Wednesday, May 22, 2024
Lenovo

ຍ້ອນຫຍັງ ຄົນລາວຈຶ່ງບໍ່ນິຍົມໃຊ້ “ສິນຄ້າລາວ”? ສິນຄ້າແພງກວ່າ ຫຼື ມາດຕະຖານບໍ່ໄດ້!

ເຊື່ອວ່າ ຄົນລາວສ່ວນໃຫຍ່ຕ່າງກໍຢາກສົ່ງເສີມສິນຄ້າລາວຢູ່ແລ້ວ ຖ້າຫາກວ່າສິນຄ້າ ເຫຼົ່ານັ້ນ ມີຄຸນນະພາບເມື່ອທຽບກັບສິນຄ້ານຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ມີລາຄາທີ່ ເໝາະສົມ, ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າສິນຄ້າລາວເຮົາບໍ່ມີຄຸນນະພາບ ເຊິ່ງສິນຄ້າ ທີ່ໄດ້ຄຸນນະພາບນັ້ນ ຊ້ຳພັດມີລາຄາທີ່ສູງຕາມມານຳ.

ຈາກການສຳພາດຄວາມຄິດເຫັນຂອງປະຊາຊົນລາວສ່ວນໜຶ່ງກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ສິນຄ້າລາວ ໄດ້ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຄວາມຈິງແລ້ວພວກເຂົາກໍຢາກໃຊ້ສິນຄ້າລາວ ເພາະຄິດວ່າລາຄາອາດຈະຖືກກວ່າສິນຄ້ານຳເຂົ້າ, ທັງເປັນການສົ່ງເສີມ ແລະ ເປັນການຫຼຸດລາຍຈ່າຍລົງ ໃນຊ່ວງວິກິດແບບນີ້, ແຕ່ເມື່ອມາສົມທຽບເບິ່ງແລ້ວ ລາຄາສິນຄ້າບາງອັນ ທີ່ຖືກກວ່າຂອງນຳເຂົ້າແທ້ ແຕ່ຊ້ຳພັດບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ເມື່ອທຽບກັບສິນຄ້ານຳເຂົ້າທີ່ມີລາຄາແພງກວ່າແຕ່ໄດ້ຄຸນນະພາບ ຄົນສ່ວນຫຼາຍຈຶ່ງນິຍົມໃຊ້ສິນຄ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບເຖິງລາຄາຈະແພງກໍຕາມ. ເພາະການທີ່ເຮົາຈະເອົາມາໃຊ້ກະຕ້ອງເລືອກໂຕທີ່ມີຄຸນນະພາບດີ ໃຊ້ແລ້ວຄຸ້ມຄ່າທີ່ສຸດສຳລັບເຮົາ, ບໍ່ແມ່ນວ່າເຫັນມັນຖືກແລ້ວຈັ່ງຊິຊື້ ບາງເທື່ອຊື້ໂຕລາຄາຖືກມາກໍໄດ້ຖິ້ມ ຊ້ຳບໍ່ໜຳເສຍເງິນສອງຕໍ່ອີກ.

ສ່ວນສິນຄ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບຂຶ້ນມາແດ່ ລາຄາຊ້ຳພັດຂ້ອນຂ້າງສູງ ທັ້ງໆທີ່ຜະລິດພາຍໃນ ແຕ່ລາຄາສູງກວ່າສິນຄ້ານຳເຂົ້າ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກມັກສົມທຽບທັງລາຄາ ແລະ ຄຸນນະພາບໄປພ້ອມໆກັນ.

