ຄວາມຕ້ອງການດ້ານຈິດໃຈ ທີ່ເດັກນ້ອຍຄວນໄດ້ຮັບຈາກຜູ້ໃຫຍ່.

ເດັກນ້ອຍ ມີຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານຈິດໃຈ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມເກນອາຍຸຂອງເຂົາເຈົ້າ ແຕ່ສິ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ​ເປັນ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ​ສໍາ​ລັບ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ທຸກ​ຄົນ​.

ພາບປະກອບ

1. ຄວາມຮັກ-ຄວາມອົບອຸ່ນ.

ເດັກນ້ອຍຈະຮູ້ສຶກວ່າ ພວກເຂົາຕ້ອງການໃຫ້ພໍ່ແມ່ ຫຼື ຜູ້ເບິ່ງແຍງພວກເຂົາຮັກ, ມີຄວາມຮູ້ສຶກ ຕ້ອງການມີຄຸນຄ່າສໍາລັບພໍ່ແມ່, ຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງເປັນທີຍອມຮັບ. ເດັກນ້ອຍ ບໍ່ຄວນໃຫ້ເຂົາຮູ້ສຶກວ່າພໍ່ແມ່ກຽດຊັງ, ບໍ່ຮັກ, ລໍາອຽງ, ປະຕິເສດ ຫຼື ບໍ່ຕ້ອງການ, ເປັນສ່ວນເກີນ, ຈຳໃຈຕ້ອງລ້ຽງດູຕົນ ແລະ ບໍ່ຄວນມີຄວາມຮູ້ສຶກມີປົມດ້ອຍ ຫຼື ນ້ອຍໃຈຕ່າງໆ ເຈດຕະນາ ແລະ ທ່າທີຂອງຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ເວົ້າມາຂ້າງເທິງນີ້ ມີອິດທິພົນຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຈິດໃຈຂອງເດັກ ກ່ຽວກັບເຈດຕະນາຂອງພໍ່ແມ່ຕໍ່ລູກ ສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ຈະຕ້ອງເວົ້າເຖິງນັ້ນຄື ເດັກຕ້ອງການຄວາມຮັກຢ່າງເໝາະສົມບໍ່ແມ່ນຮັກຫຼາຍຈົນບໍ່ມີຂອບເຂດເຊັ່ນ: ຕາມໃຈທຸກຢ່າງຈົນບໍ່ມີເຫດຜົນ ຈົນເຮັດໃຫ້ກາຍເປັນຄົນຕາມໃຈຕົນເອງຕະຫຼອດເວລາ, ບໍ່ສາມາດອົດທົນຕໍ່ພາວະທີ່ຄົນປົກກະຕິທຳມະດາຄວນຈະອົດທົນໄດ້ ຈົນກາຍເປັນຂໍ້ບົກພ່ອງທາງບຸກຄະລິກກະພາບໄປ.

2. ການກະຕຸ້ນທີ່ເໝາະສົມ.

