ບ້ານ ພຽງງາມ ຫຼວງນ້ຳທາ ບ້ານຫັດຖະກຳຊົນເຜົ່າໄຕແດງ.

ບ້ານ ພຽງງາມ ເປັນອີກບ້ານໜຶ່ງຢູ່ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ ທີ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາເປັນ ສູນຫັດຖະກຳຂອງເຜົ່າໄຕແດງ ໂດຍໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຂອງ ລັດຖະບານນິວຊີແລນ  (NZ ), ເຊິ່ງມີຫ້ອງສາທິດຕ່ຳຫູກສຳລັບຮຽນຮູ້ດ້ານການຕ່ຳຫູກ, ການຍ້ອມສີຜ້າແພ, ມີຮ້ານອາຫານ ແລະ ທີ່ພັກ ( Ecolodge ) ສຳລັບນັກທ່ອງທ່ຽວ, ມີຈຸດຊົມວິວ. ເຊິ່ງໄດ້ເປີດໃຫ້ບໍລິການໃນປີ 2019, ສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ເໝາະສົມແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຮຽນຮູ້ວິຖີການດຳລົງຊີວິດຊົນເຜົ່າ ແລະ ພັກຜ່ອນກັບບັນຍາກາດທີ່ຫງຽບສະຫງົບ.

ປະຫວັດຂອງ ບ້ານ ພຽງງາມ ແມ່ນສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນ ປີ ຄສ 1717 ຍຸກເຈົ້າໝ່ອມຫຼວງປົກຄອງ ເມືອງຫຼວງຫົວທາ. ຊາວບ້ານພຽງງາມ ກວມເອົາ ເຜົ່າໄຕແດງ  ແລະ ໄຕຂາວ ຈຳນວນໜຶ່ງ ທີ່ມີກົກເຄົ້າມາຈາກ ແຂວງດຽນບຽນຟູ ສ.ສ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 1971, ມີຫຼາຍໝູ່ບ້ານໄດ້ຍ້າຍເຂົ້າມາຢູ່ ເມືອງ ຫຼວງນໍ້າທາ ເພາະວ່າເປັນທົ່ງພຽງ ແລະ ເປັນດິນເປົ່າຫວ່າງຍ້ອນການຖິ້ມລະເບີດໃນປາງສົງຄາມອິນດູຈີນ ( ສົງຄາມໂລກ ຄັ້ງທີ II ).

ກ່ອນສົງຄາມ ເຂດນີ້ມີກຸ່ມຊົນເຜົ່າລາວຍວນ ໄດ້ຕັ້ງຊື່ບ້ານນີ້ວ່າ: ບ້ານ ຕຽງງາມ ມີຄວາມ ໝາຍວ່າ: “ເຄື່ອງນຸ່ງທີ່ສວຍງາມ” ເຊິ່ງມີການເລົ່າຂານກັນມາວ່າ  ຫຼາຍປີກ່ອນ ມີຊຸດເຄື່ອງນຸ່ງທີ່ສວຍງາມໄດ້ຖືກປະຖີ້ມໄວ້ໃນຖໍ້າ ຊ້າງປູ່ມ່ອນ ( ຊ້າງເຜືອກ ) ເຊິ່ງເປັນສະຖານທີ່ເຄົາລົບບູຊາຂອງຊາວບ້ານ ແຕ່ວ່າເຄື່ອງດັ່ງກ່າວໄດ້ຫາຍໄປເພາະວ່າ ມີແມ່ໝ້າຍຄົນໜຶ່ງໄປຢືມເຄື່ອງປະດັບດັ່ງກ່າວມາເອ້ຍ້ອງແລ້ວບໍ່ສົງຄືນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຖໍ້າຖືກປີດຖາວອນ. ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ, ຈຶ່ງໄດ້ປ່ຽນຊື່ “ບ້ານ ຕຽງງາມ” ມາເປັນ “ ບ້ານ ພຽງງາມ” ທີ່ມີຄວາມໝາຍວ່າ “ດິນແດນແຫ່ງຮາບພຽງທີ່ສວຍງາມອຸດົມສົມບູນ”.

ບ້ານ ພຽງງາມ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ໃຫ້ເປັນບ້ານທ່ອງທ່ຽວ ມາແຕ່ ປີ 1997 ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ແລະ ລັດຖະບານ ປະເທດນີວຊີແລນ (NZ),  ໂດຍໄດ້ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດເຂົ້າຫາບ້ານ, ກໍ່ສ້າງເຮືອນພັກລວມຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ  ຫ້ອງຈໍາໜ່າຍຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກໍາ ໂດຍການສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນຜະລິດຫັດຖະກໍາຜ້າຝ້າຍ, ຜ້າໄໝ ແລະ ຍ້ອມສີທໍາມະຊາດ.