ດ້ານແມ່ຄ້າຊາວຂາຍ ກໍບອກເປັນສຽງດຽວກັນວ່າ ຢາກສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຢາກເອົາສິນຄ້າລາວມາຂາຍ ແຕ່ເມື່ອເອົາມາຂາຍແລ້ວ ສິນຄ້າລາວບາງອັນ ທີ່ມີຄຸນນະພາບແດ່ ລາຄາກໍສູງກວ່າສິນຄ້ານຳເຂົ້າ ລູກຄ້າຈົ່ມວ່າແພງກໍບໍ່ໄດ້ຂາຍ, ສ່ວນສິນ ຄ້າລາວບາງອັນທີ່ມີລາຄາຖືກ ແຕ່ເມື່ອລູກຄ້າຊື້ໄປໃຊ້ແລ້ວກໍມັກມາຈົ່ມໃສ່ອີກວ່າ ເຖິງຈະລາຄາຖືກ ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ຄຸນນະພາບ ສະນັ້ນ, ຖ້າຈະໃຫ້ຄົນລາວ ສະໜັບສະໜຸນ ແລະ ໃຊ້ສິນຄ້າລາວ ຕ້ອງເນັ້ນເລື່ອງຄຸນນະພາບເປັນຫຼັກ, ການຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ມີຄວາມ ສວຍງາມສະດຸດຕາ ສ່ວນເລື່ອງລາຄາກໍຄວນປັບຕາມຄວາມເໝາະສົມລັບ ຄົນລາວທີ່ສາມາດຈ່າຍໄດ້ ໃຫ້ສົມກັບຄຳວ່າ “ລາວເຮັດ ລາວໃຊ້ ລາວໄດ້ ລາວຈະເລີນ”.

ທັງນີ້ ອິນໄຊລາວ ເຊື່ອວ່າ ຍາມວິກິດແບບນີ້ ເປັນເວລາສຳຄັນທີ່ຜູ້ຜະລິດສິນຄ້າລາວ ຕ້ອງໃຊ້ໂອກາດໃນການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ ເພື່ອຄອງໃຈຜູ້ບໍລິໂພກຄົນລາວ ໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ກ່ອນທີ່ສະພາບການທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຈະກັບມາສູ່ສະພາບເດີມ, ເຊິ່ງຖ້າຮອດມື້ນັ້ນ ກໍຄົງຍາກທີ່ຈະໄດ້ກະແສນິຍົມການຊົມໃຊ້ສິນຄ້າລາວ ກັບຄືນມາຈາກ ຜູ້ບໍລິໂພກ ເຖິງຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກແດ່ ແຕ່ກໍສົ່ງເສີມໃຫ້ຄົນລາວ ຊົມໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຂອງຄົນລາວ ແລະ ຂໍໃຫ້ຜ່ານພົ້ນວິກິດນີ້ໄປນຳກັນ.

ເຊື່ອວ່າ ຄົນລາວສ່ວນໃຫຍ່ຕ່າງກໍຢາກສົ່ງເສີມສິນຄ້າລາວຢູ່ແລ້ວ ຖ້າຫາກວ່າສິນຄ້າ ເຫຼົ່ານັ້ນ ມີຄຸນນະພາບເມື່ອທຽບກັບສິນຄ້ານຳເຂົ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ມີລາຄາທີ່ ເໝາະສົມ, ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າສິນຄ້າລາວເຮົາບໍ່ມີຄຸນນະພາບ ເຊິ່ງສິນຄ້າ ທີ່ໄດ້ຄຸນນະພາບນັ້ນ ຊ້ຳພັດມີລາຄາທີ່ສູງຕາມມານຳ.

ຈາກການສຳພາດຄວາມຄິດເຫັນຂອງປະຊາຊົນລາວສ່ວນໜຶ່ງກ່ຽວກັບການນຳໃຊ້ສິນຄ້າລາວ ໄດ້ບອກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຄວາມຈິງແລ້ວພວກເຂົາກໍຢາກໃຊ້ສິນຄ້າລາວ ເພາະຄິດວ່າລາຄາອາດຈະຖືກກວ່າສິນຄ້ານຳເຂົ້າ, ທັງເປັນການສົ່ງເສີມ ແລະ ເປັນການຫຼຸດລາຍຈ່າຍລົງ ໃນຊ່ວງວິກິດແບບນີ້, ແຕ່ເມື່ອມາສົມທຽບເບິ່ງແລ້ວ ລາຄາສິນຄ້າບາງອັນ ທີ່ຖືກກວ່າຂອງນຳເຂົ້າແທ້ ແຕ່ຊ້ຳພັດບໍ່ໄດ້ມາດຕະຖານ ເມື່ອທຽບກັບສິນຄ້ານຳເຂົ້າທີ່ມີລາຄາແພງກວ່າແຕ່ໄດ້ຄຸນນະພາບ ຄົນສ່ວນຫຼາຍຈຶ່ງນິຍົມໃຊ້ສິນຄ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບເຖິງລາຄາຈະແພງກໍຕາມ. ເພາະການທີ່ເຮົາຈະເອົາມາໃຊ້ກະຕ້ອງເລືອກໂຕທີ່ມີຄຸນນະພາບດີ ໃຊ້ແລ້ວຄຸ້ມຄ່າທີ່ສຸດສຳລັບເຮົາ, ບໍ່ແມ່ນວ່າເຫັນມັນຖືກແລ້ວຈັ່ງຊິຊື້ ບາງເທື່ອຊື້ໂຕລາຄາຖືກມາກໍໄດ້ຖິ້ມ ຊ້ຳບໍ່ໜຳເສຍເງິນສອງຕໍ່ອີກ.

