Monday, May 20, 2024
Lenovo

ຂ່າວເດັ່ນ! ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາຍ

ປະຈຳວັນທີ 7 ພຶດສະພາ 2022 | ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາຍໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ຫຼາຍປໍ້າຂາຍຍ່ອຍປິດບໍລິການ ຍ້ອນບໍລິສັດນໍາເຂົ້າສະໜອງນໍ້າມັນບໍ່ພຽງພໍ

ປັດຈຸັນນີ້, ທົ່ວປະເທດໄດ້ພົບວ່າຫຼາຍປໍ້ານໍ້າມັນຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໄດ້ປິດປໍ້າ ຊຶ່ງໄດ້ສ້າງຜົນກະທົບໂດຍກົງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຍານພາຫະນະ ແລະ ເກີດສຽງວິພາກວິຈານໄປຕ່າງໆນາອັນບໍ່ດີຕໍ່ເຈົ້າຂອງປໍ້າວ່າປິດເພື່ອຫວັງກໍາໄລ, ແຕ່ສາເຫດທີ່ແທ້ຈິງໃນການປິດປໍ້ານັ້ນແມ່ນເກີດຈາກບໍລິສັດນໍາເຂົ້າສະໜອງນໍ້າມັນບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການຍ້ອນວ່າມີພຽງ 4 ຈາກ 13 ບໍລິສັດເທົ່ານັ້ນທີ່ຍັງມີຄວາມສາມາດນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ.

ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ລາຄາ ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟສູງຂຶ້ນ ເກີດຈາກ ຄວາມຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງບັນດາ ປະເທດ ທີ່ຜະລິດນ້ຳມັນອອກຮັບໃຊ້ໃນໂລກ ເຮັດໃຫ້ປະເທດທີ່ນຳ ເຂົ້ານ້ຳມັນ ລວມທັງປະເທດລາວ ພວກເຮົາ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ບວກ ກັບການນຳເຂົ້າສິນຄ້າຈາກຕ່າງ ປະເທດມີຈຳນວນຫຼາຍຂຶ້ນສົ່ງ ຜົນໃຫ້ມີຄວາມຕ້ອງການເງິນຕາ ຕ່າງປະເທດເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ໃນການຊຳລະສະສາງ…ອ່ານຕໍ່

ຍັງພົບເຫັນຫຼາຍ! ການເຄື່ອນໄຫວກ່ຽວກັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ

ຍັງພົບເຫັນເປັນຈໍານວນຫຼາຍຢູ່ປະເທດລາວ ສຳລັບການບໍລິການແລກປ່ຽນເງິນຕາ, ການໃຫ້ບໍລິການໂອນເງິນລະຫວ່າງປະເທດ, ການໂຄສະນາແລກປຽ່ນເງິນຕາຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ, ການນໍາໃຊ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດແບບຊະຊາຍ, ການສວຍໂອກາດຂຶ້ນອັດຕາແລກປ່ຽນຕາມໃຈໂດຍບໍ່ປະຕິບັດ ຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງທະນາຄານແຫ່ງປະເທດລາວ, ການໂຄສະນາສິນຄ້າໂດຍກໍານົດລາຄາເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ອື່ນໆແບບຊະຊາຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຫຼື ຜິດກົດໝາຍ.

ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອເປັນການຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນໄຫວກ່ຽວກັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດຢູ່ລາວ, ກົມໃຫຍ່ຕຳຫຼວດ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງແນະນຳ ເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ມີການເຄື່ອນແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍ…ອ່ານຕໍ່

ສູນຫັດຖະກໍາ ແຂວງຈໍາປາສັກໄດ້ຮັບ ຄວາມນິຍົມຈາກນັກທ່ອງທ່ຽວ

ນະຄອນປາກເຊ ແຂວງຈໍາປາສັກເປັນສູນລວມທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການບໍລິການດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ມີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍແຫ່ງທາງທໍາມະຊາດ, ປະຫວັດສາດ, ວັດທະນະທໍາ ຕິດພັນກັບຮີດຄອງປະເພນີ ອັນດີງາມຂອງແຕ່ລະຊົນເຜົ່າ

