Monday, July 15, 2024
Lenovo

ເພື່ອນແທ້! ເຂົາເບິ່ງກັນແບບໃດ?

ທຸກໆຄົນລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີໝູ່ເພື່ອນກັນໝົດ ເຖິງວ່າຈະເປັນຄົນທີ່ມັກຢູ່ໂດດດ່ຽວກໍຕາມ, ແຕ່ເຮົາຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າ ໝູ່ເພື່ອນທີ່ເຮົາຄົບຢູ່ນັ້ນ ເປັນເພື່ອນແທ້ທີ່ຈິງໃຈກັບເຮົາ, ເຂົ້າໃຈເຮົາໃນທຸກໆເລື່ອງ. ເຮົາລອງມາສັງເກດເບິ່ງວ່າ ໝູ່ເພື່ອນທີ່ຈິງໃຈກັບເຈົ້າແທ້ນັ້ນ ຄວນເປັນຄົນແບບໃດ?

  1. ບໍ່ນິນທາເຈົ້າລັບຫຼັງ: ບໍ່ວ່າເຈົ້າຈະຕຸ້ຍຂຶ້ນ, ດຳລົງ ຫຼື ມີເລື່ອງເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກເຂີນອາຍ ເລື່ອງນັ້ນຈະເປັນຄວາມລັບຕະຫຼອດໄປ ຖ້າເຈົ້າມີໝູ່ແທ້ຢູ່ຂ້າງກາຍ ເພາະໝູ່ທີ່ດີຈະບໍ່ນຳເລື່ອງທີ່ບໍ່ດີຂອງເຈົ້າໄປເວົ້າໃຫ້ຄົນອື່ນຟັງ ຖ້າເຈົ້າຕຸ້ຍຂຶ້ນເຂົາກໍ່ພຽງແຕ່ຊວນເຈົ້າອອກກຳລັງກາຍ ຫຼື ບໍ່ກໍຕຸ້ຍໄປນຳກັນເລີຍ.
  2. ບໍ່ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຮູ້ສຶກບໍ່ດີກັບຕົນເອງ: ເຖິງວ່າມື້ນັ້ນເຈົ້າເກີດມີອາລົມຮ້າຍກາດ ເວົ້າຂວັນນິນທາຄົນອື່ນເກີນໄປ, ເຮັດວຽກຜິດພາດຈົນຖືກດ່າ ບໍ່ວ່າເຈົ້າຈະເຮັດຕົວບໍ່ດີປານໃດ ໝູ່ທີ່ດີຈະບໍ່ຊ້ຳເຕີມເຈົ້າ ເຂົາຈະຮັບຟັງເຈົ້າດ້ວຍຄວາມເຂົ້າໃຈ ເພາະເຂົາຮູ້ວ່າເຈົ້າອາດຈະມີບັນຫາຫຍັງເລີກໆ ຢູ່ໃນໃຈ ຫຼື ບໍ່ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າມີອາລົມແບບນັ້ນ  ແລະ ຫາກມັນຮ້າຍແຮງເກີນໄປແທ້ໆ ເຂົາຈະເຕືອນເຈົ້າດ້ວຍຄວາມຫວັງດີ ແທນທີ່ຈະປ່ອຍໃຫ້ເປັນແບບນັ້ນຜ່ານໄປ.
  3. ບໍ່ຫາເລື່ອງຜິດກັນ: ຕໍ່ໃຫ້ຄວາມຄິດເຫັນບໍ່ຄືກັນ ແຕ່ຖ້າເຈົ້າ ແລະໝູ່ຄືເພື່ອນແທ້ທີ່ຟ້າສົ່ງມາເຂົາຈະບໍ່ຫາເລື່ອງເປີດປະເດັນໃຫ້ຜິດກັນກັບເຈົ້າຢ່າງແນ່ນອນ ແຕ່ສິ່ງທີ່ໝູ່ທີ່ດີຈະເຮັດຄື: ອະທິບາຍດ້ວຍເຫດຜົນ, ຍົກຕົວຢ່າງທີ່ຊັດເຈນ ແລະຮັບຟັງເຫດຜົນຂອງອີກຝ່າຍດ້ວຍໃຈທີ່ບໍ່ອັກຄະຕິ ແລະພິຈາລະນາຢ່າງເປັນກາງ ຫຼືໝູ່ບ່າງຄົນອາດຈະປະນິປະນອມຍອມຜ່ອນອາລົມໃຫ້ເຈົ້າແບບຈິງໃຈບໍ່ປະຊົດ ແຕ່ຖ້າເປັນເລື່ອງທີ່ມີຄວາມຖືກຕ້ອງກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົາກໍ່ຈະຫາທາງບອກໃຫ້ເຈົ້າເຂົ້າໃຈໂດຍບໍ່ໂຕ້ຖຽງກັນໄດ້.
