ເຂົ້າແຫຼ່ງຟືນ ອີກໜຶ່ງອາຫານທ້ອງຖິ່ນແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ

“ເຂົ້າຟືນ” ຫຼື “ເຂົ້າແຫຼ່ງຟືນ” ເປັນອີກອາຫານປະເພດໜຶ່ງ ທີ່ຄົນ ຫຼວງນ້ຳທາ ນິຍົມກິນກັນ ແລະ ກໍຖືວ່າເປັນອາຫານທ້ອງຖິ່ນປະຈຳແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ ເລີຍກໍວ່າໄດ້, ມື້ນີ້ເຮົາຈະມາບອກວິທີເຮັດ ເຂົ້າແຫຼ່ງຟືນ ແບບຫຼວງນ້ຳທາ ໄວ້ກິນເອງຢູ່ເຮືອນດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ດັ່ງນີ້.

 • ອຸປະກອນໃນການເຮັດ: ເຄື່ອງບົດເຂົ້າ ຫຼື ເຄື່ອງປັ່ນໝາກໄມ້.
 • ວັດຖຸດິບ: ເຂົ້າຈ້າວແຂງ (ເຂົ້າສານ), ນ້ຳປູນໃສ.

ວິທີເຮັດ:

 • ນຳເຂົ້າຈ້າວ ໄປແຊ່ນ້ຳປະໄວ້ປະມານ 1-2 ຊົ່ວໂມງໃຫ້ເຂົ້າອ່ອນ ຫຼື ນຳບ່ວງແຊ່ໃສ່ນຳຈະເຮັດໃຫ້ເຂົ້າອ່ອນໄວຂຶ້ນ.
 • ຫຼັງຈາກນັ້ນນຳມາໃສ່ເຄື່ອງບົດເຂົ້າ ຫຼື ເຄື່ອງປັ່ນໝາກໄມ້ ບົດໃຫ້ລະອຽດແລ້ວນຳມາຕອງໃຫ້ເປັນນ້ຳຂາວໃສ ແລ້ວຖອກໃສໝໍ້ຕັ້ງໄຟອ່ອນໆ ເອົານ້ຳປູນໃສ່ ½ ບ່ວງແກງ.
 •  ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍຄົນຕະຫຼອດຈົນເຂົ້າສຸກຂຸ້ນ, ຈາກນັ້ນກໍເທໃສ່ອ່າງໃຫ້ເປັນກ້ອນ ແຕ່ຖ້າຈະເຮັດເປັນເສັ້ນຕ້ອງມີເຄື່ອງບີບເສັ້ນ ຫຼື ຈະໃສ່ກະຕ່າໃຫ້ເປັນລອດຊ່ອງກໍໄດ້ ແລ້ວແຕ່ຄົນມັກ.

ວິທີເຮັດແຈ່ວ ເຂົ້າແຫຼ່ງຟືນ:

 • ່ວນປະສົມປະກອບມີ: ໝາກເຜັດດິບ ຫຼື ໝາກເຜັດແຫ້ງ, ຖົ່ວເນົ່າ, ກະທຽມ, ຂິງ, ເກືອ, ແປ້ງນົວ.
 • ວິທີເຮັດ: ນໍາເອົາໝາກເຜັດດິບ, ຂິງ, ກະທຽມ ແລະ ຖົ່ວເນົ່າໄປຈີ່ ເພື່ອໃຫ້ກິ່ນຫອມ, ສ່ວນໝາກເຜັດແຫ້ງ ນຳໄປຕົ້ມໃຫ້ສຸກແລ້ວມາຟັກໃຫ້ມຸ່ນ ເພື່ອເພີ່ມສີສັນໃຫ້ແຈ່ວ ຫຼັງຈາກນັ້ນນຳມາຕຳໃຫ້ເຂົ້າກັນ.

ສຳລັບ ນ້ຳສົ້ມ ທີ່ຈະນຳມາຜະສົມກັບແຈ່ວ ເຂົ້າແຫຼ່ງຟືນ ນັ້ນ ແມ່ນແລ້ວແຕ່ເຮົາມັກເລີຍວ່າຈະໃຊ້ສົ້ມຫຍັງເຮັດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ນ້ຳຕົ້ມໝາກຂາມປຽກ, ສົ້ມພໍດີ, ໝາກກອກ ແລະ ອື່ນໆ.