ການກະຕຸ້ນ ເລື່ອງການພັດທະນາທີ່ເໝາະສົມ ແມ່ນຂຶ້ນກັບອາຍຸຂອງເດັກ ຕົວຢ່າງ ເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຈັບ, ສໍາຜັດ, ຍິ້ມ ແລະ ເວົ້າເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຍິນ ເມື່ອເຂົາເຈົ້າໃຫຍ່ຂຶ້ນ ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການຫຼາຍກວ່າເຊັ່ນ: ການຫຼິ້ນ, ການເວົ້າ ແລະເຄື່ອງຫຼິ້ນທີ່ເໝາະສົມກັບອາຍຸເພື່ອຊ່ວຍກະຕຸ້ນເຂົາເຈົ້າ. ສໍາລັບເດັກນ້ອຍໃນປີທໍາອິດ ເພື່ອກະຕຸ້ນການໄດ້ຍິນ, ໃຊ້ສາຍຕາ, ຄວນໃຊ້ເຄື່ອງຫຼີ້ນທີ່ມີສີສັນສົດໃສ ແລະເມື່ອພວກເຂົາໃຫຍ່ຂຶ້ນ, ເດັກຈະຕ້ອງການ ການກະຕຸ້ນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການເຄື່ອນໄຫວ. ຄວນໃຊ້ກ້າມຊີ້ນຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການໃຊ້ນິ້ວມື, ການນໍາໃຊ້ມື, ຕີນ ແລະ ອື່ນໆ. ການກະຕຸ້ນຕ່າງໆ ຜົນກະທົບທາງຈິດໃຈນີ້ແມ່ນເຮັດໃຫ້ເດັກມີຄວາມຮູ້ສຶກຮັກ, ມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ສໍາຄັນທີ່ສຸດຄືການກະຕຸ້ນຄວາມຮູ້ສຶກຢາກຮູ້ຢາກເຫັນ, ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ກັບ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ,​ ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກ​ມ່ວນ​ຊື່ນ,​ ຕ້ອງການພະຍາຍາມຢາກລອງເຮັດ, ມີຄວາມຮູ້ສຶກໝັ້ນໃຈ ກ້າສະແດງອອກ.

3. ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການປົກປ້ອງ (Security and protection).

ຄວາມຮູ້ສຶກປອດໄພຂອງເດັກ ມາຈາກສິ່ງອ້ອມຂ້າງ ໂດຍສະເພາະພໍ່ແມ່, ຖ້າພໍ່ແມ່ມີຄວາມສໍາພັນດີຕໍ່ກັນ ແລະ ກັນ ຄອບຄົວທີ່ສະຫງົບສຸກ ເດັກນ້ອຍຈະບໍ່ຮູ້ສຶກຢ້ານວ່າຈະຖືກປະຖິ້ມ. ເດັກນ້ອຍມີອາການທາງຮ່າງກາຍເຊັ່ນ: ເຈັບຫົວ, ເຈັບທ້ອງ, ບໍ່ມີພະຍາດທາງຮ່າງກາຍເປັນສາເຫດ, ແຕ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເວລາທີ່ເດັກມີຄວາມເຄັ່ງຄຽດ, ຮູ້ສືກ​ຢ້ານ​ ທີ່​​ເຫັນ​ພໍ່​ແມ່​​ຜິດ​ຖຽງ​ກັນ​ ແລະ ​ທໍາ​ຮ້າຍ​ກັນ ຫຼື ກຳ ລັງຈະຢ່າຮ້າງ. ເດັກນ້ອຍ ຍັງຕ້ອງການຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ຜູ້ໃຫຍ່ສາມາດປົກປ້ອງເຂົາໄດ້ ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ມັນເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຕໍ່ພວກເຂົາ ເພາະເດັກນ້ອຍ ຄວນໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກອັນຕະລາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ເຊັ່ນ: ອຸປະຕິເຫດ ແລະ ຄວນຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກການບາດເຈັບທາງຈິດໃຈ ເຊັ່ນ: ການເບິ່ງເຫັນອຸປະຕິເຫດທີ່ໜ້າຢ້ານຫຼາຍ ສາຍຕາອັນເປັນຕາຢ້ານຂອງໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດທີ່ຮ້າຍກາດ. ຮູບພາບທາງເພດທີ່ມີອາຍຸບໍ່ເໝາະສົມກັບເດັກນ້ອຍ ແລະ ຄວນກະກຽມຈິດໃຈໃຫ້ເດັກສໍາລັບເຫດການທີ່ສໍາຄັນເຊັ່ນ ການມີນ້ອງໃໝ່, ການຜ່າຕັດ, ແລະ ອື່ນໆ.

4. ການ​ຊີ້​ນໍາ ​ແລະ ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ (Guidance and support).

