Saturday, May 25, 2024
Lenovo

ທັກສະທີ່ຄວນຮຽນຮູ້ ກ່ອນຈົບຈາກຮົ້ວມະຫາໄລ

ເມື່ອເວົ້າເຖິງການເຂົ້າສູ່ຮົ້ວມະຫາວິທະຍາໄລ ເຮົາຕ້ອງມີການປັບໂຕ, ຕ້ອງມີການບໍລິຫານເວລາ ແລະ ຕ້ອງພັດທະນາທັກສະຕ່າງໆທີ່ບໍ່ມີໃນມະຫາວິທະຍາໄລ ເຮົາຄວນມີກ່ອນທີ່ເຮົາຈະຮຽນຈົບ

ເພາະວ່າ ສປປ ລາວ ຍັງພົບຜູ້ທີ່ຈົບໃຫມ່ຫຼາຍຂຶ້ນໃນທຸກໆປີ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີທັກສະປະສົບການຈຶ່ງຈະສາມາດແຂ່ງຂັນກັນໄດ້, ເຊິ່ງມຶ້ນີເຮົາຈະມາສິເໜີທັກສະສຳຄັນທີ່ແນະນຳວ່າ ນັກສຶກສາ ທັງຫຼາຍຈຳເປັນຕ້ອງຝຶກລ່ວງໜ້າ

ທັກສະດ້ານພາສາ

ທຸກມື້ນີ້ການທີ່ເຮົາມີພາສາຕ່າງປະເທດໃນການສົນທະນາ ບໍ່ແມ່ນທັກາະພິເສດອີກຕໍ່ໄປ ເພາະມັນແມ່ນພື້ນຖານທີ່ທຸກຄົນຕ້ອງມີ ແລະ ນອກຈາກນີ້ຍັງຕ້ອງຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມຖ້າຄິດວ່າໃນອະນາຄົດອາດຈະໄດ້ຮ່ວມງານກັບປະເທດໃນກຸ່ມອາຊຽນ

ເຮົາກໍຄວນແບ່ງເວລາ ໄປຮຽນເສີມຕື່ມ ເຊັ່ນ: ພາສາອັງກິດ ຖ້າຮຽນຂັ້ນພື້ນຖານເຮົາຕ້ອງໃຊ້ເວລາ 1 ປີ ຫຼື ຖ້າຢາກສົນທະນາໃຫ້ຄ່ອງກໍຄວນຮຽນໄປເລື້ອຍໆ ຈົນເຖິງຂັ້ນຊ່ຽວຊານ ໂອ້ລົມໄດ້ ແລະ ຍັງມີພາສາຕ່າງໆຂອງກຸ່ມປະເທດໃນອາຊຽນທີ່ຮຽນພື້ນຖານ 1 ປີຄືກັນເຊົ່ນ: ຈີນ, ຫວຽດນາມ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະທອີກຫຼາຍໆປະເທດ.

ທັກສະການຮຽນຮູ້ດ້ວຍຕົນເອງ

ໃນຊ່ວງມັດທະຍົມເຮົາອາດຈະໄດ້ຮຽນນໍາອາຈານ ແລະ ຮຽນຕາມຕຳລາມາຕະຫຼອດ ເຊິ່ງເປັນການຮຽນຮູ້ແບບເກົ່າໆ ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ຮຽນຮູ້ດ້ວຍຕົນເອງ ຫຼື ການລົງມືເຮັດສິ່ງຕ່າງໆ, ແຕ່ໃນຮົ້ວມະຫາໄລນັ້ນແຕກຕ່າງ ຜູ້ທີ່ຢູ່ລອດໄດ້ຕະຈະຕ້ອງມີທັກສະຫາສຶກສາຫາຄງາມຮູ້ເອງ ແລະ ພັດທະນາຕົນເອງຢູ່ເລື້ອຍໆ ຈຶ່ງຈະສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ຢ່າງເປັນລະບົບ.

