Saturday, April 13, 2024
Lenovo

ສປປ ລາວ ໄດ້ 42 ຫລຽນ ໃນງານມະຫາກໍາກິລາ ຊີເກມ ຄັ້ງທີ 31

ໃນມະຫະກໍາກິລາຊີເກມ ຄັ້ງທີ 31 ຈັດຂຶ້ນທີ່ ສສ ຫວຽດນາມ ທັບນັກກິລາ ສປປ ລາວ ເຮົາສາມາດຍາດໄດ້ທັງໝົດ 42 ຫຼຽນ ໃນນັ້ນມີ ຫລຽນຄໍາ 2 ຫລຽນ, ຫລຽນເງິນ 7 ຫລຽນ  ແລະ ຫລຽນທອງ 33 ຫລຽນ.

ສໍາລັບ ຫລຽນແຕ່ລະຫຼຽນແມ່ນ ໄດ້ມາຈາກບັນດາກິລາ ດັ່ງນີ້:

+ ຫລຽນຄໍາ ຈາກ ກິລາ ໂວວີນາມ ປະເພດຟ້ອນດາບຄູ່ຍິງ ນາງ ພິກສະໄໝ ອິນສຸມັງ ແລະ ນາງ ມາລາ ຈັນທະລັກສາ ແລະ ປະເພດຟ້ອນດ່ຽວຊາຍ (ກະບອງ) ທ້າວ ໄພລັດ ທຳມະວົງສາ

+ ຫລຽນເງິນ 7 ຫລຽນ ໄດ້ຈາກ: ນັກກິລາໂວວີນາມ ປະເພດຕໍ່ສູ້ຮຸ່ນນໍ້າໜັກ 60 ກິໂລ, ນັກກິລາກາຣາເຕໂດ ຮຸ່ນນໍ້າໜັກ 84 ກິໂລ, ກິລາເປຕັງ ຊຸດຕີ້ງຍິງ, ທີມຊຸດປະສົມ ຍິງ 2 ຊາຍ 1, ກິລາຢູໂດ ຄູ່ຍິງ, ກິລາກະຕໍ້ ຄູ່ຍິງ ແລະ ຢູໂດ ປະເພດຕໍ່ສູ້ປ້ອງກັນຕົວ ຮຸ່ນນໍ້າໜັກ 60 ກິໂລ.

+ ຫລຽນທອງ 33 ຫຼຽນ ແມ່ນໄດ້ຈາກ: ເປຕັງ ປະເພດທີມຄູ່ຍິງ, ເປຕັງ ປະເພດທີມຄູ່ຊາຍ, ເປຕັງ ປະເພດທີມຊຸດຍິງ, ເປຕັງປະເພດທີມຊຸດຊາຍ, ຄິກບ໋ອກຊິ້ງ ປະເພດຕໍ່ສູ້ຮຸ່ນນໍ້າໜັກ 60 ກິໂລ, ຄິກ ບ໋ອກຊິ້ງ ປະເພດຕໍ່ສູ້ຮຸ່ນນໍ້າໜັກ 57 ກິໂລ, ວູຊູ ປະເພດຕໍ່ສູ້ ຮຸ່ນນໍ້າໜັກ 60 ກິໂລ, ວູຊູ ປະເພດຕໍ່ສູ້ ຮຸ່ນນໍ້າໜັກ 56 ກິໂລ, ວູຊູ ປະເພດຕໍ່ສູ້ ຮຸ່ນນໍ້າໜັກ 65 ກິໂລ, ປັນຈັກສີລັດ ຟ້ອນມີອາວຸດ, ປະເພດຕໍ່ສູ້ປ້ອງກັນຕົວ ຮຸ່ນນໍ້າໜັກ 60-65 ກິໂລ, ປັນຈັກສີລັດ ປະເພດຕໍ່ສູ້ປ້ອງກັນຕົວ ຮຸ່ນນໍ້າໜັກ -60 ກິໂລ, ເພາະກາຍ,  ເທຄວັນໂດ ປະເພດຕໍ່ສູ້ປ້ອງກັນຕົວ ຮຸ່ນນໍ້າໜັກ 58 ກິໂລ, ເທຄວັນໂດ ປະເພດຕໍ່ສູ້ປ້ອງກັນຕົວ ຮຸ່ນນໍ້າໜັກ 73 ກິໂລ, ເທຄວັນໂດ ປະເພດປຸມເຊ ທີມຍິງ, ເທຄວັນໂດ ປະເພດປຸມເຊ ທີມປະສົມ. ນອກນີ້, ຍັງມີຢູໂດຟ້ອນກາຕາຄູ່ຊາຍ, ມວຍປໍ້າ ປະເພດຕໍ່ສູ້ປ້ອງກັນຕົວ ຮຸ່ນນໍ້າໜັກ 76 ກິໂລ, ມວຍປໍ້າ ປະເພດຕໍ່ສູ້ປ້ອງກັນຕົວ ຮຸ່ນນໍ້າໜັກ 125 ກິໂລ, ໂວວີນາມ ຟ້ອນທີມປະສົມມີອາວຸດ, ໂວວີນາມ ຄູ່ຍິງບໍ່ມີອາວຸດຍິງ, ຢູໂດ ປະເພດຕໍ່ສູ້ປ້ອງກັນຕົວ ຮຸ່ນນໍ້າໜັກ -55 ກິໂລ, ມວຍສາກົນ ປະເພດຕໍ່ສູ້ປ້ອງກັນຕົວ ຮຸ່ນນໍ້າໜັກ 60 ກິໂລ, ຍິງປືນ ປະເພດທານິ້ງ ທາເກັດ ທີມຍິງ ແລະ ເທັນນິດ ປະເພດດ່ຽວຊາຍ.