ເດັກນ້ອຍຕ້ອງການຄໍາແນະນໍາຫຼືຄໍາຊີ້ແນະຈາກຜູ້ໃຫຍ່ວ່າຫຍັງເປັນຫຍັງ ຕົວຢ່າງ ບົດບາດຍິງຊາຍທີ່ເຫມາະສົມຂອງເດັກຍິງຫຼືເດັກຊາຍ, ພຶດຕິກໍາໃນສັງຄົມ, ຄຸນຄ່າ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບວັດທະນະທໍາ ແລະປະເພນີຕ່າງໆ ຄວນໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອໃນເລື່ອງຕ່າງໆ ທີ່ເຫມາະສົມເຊັ່ນ: ກິດຈະກໍາທີ່ເດັກນ້ອຍຢາກເຮັດ ອາດຈະຊ່ວຍເລື່ອງການເງິນ ຫຼື ຊ່ວຍຊອກຫາອຸປະກອນເພື່ອຊ່ວຍແນວຄວາມຄິດ.

5. ຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ຂອບເຂດຈໍາກັດ (Consistency and limits).

ທັງສອງຢ່າງ ມີຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບເດັກນ້ອຍທີ່ຈະຮຽນຮູ້ສິ່ງທີ່ຖືກ ແລະ ສີ່ງທີ່ຜິດ ສິ່ງທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ຫຼືເຮັດບໍ່ໄດ້ ບໍ່ສັບສົນທັງຄວາມຄິດ ແລະການປະຕິບັດ ກົດລະບຽບທີ່ໃຊ້ຄວນຈະສົມເຫດສົມຜົນ ແລະສອດຄ່ອງເຊັ່ນ: ຫ້າມໃສ່ເກີບເຂົ້າໄປໃນເຮືອນ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເຮືອນເປື້ອນ ມັນຄວນຈະເປັນແບບນີ້ສະເໝີ. ເມື່ອແມ່ຕ້ອງທຳຄວາມສະອາດເອງໃສ່ບໍ່ໄດ້, ຫຼືມື້ໜຶ່ງຈະບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ລູກເຮັດອັນໜຶ່ງແຕ່ເມື່ອເຈົ້າສາມາດເຮັດສິ່ງດຽວກັນໄດ້ໃນມື້ໜຶ່ງແລ້ວກໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດໄດ້. ສີ່ງເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຫຼິ້ນບານເຕະຢູ່ເຮືອນ, ຈີກເຈ້ຍຈາກຫນັງສື ຂຽນຢູ່ເທິງຝາເຮືອນ

ຜູ້ໃຫຍ່ບາງຄົນບໍ່ແນ່ໃຈວ່າຈະປ້ອງກັນເດັກນ້ອຍແນວໃດ ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນຫ້າມ ຢ້ານທີ່ຈະຕາມໃຈຫຼາຍເກີນໄປ ຫຼືເຂັ້ມງວດຫຼາຍເກີນໄປ ກໍ່ໃຫ້ຖືຫຼັກການງ່າຍໆວ່າມີ 3 ຢ່າງທີ່ເດັກນ້ອຍເຮັດບໍ່ໄດ້ແນ່ນອນ.

  1. ການທໍາຮ້າຍຕົນເອງ (ລວມ​ທັງ​ການ​ຫຼິ້ນ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ​ເຊັ່ນ​ຂອງ​ມີ​ຄົມ​).
  2. ການທໍາ​ຮ້າຍ​ຄົນ​ອື່ນ.
  3. ການທໍາລາຍສິ່ງຂອງຕ່າງໆ.

6. ໃຫ້ໂອກາດ ໃນການນໍາໃຊ້ພະລັງງານທາງສ້າງສັນ.

ໄວເດັກ ແມ່ນໄວທີ່ມີພະລັງງານໃນຮ່າງກາຍຫຼາຍ ສະນັ້ນ, ເດັກນ້ອຍຕ້ອງໄດ້ຮັບໂອກາດໃນການໃຊ້ພະລັງງານຢ່າງສ້າງສັນ ເຊັ່ນ: ການຫຼິ້ນ, ອອກກຳລັງກາຍໃນການແຂ່ງຂັນກິລາ ແລະ ມີກິດຈະກຳອື່ນໆ ທີ່ເໝາະສົມ, ຖ້າຜູ້ໃຫຍ່ບໍ່ເຫັນສິ່ງສຳຄັນ ເດັກນ້ອຍອາດຈະກາຍເປັນຄົນທີ່ເກັບກົດ, ບໍ່ກ້າສະແດງອອກ, ຊຶມເສົ້າ, ບໍ່ສົດຊື່ນແຈ່ມໃສ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ.