ກ່ອນຈະກິນ ນຳເອົານ້ຳສົ້ມມາຜະສົມກັບແຈ່ວເຂົ້າແຫຼ່ງຟືນປຸງຣົດຊາດຕາມໃຈມັກ ແລ້ວເອົາເຂົ້າແຫຼ່ງຟືນລົງໃສ່ ພ້ອມກິນໄດ້ເລີຍ ແຕ່ຖ້າຈະໃຫ້ແຊບຕື່ມອີກຄວນກິນຄູ່ກັບເຂົ້າໂຄບ ຫຼື ໄຂ່ຕົ້ມ ຈະຄົບສູດການກິນ ເຂົ້າແຫຼ່ງຟືນ.

“ເຂົ້າຟືນ” ຫຼື “ເຂົ້າແຫຼ່ງຟືນ” ເປັນອີກອາຫານປະເພດໜຶ່ງ ທີ່ຄົນ ຫຼວງນ້ຳທາ ນິຍົມກິນກັນ ແລະ ກໍຖືວ່າເປັນອາຫານທ້ອງຖິ່ນປະຈຳແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ ເລີຍກໍວ່າໄດ້, ມື້ນີ້ເຮົາຈະມາບອກວິທີເຮັດ ເຂົ້າແຫຼ່ງຟືນ ແບບຫຼວງນ້ຳທາ ໄວ້ກິນເອງຢູ່ເຮືອນດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ດັ່ງນີ້.

 • ອຸປະກອນໃນການເຮັດ: ເຄື່ອງບົດເຂົ້າ ຫຼື ເຄື່ອງປັ່ນໝາກໄມ້.
 • ວັດຖຸດິບ: ເຂົ້າຈ້າວແຂງ (ເຂົ້າສານ), ນ້ຳປູນໃສ.

ວິທີເຮັດ:

 • ນຳເຂົ້າຈ້າວ ໄປແຊ່ນ້ຳປະໄວ້ປະມານ 1-2 ຊົ່ວໂມງໃຫ້ເຂົ້າອ່ອນ ຫຼື ນຳບ່ວງແຊ່ໃສ່ນຳຈະເຮັດໃຫ້ເຂົ້າອ່ອນໄວຂຶ້ນ.
 • ຫຼັງຈາກນັ້ນນຳມາໃສ່ເຄື່ອງບົດເຂົ້າ ຫຼື ເຄື່ອງປັ່ນໝາກໄມ້ ບົດໃຫ້ລະອຽດແລ້ວນຳມາຕອງໃຫ້ເປັນນ້ຳຂາວໃສ ແລ້ວຖອກໃສໝໍ້ຕັ້ງໄຟອ່ອນໆ ເອົານ້ຳປູນໃສ່ ½ ບ່ວງແກງ.
 •  ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍຄົນຕະຫຼອດຈົນເຂົ້າສຸກຂຸ້ນ, ຈາກນັ້ນກໍເທໃສ່ອ່າງໃຫ້ເປັນກ້ອນ ແຕ່ຖ້າຈະເຮັດເປັນເສັ້ນຕ້ອງມີເຄື່ອງບີບເສັ້ນ ຫຼື ຈະໃສ່ກະຕ່າໃຫ້ເປັນລອດຊ່ອງກໍໄດ້ ແລ້ວແຕ່ຄົນມັກ.

ວິທີເຮັດແຈ່ວ ເຂົ້າແຫຼ່ງຟືນ:

 • ່ວນປະສົມປະກອບມີ: ໝາກເຜັດດິບ ຫຼື ໝາກເຜັດແຫ້ງ, ຖົ່ວເນົ່າ, ກະທຽມ, ຂິງ, ເກືອ, ແປ້ງນົວ.
 • ວິທີເຮັດ: ນໍາເອົາໝາກເຜັດດິບ, ຂິງ, ກະທຽມ ແລະ ຖົ່ວເນົ່າໄປຈີ່ ເພື່ອໃຫ້ກິ່ນຫອມ, ສ່ວນໝາກເຜັດແຫ້ງ ນຳໄປຕົ້ມໃຫ້ສຸກແລ້ວມາຟັກໃຫ້ມຸ່ນ ເພື່ອເພີ່ມສີສັນໃຫ້ແຈ່ວ ຫຼັງຈາກນັ້ນນຳມາຕຳໃຫ້ເຂົ້າກັນ.