ໃນມະຫະກໍາກິລາຊີເກມ ຄັ້ງທີ 31 ຈັດຂຶ້ນທີ່ ສສ ຫວຽດນາມ ທັບນັກກິລາ ສປປ ລາວ ເຮົາສາມາດຍາດໄດ້ທັງໝົດ 42 ຫຼຽນ ໃນນັ້ນມີ ຫລຽນຄໍາ 2 ຫລຽນ, ຫລຽນເງິນ 7 ຫລຽນ  ແລະ ຫລຽນທອງ 33 ຫລຽນ.

ສໍາລັບ ຫລຽນແຕ່ລະຫຼຽນແມ່ນ ໄດ້ມາຈາກບັນດາກິລາ ດັ່ງນີ້:

+ ຫລຽນຄໍາ ຈາກ ກິລາ ໂວວີນາມ ປະເພດຟ້ອນດາບຄູ່ຍິງ ນາງ ພິກສະໄໝ ອິນສຸມັງ ແລະ ນາງ ມາລາ ຈັນທະລັກສາ ແລະ ປະເພດຟ້ອນດ່ຽວຊາຍ (ກະບອງ) ທ້າວ ໄພລັດ ທຳມະວົງສາ

+ ຫລຽນເງິນ 7 ຫລຽນ ໄດ້ຈາກ: ນັກກິລາໂວວີນາມ ປະເພດຕໍ່ສູ້ຮຸ່ນນໍ້າໜັກ 60 ກິໂລ, ນັກກິລາກາຣາເຕໂດ ຮຸ່ນນໍ້າໜັກ 84 ກິໂລ, ກິລາເປຕັງ ຊຸດຕີ້ງຍິງ, ທີມຊຸດປະສົມ ຍິງ 2 ຊາຍ 1, ກິລາຢູໂດ ຄູ່ຍິງ, ກິລາກະຕໍ້ ຄູ່ຍິງ ແລະ ຢູໂດ ປະເພດຕໍ່ສູ້ປ້ອງກັນຕົວ ຮຸ່ນນໍ້າໜັກ 60 ກິໂລ.

