ຖ້າເຖົ້າແລ້ວເຮັດບໍ່ໄດ້ກໍຕ້ອງໄດ້ເຊົາ ເຮັດຕອນຍັງມີແຮງເພື່ອຢາກແບ່ງເບົາພາລະລູກ ແລະ ຍັງມີຫຼານໃຫ້ລ້ຽງນຳອີກ. ການເຮັດອາຊີບນີ້ ເຖິງວ່າລາຍຮັບຈະບໍ່ຫຼາຍ ແຕ່ກໍເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວພໍກຸ້ມຢູ່ກຸ້ມກິນ ບາງເດືອນບໍ່ມີພາລະຫຼາຍ ຫຼື ຖ້າບໍ່ເຈັບເປັນ ກໍຍັງມີເຫຼືອພໍເກັບເລັກນ້ອຍ.

ສ່ວນວັນກຳມະກອນທີ່ຜ່ານມາ ເພິ່ນກໍມີມື້ພັກໃຫ້ 2 ມື້ ແລະ ແຕ່ລະອາທິດຈະພັກໃຫ້ວັນເສົາ ຫຼື ກໍລະນີ້ເຈັບປ່ວຍເຮົາກໍສາມາດຂໍລາພັກນຳທາງຫ້ອງການໄດ້. ມີຊ່ວງໜຶ່ງຫຼານຂອງ ແມ່ສົມຈັນ ຕິດໂຄວິດ ເຂົາເຈົ້າກໍໃຫ້ພັກ 15 ມື້ແຕ່ຕ້ອງລາຍງານຫ້ອງການກ່ອນ, ອີກອັນໜຶ່ງທີ່ດີ ຄືເວລາເຮົາພັກແລ້ວເພີ່ນບໍ່ໄດ້ຕັດເງິນເຮົາ ແລະ ຕັ້ງແຕ່ເພິ່ນເຮັດວຽກມາ 10 ເດືອນ ເພິ່ນກໍຍັງບໍ່ເຄີຍລາພັກ, ບໍ່ເຄີຍຂາດວຽກເລີຍ.

ສະນັ້ນ, ເຮົາທຸກຄົນບໍ່ວ່າຈະເຮັດອາຊີບໃດ ກໍບໍ່ຄວນດູຖູກອາຊີບກັນ ເພາະທຸກໆ ອາຊີບ ທີ່ແຕ່ລະຄົນເຮັດກໍມີເປົ້າໝາຍອັນດຽວກັນໝົດ ເພື່ອແລກກັບເງິນຈາກແຮງງານທີ່ເຮົາເຮັດ ແລະ ເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດຂອງແຕ່ລະຄົນ.

ຄົນເຮົາທຸກຄົນ ຕ່າງກໍຢາກມີວຽກເຮັດງານທຳທີ່ດີ ແລະ ມີຄວາມໝັ້ນຄົງ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນວ່າທຸກຄົນຈະເລືອກໄດ້ເພາະຕົ້ນທືນຂອງແຕ່ລະຄົນບໍ່ຄືກັນ, ແຕ່ບໍ່ວ່າຈະເປັນອາຊີບໃດ ກໍມີຄ່າສະເໝີ. ເຊັ່ນດຽວກັນກັບ ອາຊີພະນັກງານອະນະໄມ ເຊິ່ງເປັນອີກອາຊີບໜຶ່ງ ທີ່ບໍ່ໄດ້ດ້ອຍຄ່າກວ່າອາຊີບອື່ນໆເລີຍ ເພາະເປັນອາຊີບທີ່ສຸດຈະລິດ ແລະ ເປັນອາຊີບທີ່ສ້າງຄວາມສະອາດຈົບງາມໃຫ້ກັບບ້ານເມືອງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຖະໜົນຫົນທາງ.

ຈາກການສຳພາດຂອງ ແມ່ສົມຈັນ ພະນັກງານອານະໄມ ເສັ້ນທາງແຕ່ ດົງໂດກ ຫາ ໄຟແດງ ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ ກັບທີມຂ່າວ ອິນໄຊລາວ ວ່າ ແມ່ສົມຈັນ ອາຍຸ 59 ປີ ເປັນພະນັກງານອານະໄມໄດ້ 10 ເດືອນແລ້ວ ເພີ່ນເລີ່ມເຮັດວຽກນີ້ແຕ່ເດືອນ 7 ປີ 2021, ທຸກໆ ມື້ແມ່ສົມຈັນຈະຕື່ນມາເຮັດວຽກແຕ່ 4 ໂມງເຊົ້າ ຈົນເຖິງ 8-9 ໂມງເຊົ້າ ຈື່ງແລ້ວວຽກ, ການມາເຮັດວຽກຂອງເພິ່ນແມ່ນໄດ້ຂີ່ລົດມານຳຜົວ ເພາະຜົວເປັນຍາມຢູ່ທະນາຄານແຖວດົງໂດກ ຍ້ອນຄວາມທຸກຍາກ, ຄວາມຮູ້ບໍ່ສູງ ຈຶ່ງຕ້ອງມາເຮັດອາຊີບນີ້ ຖ້າບໍ່ເຮັດມີແຕ່ຖ້າລູກກັບຜົວເຮັດກໍບໍ່ກຸ້ມກິນ ຕອນມີແຮງເຮັດໄດ້ກະຢາກເຮັດເພື່ອແບ່ງເບົາພາລະຊ່ວຍຄອບຄົວ.

ການເຮັດອາຊີບນີ້ ກໍບໍ່ໄດ້ເຫຼືອບ່າກວ່າແຮງຫຼາຍ ແຕ່ມັນກໍເມື່ອຍຕາມທຳມະດາ ແລະ ລຳບາກເວລາຝົນຕົກ ປັດສະອາດແລ້ວແຕ່ກໍຍັງເປື້ອນຄືເກົ່າ, ສິ່ງທີ່ມີຄວາມພູມໃຈໃນການເຮັດອາຊີບນີ້ ແມ່ນເຮັດໃຫ້ຖະໜົນຫົນທາງສະອາດງາມ, ຄົນທຽວທາງກາຍໄປ-ກາຍມາ ໄດ້ເຫັນແລ້ວກໍສະບາຍຕາ.

ສຳລັບພະນັກງານທີ່ເຮັດວຽກນຳກັນມີທັງໝົດ 32 ຄົນ ຈະມີລົດຮັບສົ່ງແຕ່ລະມື້ 6 ໂມງຕ້ອງໄດ້ໄປປ້ຳໂປ້ຢູ່ຫ້ອງການແລ້ວ ລົດຈຶ່ງສົ່ງລົງແຕ່ລະຈຸດຕາມເຂດຂອງໃຜມັນ ແຕ່ຫາກໃຜທີ່ຢາກເອົາລົດມາເອງກໍໄດ້ ແລ້ວແຕ່ຄວາມສະດວກ.

ແມ່ສົມຈັນ ຍັງໄດ້ເວົ້າອີກວ່າ ຖ້າຮ່າງກາຍຍັງໄຫວກະຍັງຢາກເຮັດອາຊີບນີ້ຢູ່ ເຮັດຊ່ວຍລູກສາວ 2 ຄົນ ຜູ້ໜຶ່ງກໍອານາໄມທາງຄືກັນຢູ່ເສັ້ນແຄມຂອງ, ອີກຜູ້ໜຶ່ງເປັນແມ່ບ້ານໃຫ້ຕ່າງປະເທດ. ແຕ່ຖ້າເຖົ້າແລ້ວເຮັດບໍ່ໄດ້ກໍຕ້ອງໄດ້ເຊົາ ເຮັດຕອນຍັງມີແຮງເພື່ອຢາກແບ່ງເບົາພາລະລູກ ແລະ ຍັງມີຫຼານໃຫ້ລ້ຽງນຳອີກ. ການເຮັດອາຊີບນີ້ ເຖິງວ່າລາຍຮັບຈະບໍ່ຫຼາຍ ແຕ່ກໍເຮັດໃຫ້ຄອບຄົວພໍກຸ້ມຢູ່ກຸ້ມກິນ ບາງເດືອນບໍ່ມີພາລະຫຼາຍ ຫຼື ຖ້າບໍ່ເຈັບເປັນ ກໍຍັງມີເຫຼືອພໍເກັບເລັກນ້ອຍ.