ທັກສະໃນການເວົ້າ

ບໍ່ວ່າເຈົ້າຈະເປັນຄົນຂີ້ອາຍປານໃດ ເມື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ການຮຽນແບບໃຫມ່ ແລະ ການສື່ສານເປັນສິາງຈຳເປັນ ໂດນສະເພາະຊ່ວງທຳອິດທີ່ເຂົ້າມະຫາໄລ ກໍຈະໄດ້ພົບປະກັບຄົນໃຫມ່ໆໝູ່ໃຫມ່ໆ ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ເຊິ່ງບຸກຄະລິກພາຍນອກ ແລະ ການເວົ້າການຈາ ກໍເປັນສິ່ງສຳຄັນໃນການເຂົ້າຫາຜູ້ຄົນ.

ທັກສະໃນການເຮັດວຽກເປັນທີມ

ການເຮັດວຽກເປັນທີມຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ເປັນຄຸນນະສົມບັດໜຶ່ງທີ່ຫຼາຍໆຄົນຕ້ອງມີ ໂດຍສະເພາະຄົນຍຸກໃຫມ່ທີ່ມີໂລກສ່ວນໂຕຂອງຕົວເອງສູງ ໃນການຮຽນ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຜູ້ອື່ນ ຄວນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບກັບໜ້າທີ່ວຽກຂອງຕົນ ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການມີສ່ວນຮ່ວມ

ສົມມຸດຖ້າຫາກວ່າມີເຫດການທີ່ເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມ ແລ້ວມີຄົນໜຶ່ງທີ່ເຮັດຄົນດຽວ ຜຸ້ເຮັດກໍບໍ່ມີກຳລັງໃຈເຮັດ ແລະ ວຽກກໍຈະບໍ່ແລ້ວ.

ນີ້ກໍເປັກທັກສະສ່ວນໜຶ່ງ ທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງຮຽນຮູ້ ຢ່າຄິດວ່າການຮຽນມັນເມື່ອຍ ເພາະຖ້າຄິດແບບນັ້ນເຮົາຈະເມື່ອຍໄປນໍາໃນທຸກໆມື້ ເຮົາຄວນຄິດວ່າການຮຽນຮູ້ເປັນການຫາປະສົບການ ເພື່ອໄວ້ໃຊ້ໃນອະນາຄົດ ແລະ ຄວນຫາສິ່ງໃຫມ່ໆຢູ່ເລື້ອຍໆ ເພື່ອເສີມທັກສະດ້ານຕ່າງໆທີ່ໂຕເຈົ້າສົນໃຈ.

ເມື່ອເວົ້າເຖິງການເຂົ້າສູ່ຮົ້ວມະຫາວິທະຍາໄລ ເຮົາຕ້ອງມີການປັບໂຕ, ຕ້ອງມີການບໍລິຫານເວລາ ແລະ ຕ້ອງພັດທະນາທັກສະຕ່າງໆທີ່ບໍ່ມີໃນມະຫາວິທະຍາໄລ ເຮົາຄວນມີກ່ອນທີ່ເຮົາຈະຮຽນຈົບ

ເພາະວ່າ ສປປ ລາວ ຍັງພົບຜູ້ທີ່ຈົບໃຫມ່ຫຼາຍຂຶ້ນໃນທຸກໆປີ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີທັກສະປະສົບການຈຶ່ງຈະສາມາດແຂ່ງຂັນກັນໄດ້, ເຊິ່ງມຶ້ນີເຮົາຈະມາສິເໜີທັກສະສຳຄັນທີ່ແນະນຳວ່າ ນັກສຶກສາ ທັງຫຼາຍຈຳເປັນຕ້ອງຝຶກລ່ວງໜ້າ

ທັກສະດ້ານພາສາ

ທຸກມື້ນີ້ການທີ່ເຮົາມີພາສາຕ່າງປະເທດໃນການສົນທະນາ ບໍ່ແມ່ນທັກາະພິເສດອີກຕໍ່ໄປ ເພາະມັນແມ່ນພື້ນຖານທີ່ທຸກຄົນຕ້ອງມີ ແລະ ນອກຈາກນີ້ຍັງຕ້ອງຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມຖ້າຄິດວ່າໃນອະນາຄົດອາດຈະໄດ້ຮ່ວມງານກັບປະເທດໃນກຸ່ມອາຊຽນ

