Saturday, April 13, 2024
Lenovo

ຂ່າວເດັ່ນ! ໜັງມືພິມວຽງຈັນທາຍ

ປະຈຳວັນທີ 14 ພຶດສະພາ 2022 | ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາຍ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ບັນຫານໍ້າມັນບໍ່ໄດ້ວິກິດ ແຕ່ເກີດຈາກການແຕກຕື່ນຂອງປະຊາຊົນ

ທ່ານ ຈັນທອນ ສິດທິໄຊ ປະທານ ບໍລິສັດ ປີໂຕຣລ້ຽມເທຣດດິ້ງ ລາວ ມະຫາຊົນ ໄດ້ເວົ້າເຖິງສະພາບຂາດແຄນນ້ຳມັນຢູ່ລາວ, ຕົວຈິງແລ້ວບໍ່ໄດ້ເຖິງຂັ້ນວິກິດ, ມັນອາດເກີດຈາກການແຕກຕື່ນຂອງປະຊາຊົນຫຼາຍກ່ວາ ຈື່ງພາກັນຫຼັ່ງໄຫຼໄປໃສ່ນ້ຳມັນຕາມປ້ຳຕ່າງໆໃນປະລິມານຫຼາຍ ຊຶ່ງບາງຄົນກໍເອົາກະຕຸກໄປໃສ່ເອົາເພື່ອກັກຕຸນ ຫຼື ຂາຍຕໍ່.

ປັດຈຸບັນກໍໄດ້ຮ່ວມກັບລັດຖະບານໄດ້ອອກມາແກ້ໄຂປັນຫາຫຼາຍດ້ານ ໂດຍໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທະນາຄານກາງເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຂາດແຄນເງິນຕາ, ລັດຖະບານເອງກໍ່ໄດ້ມີການປະຊຸມຮ່ວມກັບທະນາຄານພາກທຸລະກິດໃນການສະໜອງເງິນຕາໃຫ້ບໍລິດສັດນຳເຂົ້ານຳ້ມັນອີກດ້ວຍ…ອ່ານຕໍ່

ລາວ ແລະ ຈີນ ຮ່ວມກັນສ້າງຕັ້ງສູນກວດກາມາດຕະຖານໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ  ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລຄົມມະນາຄົມພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ ສປ ຈີນໄດ້ຮ່ວມກັນລົງນາມບົດບັນທຶກ ຄວາມເຂົ້າໃຈໃນຮູບແບບທາງໄກ ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືສ້າງຕັ້ງສູນກວດກາ, ຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານໂຍທາທິການ ແລະ ການຂົນສົ່ງ (Logistics)

ເພື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານກວດກາຄຸນນະພາບ ແລະ ຕິດຕາມໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ ຕາມເສັ້ນທາງໜຶ່ງແລວໜຶ່ງເສັ້ນທາງ ຫຼື ໂຄງການອື່ນໆ…ອ່ານຕໍ່

ບໍ່ແກ້ວ ເປີດເສັ້ນທາງທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວ ຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວ

ອໍານາດການປົກຄອງແຂວງບໍ່ແກ້ວໄດ້ເປີດເສັ້ນທາງທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວ ເມື່ອວັນທີ 8 ພຶດສະພາ ທີ່ຜ່ານມານີ້ ເພື່ອຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍຫຼັງທີ່ລັດຖະບານໄດ້ມີການເປີດດ່ານສາກົນທຸກດ່ານໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ

ການເປີດເສັ້ນທາງທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວນີ້ແມ່ນໄດ້ເປີດທົດລອງຢູ່ເມືອງຫ້ວຍຊາຍເປັນແຫ່ງທໍາອິດ, ເປັນການປະຕິບັດຕາມແຜນການຟື້ນຟູການທ່ອງທ່ຽວຂອງ ສ ປປ ລາວ, ແຜນການເປີດປະເທດເພື່ອຮອງຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ ຕິດພັນກັບແຜນການຕ່າງໆ ຂອງໂຄງການລາວເຊບ, ເພື່ອຮອງຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດທີ່ຈະເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວຢູ່ ສ ປປ ລາວ ບົນພື້ນຖານຮູບແບບການທ່ອງທ່ຽວເຂດຂຽວ…ອ່ານຕໍ່

ປະຈຳວັນທີ 14 ພຶດສະພາ 2022 | ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາຍ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ບັນຫານໍ້າມັນບໍ່ໄດ້ວິກິດ ແຕ່ເກີດຈາກການແຕກຕື່ນຂອງປະຊາຊົນ

ທ່ານ ຈັນທອນ ສິດທິໄຊ ປະທານ ບໍລິສັດ ປີໂຕຣລ້ຽມເທຣດດິ້ງ ລາວ ມະຫາຊົນ ໄດ້ເວົ້າເຖິງສະພາບຂາດແຄນນ້ຳມັນຢູ່ລາວ, ຕົວຈິງແລ້ວບໍ່ໄດ້ເຖິງຂັ້ນວິກິດ, ມັນອາດເກີດຈາກການແຕກຕື່ນຂອງປະຊາຊົນຫຼາຍກ່ວາ ຈື່ງພາກັນຫຼັ່ງໄຫຼໄປໃສ່ນ້ຳມັນຕາມປ້ຳຕ່າງໆໃນປະລິມານຫຼາຍ ຊຶ່ງບາງຄົນກໍເອົາກະຕຸກໄປໃສ່ເອົາເພື່ອກັກຕຸນ ຫຼື ຂາຍຕໍ່.

