ອາຊີບເສີມ ທີ່ທຸກຄົນເຮັດໄດ້ ຫຼັງຈາກເຮັດວຽກປະຈຳ.

ຢູ່ໃນສັງຄົມຍຸກເສດຖະກິດແບບນີ້ ເຊື່ອວ່າຫຼາຍຄົນຄົງບໍ່ຢາກເຮັດວຽກໃດວຽກໜຶ່ງ ຫຼື ມີລາຍໄດ້ພຽງຊ່ອງທາງດຽວ ຄົນທີມີວຽກຫຼັກຢູ່ແລ້ວ ກໍຫາວຽກເສີມເພື່ອເພີ່ມລາຍຮັບ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍລົງ ດັ່ງການໃຫ້ສຳພາດຂອງພະນັກງານທີ່ຫາລາຍໄດ້ຫຼາຍກວ່າຊ່ອງທາງດຽວ.

ນາງ ກິ່ງມາລາ ພະນັກງານຫ້ອງການນ້ຳປະປາ ກໍເປັນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ມີພາລະການໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍບໍ່ວ່າຈະເປັນລາຍຈ່າຍພາຍໃນຄອບຄົວ ແລະສ່ວນຕົວ ກໍຕົກເປັນເງິນຫຼາຍລ້ານຕໍ່ເດືອນຢູ່ ສ່ຳເງິນເດືອນປົກກະຕິກະບໍ່ພໍກິນ ຈຶ່ງຫາເວລາວ່າງຈາກການເລີກວຽກ ແລະ ເສົາອາທິດເພື່ອຫາເງິນເພີ່ມ ເຊິ່ງການລໍຖ້າແຕ່ເງິນເດືອນນັ້ນບໍ່ກຸ້ມກິນ. ກີ່ງໄດ້ເຮັດອາຊີບເສີມ ທັງຂາຍເຄື່ອງອອນລາຍ ເປັນປະເພດເຄື່ອງນຸ່ງ ແລະເຄື່ອງໃຊ້ ເອົາເວລາວ່າງຫຼືເວລາກາງຄືນໂພດເຄື່ອງ ເພາະຢູ່ຫ້ອງການບໍ່ໃຫ້ໂພດໃນໂມງເຮັດວຽກ ແລະ ສົ່ງເຄື່ອງໃຫ້ລູກຄ້າຫຼັງເລີກວຽກ, ຂາຍເລກອາທິດລະ 3 ມື້ ຈັນ, ພຸດ ແລະສຸກຂາຍຕອນແລງ ແລະ ເກັບເງິນຄ່ານ້ຳກໍເກັບຕອນແລງຫຼັງເລີກວຽກ ກັບເກັບວັນເສົາວັນທິດມື້ພັກທາງລັດຖະການ.

ນາງ ສອນນະພາ ກໍເປັນອີກຄົນທີ່ເຮັດອາຊີບເປັນຄູສອນແລ້ວຍັງຫາລາຍໄດ້ເສີມຈາກການສອນເພີ່ມໃຫ້ນັກຮຽນໃນວັນເສົາອາທິດ  ແລະ ຍັງໂພດຂາຍເຄື່ອງອ່ອນລາຍໃນເວລາພັກຜ່ອນນຳອີກ ການຂາຍເຄື່ອງອ່ອນລາຍຖືເປັນວິທີທີ່ດີທີສຸດສຳລັບການຫາລາຍໄດ້ເສີມຢູ່ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ເພາະມັນປະຢັດເວລາ ແລະ ສະດວກສະບາຍ.

ສ່ວນ ສາວຫຼ້າ ສາວຕຳຫຼວດ ກໍໃຊ້ເວລາວ່າງຕອນເລີກວຽກລ້ຽງເປັດ, ລ້ຽງໄກ່, ໝູ, ກົບ ແລະ ປາດຸກ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຊື້ຈາກຜູ້ອື່ນ ແລະ ລ້ຽງໃຫຍ່ມາກໍສາມາດນຳອອກຂາຍເພື່ອຫາລາຍໄດ້ເພີ່ມ ຫຼັງຈາກຂາຍໂຕເກົ່າໝົດກະສາມາດເອົາໂຕໃໝ່ມາລົງແທນແບບນີ້ເລື້ອຍໆ. ນອກຈາກນີ້ຊ່ວງທີ່ຜ່ານມາຫຼ້າຍັງເຮັດເຂົ້າໜົມເກືອຂາຍໃນວັນເສົາ-ອາທິດ ໃນຊ່ວງທີ່ວ່າງວຽກນຳອີກ.

