Saturday, May 25, 2024
Lenovo

ຂ່າວເດັ່ນ! ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາຍ

ປະຈຳວັນທີ 21 ພຶດສະພາ 2022 | ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາຍ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ລາວ-ອິນເດຍ ຮ່ວມມືກໍ່ສ້າງເຂື່ອນເກັບນ້ຳ-ນ້ຳຊາງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບຊົນລະປະທານ

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ອະນຸຍາດໃຫ້ບໍລິສັດຈາກປະເທດອິນເດຍກໍ່ສ້າງເຂື່ອນເກັບນ້ຳ-ນ້ຳຊາງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບຊົນລະປະທານ ທີ່ເມືອງແກ່ນທ້າວ ແຂວງໄຊຍະບູລີ

ພິທີເຊັນສັນຍາກໍ່ສ້າງໂຄງການມູນຄ່າ 30.94 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຈັດຂື້ນເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລະຫ່ວາງ ກົມຊົນລະປະທານ ແລະ ບໍລິສັດ ວິໄຈ ກຸມມານ ມີຊ່າ ກໍ່ສ້າງ ປະເທດອີເດຍ…ອ່ານຕໍ່

ແຂວງ ສາລະວັນ ເລັ່ງປັບປຸງ ແລະ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ

ແຂວງ ສາລະວັນ ກໍາລັງເລັ່ງຟື້ນຟູການທ່ອງທ່ຽວໂດຍເລັ່ງໃສ່ການຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມຜູ້ປະກອບການລົງທຶນ ພັດທະນາສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຢູ່ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ, ປັບປຸງກິດຈະກໍາທ່ອງທ່ຽວໃໝ່ເຊັ່ນ: ການຍ່າງປ່າ, ທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ, ຜະຈົນໄພ, ຕັ້ງແຄັມ, ຢ້ຽມຢາມຊົນເຜົ່າ

ພ້ອມທັງປັບປຸງອຸທິຍານພູຜາສຸກ, ປາກເສັດ, ຫັດຖະກໍາຕໍ່າແຜ່ນຫ້ວຍຫູນ, ຕາດສູງເຊເສັດ, ແກ້ງຊັນ, ຫໍໄຕປີດົກ, ແກ້ງຄັນຕ່າຍ ແລະ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວອື່ນໆ, ນອກຈາກນັ້ນ ພະແນກ ຖວທ ຍັງສ້າງແຜນເຊື່ອມໂຍງການທ່ອງທ່ຽວລະຫວ່າງແຂວງ ກັບ ຕ່າງແຂວງ ແລະ ປະເທດເພື່ອນບ້ານ ເຊັ່ນ: ປະເທດໄທ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ…ອ່ານຕໍ່

ເຂດພັດທະນາເສດຖະກິດພິເສດ ສາມາດດຶງດູດນັກລົງທຶນໄດ້ແລ້ວກວ່າ 260 ບໍລິສັດ

ເຂດພັດທະນາເສດຖະກິດພິເສດ ບໍ່ເຕ່ນແດນງາມ ເມືອງຫຼວງນ້ຳທາ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ສາມາດດຶງດູດການລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາລົງທຶນແລ້ວ 260 ບໍລິສັດ, ມີທຶນຈົດທະບຽນ 676,7 ຕື້ກວ່າກີບ, ເທົ່າກັບເງິນຢວນ 15 ຕື້ກວ່າຢວນ.

ປັດຈຸບັນ, ເຂດພັດທະນາເສດຖະກິດພິເສດບໍ່ເຕ່ນແດນງາມ ໄດ້ສຳເລັດການບຸກເບີກເນື້ອທີ່ດິນ, ປັບພື້ນທີ່ດິນພູໃຫ້ຮາບພຽງ ເພື່ອຮອງຮັບນັກລົງທຶນທີ່ມີຄວາມສົນໃຈເຂົ້າມາລົງທຶນໄດ້ 1.131 ເຮັກຕາ ແລະ ຈັດແບ່ງການນຳໃຊ້ຕອນດິນ ອອກເປັນ 3 ເຂດ…ອ່ານຕໍ່

ປະຈຳວັນທີ 21 ພຶດສະພາ 2022 | ໜັງສືພິມວຽງຈັນທາຍ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ລາວ-ອິນເດຍ ຮ່ວມມືກໍ່ສ້າງເຂື່ອນເກັບນ້ຳ-ນ້ຳຊາງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບຊົນລະປະທານ

ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ອະນຸຍາດໃຫ້ບໍລິສັດຈາກປະເທດອິນເດຍກໍ່ສ້າງເຂື່ອນເກັບນ້ຳ-ນ້ຳຊາງ ແລະ ພັດທະນາລະບົບຊົນລະປະທານ ທີ່ເມືອງແກ່ນທ້າວ ແຂວງໄຊຍະບູລີ

ພິທີເຊັນສັນຍາກໍ່ສ້າງໂຄງການມູນຄ່າ 30.94 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ຈັດຂື້ນເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ລະຫ່ວາງ ກົມຊົນລະປະທານ ແລະ ບໍລິສັດ ວິໄຈ ກຸມມານ ມີຊ່າ ກໍ່ສ້າງ ປະເທດອີເດຍ…ອ່ານຕໍ່

ແຂວງ ສາລະວັນ ເລັ່ງປັບປຸງ ແລະ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນ

ແຂວງ ສາລະວັນ ກໍາລັງເລັ່ງຟື້ນຟູການທ່ອງທ່ຽວໂດຍເລັ່ງໃສ່ການຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມຜູ້ປະກອບການລົງທຶນ ພັດທະນາສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຢູ່ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ, ປັບປຸງກິດຈະກໍາທ່ອງທ່ຽວໃໝ່ເຊັ່ນ: ການຍ່າງປ່າ, ທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ, ຜະຈົນໄພ, ຕັ້ງແຄັມ, ຢ້ຽມຢາມຊົນເຜົ່າ