ເຮົາກໍຄວນແບ່ງເວລາ ໄປຮຽນເສີມຕື່ມ ເຊັ່ນ: ພາສາອັງກິດ ຖ້າຮຽນຂັ້ນພື້ນຖານເຮົາຕ້ອງໃຊ້ເວລາ 1 ປີ ຫຼື ຖ້າຢາກສົນທະນາໃຫ້ຄ່ອງກໍຄວນຮຽນໄປເລື້ອຍໆ ຈົນເຖິງຂັ້ນຊ່ຽວຊານ ໂອ້ລົມໄດ້ ແລະ ຍັງມີພາສາຕ່າງໆຂອງກຸ່ມປະເທດໃນອາຊຽນທີ່ຮຽນພື້ນຖານ 1 ປີຄືກັນເຊົ່ນ: ຈີນ, ຫວຽດນາມ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະທອີກຫຼາຍໆປະເທດ.

ທັກສະການຮຽນຮູ້ດ້ວຍຕົນເອງ

ໃນຊ່ວງມັດທະຍົມເຮົາອາດຈະໄດ້ຮຽນນໍາອາຈານ ແລະ ຮຽນຕາມຕຳລາມາຕະຫຼອດ ເຊິ່ງເປັນການຮຽນຮູ້ແບບເກົ່າໆ ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ຮຽນຮູ້ດ້ວຍຕົນເອງ ຫຼື ການລົງມືເຮັດສິ່ງຕ່າງໆ, ແຕ່ໃນຮົ້ວມະຫາໄລນັ້ນແຕກຕ່າງ ຜູ້ທີ່ຢູ່ລອດໄດ້ຕະຈະຕ້ອງມີທັກສະຫາສຶກສາຫາຄງາມຮູ້ເອງ ແລະ ພັດທະນາຕົນເອງຢູ່ເລື້ອຍໆ ຈຶ່ງຈະສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາໄດ້ຢ່າງເປັນລະບົບ.

ທັກສະໃນການເວົ້າ

ບໍ່ວ່າເຈົ້າຈະເປັນຄົນຂີ້ອາຍປານໃດ ເມື່ອກ້າວເຂົ້າສູ່ການຮຽນແບບໃຫມ່ ແລະ ການສື່ສານເປັນສິາງຈຳເປັນ ໂດນສະເພາະຊ່ວງທຳອິດທີ່ເຂົ້າມະຫາໄລ ກໍຈະໄດ້ພົບປະກັບຄົນໃຫມ່ໆໝູ່ໃຫມ່ໆ ເປັນຈຳນວນຫຼາຍ ເຊິ່ງບຸກຄະລິກພາຍນອກ ແລະ ການເວົ້າການຈາ ກໍເປັນສິ່ງສຳຄັນໃນການເຂົ້າຫາຜູ້ຄົນ.

ທັກສະໃນການເຮັດວຽກເປັນທີມ

ການເຮັດວຽກເປັນທີມຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ເປັນຄຸນນະສົມບັດໜຶ່ງທີ່ຫຼາຍໆຄົນຕ້ອງມີ ໂດຍສະເພາະຄົນຍຸກໃຫມ່ທີ່ມີໂລກສ່ວນໂຕຂອງຕົວເອງສູງ ໃນການຮຽນ ແລະ ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຜູ້ອື່ນ ຄວນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບກັບໜ້າທີ່ວຽກຂອງຕົນ ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນການມີສ່ວນຮ່ວມ

ສົມມຸດຖ້າຫາກວ່າມີເຫດການທີ່ເຮັດວຽກເປັນກຸ່ມ ແລ້ວມີຄົນໜຶ່ງທີ່ເຮັດຄົນດຽວ ຜຸ້ເຮັດກໍບໍ່ມີກຳລັງໃຈເຮັດ ແລະ ວຽກກໍຈະບໍ່ແລ້ວ.

