Sunday, April 21, 2024
Lenovo

ການບໍລິຫານເວລາທີ່ດີ ຄວນເຮັດແນວໃດ?

ຄົນເຮົາທຸກຄົນ ມີເວລາເທົ່າກັນ, ແຕ່ບາງຄົນໃຊ້ເວລາເສຍໄປຖິ້ມໆຊື່ໆ ໂດຍທີ່ບໍ່ເກີດປະໂຫຍດຫຍັງ ແລ້ວກໍບອກວ່າໂຕເອງບໍ່ມີເວລາ; ມື້ນີ້ ອິນໄຊລາວ ມີວິທີ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າບໍລິຫານຈັດການເວລາໄດ້ຢ່າງຖືກວິທີ, ມີເວລາໃຫ້ກັບຊີວິດຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການໃຊ້ຊີວິດງ່າຍຂຶ້ນນຳອີກ.

ພາບປະກອບ

ເຮົາຄວນບໍລິຫານເວລາແບບໃດໃຫ້ເໝາະສົມ.

 • ຕື່ນນອນແຕ່ເຊົ້າ.

 ແນ່ນອນວ່າເມື່ອເຮົາຕື່ນນອນແຕ່ເຊົ້າ ເຮົາຈະມີເວລາເຮັດວຽກຫຼາຍກວ່າຄົນອື່ນ ມີເວລາວາງແຜນຊີວິດຫຼາຍຂຶ້ນ ແຕ່ຈະຕື່ນເຊົ້າພຽງໃດ ກໍຂຶ້ນຢູ່ກັບການຈັດເວລາຂອງແຕ່ລະຄົນ ນອກຈາກນີ້, ການຕື່ນເຊົ້າຍັງເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດຈັດການຊີວິດສ່ວນຕົວ ຢ່າງມີຄຸນນະພາບ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການໄດ້ກິນເຂົ້າເຊົ້າ, ການເດີນທາງໄປວຽກແບບສະບາຍສະບາຍ ຫຼື ການອອກກຳລັງກາຍ ເປັນຕົ້ນ.

 • ຈັດຕາຕະລາງເວລາ.

ລອງຄິດເບິ່ງວ່າໃນໜຶ່ງມື້ເຈົ້າຈະຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່ ແລ້ວຂຽນກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ເຮົາຈະເຮັດລົງໄປໃນແຕ່ລະຊ່ວງເວລາ ໂດຍຈັດວຽກທີ່ຕ້ອງໃຊ້ຄວາມຄິດສ້າງສັນໄວ້ໃນຍາມເຊົ້າ ແລະ ວາງວຽກອື່ນໆ ໄວ້ຊ່ວງຕອນສວາຍ ກໍຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າສາມາດຈັດການເລື່ອງລາວຕ່າງໆ ໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ ອີກທັງຍັງບໍ່ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າພາດທຸກວຽກສຳຄັນ ຄ້າຍໆຄືການຈັດຕາຕະລາງຮຽນນັ້ນແຫຼະ.

 • ຈັດອັນດັບຄວາມສຳຄັນ.

ເມື່ອເຮົາມີລາຍການທີ່ຕ້ອງເຮັດຢູ່ໃນມືແລ້ວ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດຕໍ່ໄປກໍຄື ນຳລາຍການເຫຼົ່ານັ້ນມາຈັດລຽງຕາມຄວາມສຳຄັນຈາກຫຼາຍໄປຫານ້ອຍ ແລະ ມີວຽກໃດທີ່ຕ້ອງເຮັດຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອເຮັດໃຫ້ຕົວເຈົ້າເອງຮູ້ວ່າ ແຕ່ລະວຽກຕ້ອງໃຊ້ເວລາໜ້ອຍຫຼາຍປານໃດ ແລະ ຄວນຈະທຸ້ມແຮງໃຫ້ກັບວຽກນັ້ນສ່ຳໃດ.

 • ເຮັດວຽກທີ່ຍາກກ່ອນ.

ບາງຄົນມັກຈະເຮັດວຽກງ່າຍກ່ອນເຮັດວຽກຍາກ ເພາະວຽກງ່າຍອາດຈະໃຊ້ເວລາໜ້ອຍ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຄວາມຄິດຫຍັງຫຼາຍ, ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ເຈົ້າຄວນຈະເຮັດວຽກຍາກໃຫ້ແລ້ວກ່ອນ ເພາະຫຼັງຈາກວຽກນັ້ນຈົບລົງເຈົ້າກໍຈະຮູ້ສຶກຜ່ອນຄາຍສະບາຍໃຈ ເຮັດໃຫ້ມີເຫື່ອແຮງເຮັດວຽກຫຼາຍຂຶ້ນ.

 • ໃຫ້ເວລາກັບສິ່ງທີ່ຮັກ.

ການແບ່ງເວລາໃຫ້ກັບສີ່ງທີ່ເຈົ້າຮັກ ຖືໄດ້ວ່າມີຄວາມສຳຄັນເຊັ່ນດຽວກັນ ເພາະສິ່ງຕ່າງໆ ເຫຼົ່ານີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຊີວິດຂອງເຈົ້າມີຄຸນຄ່າ ແລະ ເຈົ້າຈະຮູ້ວ່າຊີວິດຂອງເຈົ້າມີຄວາມໝາຍຫຼາຍເທົ່າໃດ.

 • ຊ່ວງເວລາແຫ່ງການອອກກຳລັງກາຍ

ຫຼາຍຄົນມັກຈະອ້າງວ່າບໍ່ມີເວລາອອກກໍາລັງກາຍໃນແຕ່ລະມື້ ແຕ່ຖ້າເຈົ້າແບ່ງເວລາພຽງ 30 ນາທີ ມາອອກກໍາລັງກາຍເລັກນ້ອຍ ເພື່ອໃຫ້ຕົນເອງມີສຸຂະພາບດີ ໂດຍໃຊ້ໄລຍະເວລາບໍ່ດົນ.