ເດັກນ້ອຍ ມີຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານຈິດໃຈ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມເກນອາຍຸຂອງເຂົາເຈົ້າ ແຕ່ສິ່ງຕໍ່ໄປນີ້ ແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນ ແລະ ​ເປັນ​ທີ່​ຕ້ອງ​ການ​ສໍາ​ລັບ​ເດັກ​ນ້ອຍ​ທຸກ​ຄົນ​.

ພາບປະກອບ

1. ຄວາມຮັກ-ຄວາມອົບອຸ່ນ.

ເດັກນ້ອຍຈະຮູ້ສຶກວ່າ ພວກເຂົາຕ້ອງການໃຫ້ພໍ່ແມ່ ຫຼື ຜູ້ເບິ່ງແຍງພວກເຂົາຮັກ, ມີຄວາມຮູ້ສຶກ ຕ້ອງການມີຄຸນຄ່າສໍາລັບພໍ່ແມ່, ຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງເປັນທີຍອມຮັບ. ເດັກນ້ອຍ ບໍ່ຄວນໃຫ້ເຂົາຮູ້ສຶກວ່າພໍ່ແມ່ກຽດຊັງ, ບໍ່ຮັກ, ລໍາອຽງ, ປະຕິເສດ ຫຼື ບໍ່ຕ້ອງການ, ເປັນສ່ວນເກີນ, ຈຳໃຈຕ້ອງລ້ຽງດູຕົນ ແລະ ບໍ່ຄວນມີຄວາມຮູ້ສຶກມີປົມດ້ອຍ ຫຼື ນ້ອຍໃຈຕ່າງໆ ເຈດຕະນາ ແລະ ທ່າທີຂອງຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ເວົ້າມາຂ້າງເທິງນີ້ ມີອິດທິພົນຫຼວງຫຼາຍຕໍ່ຈິດໃຈຂອງເດັກ ກ່ຽວກັບເຈດຕະນາຂອງພໍ່ແມ່ຕໍ່ລູກ ສິ່ງທີ່ສຳຄັນທີ່ຈະຕ້ອງເວົ້າເຖິງນັ້ນຄື ເດັກຕ້ອງການຄວາມຮັກຢ່າງເໝາະສົມບໍ່ແມ່ນຮັກຫຼາຍຈົນບໍ່ມີຂອບເຂດເຊັ່ນ: ຕາມໃຈທຸກຢ່າງຈົນບໍ່ມີເຫດຜົນ ຈົນເຮັດໃຫ້ກາຍເປັນຄົນຕາມໃຈຕົນເອງຕະຫຼອດເວລາ, ບໍ່ສາມາດອົດທົນຕໍ່ພາວະທີ່ຄົນປົກກະຕິທຳມະດາຄວນຈະອົດທົນໄດ້ ຈົນກາຍເປັນຂໍ້ບົກພ່ອງທາງບຸກຄະລິກກະພາບໄປ.

2. ການກະຕຸ້ນທີ່ເໝາະສົມ.