ສ່ວນສິນຄ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບຂຶ້ນມາແດ່ ລາຄາຊ້ຳພັດຂ້ອນຂ້າງສູງ ທັ້ງໆທີ່ຜະລິດພາຍໃນ ແຕ່ລາຄາສູງກວ່າສິນຄ້ານຳເຂົ້າ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກມັກສົມທຽບທັງລາຄາ ແລະ ຄຸນນະພາບໄປພ້ອມໆກັນ.

ດ້ານແມ່ຄ້າຊາວຂາຍ ກໍບອກເປັນສຽງດຽວກັນວ່າ ຢາກສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຢາກເອົາສິນຄ້າລາວມາຂາຍ ແຕ່ເມື່ອເອົາມາຂາຍແລ້ວ ສິນຄ້າລາວບາງອັນ ທີ່ມີຄຸນນະພາບແດ່ ລາຄາກໍສູງກວ່າສິນຄ້ານຳເຂົ້າ ລູກຄ້າຈົ່ມວ່າແພງກໍບໍ່ໄດ້ຂາຍ, ສ່ວນສິນ ຄ້າລາວບາງອັນທີ່ມີລາຄາຖືກ ແຕ່ເມື່ອລູກຄ້າຊື້ໄປໃຊ້ແລ້ວກໍມັກມາຈົ່ມໃສ່ອີກວ່າ ເຖິງຈະລາຄາຖືກ ແຕ່ກໍບໍ່ໄດ້ຄຸນນະພາບ ສະນັ້ນ, ຖ້າຈະໃຫ້ຄົນລາວ ສະໜັບສະໜຸນ ແລະ ໃຊ້ສິນຄ້າລາວ ຕ້ອງເນັ້ນເລື່ອງຄຸນນະພາບເປັນຫຼັກ, ການຫຸ້ມຫໍ່ທີ່ມີຄວາມ ສວຍງາມສະດຸດຕາ ສ່ວນເລື່ອງລາຄາກໍຄວນປັບຕາມຄວາມເໝາະສົມລັບ ຄົນລາວທີ່ສາມາດຈ່າຍໄດ້ ໃຫ້ສົມກັບຄຳວ່າ “ລາວເຮັດ ລາວໃຊ້ ລາວໄດ້ ລາວຈະເລີນ”.

ທັງນີ້ ອິນໄຊລາວ ເຊື່ອວ່າ ຍາມວິກິດແບບນີ້ ເປັນເວລາສຳຄັນທີ່ຜູ້ຜະລິດສິນຄ້າລາວ ຕ້ອງໃຊ້ໂອກາດໃນການພັດທະນາຜະລິດຕະພັນ ເພື່ອຄອງໃຈຜູ້ບໍລິໂພກຄົນລາວ ໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ ກ່ອນທີ່ສະພາບການທາງດ້ານເສດຖະກິດ ຈະກັບມາສູ່ສະພາບເດີມ, ເຊິ່ງຖ້າຮອດມື້ນັ້ນ ກໍຄົງຍາກທີ່ຈະໄດ້ກະແສນິຍົມການຊົມໃຊ້ສິນຄ້າລາວ ກັບຄືນມາຈາກ ຜູ້ບໍລິໂພກ ເຖິງຈະມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກແດ່ ແຕ່ກໍສົ່ງເສີມໃຫ້ຄົນລາວ ຊົມໃຊ້ຜະລິດຕະພັນຂອງຄົນລາວ ແລະ ຂໍໃຫ້ຜ່ານພົ້ນວິກິດນີ້ໄປນຳກັນ.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

3 ຍຸກ ທີ່ພຣະພຸດທະສາສະໜາ ເຂົ້າມາປະເທດລາວ.

