ຖົ່ວລຽນພັນພື້ນເມືອງລາວ ຫວານຫອມ ບໍ່ແພ້ຖົ່ວລຽນຕ່າງປະເທດ

ຖົ່ວລຽນສາຍພັນພື້ນເມືອງລາວນັ້ນ ມີມາແຕ່ສະໄໝບູຮານ ລຸ້ນປູ່ຍ່າຕາຍາຍເຮົາມາແລ້ວ ໂດຍບໍ່ມີໃຜຮູ້ວ່າຜູ້ໃດນຳເບ້ຍເຂົ້າມາປູກຕັ້ງແຕ່ສະໄໝໃດ ໂດຍປູກຢູ່ຕາມບ້ານແຕ່ສະໄໝບູຮານມາ ເຊິ່ງໄທບ້ານເອີນວ່າສາຍພັນພື້ນເມືອງ

ນາງ ບົວຕັນ ຈັນທະລາດ, ຈາກບ້ານ ບາຈຽງ, ເມືອງ ບາຈຽງຈະເລີນສຸກ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ ພະນັກງານ ຮ້ານບາຈຽງຈະເລີນສຸກ ສາຂາ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຖົ່ວລຽນສາຍພັນບາຈຽງທີ່ຫາກໍນຳມາຂາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນນັ້ນ ເປັນພັນທີ່ປູກກັນລຸ້ນຕໍ່ລຸ້ນສືບຕໍ່ກັນມາ ແລະບໍ່ໄດ້ມີການຕັດແຕ່ງພັນໃນເຊິງພານິດ ໂດຍທູກແກ່ນຖົ່ວລຽນ ສາມາດນຳໄປປູກກ້າຄືນໃໝ່ໄດ້ ແຕ່ທັງນີ້ທັງນັ້ນ ຄວນປູກໃນບ່ອນອາກາດບໍ່ຮ້ອນ ແລະ ບໍ່ເຢັນຈົນເກີນໄປ ເພາະຖົ່ວລຽນສາຍພັນນີ້ມັກອາກາດຮ້ອນພໍສົມຄວນ ແຕ່ບໍ່ເຖິງຂັ້ນວ່າຮ້ອນແຮງ.

“ຖົ່ວລຽນລາວ ເປັນພັນທີ່ອ່ອນແອ ເຮົາປູກຕາມທຳມະຊາດໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ປຸ໋ຍເຄມີ ຝຸ່ນທີ່ໃຊ້ຈະເປັນຝຸ່ນຄອກເຊັ່ນ: ຂີ້ເປັດ, ຂີ້ໄກ່ ຫຼື ຂີ້ງົວ,ຂີ້ຄວາຍ ເວລາປູກບໍ່ຄວນໃສ່ຝຸ່ນຕອນທີ່ຕົ້ນຍັງນ້ອຍຢູ່ ເພາະຕົ້ນຖົ່ວລຽນເຮົາຈະຕາຍ ສ່ວນໄລຍະການເກັບຜົນຜະລິດຂອງຖົ່ວລຽນ ກໍຈະຢູ່ທີ່ປະມານເດືອນ ມີຖຸນາ – ສີງຫາ ການເກັບຜົນເຮົາຈະບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນຕັດເອົາຢູ່ຕົ້ນເລີຍ ມີແຕ່ຖ້າໝາກໃດສຸກແລ້ວມັນຫາກຫຼົ່ນລົງມາເອງ ເຮົາພຽງແຕ່ຖ້າເກັບໜ່ວຍທີ່ຕົກລົງມາຂາຍ ແລະ ກິນໄດ້” ນາງ ບົວຕັນ ກ່າວ.

ດັ່ງນັ້ນ ຂໍ້ຈຳກັດໃນການບໍລິໂພກຖົ່ວລຽນທຳມະຊາດແທ້ ຈຶ່ງແມ່ນຄວາມສຸກທີ່ພໍດີສະເພາະມື້ນັ້ນໆ ຍ້ອນວ່າການເກັບໜ່ວຍຖົ່ວລຽນ ຜູ້ປູກຈະບໍ່ສາມາດຮູ້ໄດ້ເລີຍວ່າໜ່ວຍໃດໃກ້ຈະສຸກແລ້ວ ນອກຈາກວ່າ ຖ້າໃຫ້ໜ່ວຍທີ່ຮອດໄລຍະເວລາສຸກ ຕົກລົງມາເອງ ເຮັດໃຫ້ຖັ່ວລຽນພື້ນບ້ານ ຈາກຮ້ານບາຈຽງ ແມ່ນສຸກແລ້ວທຸກໜ່ວຍ ແລະ ເມື່ອນຳມາຮອດ ນະຄອນຫຼວງ ແລ້ວ ຈະບໍ່ສາມາດເກັບໄວ້ດົນໄດ້ເກີນ 3 ມື້ ເພາະຈະເລະ.