ພ້ອມທັງປັບປຸງອຸທິຍານພູຜາສຸກ, ປາກເສັດ, ຫັດຖະກໍາຕໍ່າແຜ່ນຫ້ວຍຫູນ, ຕາດສູງເຊເສັດ, ແກ້ງຊັນ, ຫໍໄຕປີດົກ, ແກ້ງຄັນຕ່າຍ ແລະ ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວອື່ນໆ, ນອກຈາກນັ້ນ ພະແນກ ຖວທ ຍັງສ້າງແຜນເຊື່ອມໂຍງການທ່ອງທ່ຽວລະຫວ່າງແຂວງ ກັບ ຕ່າງແຂວງ ແລະ ປະເທດເພື່ອນບ້ານ ເຊັ່ນ: ປະເທດໄທ ແລະ ສສ ຫວຽດນາມ…ອ່ານຕໍ່

ເຂດພັດທະນາເສດຖະກິດພິເສດ ສາມາດດຶງດູດນັກລົງທຶນໄດ້ແລ້ວກວ່າ 260 ບໍລິສັດ

ເຂດພັດທະນາເສດຖະກິດພິເສດ ບໍ່ເຕ່ນແດນງາມ ເມືອງຫຼວງນ້ຳທາ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ ສາມາດດຶງດູດການລົງທຶນພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ເຂົ້າມາລົງທຶນແລ້ວ 260 ບໍລິສັດ, ມີທຶນຈົດທະບຽນ 676,7 ຕື້ກວ່າກີບ, ເທົ່າກັບເງິນຢວນ 15 ຕື້ກວ່າຢວນ.

ປັດຈຸບັນ, ເຂດພັດທະນາເສດຖະກິດພິເສດບໍ່ເຕ່ນແດນງາມ ໄດ້ສຳເລັດການບຸກເບີກເນື້ອທີ່ດິນ, ປັບພື້ນທີ່ດິນພູໃຫ້ຮາບພຽງ ເພື່ອຮອງຮັບນັກລົງທຶນທີ່ມີຄວາມສົນໃຈເຂົ້າມາລົງທຶນໄດ້ 1.131 ເຮັກຕາ ແລະ ຈັດແບ່ງການນຳໃຊ້ຕອນດິນ ອອກເປັນ 3 ເຂດ…ອ່ານຕໍ່

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ນ້ຳຕົກຕາດ ຫ້ວຍປາຕີນ ຄວາມອຸດົມສົມບູນທີ່ຫາຊົມໄດ້ຍາກ

ແຂວງ ໄຊສົມບຸູນ ຖືວ່າເປັນແຂວງໃໝ່ ທີ່ຫາກໍຕັ້ງຂຶ້ນບໍ່ພໍເທົ່າໃດປີ ແລະ ກໍເປັນອີກແຂວງໜຶ່ງທີ່ ມີທ່າແຮງຫຼາຍ ດ້ານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ທ່າແຮງທາງດ້ານກະສິກຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອື່ນໆ ເຊິ່ງເລີ່ມມີບົດບາດຫຼາຍຂຶ້ນໃນໄລຍະຫຼັງໆມານີ້. ເມື່ອເວົ້າເຖິງການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງ ໄຊສົມບູນ ແລ້ວ ກໍມີສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ໜ້າສົນໃຈຫຼາຍແຫ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແຕ່ສະຖານທີ່ ທີ່ເພິ່ນຄົ້ນພົບຂຶ້ນມາໃໝ່ ແມ່ນນ້ຳຕົກຕາດ ຫ້ວຍປາຕີນ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ຜາສະຫງົບ, ເມືອງ ອະນຸວົງ, ແຂວງ ໄຊສົມບູນ.

“ຄິດລົບ” ໂຣກຫົວໃຈກໍ່ໂຕ

ນັກວິທະຍາສາດໃນ ນະຄອນ ນິວຢ໋ອກ ໄດ້ທຳການວິໄຈ ພົບວ່າ ອາລົມໃນດ້ານລົບ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມຕຶງຄຽດ, ໃຈຮ້າຍ, ຄວາມກັງວົນ ແລະຊຶມເສົ້າ ບໍ່ພຽງແຕ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງຫົວໃຈເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເພີ່ມຄວາມສ່ຽງໃນການເກີດໂຣກຫົວໃຈອີກດ້ວຍ.

3 ຍຸກ ທີ່ພຣະພຸດທະສາສະໜາ ເຂົ້າມາປະເທດລາວ.

ພຣະພຸດທະສາສະນາ ເປັນສາສະໜາປະຈຳຊາດລາວ ເຊິ່ງໄດ້ເຂົ້າມາຕັ້ງໝັ້ນໃນດິນແດນອານາຈັກລ້ານຊ້າງເທິງສອງຟາກຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງ, ແລະ ສ່ວນທີ່ເປັນປະເທດລາວເຮົານີ້ ຫຼາຍກວ່າ ໒໐໐໐ ປີ, ຄືພ້ອມກັບການເຂົ້າມາຂອງພຣະພຸດທະສາສະໜາໃນບັນດາປະເທດສຸວັນນະພູມ ຫຼື ແຫຼມທອງນີ້, ເຊິ່ງຫຼັກຖານທາງສາສະໜາວັດຖຸ, ສາສະໜາສະຖານ ໄດ້ປາກົດຕົວສອງຝາກຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