ສ່ວນວັນກຳມະກອນທີ່ຜ່ານມາ ເພິ່ນກໍມີມື້ພັກໃຫ້ 2 ມື້ ແລະ ແຕ່ລະອາທິດຈະພັກໃຫ້ວັນເສົາ ຫຼື ກໍລະນີ້ເຈັບປ່ວຍເຮົາກໍສາມາດຂໍລາພັກນຳທາງຫ້ອງການໄດ້. ມີຊ່ວງໜຶ່ງຫຼານຂອງ ແມ່ສົມຈັນ ຕິດໂຄວິດ ເຂົາເຈົ້າກໍໃຫ້ພັກ 15 ມື້ແຕ່ຕ້ອງລາຍງານຫ້ອງການກ່ອນ, ອີກອັນໜຶ່ງທີ່ດີ ຄືເວລາເຮົາພັກແລ້ວເພີ່ນບໍ່ໄດ້ຕັດເງິນເຮົາ ແລະ ຕັ້ງແຕ່ເພິ່ນເຮັດວຽກມາ 10 ເດືອນ ເພິ່ນກໍຍັງບໍ່ເຄີຍລາພັກ, ບໍ່ເຄີຍຂາດວຽກເລີຍ.

ສະນັ້ນ, ເຮົາທຸກຄົນບໍ່ວ່າຈະເຮັດອາຊີບໃດ ກໍບໍ່ຄວນດູຖູກອາຊີບກັນ ເພາະທຸກໆ ອາຊີບ ທີ່ແຕ່ລະຄົນເຮັດກໍມີເປົ້າໝາຍອັນດຽວກັນໝົດ ເພື່ອແລກກັບເງິນຈາກແຮງງານທີ່ເຮົາເຮັດ ແລະ ເພື່ອຄວາມຢູ່ລອດຂອງແຕ່ລະຄົນ.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ເລີ່ມ 4 ມີນາ ຈະປັບຂຶ້ນຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ອອກໜັງສືຜ່ານແດນທົ່ວໄປ

ກົມກົງສຸນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕາມລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ໃນຂົງເຂດການຕ່າງປະເທດ, ສະບັບເລກທີ 001/ປປທ, ລົງວັນທີ 26 ມັງກອນ 2024, ຈະໄດ້ມີການປັບປຸງຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ຕາມລັດຖະບັນຍັດສະບັບປັບປຸງດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ກຳນົດຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນເປັນເງິນໂດລາ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດເກັບໃນລາຄາ ດັ່ງນີ້: ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 60 ໂດລາ ແລະ ບໍ່ແມ່ນເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 40 ໂດລາ.

WhatsApp ເພີ່ມຟີເຈີໃໝ່ ສາມາດສະຫຼັບບັນຊີທີ່ໃຊ້ຄົນລະເບີໂທໄດ້.

ຍັງມີຢູ່ບໍ່ຜູ້ທີ່ໃຊ້ເບີຫຼາຍເບີ ເລີຍເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໃຊ້ Whatsapp ຫຼາຍອັບໄປນໍ ປັດຈຸບັນທາງ WhatsApp ໄດ້ອັບບເດດຟີເຈີໃໝ່ເຂົ້າມາເຊິ່ງສາມາດເພີ່ມໄດ້ອີກເບີໂທ ຫຼືເພີ່ມບັນຊີໃໝ່ໄດ້ ເຊິ່ງຖ້າເປັນປົກກະຕິເຮົາຕ້ອງໃຊ້ການໂຄນແອັບຂອງ WhatsApp ເພື່ອມາງານໃຊ້ເບີທີສອງ.

ເປີດນໍາໃຊ້ທາງຫຼວງ ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ.

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດນໍາໃຊ້ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກ 11 ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງໂຄງການກໍ່ສ້າງ ທາງເລກ 11 ມີຄວາມລວງຍາວ 104,98 ກິໂລແມັດ ແລະ ກໍ່ສ້າງທາງຊອຍແຕ່ ບ້ານໂນນສະຫວັນ ຫາ ເທດສະບານ ເມືອງຊະນະຄາມ ລວງຍາວ 16,55 ກິໂລແມັດ ເປັນໂຄງການບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ, ນອນຢູ່ໃນແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກໍຄື ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງລັດຖະບານ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!