  4. ເປັນຜູ້ຟັງທີ່ດີ: ມີຄຳເວົ້າທີ່ວ່າ “ການເປັນຄົນເລົ່າມ່ວນກວ່າການເປັນຄົນຟັງ” ແຕ່ຮູ້ບໍ່ວ່າ ການຈະເປັນໝູ່ທີ່ດີກໍຕ້ອງເປັນຜູ້ຟັງທີ່ດີນຳ ໂດຍລັກສະນະຂອງຄົນທີ່ຈະເປັນໝູ່ທີ່ດີ ທີ່ໃຜໆກໍຢາກເວົ້ານຳ ມັກຈະມີລັກສະນະພິເສດຢູ່ຢ່າງໜຶ່ງນັ້ນກໍຄື ການເປັນຜູ້ຟັງທີ່ດີ ບໍ່ວ່າຈະເປັນເລື່ອງເດືອດຮ້ອນ, ເລື່ອງຕາຫຼົກ ເລື່ອງເສົ້າຕ່າງໆ ໝູ່ຄົນນັ້ນກໍຈະນັ່ງຟັງເຈົ້າດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈ ແລະ ໃສ່ໃຈ, ໃສ່ອາລົມກັບເລື່ອງເລົ່າຂອງເຈົ້າ ແຖມຍັງຊ່ວຍໃຫ້ຄຳແນະນຳດີໆ ໃນເລື່ອງທີ່ເຈົ້າຍັງແກ້ບັນຫາບໍ່ໄດ້ອີກດ້ວຍ.
  5. ເຊື່ອໝັ້ນໃນຕົວເຈົ້າ: ບໍ່ວ່າເຈົ້າຈະບໍ່ເຊື່ອໃນຕົນເອງວ່າເຮັດໄດ້ ແຕ່ຂໍໃຫ້ເຊື່ອໝູ່ຂອງເຈົ້າເທາະ ຖ້າເຂົາບອກວ່າເຈົ້າເຮັດໄດ້ ນັ້ນບໍ່ແມ່ນພຽງເພາະເຂົາຢາກໃຫ້ກຳລັງໃຈເຈົ້າ ແຕ່ເຂົາເຊື່ອແທ້ໆວ່າເຈົ້ານັ້ນເຮັດໄດ້ ຫຼືກຳລັງບອກເປັນໃນໆວ່າ ເຖິງບໍ່ໄຫວກໍ່ຍັງມີຂ້ອຍຄອຍຊ່ວຍຢູ່ສະເໝີ ເຈົ້າຈະຜ່ານມັນໄປໄດ້ແນ່ນອນ.
  6. ບໍ່ສົນໃຈອະດີດ: ທຸກຄົນຕ້ອງມີອາດີດທີ່ບໍ່ດີທີ່ຢາກຈະປິດບັງ ແຕ່ໝູ່ທີ່ດີຈະບໍ່ສົນໃຈອະດີດຂອງເຈົ້າເຖິງເຂົາຈະຮູ້ຫຼືບໍ່ຮູ້ກໍ່ຕາມ ເຂົາຈະເບິ່ງແຕ່ສິ່ງປັດຈຸບັນທີ່ເຈົ້າເປັນແລະຈະບໍ່ຂຸດຄົ້ນອາດີດຂື້ນມາເພື່ອປະຈານເຈົ້າ ໃນເມື່ອເຂົາຍັງບໍ່ສົນໃຈອາດີດຂອງເຈົ້າເລີຍ ເຈົ້າກໍ່ຕ້ອງພະຍາຍາມລືມອາດີດຂອງຕົນເອງ ແລະກ້າວຕໍ່ໄປເປັນຄົນໃໝ່ທີ່ດີກວ່າເກົ່ານຳເດີ.
  7. ສົນໃຈໃນທຸກໆ ສະຖານະໃນເຟສບຸກຂອງເຈົ້າ: ບາງເທື່ອເຮົາກໍ່ມັກຈະຕັ້ງສະຖານະເຟສບຸກເພື່ອລະບາຍຄວາມໃນໃຈ ຫຼືບອກເລົ່າເລື່ອງດີໆ ທີ່ເກີດຂຶ້ນ, ໝູ່ໃນເຟດບຸກຫຼາຍໆຄົນອາດຈະເລື່ອນຜ່ານໄປ ບາງຄົນອາດຈະກົດໄລ້ໃຫ້ ແຕ່ໝູ່ແທ້ຂອງເຈົ້າຈະເຂົ້າມາທັກທາຍເຈົ້າທັນທີ ຖ້າເປັນສິ່ງດີໆ ເຂົາເຈົ້າກໍຈະຮ່ວມຍິນດີນຳ ແຕ່ຖ້າມັນຄືບັນຫາໜັກໃຈເຈົ້າ ພວກເຂົາກໍພ້ອມຊ່ວຍເຫຼືອທັນທີເລີຍ.