ຢ່າງໃດກໍດີ ສະເໜ່ຂອງຖົ່ວລຽນພັນພື້ນເມືອງບາງຈຽງ ຢູ່ທີ່ຣົດຊາດທີ່ຫອມຫວານ ເຖິງແມ້ວ່າເນື້ອຂອງຖົ່ວລຽນຈະນ້ອຍ ສ່ວນແກ່ນຈະໃຫຍ່ ແລະ ສຸກໄວກວ່າພັນອື່ນໆ ໂດຍພິສູດໄດ້ຈາກຍອດຈຳໜ່າຍໃນແຕ່ລະມື້ໃນຮ້ານ.

“ຖ້າຖາມວ່າໄດ້ຂາຍດີບໍ່? ຕອບໄດ້ເລີຍວ່າໄດ້ຂາຍດີຫຼາຍເພາະພາຍໃນນະຄອນຫຼວງບໍ່ມີຈຳໜ່າຍ ເຮົາຈະເອົາຖົ່ວລຽນໃໝ່ມາທຸກມື້ເລີຍ” ນາງ ບົວຕັນ ກ່າວກັບອິນໄຊລາວໃນຕອນທ້າຍ ຢ່າງພາກພູມໃຈ.

ຖົ່ວລຽນສາຍພັນພື້ນເມືອງລາວນັ້ນ ມີມາແຕ່ສະໄໝບູຮານ ລຸ້ນປູ່ຍ່າຕາຍາຍເຮົາມາແລ້ວ ໂດຍບໍ່ມີໃຜຮູ້ວ່າຜູ້ໃດນຳເບ້ຍເຂົ້າມາປູກຕັ້ງແຕ່ສະໄໝໃດ ໂດຍປູກຢູ່ຕາມບ້ານແຕ່ສະໄໝບູຮານມາ ເຊິ່ງໄທບ້ານເອີນວ່າສາຍພັນພື້ນເມືອງ

ນາງ ບົວຕັນ ຈັນທະລາດ, ຈາກບ້ານ ບາຈຽງ, ເມືອງ ບາຈຽງຈະເລີນສຸກ, ແຂວງ ຈຳປາສັກ ພະນັກງານ ຮ້ານບາຈຽງຈະເລີນສຸກ ສາຂາ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຖົ່ວລຽນສາຍພັນບາຈຽງທີ່ຫາກໍນຳມາຂາຍໃນນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນນັ້ນ ເປັນພັນທີ່ປູກກັນລຸ້ນຕໍ່ລຸ້ນສືບຕໍ່ກັນມາ ແລະບໍ່ໄດ້ມີການຕັດແຕ່ງພັນໃນເຊິງພານິດ ໂດຍທູກແກ່ນຖົ່ວລຽນ ສາມາດນຳໄປປູກກ້າຄືນໃໝ່ໄດ້ ແຕ່ທັງນີ້ທັງນັ້ນ ຄວນປູກໃນບ່ອນອາກາດບໍ່ຮ້ອນ ແລະ ບໍ່ເຢັນຈົນເກີນໄປ ເພາະຖົ່ວລຽນສາຍພັນນີ້ມັກອາກາດຮ້ອນພໍສົມຄວນ ແຕ່ບໍ່ເຖິງຂັ້ນວ່າຮ້ອນແຮງ.

“ຖົ່ວລຽນລາວ ເປັນພັນທີ່ອ່ອນແອ ເຮົາປູກຕາມທຳມະຊາດໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ປຸ໋ຍເຄມີ ຝຸ່ນທີ່ໃຊ້ຈະເປັນຝຸ່ນຄອກເຊັ່ນ: ຂີ້ເປັດ, ຂີ້ໄກ່ ຫຼື ຂີ້ງົວ,ຂີ້ຄວາຍ ເວລາປູກບໍ່ຄວນໃສ່ຝຸ່ນຕອນທີ່ຕົ້ນຍັງນ້ອຍຢູ່ ເພາະຕົ້ນຖົ່ວລຽນເຮົາຈະຕາຍ ສ່ວນໄລຍະການເກັບຜົນຜະລິດຂອງຖົ່ວລຽນ ກໍຈະຢູ່ທີ່ປະມານເດືອນ ມີຖຸນາ – ສີງຫາ ການເກັບຜົນເຮົາຈະບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນຕັດເອົາຢູ່ຕົ້ນເລີຍ ມີແຕ່ຖ້າໝາກໃດສຸກແລ້ວມັນຫາກຫຼົ່ນລົງມາເອງ ເຮົາພຽງແຕ່ຖ້າເກັບໜ່ວຍທີ່ຕົກລົງມາຂາຍ ແລະ ກິນໄດ້” ນາງ ບົວຕັນ ກ່າວ.