ທ່ານ ນາງ ມາລາ ຈັນທະລາມ ປະທານສະມາຄົມຫັດຖະກໍາແຂວງຈໍາປາສັກໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ນອກຈາກແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວອື່ນໆແລ້ວ ແຂວງຈໍາປາສັກ ຍັງມີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວດ້ານວັດທະນະທໍາຕື່ມອີກ ເປັນຕົ້ນແມ່ນສູນຫັດຖະກໍາແຂວງຈໍາປາສັກ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານຫຼັກ 7 ນະຄອນປາກເຊ ໄດ້ເລີ່ມສ້າງຕັ້ງມາແຕ່ປີ 2007…ອ່ານຕໍ່

ປະຈຳວັນທີ 7 ພຶດສະພາ 2022 | ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາຍໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ຫຼາຍປໍ້າຂາຍຍ່ອຍປິດບໍລິການ ຍ້ອນບໍລິສັດນໍາເຂົ້າສະໜອງນໍ້າມັນບໍ່ພຽງພໍ

ປັດຈຸັນນີ້, ທົ່ວປະເທດໄດ້ພົບວ່າຫຼາຍປໍ້ານໍ້າມັນຂາຍຍ່ອຍນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟໄດ້ປິດປໍ້າ ຊຶ່ງໄດ້ສ້າງຜົນກະທົບໂດຍກົງໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ຍານພາຫະນະ ແລະ ເກີດສຽງວິພາກວິຈານໄປຕ່າງໆນາອັນບໍ່ດີຕໍ່ເຈົ້າຂອງປໍ້າວ່າປິດເພື່ອຫວັງກໍາໄລ, ແຕ່ສາເຫດທີ່ແທ້ຈິງໃນການປິດປໍ້ານັ້ນແມ່ນເກີດຈາກບໍລິສັດນໍາເຂົ້າສະໜອງນໍ້າມັນບໍ່ພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການຍ້ອນວ່າມີພຽງ 4 ຈາກ 13 ບໍລິສັດເທົ່ານັ້ນທີ່ຍັງມີຄວາມສາມາດນໍາເຂົ້ານໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ.

ສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ລາຄາ ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟສູງຂຶ້ນ ເກີດຈາກ ຄວາມຂັດແຍ່ງລະຫວ່າງບັນດາ ປະເທດ ທີ່ຜະລິດນ້ຳມັນອອກຮັບໃຊ້ໃນໂລກ ເຮັດໃຫ້ປະເທດທີ່ນຳ ເຂົ້ານ້ຳມັນ ລວມທັງປະເທດລາວ ພວກເຮົາ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ, ບວກ ກັບການນຳເຂົ້າສິນຄ້າຈາກຕ່າງ ປະເທດມີຈຳນວນຫຼາຍຂຶ້ນສົ່ງ ຜົນໃຫ້ມີຄວາມຕ້ອງການເງິນຕາ ຕ່າງປະເທດເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ໃນການຊຳລະສະສາງ…ອ່ານຕໍ່

ຍັງພົບເຫັນຫຼາຍ! ການເຄື່ອນໄຫວກ່ຽວກັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ

ຍັງພົບເຫັນເປັນຈໍານວນຫຼາຍຢູ່ປະເທດລາວ ສຳລັບການບໍລິການແລກປ່ຽນເງິນຕາ, ການໃຫ້ບໍລິການໂອນເງິນລະຫວ່າງປະເທດ, ການໂຄສະນາແລກປຽ່ນເງິນຕາຜ່ານສື່ສັງຄົມອອນລາຍ, ການນໍາໃຊ້ເງິນຕາຕ່າງປະເທດແບບຊະຊາຍ, ການສວຍໂອກາດຂຶ້ນອັດຕາແລກປ່ຽນຕາມໃຈໂດຍບໍ່ປະຕິບັດ ຕາມອັດຕາແລກປ່ຽນຂອງທະນາຄານແຫ່ງປະເທດລາວ, ການໂຄສະນາສິນຄ້າໂດຍກໍານົດລາຄາເປັນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ແລະ ອື່ນໆແບບຊະຊາຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຫຼື ຜິດກົດໝາຍ.

ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອເປັນການຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນໄຫວກ່ຽວກັບເງິນຕາຕ່າງປະເທດຢູ່ລາວ, ກົມໃຫຍ່ຕຳຫຼວດ ກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງແນະນຳ ເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ກ່ຽວກັບການເພີ່ມທະວີຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມບຸກຄົນ ແລະ ນິຕິບຸກຄົນ ທີ່ມີການເຄື່ອນແລກປ່ຽນເງິນຕາຕ່າງປະເທດ ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍ…ອ່ານຕໍ່

ສູນຫັດຖະກໍາ ແຂວງຈໍາປາສັກໄດ້ຮັບ ຄວາມນິຍົມຈາກນັກທ່ອງທ່ຽວ

ນະຄອນປາກເຊ ແຂວງຈໍາປາສັກເປັນສູນລວມທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ການບໍລິການດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ, ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ມີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຫຼາຍແຫ່ງທາງທໍາມະຊາດ, ປະຫວັດສາດ, ວັດທະນະທໍາ ຕິດພັນກັບຮີດຄອງປະເພນີ ອັນດີງາມຂອງແຕ່ລະຊົນເຜົ່າ

ທ່ານ ນາງ ມາລາ ຈັນທະລາມ ປະທານສະມາຄົມຫັດຖະກໍາແຂວງຈໍາປາສັກໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ນອກຈາກແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວອື່ນໆແລ້ວ ແຂວງຈໍາປາສັກ ຍັງມີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວດ້ານວັດທະນະທໍາຕື່ມອີກ ເປັນຕົ້ນແມ່ນສູນຫັດຖະກໍາແຂວງຈໍາປາສັກ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານຫຼັກ 7 ນະຄອນປາກເຊ ໄດ້ເລີ່ມສ້າງຕັ້ງມາແຕ່ປີ 2007…ອ່ານຕໍ່

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ອາຫານທຸກຄາບມີຜົນຕໍ່ການນອນຫຼັບ

ການນອນຫຼັບ ເປັນການພັກຜ່ອນດີທີ່ສຸດສຳລັບຮ່າງກາຍ ເພາະຊ່ວຍເພີ່ມ ແລະຮັກສາປະສິດທິພາບ ການເຮັດວຽກຂອງອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ໃຫ້ສົມບູນແຂງແຮງ. ໃນຂະນະດຽວກັນຜົນເສຍຂອງການນອນບໍ່ພຽງພໍ ຈະເຮັດໃຫ້ຈຸລັງຕ່າງໆ ເສື່ອມສະພາບ, ນຳ້ໜັກເພີ່ມ, ບໍ່ສົດຊື່ນ, ອ່ອນເພຍ ແລະອາລົມປ່ຽນແປງງ່າຍ. ໜຶ່ງໃນເຄັດລັບທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານນອນຫຼັບໄດ້ດີກໍຄື ອາຫານທຸກຄາບທີ່ທ່ານກິນເຂົ້າໄປນັ້ນເອງ.

ເປີດແອ ນອນຫຼັບໃນລົດ “ສ່ຽງເສຍຊີວິດ”

ຖ້າໃຜຮູ້ໂຕວ່າ ໂຕເອງຕ້ອງຂັບລົດໄກໆ ສິ່ງທຳອິດທີ່ຄວນຄຳນຶງ ກໍຄື ການພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມີສະຕິທີ່ດີ, ບໍ່ຫຼັບໃນ. ຖ້າພັກຜ່ອນມາບໍ່ພຽງພໍ ຮ່າງກາຍຈະອ່ອນເພຍ ຮູ້ສຶກເຫງົານອນຈົນຕ້ອງຢຸດນອນພັກຜ່ອນແຄມທາງ ຊຶ່ງມັນເປັນສິ່ງທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງການນອນໃນລົດ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມຮັກສະບາຍ ຄົນສ່ວນຫຼາຍຈຶ່ງເລືອກທີ່ຈະເປີດແອລົດປະໄວ້ຂະນະນອນຫຼັບນັ້ນ ຖືເປັນສິ່ງອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດ.

ປະໂຫຍດຈາກ “ຜັກຂະ” ຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ

ຜັກຂະ ຫຼື ຜັກເນົ່າ ເປັນຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ ປະຊາຊົນຊາວລາວນິຍົມປູກໄວ້ຕາມແຄມຮົ້ວເຮືອນຂອງຕົນເອງ ໂດຍຄຸນລັກສະນະເດັ່ນຂອງ "ຜັກຂະ" ກໍຄື ເປັນພືດຕະກູນຖົ່ວທີ່ມີໜາມແຫຼມຄົມຕາມກິ່ງກ້ານ, ມີກິ່ນຮຸນແຮງ ບາງທ້ອງຖິ່ນເອີ້ນ ຜັກຂະຕາມກິ່ນວ່າ “ຜັກເນົ່າ”.