  8. ບໍ່ອິດສາຄວາມສຳເລັດຂອງໝູ່: ໝູ່ທີ່ດີ ເຂົາຈະຢາກເຫັນເຈົ້າໄດ້ຮັບແຕ່ສິ່ງດີໆ ພວກເຂົາຈະບໍ່ອິດສາໃນສີ່ງທີ່ເຈົ້າມີ, ສິ່ງທີ່ເຈົ້າເປັນ ແລະ ສິ່ງທີ່ເຈົ້າກຳລັງຈະໄດ້ຮັບ ຖ້າເປັນເລື່ອງຄວາມສຳເລັດຂອງເຈົ້າແລ້ວ ພວກເຂົາຈະມີແຕ່ຍິນດີດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈ ແລະ ຍິນດີທີ່ຈະສົ່ງເສີມເຈົ້າ ໃຫ້ກ້າວສູ່ຄວາມສຳເລັດຕໍ່ໄປເລື້ອຍໆ ແຕ່ຖ້າຫາກເຈົ້າເກີດຜິດພາດລົ້ມລົງມາ ສິ່ງທີ່ເຈົ້າຈະໄດ້ຮັບຄືຮອຍຍິ້ມ ແລະ ສຽງຫົວ ທີ່ຈະບອກວ່າບໍ່ເປັນຫຍັງດອກຖ້າສູ້ກັນໃໝ່ຕໍ່ໄປ ບໍ່ແມ່ນຮອຍຍິ້ມ ແລະ ສຽງຫົວທີ່ເຢາະເຢີ້ຍສຽດສີແນ່ນອນ.
  9. ບໍ່ພະຍາຍາມປ່ຽນແປງເຈົ້າ: ຢ່າຢ້ານວ່າເຈົ້າຈະບໍ່ເປັນຕົວຂອງຕົວເອງ ຫາກໄດ້ຄົບໝູ່ແທ້ ເພາະໝູ່ແທ້ຈະບໍ່ປ່ຽນແປງເຈົ້າໃຫ້ເປັນແບບທີ່ເຂົາຫວັງແຕ່ເຂົາຈະປ່ຽນເຈົ້າໃຫ້ເປັນຄົນທີ່ດີກວ່າເກົ່າໃນແບບທີ່ເຈົ້າເປັນໂດຍບໍ່ຕ້ອງອຶດອັດໃຈ.
  10. ບໍ່ຫວັງຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ມິດຕະພາບ: ຄວາມຈິງແລ້ວ ມິດຕະພາບອາດເລີ່ມຈາກການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ຫຼື ມີຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນມາກ່ອນ ແຕ່ຖ້າເຈົ້າ ແລະ ເຂົາລົມກັນຖືກຄໍຈົນໄດ້ກາຍມາເປັນໝູ່ແທ້ ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຄຳວ່າຜົນປະໂຫຍດອາດຈະໝົດໄປ ເຫຼືອພຽງແຕ່ໝູ່ມິດຕະພາບທີ່ດີຕໍ່ກັນ ໂດຍທີ່ບໍ່ມີເງິນມາກ່ຽວຂ້ອງ, ໂດຍໝູ່ທີ່ດີຈະຫວັງພຽງແຕ່ເຈົ້າມີຄວາມສຸກ ແລະ ຕົວເຂົາກໍມີຄວາມສຸກ ແບບນີ້ຈະເອີ້ນວ່າປະໂຫຍດຈາກມິດຕະພາບທັງສອງຝ່າຍ.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ຊໍາຊຸງ ເປີດໂຕ Galaxy Z Fold6 ແລະ Z Flip6 ຍົກລະດັບ Galaxy Al ລຸ້ນໃໝ່ສໍາລັບໂທລະສັບໜ້າຈໍພັບ.