ການກະຕຸ້ນ ເລື່ອງການພັດທະນາທີ່ເໝາະສົມ ແມ່ນຂຶ້ນກັບອາຍຸຂອງເດັກ ຕົວຢ່າງ ເດັກນ້ອຍເກີດໃໝ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການຈັບ, ສໍາຜັດ, ຍິ້ມ ແລະ ເວົ້າເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຍິນ ເມື່ອເຂົາເຈົ້າໃຫຍ່ຂຶ້ນ ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການຫຼາຍກວ່າເຊັ່ນ: ການຫຼິ້ນ, ການເວົ້າ ແລະເຄື່ອງຫຼິ້ນທີ່ເໝາະສົມກັບອາຍຸເພື່ອຊ່ວຍກະຕຸ້ນເຂົາເຈົ້າ. ສໍາລັບເດັກນ້ອຍໃນປີທໍາອິດ ເພື່ອກະຕຸ້ນການໄດ້ຍິນ, ໃຊ້ສາຍຕາ, ຄວນໃຊ້ເຄື່ອງຫຼີ້ນທີ່ມີສີສັນສົດໃສ ແລະເມື່ອພວກເຂົາໃຫຍ່ຂຶ້ນ, ເດັກຈະຕ້ອງການ ການກະຕຸ້ນເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການເຄື່ອນໄຫວ. ຄວນໃຊ້ກ້າມຊີ້ນຕ່າງໆເຊັ່ນ: ການໃຊ້ນິ້ວມື, ການນໍາໃຊ້ມື, ຕີນ ແລະ ອື່ນໆ. ການກະຕຸ້ນຕ່າງໆ ຜົນກະທົບທາງຈິດໃຈນີ້ແມ່ນເຮັດໃຫ້ເດັກມີຄວາມຮູ້ສຶກຮັກ, ມີຄວາມສົນໃຈ ແລະ ສໍາຄັນທີ່ສຸດຄືການກະຕຸ້ນຄວາມຮູ້ສຶກຢາກຮູ້ຢາກເຫັນ, ເອົາ​ໃຈ​ໃສ່​ກັບ​ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ,​ ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກ​ມ່ວນ​ຊື່ນ,​ ຕ້ອງການພະຍາຍາມຢາກລອງເຮັດ, ມີຄວາມຮູ້ສຶກໝັ້ນໃຈ ກ້າສະແດງອອກ.

3. ຄວາມປອດໄພ ແລະ ການປົກປ້ອງ (Security and protection).

ຄວາມຮູ້ສຶກປອດໄພຂອງເດັກ ມາຈາກສິ່ງອ້ອມຂ້າງ ໂດຍສະເພາະພໍ່ແມ່, ຖ້າພໍ່ແມ່ມີຄວາມສໍາພັນດີຕໍ່ກັນ ແລະ ກັນ ຄອບຄົວທີ່ສະຫງົບສຸກ ເດັກນ້ອຍຈະບໍ່ຮູ້ສຶກຢ້ານວ່າຈະຖືກປະຖິ້ມ. ເດັກນ້ອຍມີອາການທາງຮ່າງກາຍເຊັ່ນ: ເຈັບຫົວ, ເຈັບທ້ອງ, ບໍ່ມີພະຍາດທາງຮ່າງກາຍເປັນສາເຫດ, ແຕ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບເວລາທີ່ເດັກມີຄວາມເຄັ່ງຄຽດ, ຮູ້ສືກ​ຢ້ານ​ ທີ່​​ເຫັນ​ພໍ່​ແມ່​​ຜິດ​ຖຽງ​ກັນ​ ແລະ ​ທໍາ​ຮ້າຍ​ກັນ ຫຼື ກຳ ລັງຈະຢ່າຮ້າງ. ເດັກນ້ອຍ ຍັງຕ້ອງການຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ຜູ້ໃຫຍ່ສາມາດປົກປ້ອງເຂົາໄດ້ ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ມັນເຮັດໃຫ້ເກີດອັນຕະລາຍຕໍ່ພວກເຂົາ ເພາະເດັກນ້ອຍ ຄວນໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກອັນຕະລາຍທາງດ້ານຮ່າງກາຍ ເຊັ່ນ: ອຸປະຕິເຫດ ແລະ ຄວນຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງຈາກການບາດເຈັບທາງຈິດໃຈ ເຊັ່ນ: ການເບິ່ງເຫັນອຸປະຕິເຫດທີ່ໜ້າຢ້ານຫຼາຍ ສາຍຕາອັນເປັນຕາຢ້ານຂອງໄພພິບັດທາງທໍາມະຊາດທີ່ຮ້າຍກາດ. ຮູບພາບທາງເພດທີ່ມີອາຍຸບໍ່ເໝາະສົມກັບເດັກນ້ອຍ ແລະ ຄວນກະກຽມຈິດໃຈໃຫ້ເດັກສໍາລັບເຫດການທີ່ສໍາຄັນເຊັ່ນ ການມີນ້ອງໃໝ່, ການຜ່າຕັດ, ແລະ ອື່ນໆ.