ສຳລັບ ນ້ຳສົ້ມ ທີ່ຈະນຳມາຜະສົມກັບແຈ່ວ ເຂົ້າແຫຼ່ງຟືນ ນັ້ນ ແມ່ນແລ້ວແຕ່ເຮົາມັກເລີຍວ່າຈະໃຊ້ສົ້ມຫຍັງເຮັດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ນ້ຳຕົ້ມໝາກຂາມປຽກ, ສົ້ມພໍດີ, ໝາກກອກ ແລະ ອື່ນໆ.

ກ່ອນຈະກິນ ນຳເອົານ້ຳສົ້ມມາຜະສົມກັບແຈ່ວເຂົ້າແຫຼ່ງຟືນປຸງຣົດຊາດຕາມໃຈມັກ ແລ້ວເອົາເຂົ້າແຫຼ່ງຟືນລົງໃສ່ ພ້ອມກິນໄດ້ເລີຍ ແຕ່ຖ້າຈະໃຫ້ແຊບຕື່ມອີກຄວນກິນຄູ່ກັບເຂົ້າໂຄບ ຫຼື ໄຂ່ຕົ້ມ ຈະຄົບສູດການກິນ ເຂົ້າແຫຼ່ງຟືນ.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

Microsoft ເປີດຕົວ Copilot for Finance ຜູ້ຊ່ວຍ AI ສໍາລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການເງິນ.

Microsoft ປະກາດເປີດໂຕ Microsoft Copilot for Finance ເຊິ່ງເປັນຊຸດຄວາມສາມາດໃໝ່ລ້າສຸດຂອງ Copilot ໂດຍຄວາມສາມາດນີ້ ສາມາດໃຊ້ແຕ່ສໍາລັບລູກຄ້າທຸລະກິດທີ່ໃຊ້ Microsoft Copilot for Microsoft 365 ທີ່ພັດທະນາຄວາມສາມາດສໍາລັບການເງິນໂດຍສະເພາະ. ຄຸນນະສົມບັດທີ່ສໍາຄັນຂອງ Copilot for Finance ແມ່ນຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບແອັບ Microsoft ໃນ Microsoft 365,...

4 ເລື່ອງໜ້າຮູ້ ຂອງປີ “ອະທິກະມາດ”

ປີ “ອະທິກະມາດ” ຫຼື ເອີ້ນແບບເຂົ້າໃຈງ່າຍໆວ່າ ເປັນປີທີ່ “ເດືອນ ກຸມພາ ມີ 2 ມື້” ເຊິ່ງມີອີ່ຫຍັງຫຼາຍກວ່າການສະຫຼອງວັນເກີດໃນຮອບ 4 ປີ.

ທຸລະກິດ ການລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ ພົບບັນຫາລາຄາຫົວອາຫານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.

ທ່ານ ເຈົ້າແຂວງຜົ້ງສາລີ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ທຸລະກິດ ການລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ ຂອງຄອບຄົວ ທ່ານ ຄໍານວນ ທີ່ບ້ານນາຫວາຍ ເມືອງບຸນໃຕ້ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນ ມີໄກ່ພັນໄຂ່ທັງໝົດ 1.300 ໂຕ, ສໍາລັບຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ນີ້ແມ່ນບັນຫາ ລາຄາຫົວອາຫານ ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເນື່ອງຈາກສະພາບເສດຖະກິດປັດຈຸບັນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທຶນສູງຂຶ້ນຈາກປີກ່ອນ (2023) ເປົາໜຶ່ງ 260.000 ກີບ ມາເປັນ 330.000 ກີບ, ແຕ່ລາຄາໄຂ່ແມ່ນຍັງປົກກະຕິ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ຂັ້ນເທິງຊ່ວຍໃນດ້ານຂອງການສະໜອງຫົວອາຫານໄກ່, ປາ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!