ພຣະພຸດທະສາສະນາ ເປັນສາສະໜາປະຈຳຊາດລາວ ເຊິ່ງໄດ້ເຂົ້າມາຕັ້ງໝັ້ນໃນດິນແດນອານາຈັກລ້ານຊ້າງເທິງສອງຟາກຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງ, ແລະ ສ່ວນທີ່ເປັນປະເທດລາວເຮົານີ້ ຫຼາຍກວ່າ ໒໐໐໐ ປີ, ຄືພ້ອມກັບການເຂົ້າມາຂອງພຣະພຸດທະສາສະໜາໃນບັນດາປະເທດສຸວັນນະພູມ ຫຼື ແຫຼມທອງນີ້, ເຊິ່ງຫຼັກຖານທາງສາສະໜາວັດຖຸ, ສາສະໜາສະຖານ ໄດ້ປາກົດຕົວສອງຝາກຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ

Vietjet ກ້າວ​ໄປ​ອີກຂັ້ນ ​ໃນ​ຖານະ​​ສາຍ​ການ​ບິນ​ທຳອິດ ​ທີ່​ໃຫ້ບໍລິການຖ້ຽວ​ບິນ​​ກົງ​ລະຫວ່າງ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ​ແລະ Hiroshima.

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 22 ພຶດສະພາ 2024) - Vietjet ມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະເປີດເສັ້ນທາງບິນກົງເຊື່ອມຕໍ່ຮ່າໂນ້ຍ, ນະຄອນຫຼວງຂອງຫວຽດນາມ ກັບນະຄອນ Hiroshima ຂອງຍີ່ປຸ່ນ. ຖ້ຽວ​ບິນໃໝ່​ນີ້​ແມ່ນ​ເສັ້ນທາງ​ສາຍ​ການບິນ​ທີ 8 ຂອງ​ສອງ​ປະ​ເທດ ​ແລະ ​ເປັນ​ສາຍ​ການບິນ​ກົງ​ສາຍ​ດຽວ​ລະຫວ່າງ Hiroshima ​ແລະ ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ຫຼຸດຜ່ອນ​ເວລາ​ເດີນທາງ​ລົງ ​ແລະ ມອບ​ປະສົບ​ການ​ໃນ​ການ​ເດີນທາງ​ລະຫວ່າງ​ສອງ​ປະເທດ.

“ວັນວິສາຂະບູຊາ” ວັນສຳຄັນຂອງພຸດທະສາສະໜາ

“ວິສາຂະບູຊາ” ຫຍໍ້ມາຈາກ ຄຳວ່າ “ວິສາຂະ ປຸນນະມີດິຖີບູຊາ” ແປວ່າ ການບູຊາໃນວັນເພັງເດືອນ ວິສາຂະ ຫຼື ເດືອນ 6 ວັນວິສາຂະບູຊາ ຖືເປັນວັນສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນທາງພຣະພຸດທະສາສະໜາ ເພາະເປັນວັນທີ່ເກີດ 3 ເຫດ ການອັດສະຈັນທີ່ສໍາຄັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວຊີວິດຂອງອົງສົມເດັດພຣະສັມມາສັມພຸດທະເຈົ້າ ໃນວັນເພັງ ຂຶ້ນ 15 ຄໍ່າ ເດືອນ 6 ແຕ່ກໍນັບວ່າເປັນຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຫ່າງກັນຫຼາຍປີ ເຊິ່ງເຫດການອັດສະຈັນທັງ 3 ນັ້ນໄດ້ແກ່: ການປະສູດ, ຕັດສະຮູ້ ແລະ ປະຣິນິພານ ຂອງພຣະພຸດທະເຈົ້າ.