ຊໍາຊຸງລາວ ເປີດໂຕ Galaxy Z Fold6 ແລະ Z Flip6 ພ້ອມໂປຣໂມຊັນພິເສດສໍາລັບຜູ້ທີ່ສັ່ງຊື້ລ່ວງໜ້າທີ່ Galaxy Experience Space ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  ເປິດປະສົບການ Galaxy AI ລຸ້ນຫຼ້າສຸດສໍາລັບໂທລະສັບມືຖືໜ້າຈໍພັບ  ໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມງານໄດ້ສໍາຜັດການໃຊ້ງານໂທລະສັບມືຖືທີ່ທັນສະໄໝ  ຮ່ວມກັບໂມງ Galaxy Watch7 ແລະ ຫູຟັງ Galaxy Buds3/Galaxy Buds3 Pro ເຊິ່ງໄດ້ເປີດໂຕພອ້ມກັນໃນງານ Samsung Unpacked ທີ່ປາຣີ  (Paris) ປະເທດຝຣັ່ງ ໃນວັນທີ 10 ກໍລະກົດ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ.

ສາຍການບິນ Vietjet ບັນລຸ​ຂໍ້​ຕົກລົງ ​ຍົກລະດັບ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ການ​ຂົນ​ສົ່ງ​ທາງ​ອາກາດ ລະຫວ່າງ ສປປ ລາວ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 11 ກໍລະກົດ 2024) - ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ສາຍການບິນ Vietjet ປະກາດຂໍ້ຕົກລົງເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ການຂົນສົ່ງທາງອາກາດລະຫວ່າງ ປະເທດລາວ-ຫວຽດນາມ.

Sky Connections ໄດ້ຂະຫຍາຍ: ເສັ້ນທາງໃໝ່ຂອງສາຍການບິນ Vietjet ໃນທົ່ວປະເທດຈີນ ແລະ ເກົາຫຼີໃຕ້

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 08 ກໍລະກົດ 2024) –  ສາຍການບິນ Vietjet ໄດ້ສ້າງບາດກ້າວຄັ້ງໃໝ່ໃນການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍການບິນຜ່ານ ພາກພື້ນອາຊີປາຊີຟິກ ດ້ວຍ​ການ​ເປີດ​ບໍລິການ​ໂດຍ​ກົງ​ແຫ່ງ​ທຳ​ອິດ ​ທີ່​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ ນະຄອນໂຮຈີ​ມິນ ​- Xi'an (ຈີນ) ​ແລະ ການ​ປະກາດ​ເສັ້ນທາງ Nha Trang - Daegu (ສ.​ເກົາຫຼີ),