ດັ່ງນັ້ນ ຂໍ້ຈຳກັດໃນການບໍລິໂພກຖົ່ວລຽນທຳມະຊາດແທ້ ຈຶ່ງແມ່ນຄວາມສຸກທີ່ພໍດີສະເພາະມື້ນັ້ນໆ ຍ້ອນວ່າການເກັບໜ່ວຍຖົ່ວລຽນ ຜູ້ປູກຈະບໍ່ສາມາດຮູ້ໄດ້ເລີຍວ່າໜ່ວຍໃດໃກ້ຈະສຸກແລ້ວ ນອກຈາກວ່າ ຖ້າໃຫ້ໜ່ວຍທີ່ຮອດໄລຍະເວລາສຸກ ຕົກລົງມາເອງ ເຮັດໃຫ້ຖັ່ວລຽນພື້ນບ້ານ ຈາກຮ້ານບາຈຽງ ແມ່ນສຸກແລ້ວທຸກໜ່ວຍ ແລະ ເມື່ອນຳມາຮອດ ນະຄອນຫຼວງ ແລ້ວ ຈະບໍ່ສາມາດເກັບໄວ້ດົນໄດ້ເກີນ 3 ມື້ ເພາະຈະເລະ.

ຢ່າງໃດກໍດີ ສະເໜ່ຂອງຖົ່ວລຽນພັນພື້ນເມືອງບາງຈຽງ ຢູ່ທີ່ຣົດຊາດທີ່ຫອມຫວານ ເຖິງແມ້ວ່າເນື້ອຂອງຖົ່ວລຽນຈະນ້ອຍ ສ່ວນແກ່ນຈະໃຫຍ່ ແລະ ສຸກໄວກວ່າພັນອື່ນໆ ໂດຍພິສູດໄດ້ຈາກຍອດຈຳໜ່າຍໃນແຕ່ລະມື້ໃນຮ້ານ.

“ຖ້າຖາມວ່າໄດ້ຂາຍດີບໍ່? ຕອບໄດ້ເລີຍວ່າໄດ້ຂາຍດີຫຼາຍເພາະພາຍໃນນະຄອນຫຼວງບໍ່ມີຈຳໜ່າຍ ເຮົາຈະເອົາຖົ່ວລຽນໃໝ່ມາທຸກມື້ເລີຍ” ນາງ ບົວຕັນ ກ່າວກັບອິນໄຊລາວໃນຕອນທ້າຍ ຢ່າງພາກພູມໃຈ.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ ເມືອງບໍ່ແຕນ ເປີດໃຫ້ທ່ຽວຊົມເປັນທາງການ!

ໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີພິທີເປີດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ “ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ” ເມືອງບໍ່ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍມີ ທ່ານ ພົນໂທ ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ, ເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ, ມີຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ, ມີພະແນກການກ່ຽວຂອງຂອງແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ເພງປະກອບຮູບເງົາ “ບໍ່ເຄີຍລືມ” ປ່ອຍອອກມາແລ້ວ!

ຮູບເງົາ "ບໍ່ເຄີຍລືມ" ເປັນຮູບເງົາທີ່ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ຂອງລາວເຮົາ ໂດຍ ສະເພາະ ແມ່ນການນຳສະເໜີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ຢູ່ທີ່ ເມືອງ ວັງວຽງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປັດຈຸບັນໄດ້ປ່ອຍເພງປະກອບຮູບເງົາອອກມາແລ້ວ

Vietjet ເລີ່ມ​ເປີດເສັ້ນ​ທາງ​ບິນກົງທຳ​ອິດ​ເຊື່ອມຕໍ່​ ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ ວຽງ​ຈັນ ແລະ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ, ລາຄາປະຢັດພຽງແຕ່ 0 ໂດລາ ເລີ່ມຕົ້ນວັນທີ 1-8 ມີນານີ້

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 25 ກຸມພາ 2024) - ສາຍການບິນເອກະຊົນໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຫວຽດນາມ Vietjet, ໄດ້ເປີດຖ້ຽວບິນທຳອິດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນຫຼວງຂອງ ສປປ ລາວ ກັບ ສູນກາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຫວຽດນາມ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ຄາດວ່າຈະເປັນເສັ້ນທາງທີ່ປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການເດີນທາງລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ພ້ອມທັງມອບໂອກາດໃນການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້າຂາຍ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!