4. ການ​ຊີ້​ນໍາ ​ແລະ ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ (Guidance and support).

ເດັກນ້ອຍຕ້ອງການຄໍາແນະນໍາຫຼືຄໍາຊີ້ແນະຈາກຜູ້ໃຫຍ່ວ່າຫຍັງເປັນຫຍັງ ຕົວຢ່າງ ບົດບາດຍິງຊາຍທີ່ເຫມາະສົມຂອງເດັກຍິງຫຼືເດັກຊາຍ, ພຶດຕິກໍາໃນສັງຄົມ, ຄຸນຄ່າ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບວັດທະນະທໍາ ແລະປະເພນີຕ່າງໆ ຄວນໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອໃນເລື່ອງຕ່າງໆ ທີ່ເຫມາະສົມເຊັ່ນ: ກິດຈະກໍາທີ່ເດັກນ້ອຍຢາກເຮັດ ອາດຈະຊ່ວຍເລື່ອງການເງິນ ຫຼື ຊ່ວຍຊອກຫາອຸປະກອນເພື່ອຊ່ວຍແນວຄວາມຄິດ.

5. ຄວາມສອດຄ່ອງ ແລະ ຂອບເຂດຈໍາກັດ (Consistency and limits).

ທັງສອງຢ່າງ ມີຄວາມສໍາຄັນສໍາລັບເດັກນ້ອຍທີ່ຈະຮຽນຮູ້ສິ່ງທີ່ຖືກ ແລະ ສີ່ງທີ່ຜິດ ສິ່ງທີ່ສາມາດເຮັດໄດ້ ຫຼືເຮັດບໍ່ໄດ້ ບໍ່ສັບສົນທັງຄວາມຄິດ ແລະການປະຕິບັດ ກົດລະບຽບທີ່ໃຊ້ຄວນຈະສົມເຫດສົມຜົນ ແລະສອດຄ່ອງເຊັ່ນ: ຫ້າມໃສ່ເກີບເຂົ້າໄປໃນເຮືອນ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເຮືອນເປື້ອນ ມັນຄວນຈະເປັນແບບນີ້ສະເໝີ. ເມື່ອແມ່ຕ້ອງທຳຄວາມສະອາດເອງໃສ່ບໍ່ໄດ້, ຫຼືມື້ໜຶ່ງຈະບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ລູກເຮັດອັນໜຶ່ງແຕ່ເມື່ອເຈົ້າສາມາດເຮັດສິ່ງດຽວກັນໄດ້ໃນມື້ໜຶ່ງແລ້ວກໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ເຮັດໄດ້. ສີ່ງເຫຼົ່ານີ້ສາມາດຫຼິ້ນບານເຕະຢູ່ເຮືອນ, ຈີກເຈ້ຍຈາກຫນັງສື ຂຽນຢູ່ເທິງຝາເຮືອນ

ຜູ້ໃຫຍ່ບາງຄົນບໍ່ແນ່ໃຈວ່າຈະປ້ອງກັນເດັກນ້ອຍແນວໃດ ສິ່ງທີ່ບໍ່ຄວນຫ້າມ ຢ້ານທີ່ຈະຕາມໃຈຫຼາຍເກີນໄປ ຫຼືເຂັ້ມງວດຫຼາຍເກີນໄປ ກໍ່ໃຫ້ຖືຫຼັກການງ່າຍໆວ່າມີ 3 ຢ່າງທີ່ເດັກນ້ອຍເຮັດບໍ່ໄດ້ແນ່ນອນ.