ປັດຈຸບັນກໍໄດ້ຮ່ວມກັບລັດຖະບານໄດ້ອອກມາແກ້ໄຂປັນຫາຫຼາຍດ້ານ ໂດຍໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທະນາຄານກາງເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຂາດແຄນເງິນຕາ, ລັດຖະບານເອງກໍ່ໄດ້ມີການປະຊຸມຮ່ວມກັບທະນາຄານພາກທຸລະກິດໃນການສະໜອງເງິນຕາໃຫ້ບໍລິດສັດນຳເຂົ້ານຳ້ມັນອີກດ້ວຍ…ອ່ານຕໍ່

ລາວ ແລະ ຈີນ ຮ່ວມກັນສ້າງຕັ້ງສູນກວດກາມາດຕະຖານໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ

ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ  ແລະ ມະຫາວິທະຍາໄລຄົມມະນາຄົມພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ ສປ ຈີນໄດ້ຮ່ວມກັນລົງນາມບົດບັນທຶກ ຄວາມເຂົ້າໃຈໃນຮູບແບບທາງໄກ ວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືສ້າງຕັ້ງສູນກວດກາ, ຢັ້ງຢືນມາດຕະຖານໂຍທາທິການ ແລະ ການຂົນສົ່ງ (Logistics)

ເພື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານກວດກາຄຸນນະພາບ ແລະ ຕິດຕາມໂຄງການຂະໜາດໃຫຍ່ ຕາມເສັ້ນທາງໜຶ່ງແລວໜຶ່ງເສັ້ນທາງ ຫຼື ໂຄງການອື່ນໆ…ອ່ານຕໍ່

ບໍ່ແກ້ວ ເປີດເສັ້ນທາງທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວ ຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວ

ອໍານາດການປົກຄອງແຂວງບໍ່ແກ້ວໄດ້ເປີດເສັ້ນທາງທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວ ເມື່ອວັນທີ 8 ພຶດສະພາ ທີ່ຜ່ານມານີ້ ເພື່ອຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວພາຍຫຼັງທີ່ລັດຖະບານໄດ້ມີການເປີດດ່ານສາກົນທຸກດ່ານໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ

ການເປີດເສັ້ນທາງທ່ອງທ່ຽວສີຂຽວນີ້ແມ່ນໄດ້ເປີດທົດລອງຢູ່ເມືອງຫ້ວຍຊາຍເປັນແຫ່ງທໍາອິດ, ເປັນການປະຕິບັດຕາມແຜນການຟື້ນຟູການທ່ອງທ່ຽວຂອງ ສ ປປ ລາວ, ແຜນການເປີດປະເທດເພື່ອຮອງຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ ຕິດພັນກັບແຜນການຕ່າງໆ ຂອງໂຄງການລາວເຊບ, ເພື່ອຮອງຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດທີ່ຈະເຂົ້າມາທ່ອງທ່ຽວຢູ່ ສ ປປ ລາວ ບົນພື້ນຖານຮູບແບບການທ່ອງທ່ຽວເຂດຂຽວ…ອ່ານຕໍ່

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

5 ອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບ “ແອວກໍຮໍ”

ຮອດບຸນປີໃໝ່ລາວ ແອວກໍຮໍເປັນສິ່ງປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ເລີຍທີ່ຕ້ອງມີຄຽງຄູ້ກັບການກິນລ້ຽງ ແລະ ການສັງສັນກັບຫໝູ່ເພື່ອນ, ຖ້າຫຼີກລ້ຽງກໍຄວນຫຼີກລ້ຽງ ແຕ່ຫາກວ່າຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ແມ່ນໃຫ້ມາຟັງທາງນີ້ ເຮົາຈະແນະນຳກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບແອວກໍຮໍ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງອາຫານເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍຄົນອາດຈະສັ່ງກິນກັບເຫຼົ້າ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວສາມາດທໍາລາຍສຸຂະພາບຂອງເຈົ້າໃນອະນາຄົດໄດ້ ຈະມີຫຍັງໄປເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ.

ສຸກສັນວັນພັກຜ່ອນ ແທ້ບໍ! ເປັນ​ຫຍັງ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ບໍ່ມີຄວາມສຸກເວລາ​​ກັບ​ບ້ານ?

ໃນຊ່ວງປີໃໝ່ທີ່ໄດ້ພັກຍາວແບບນີ້ ຫຼາຍຄົນກໍຫວັງຈະໄດ້ກັບບ້ານເພື່ອໄປພັກຜ່ອນກັບຄອບຄົວ ແລະ ຍາດພີ່ນ້ອງ ແຕ່ສໍາລັບຄົນທີ່ມີເຮືອນ ຫຼື ຄອບຄົວ ບໍ່ແມ່ນ Safe zone ຂອງຕົນເອງແລ້ວ ແນ່ນອນ ຈະບໍ່ມີຄວາມສຸກ ຍ້ອນຫຍັງ? ·      

5 ໂຣກຮ້າຍຕ້ອງລະວັງ ໃນຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ລາວ.

ບຸນປີໃໝ່ລາວ ແມ່ນອີກບຸນໜຶ່ງທີ່ມ່ວນຊື່ນທີ່ທຸກຄົນຈະໄປສົງພຣະ ຫຼິ້ນນໍ້າ ແຕ່ມັນກໍເຕັມໄປດ້ວຍພະຍາດຮ້າຍແຮງຕ່າງໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນຊ່ວງນັ້ນ ເພາະວ່າເປັນລະດູຝົນອາກາດຈະຮ້ອນ ແລະ ຈຳນວນເຊື້ອພະຍາດສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນໄດ້ງ່າຍ ພ້ອມທັງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຈາກກິດຈະກຳຫຼິ້ນນໍ້າໃນບຸນປີໃໝ່ລາວ, ເຊິ່ງເຮົາໄດ້ລວມເອົາ 5 ໂຣກທີ່ເຈົ້າຕ້ອງລະວັງມາໃຫ້ເບິ່ງນໍາກັນ.