ບ້ານ ພຽງງາມ ຕັ້ງຢູ່ຊານເມືອງ ຫຼວງນໍ້າທາ ໄປທາງທິດຕາເວັນຕົກ ຂອງເທດສະບານແຂວງ 11 ກິໂລແມັດ, ຕາມເສັ້ນທາງວົງແຫວນເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ ບ້ານ ດອນຄູນ-ພຽງງາມ, ບ້ານ ນໍ້າແງ້ນ, ພະທາດປຸມປຸກ-ພະທາດຫຼວງນໍ້າທາ ໂດຍນັກທ່ອງທ່ຽວ ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ດ້ວຍລົດຖີບ, ລົດຈັກ, ລົດໃຫຍ່, ເປັນເສັ້ນທາງດິນແດງ.

ບ້ານ ພຽງງາມ ເປັນອີກບ້ານໜຶ່ງຢູ່ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ ທີ່ໄດ້ຮັບການພັດທະນາເປັນ ສູນຫັດຖະກຳຂອງເຜົ່າໄຕແດງ ໂດຍໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຂອງ ລັດຖະບານນິວຊີແລນ  (NZ ), ເຊິ່ງມີຫ້ອງສາທິດຕ່ຳຫູກສຳລັບຮຽນຮູ້ດ້ານການຕ່ຳຫູກ, ການຍ້ອມສີຜ້າແພ, ມີຮ້ານອາຫານ ແລະ ທີ່ພັກ ( Ecolodge ) ສຳລັບນັກທ່ອງທ່ຽວ, ມີຈຸດຊົມວິວ. ເຊິ່ງໄດ້ເປີດໃຫ້ບໍລິການໃນປີ 2019, ສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ເໝາະສົມແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ມີຄວາມສົນໃຈຮຽນຮູ້ວິຖີການດຳລົງຊີວິດຊົນເຜົ່າ ແລະ ພັກຜ່ອນກັບບັນຍາກາດທີ່ຫງຽບສະຫງົບ.

ປະຫວັດຂອງ ບ້ານ ພຽງງາມ ແມ່ນສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນ ປີ ຄສ 1717 ຍຸກເຈົ້າໝ່ອມຫຼວງປົກຄອງ ເມືອງຫຼວງຫົວທາ. ຊາວບ້ານພຽງງາມ ກວມເອົາ ເຜົ່າໄຕແດງ  ແລະ ໄຕຂາວ ຈຳນວນໜຶ່ງ ທີ່ມີກົກເຄົ້າມາຈາກ ແຂວງດຽນບຽນຟູ ສ.ສ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 1971, ມີຫຼາຍໝູ່ບ້ານໄດ້ຍ້າຍເຂົ້າມາຢູ່ ເມືອງ ຫຼວງນໍ້າທາ ເພາະວ່າເປັນທົ່ງພຽງ ແລະ ເປັນດິນເປົ່າຫວ່າງຍ້ອນການຖິ້ມລະເບີດໃນປາງສົງຄາມອິນດູຈີນ ( ສົງຄາມໂລກ ຄັ້ງທີ II ).

ກ່ອນສົງຄາມ ເຂດນີ້ມີກຸ່ມຊົນເຜົ່າລາວຍວນ ໄດ້ຕັ້ງຊື່ບ້ານນີ້ວ່າ: ບ້ານ ຕຽງງາມ ມີຄວາມ ໝາຍວ່າ: “ເຄື່ອງນຸ່ງທີ່ສວຍງາມ” ເຊິ່ງມີການເລົ່າຂານກັນມາວ່າ  ຫຼາຍປີກ່ອນ ມີຊຸດເຄື່ອງນຸ່ງທີ່ສວຍງາມໄດ້ຖືກປະຖີ້ມໄວ້ໃນຖໍ້າ ຊ້າງປູ່ມ່ອນ ( ຊ້າງເຜືອກ ) ເຊິ່ງເປັນສະຖານທີ່ເຄົາລົບບູຊາຂອງຊາວບ້ານ ແຕ່ວ່າເຄື່ອງດັ່ງກ່າວໄດ້ຫາຍໄປເພາະວ່າ ມີແມ່ໝ້າຍຄົນໜຶ່ງໄປຢືມເຄື່ອງປະດັບດັ່ງກ່າວມາເອ້ຍ້ອງແລ້ວບໍ່ສົງຄືນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຖໍ້າຖືກປີດຖາວອນ. ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາ, ຈຶ່ງໄດ້ປ່ຽນຊື່ “ບ້ານ ຕຽງງາມ” ມາເປັນ “ ບ້ານ ພຽງງາມ” ທີ່ມີຄວາມໝາຍວ່າ “ດິນແດນແຫ່ງຮາບພຽງທີ່ສວຍງາມອຸດົມສົມບູນ”.