ແລ້ວທ່ານເດ່ ມີວິທີການຫາລາຍໄດ້ເສີມແບບໃດ? ສາມາດເອົາປະສົບການຕົວຈິງຂອງເຈົ້າມາແບ່ງປັນ ຫຼື ບອກຕໍ່ໃຫ້ກັບຄົນທີ່ກຳລັງຊອກຫາລາຍໄດ້ ນອກເໜືອຈາກວຽກປະຈຳກັນນຳເດີ ເພື່ອເປັນກຳລັງໃຈ ແລະ ແຮງພັກດັນໃຫ້ກັບຄົນທີ່ຫາລາຍໄດ້ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າ 1 ຊ່ອງທາງ.

ຢູ່ໃນສັງຄົມຍຸກເສດຖະກິດແບບນີ້ ເຊື່ອວ່າຫຼາຍຄົນຄົງບໍ່ຢາກເຮັດວຽກໃດວຽກໜຶ່ງ ຫຼື ມີລາຍໄດ້ພຽງຊ່ອງທາງດຽວ ຄົນທີມີວຽກຫຼັກຢູ່ແລ້ວ ກໍຫາວຽກເສີມເພື່ອເພີ່ມລາຍຮັບ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍລົງ ດັ່ງການໃຫ້ສຳພາດຂອງພະນັກງານທີ່ຫາລາຍໄດ້ຫຼາຍກວ່າຊ່ອງທາງດຽວ.

ນາງ ກິ່ງມາລາ ພະນັກງານຫ້ອງການນ້ຳປະປາ ກໍເປັນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ມີພາລະການໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍບໍ່ວ່າຈະເປັນລາຍຈ່າຍພາຍໃນຄອບຄົວ ແລະສ່ວນຕົວ ກໍຕົກເປັນເງິນຫຼາຍລ້ານຕໍ່ເດືອນຢູ່ ສ່ຳເງິນເດືອນປົກກະຕິກະບໍ່ພໍກິນ ຈຶ່ງຫາເວລາວ່າງຈາກການເລີກວຽກ ແລະ ເສົາອາທິດເພື່ອຫາເງິນເພີ່ມ ເຊິ່ງການລໍຖ້າແຕ່ເງິນເດືອນນັ້ນບໍ່ກຸ້ມກິນ. ກີ່ງໄດ້ເຮັດອາຊີບເສີມ ທັງຂາຍເຄື່ອງອອນລາຍ ເປັນປະເພດເຄື່ອງນຸ່ງ ແລະເຄື່ອງໃຊ້ ເອົາເວລາວ່າງຫຼືເວລາກາງຄືນໂພດເຄື່ອງ ເພາະຢູ່ຫ້ອງການບໍ່ໃຫ້ໂພດໃນໂມງເຮັດວຽກ ແລະ ສົ່ງເຄື່ອງໃຫ້ລູກຄ້າຫຼັງເລີກວຽກ, ຂາຍເລກອາທິດລະ 3 ມື້ ຈັນ, ພຸດ ແລະສຸກຂາຍຕອນແລງ ແລະ ເກັບເງິນຄ່ານ້ຳກໍເກັບຕອນແລງຫຼັງເລີກວຽກ ກັບເກັບວັນເສົາວັນທິດມື້ພັກທາງລັດຖະການ.

ນາງ ສອນນະພາ ກໍເປັນອີກຄົນທີ່ເຮັດອາຊີບເປັນຄູສອນແລ້ວຍັງຫາລາຍໄດ້ເສີມຈາກການສອນເພີ່ມໃຫ້ນັກຮຽນໃນວັນເສົາອາທິດ  ແລະ ຍັງໂພດຂາຍເຄື່ອງອ່ອນລາຍໃນເວລາພັກຜ່ອນນຳອີກ ການຂາຍເຄື່ອງອ່ອນລາຍຖືເປັນວິທີທີ່ດີທີສຸດສຳລັບການຫາລາຍໄດ້ເສີມຢູ່ໃນປັດຈຸບັນນີ້ ເພາະມັນປະຢັດເວລາ ແລະ ສະດວກສະບາຍ.