+ ຫລຽນທອງ 33 ຫຼຽນ ແມ່ນໄດ້ຈາກ: ເປຕັງ ປະເພດທີມຄູ່ຍິງ, ເປຕັງ ປະເພດທີມຄູ່ຊາຍ, ເປຕັງ ປະເພດທີມຊຸດຍິງ, ເປຕັງປະເພດທີມຊຸດຊາຍ, ຄິກບ໋ອກຊິ້ງ ປະເພດຕໍ່ສູ້ຮຸ່ນນໍ້າໜັກ 60 ກິໂລ, ຄິກ ບ໋ອກຊິ້ງ ປະເພດຕໍ່ສູ້ຮຸ່ນນໍ້າໜັກ 57 ກິໂລ, ວູຊູ ປະເພດຕໍ່ສູ້ ຮຸ່ນນໍ້າໜັກ 60 ກິໂລ, ວູຊູ ປະເພດຕໍ່ສູ້ ຮຸ່ນນໍ້າໜັກ 56 ກິໂລ, ວູຊູ ປະເພດຕໍ່ສູ້ ຮຸ່ນນໍ້າໜັກ 65 ກິໂລ, ປັນຈັກສີລັດ ຟ້ອນມີອາວຸດ, ປະເພດຕໍ່ສູ້ປ້ອງກັນຕົວ ຮຸ່ນນໍ້າໜັກ 60-65 ກິໂລ, ປັນຈັກສີລັດ ປະເພດຕໍ່ສູ້ປ້ອງກັນຕົວ ຮຸ່ນນໍ້າໜັກ -60 ກິໂລ, ເພາະກາຍ,  ເທຄວັນໂດ ປະເພດຕໍ່ສູ້ປ້ອງກັນຕົວ ຮຸ່ນນໍ້າໜັກ 58 ກິໂລ, ເທຄວັນໂດ ປະເພດຕໍ່ສູ້ປ້ອງກັນຕົວ ຮຸ່ນນໍ້າໜັກ 73 ກິໂລ, ເທຄວັນໂດ ປະເພດປຸມເຊ ທີມຍິງ, ເທຄວັນໂດ ປະເພດປຸມເຊ ທີມປະສົມ. ນອກນີ້, ຍັງມີຢູໂດຟ້ອນກາຕາຄູ່ຊາຍ, ມວຍປໍ້າ ປະເພດຕໍ່ສູ້ປ້ອງກັນຕົວ ຮຸ່ນນໍ້າໜັກ 76 ກິໂລ, ມວຍປໍ້າ ປະເພດຕໍ່ສູ້ປ້ອງກັນຕົວ ຮຸ່ນນໍ້າໜັກ 125 ກິໂລ, ໂວວີນາມ ຟ້ອນທີມປະສົມມີອາວຸດ, ໂວວີນາມ ຄູ່ຍິງບໍ່ມີອາວຸດຍິງ, ຢູໂດ ປະເພດຕໍ່ສູ້ປ້ອງກັນຕົວ ຮຸ່ນນໍ້າໜັກ -55 ກິໂລ, ມວຍສາກົນ ປະເພດຕໍ່ສູ້ປ້ອງກັນຕົວ ຮຸ່ນນໍ້າໜັກ 60 ກິໂລ, ຍິງປືນ ປະເພດທານິ້ງ ທາເກັດ ທີມຍິງ ແລະ ເທັນນິດ ປະເພດດ່ຽວຊາຍ.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

5 ອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບ “ແອວກໍຮໍ”

ຮອດບຸນປີໃໝ່ລາວ ແອວກໍຮໍເປັນສິ່ງປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ເລີຍທີ່ຕ້ອງມີຄຽງຄູ້ກັບການກິນລ້ຽງ ແລະ ການສັງສັນກັບຫໝູ່ເພື່ອນ, ຖ້າຫຼີກລ້ຽງກໍຄວນຫຼີກລ້ຽງ ແຕ່ຫາກວ່າຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ແມ່ນໃຫ້ມາຟັງທາງນີ້ ເຮົາຈະແນະນຳກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບແອວກໍຮໍ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງອາຫານເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍຄົນອາດຈະສັ່ງກິນກັບເຫຼົ້າ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວສາມາດທໍາລາຍສຸຂະພາບຂອງເຈົ້າໃນອະນາຄົດໄດ້ ຈະມີຫຍັງໄປເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ.

ສຸກສັນວັນພັກຜ່ອນ ແທ້ບໍ! ເປັນ​ຫຍັງ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ບໍ່ມີຄວາມສຸກເວລາ​​ກັບ​ບ້ານ?

ໃນຊ່ວງປີໃໝ່ທີ່ໄດ້ພັກຍາວແບບນີ້ ຫຼາຍຄົນກໍຫວັງຈະໄດ້ກັບບ້ານເພື່ອໄປພັກຜ່ອນກັບຄອບຄົວ ແລະ ຍາດພີ່ນ້ອງ ແຕ່ສໍາລັບຄົນທີ່ມີເຮືອນ ຫຼື ຄອບຄົວ ບໍ່ແມ່ນ Safe zone ຂອງຕົນເອງແລ້ວ ແນ່ນອນ ຈະບໍ່ມີຄວາມສຸກ ຍ້ອນຫຍັງ? ·      

5 ໂຣກຮ້າຍຕ້ອງລະວັງ ໃນຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ລາວ.

ບຸນປີໃໝ່ລາວ ແມ່ນອີກບຸນໜຶ່ງທີ່ມ່ວນຊື່ນທີ່ທຸກຄົນຈະໄປສົງພຣະ ຫຼິ້ນນໍ້າ ແຕ່ມັນກໍເຕັມໄປດ້ວຍພະຍາດຮ້າຍແຮງຕ່າງໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນຊ່ວງນັ້ນ ເພາະວ່າເປັນລະດູຝົນອາກາດຈະຮ້ອນ ແລະ ຈຳນວນເຊື້ອພະຍາດສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນໄດ້ງ່າຍ ພ້ອມທັງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຈາກກິດຈະກຳຫຼິ້ນນໍ້າໃນບຸນປີໃໝ່ລາວ, ເຊິ່ງເຮົາໄດ້ລວມເອົາ 5 ໂຣກທີ່ເຈົ້າຕ້ອງລະວັງມາໃຫ້ເບິ່ງນໍາກັນ.