ນີ້ກໍເປັກທັກສະສ່ວນໜຶ່ງ ທີ່ຈຳເປັນຕ້ອງຮຽນຮູ້ ຢ່າຄິດວ່າການຮຽນມັນເມື່ອຍ ເພາະຖ້າຄິດແບບນັ້ນເຮົາຈະເມື່ອຍໄປນໍາໃນທຸກໆມື້ ເຮົາຄວນຄິດວ່າການຮຽນຮູ້ເປັນການຫາປະສົບການ ເພື່ອໄວ້ໃຊ້ໃນອະນາຄົດ ແລະ ຄວນຫາສິ່ງໃຫມ່ໆຢູ່ເລື້ອຍໆ ເພື່ອເສີມທັກສະດ້ານຕ່າງໆທີ່ໂຕເຈົ້າສົນໃຈ.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ຜ້າເຊັດມືໃນເຮືອນຄົວ ມີເຊື້ອໂຣກຫຼາຍທີ່ສຸດ

ມະຫາວິທະຍາໄລ ອະຣິໂຊນາ ຄົ້ນພົບວ່າ: ຜ້າເຊັດມືໃນເຮືອນຄົວ ແລະ ຢູ່ຕາມຫ້ອງນໍ້າ ນັ້ນ ມີເຊື້ອໂຣກຫຼາຍທີ່ສຸດ. ມະຫາວິທະຍາໄລ ດັ່ງກ່າວຄົ້ນຄວ້າສຶກສາເລື່ອງນີ້ ແລະໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ: ຜ້າທີ່ໃຊ້ໃນເຮືອນຄົວ ມີເຊື້ອແບັດເທີເຣຍ ໂຄລິຟອມ ຈັບຢູ່ຫຼາຍເຖິງ 80% ໂດຍທີ່ເຊື້ອໂຣກຈຳພວກນີ້ ມີຢູ່ຕາມລະບົບທາງເດີນອາຫານ ນັບທັງມະນຸດ ແລະສັດ. ນອກນີ້ ຍັງພົບເຊື້ອ ອີໂຄໄລ ປົນເປື້ອນຢູ່ອີກ 25%.

ນ້ຳຕົກຕາດ ຫ້ວຍປາຕີນ ຄວາມອຸດົມສົມບູນທີ່ຫາຊົມໄດ້ຍາກ

ແຂວງ ໄຊສົມບຸູນ ຖືວ່າເປັນແຂວງໃໝ່ ທີ່ຫາກໍຕັ້ງຂຶ້ນບໍ່ພໍເທົ່າໃດປີ ແລະ ກໍເປັນອີກແຂວງໜຶ່ງທີ່ ມີທ່າແຮງຫຼາຍ ດ້ານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ທ່າແຮງທາງດ້ານກະສິກຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອື່ນໆ ເຊິ່ງເລີ່ມມີບົດບາດຫຼາຍຂຶ້ນໃນໄລຍະຫຼັງໆມານີ້. ເມື່ອເວົ້າເຖິງການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງ ໄຊສົມບູນ ແລ້ວ ກໍມີສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ໜ້າສົນໃຈຫຼາຍແຫ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແຕ່ສະຖານທີ່ ທີ່ເພິ່ນຄົ້ນພົບຂຶ້ນມາໃໝ່ ແມ່ນນ້ຳຕົກຕາດ ຫ້ວຍປາຕີນ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ຜາສະຫງົບ, ເມືອງ ອະນຸວົງ, ແຂວງ ໄຊສົມບູນ.

“ຄິດລົບ” ໂຣກຫົວໃຈກໍ່ໂຕ

ນັກວິທະຍາສາດໃນ ນະຄອນ ນິວຢ໋ອກ ໄດ້ທຳການວິໄຈ ພົບວ່າ ອາລົມໃນດ້ານລົບ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມຕຶງຄຽດ, ໃຈຮ້າຍ, ຄວາມກັງວົນ ແລະຊຶມເສົ້າ ບໍ່ພຽງແຕ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງຫົວໃຈເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເພີ່ມຄວາມສ່ຽງໃນການເກີດໂຣກຫົວໃຈອີກດ້ວຍ.