  1. ການທໍາຮ້າຍຕົນເອງ (ລວມ​ທັງ​ການ​ຫຼິ້ນ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ​ເຊັ່ນ​ຂອງ​ມີ​ຄົມ​).
  2. ການທໍາ​ຮ້າຍ​ຄົນ​ອື່ນ.
  3. ການທໍາລາຍສິ່ງຂອງຕ່າງໆ.

6. ໃຫ້ໂອກາດ ໃນການນໍາໃຊ້ພະລັງງານທາງສ້າງສັນ.

ໄວເດັກ ແມ່ນໄວທີ່ມີພະລັງງານໃນຮ່າງກາຍຫຼາຍ ສະນັ້ນ, ເດັກນ້ອຍຕ້ອງໄດ້ຮັບໂອກາດໃນການໃຊ້ພະລັງງານຢ່າງສ້າງສັນ ເຊັ່ນ: ການຫຼິ້ນ, ອອກກຳລັງກາຍໃນການແຂ່ງຂັນກິລາ ແລະ ມີກິດຈະກຳອື່ນໆ ທີ່ເໝາະສົມ, ຖ້າຜູ້ໃຫຍ່ບໍ່ເຫັນສິ່ງສຳຄັນ ເດັກນ້ອຍອາດຈະກາຍເປັນຄົນທີ່ເກັບກົດ, ບໍ່ກ້າສະແດງອອກ, ຊຶມເສົ້າ, ບໍ່ສົດຊື່ນແຈ່ມໃສ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມຄິດສ້າງສັນ.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ການໃຊ້ຊີວິດຍຸກໃໝ່ ຮູ້ຈັກຄົນປະເພດ Introvert ແລະ Extrovert

ສັງຄົມເຮົາໃນປັດຈຸບັນ ໄດ້ແບ່ງອອກເປັນຫຼາຍກຸ່ມຄົນ ເຊິ່ງການທຳຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການໃຊ້ຊີວິດຂອງແຕ່ລະກຸ່ມນັ້ນ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໃຈຄົນອື່ນໄດ້ຫຼາຍຂຶ້ນ, ເຊິ່ງມື້ນີ້ເຮົາຈະມາທຳຄວາມຮູ້ຈັກກັົບ 2 ປະເພດກຸ່ມຄົນ Introvert ແລະ Extrovert.

ເປີດຫໍພິພິທະພັນ ຊີວະນານາພັນ ນໍ້າກັດຢໍລະປ່າ

ທ່ານ ສົມເພັດ ມ້າວປະເສີດ, ຜູ້ພັດທະນາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງທຳມະຊາດ ຢໍລະປາ ແບບອະນຸລັກ ເພື່ອອະນຸລັກສັດປ່າ ແລະ ປ້ອງກັນການລ່າສັດຕ່າງໆ. ຈາກຄວາມພະຍາຍາມຂອງເພິ່ນຈຶ່ງໄດ້ນຳໄປສູ່ຄວາມສຳເລັດອີກບາດກ້າວໜຶ່ງ ໂດຍການເປີດຫໍພິພິທະພັນຊີວະນານາພັນນ້ຳກັດຢໍລາປ່າ, ເຊິ່ງເປັນເຄື່ອງໝາຍທີ່ສຳຄັນແຫ່ງການອະນຸລັກ ແລະ ຄວາມຍືນຍົງຂອງຂອບເຂດຢໍລະປາ.

ວັດໂພນພະເນົາ ວັດສະໄໝພຣະເຈົ້າວໍຣະວົງສາ

ດໂພນພະເນົາ (ວັດດອນພະເນົາ) ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ໂພນພະເນົາ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຕາມປະຫວັດໄດ້ກ່າວໄວ້ວ່າ: ວັດນີ້ສ້າງຂຶ້ນໃນຊຸມປີ ຄ.ສ 1599 ສະໄໝ ພຣະເຈົ້າວໍຣະວົງສາ ທັມມິກະຣາດ ເປັນວັດປະຈຳພຣະອົງ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!