ບ້ານ ພຽງງາມ ໄດ້ຮັບການພັດທະນາ ໃຫ້ເປັນບ້ານທ່ອງທ່ຽວ ມາແຕ່ ປີ 1997 ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນຈາກ ທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ (ADB) ແລະ ລັດຖະບານ ປະເທດນີວຊີແລນ (NZ),  ໂດຍໄດ້ກໍ່ສ້າງເສັ້ນທາງລົດເຂົ້າຫາບ້ານ, ກໍ່ສ້າງເຮືອນພັກລວມຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວ ແລະ  ຫ້ອງຈໍາໜ່າຍຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກໍາ ໂດຍການສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນຜະລິດຫັດຖະກໍາຜ້າຝ້າຍ, ຜ້າໄໝ ແລະ ຍ້ອມສີທໍາມະຊາດ.

ບ້ານ ພຽງງາມ ຕັ້ງຢູ່ຊານເມືອງ ຫຼວງນໍ້າທາ ໄປທາງທິດຕາເວັນຕົກ ຂອງເທດສະບານແຂວງ 11 ກິໂລແມັດ, ຕາມເສັ້ນທາງວົງແຫວນເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງ ບ້ານ ດອນຄູນ-ພຽງງາມ, ບ້ານ ນໍ້າແງ້ນ, ພະທາດປຸມປຸກ-ພະທາດຫຼວງນໍ້າທາ ໂດຍນັກທ່ອງທ່ຽວ ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ດ້ວຍລົດຖີບ, ລົດຈັກ, ລົດໃຫຍ່, ເປັນເສັ້ນທາງດິນແດງ.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

Microsoft ເປີດຕົວ Copilot for Finance ຜູ້ຊ່ວຍ AI ສໍາລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການເງິນ.

Microsoft ປະກາດເປີດໂຕ Microsoft Copilot for Finance ເຊິ່ງເປັນຊຸດຄວາມສາມາດໃໝ່ລ້າສຸດຂອງ Copilot ໂດຍຄວາມສາມາດນີ້ ສາມາດໃຊ້ແຕ່ສໍາລັບລູກຄ້າທຸລະກິດທີ່ໃຊ້ Microsoft Copilot for Microsoft 365 ທີ່ພັດທະນາຄວາມສາມາດສໍາລັບການເງິນໂດຍສະເພາະ. ຄຸນນະສົມບັດທີ່ສໍາຄັນຂອງ Copilot for Finance ແມ່ນຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບແອັບ Microsoft ໃນ Microsoft 365,...

4 ເລື່ອງໜ້າຮູ້ ຂອງປີ “ອະທິກະມາດ”

ປີ “ອະທິກະມາດ” ຫຼື ເອີ້ນແບບເຂົ້າໃຈງ່າຍໆວ່າ ເປັນປີທີ່ “ເດືອນ ກຸມພາ ມີ 2 ມື້” ເຊິ່ງມີອີ່ຫຍັງຫຼາຍກວ່າການສະຫຼອງວັນເກີດໃນຮອບ 4 ປີ.

ທຸລະກິດ ການລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ ພົບບັນຫາລາຄາຫົວອາຫານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.

ທ່ານ ເຈົ້າແຂວງຜົ້ງສາລີ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ທຸລະກິດ ການລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ ຂອງຄອບຄົວ ທ່ານ ຄໍານວນ ທີ່ບ້ານນາຫວາຍ ເມືອງບຸນໃຕ້ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນ ມີໄກ່ພັນໄຂ່ທັງໝົດ 1.300 ໂຕ, ສໍາລັບຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ນີ້ແມ່ນບັນຫາ ລາຄາຫົວອາຫານ ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເນື່ອງຈາກສະພາບເສດຖະກິດປັດຈຸບັນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທຶນສູງຂຶ້ນຈາກປີກ່ອນ (2023) ເປົາໜຶ່ງ 260.000 ກີບ ມາເປັນ 330.000 ກີບ, ແຕ່ລາຄາໄຂ່ແມ່ນຍັງປົກກະຕິ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ຂັ້ນເທິງຊ່ວຍໃນດ້ານຂອງການສະໜອງຫົວອາຫານໄກ່, ປາ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!