ສ່ວນ ສາວຫຼ້າ ສາວຕຳຫຼວດ ກໍໃຊ້ເວລາວ່າງຕອນເລີກວຽກລ້ຽງເປັດ, ລ້ຽງໄກ່, ໝູ, ກົບ ແລະ ປາດຸກ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຊື້ຈາກຜູ້ອື່ນ ແລະ ລ້ຽງໃຫຍ່ມາກໍສາມາດນຳອອກຂາຍເພື່ອຫາລາຍໄດ້ເພີ່ມ ຫຼັງຈາກຂາຍໂຕເກົ່າໝົດກະສາມາດເອົາໂຕໃໝ່ມາລົງແທນແບບນີ້ເລື້ອຍໆ. ນອກຈາກນີ້ຊ່ວງທີ່ຜ່ານມາຫຼ້າຍັງເຮັດເຂົ້າໜົມເກືອຂາຍໃນວັນເສົາ-ອາທິດ ໃນຊ່ວງທີ່ວ່າງວຽກນຳອີກ.

ແລ້ວທ່ານເດ່ ມີວິທີການຫາລາຍໄດ້ເສີມແບບໃດ? ສາມາດເອົາປະສົບການຕົວຈິງຂອງເຈົ້າມາແບ່ງປັນ ຫຼື ບອກຕໍ່ໃຫ້ກັບຄົນທີ່ກຳລັງຊອກຫາລາຍໄດ້ ນອກເໜືອຈາກວຽກປະຈຳກັນນຳເດີ ເພື່ອເປັນກຳລັງໃຈ ແລະ ແຮງພັກດັນໃຫ້ກັບຄົນທີ່ຫາລາຍໄດ້ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າ 1 ຊ່ອງທາງ.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ເລີ່ມ 4 ມີນາ ຈະປັບຂຶ້ນຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ອອກໜັງສືຜ່ານແດນທົ່ວໄປ

ກົມກົງສຸນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕາມລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ໃນຂົງເຂດການຕ່າງປະເທດ, ສະບັບເລກທີ 001/ປປທ, ລົງວັນທີ 26 ມັງກອນ 2024, ຈະໄດ້ມີການປັບປຸງຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ຕາມລັດຖະບັນຍັດສະບັບປັບປຸງດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ກຳນົດຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນເປັນເງິນໂດລາ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດເກັບໃນລາຄາ ດັ່ງນີ້: ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 60 ໂດລາ ແລະ ບໍ່ແມ່ນເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 40 ໂດລາ.

WhatsApp ເພີ່ມຟີເຈີໃໝ່ ສາມາດສະຫຼັບບັນຊີທີ່ໃຊ້ຄົນລະເບີໂທໄດ້.

ຍັງມີຢູ່ບໍ່ຜູ້ທີ່ໃຊ້ເບີຫຼາຍເບີ ເລີຍເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໃຊ້ Whatsapp ຫຼາຍອັບໄປນໍ ປັດຈຸບັນທາງ WhatsApp ໄດ້ອັບບເດດຟີເຈີໃໝ່ເຂົ້າມາເຊິ່ງສາມາດເພີ່ມໄດ້ອີກເບີໂທ ຫຼືເພີ່ມບັນຊີໃໝ່ໄດ້ ເຊິ່ງຖ້າເປັນປົກກະຕິເຮົາຕ້ອງໃຊ້ການໂຄນແອັບຂອງ WhatsApp ເພື່ອມາງານໃຊ້ເບີທີສອງ.

ເປີດນໍາໃຊ້ທາງຫຼວງ ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ.

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດນໍາໃຊ້ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກ 11 ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງໂຄງການກໍ່ສ້າງ ທາງເລກ 11 ມີຄວາມລວງຍາວ 104,98 ກິໂລແມັດ ແລະ ກໍ່ສ້າງທາງຊອຍແຕ່ ບ້ານໂນນສະຫວັນ ຫາ ເທດສະບານ ເມືອງຊະນະຄາມ ລວງຍາວ 16,55 ກິໂລແມັດ ເປັນໂຄງການບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ, ນອນຢູ່ໃນແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກໍຄື ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງລັດຖະບານ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!