ແນວໃດກໍຕາມ ການທີ່ເຮົາມັກຈົ່ມວ່າ ບໍ່ມີເວລາ ສາເຫດສ່ວນໜຶ່ງອາດເກີດມາຈາກການບໍລິຫານເວລາແບບຜິດໆ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການໃຊ້ຊີວິດວຸ້ນວາຍ ແລະ ເຮັດວຽກໄດ້ແບບບໍ່ໄດ້ຄຸນນະພາບເທົ່າທີຄວນ.

ຄົນເຮົາທຸກຄົນ ມີເວລາເທົ່າກັນ, ແຕ່ບາງຄົນໃຊ້ເວລາເສຍໄປຖິ້ມໆຊື່ໆ ໂດຍທີ່ບໍ່ເກີດປະໂຫຍດຫຍັງ ແລ້ວກໍບອກວ່າໂຕເອງບໍ່ມີເວລາ; ມື້ນີ້ ອິນໄຊລາວ ມີວິທີ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຈົ້າບໍລິຫານຈັດການເວລາໄດ້ຢ່າງຖືກວິທີ, ມີເວລາໃຫ້ກັບຊີວິດຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການໃຊ້ຊີວິດງ່າຍຂຶ້ນນຳອີກ.

ພາບປະກອບ

ເຮົາຄວນບໍລິຫານເວລາແບບໃດໃຫ້ເໝາະສົມ.

 • ຕື່ນນອນແຕ່ເຊົ້າ.

 ແນ່ນອນວ່າເມື່ອເຮົາຕື່ນນອນແຕ່ເຊົ້າ ເຮົາຈະມີເວລາເຮັດວຽກຫຼາຍກວ່າຄົນອື່ນ ມີເວລາວາງແຜນຊີວິດຫຼາຍຂຶ້ນ ແຕ່ຈະຕື່ນເຊົ້າພຽງໃດ ກໍຂຶ້ນຢູ່ກັບການຈັດເວລາຂອງແຕ່ລະຄົນ ນອກຈາກນີ້, ການຕື່ນເຊົ້າຍັງເຮັດໃຫ້ເຮົາສາມາດຈັດການຊີວິດສ່ວນຕົວ ຢ່າງມີຄຸນນະພາບ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການໄດ້ກິນເຂົ້າເຊົ້າ, ການເດີນທາງໄປວຽກແບບສະບາຍສະບາຍ ຫຼື ການອອກກຳລັງກາຍ ເປັນຕົ້ນ.

 • ຈັດຕາຕະລາງເວລາ.

ລອງຄິດເບິ່ງວ່າໃນໜຶ່ງມື້ເຈົ້າຈະຕ້ອງເຮັດຫຍັງແດ່ ແລ້ວຂຽນກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ເຮົາຈະເຮັດລົງໄປໃນແຕ່ລະຊ່ວງເວລາ ໂດຍຈັດວຽກທີ່ຕ້ອງໃຊ້ຄວາມຄິດສ້າງສັນໄວ້ໃນຍາມເຊົ້າ ແລະ ວາງວຽກອື່ນໆ ໄວ້ຊ່ວງຕອນສວາຍ ກໍຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຈົ້າສາມາດຈັດການເລື່ອງລາວຕ່າງໆ ໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ ອີກທັງຍັງບໍ່ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າພາດທຸກວຽກສຳຄັນ ຄ້າຍໆຄືການຈັດຕາຕະລາງຮຽນນັ້ນແຫຼະ.

 • ຈັດອັນດັບຄວາມສຳຄັນ.

ເມື່ອເຮົາມີລາຍການທີ່ຕ້ອງເຮັດຢູ່ໃນມືແລ້ວ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງເຮັດຕໍ່ໄປກໍຄື ນຳລາຍການເຫຼົ່ານັ້ນມາຈັດລຽງຕາມຄວາມສຳຄັນຈາກຫຼາຍໄປຫານ້ອຍ ແລະ ມີວຽກໃດທີ່ຕ້ອງເຮັດຕໍ່ເນື່ອງເພື່ອເຮັດໃຫ້ຕົວເຈົ້າເອງຮູ້ວ່າ ແຕ່ລະວຽກຕ້ອງໃຊ້ເວລາໜ້ອຍຫຼາຍປານໃດ ແລະ ຄວນຈະທຸ້ມແຮງໃຫ້ກັບວຽກນັ້ນສ່ຳໃດ.

 • ເຮັດວຽກທີ່ຍາກກ່ອນ.

ບາງຄົນມັກຈະເຮັດວຽກງ່າຍກ່ອນເຮັດວຽກຍາກ ເພາະວຽກງ່າຍອາດຈະໃຊ້ເວລາໜ້ອຍ ແລະ ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຄວາມຄິດຫຍັງຫຼາຍ, ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ເຈົ້າຄວນຈະເຮັດວຽກຍາກໃຫ້ແລ້ວກ່ອນ ເພາະຫຼັງຈາກວຽກນັ້ນຈົບລົງເຈົ້າກໍຈະຮູ້ສຶກຜ່ອນຄາຍສະບາຍໃຈ ເຮັດໃຫ້ມີເຫື່ອແຮງເຮັດວຽກຫຼາຍຂຶ້ນ.

 • ໃຫ້ເວລາກັບສິ່ງທີ່ຮັກ.

ການແບ່ງເວລາໃຫ້ກັບສີ່ງທີ່ເຈົ້າຮັກ ຖືໄດ້ວ່າມີຄວາມສຳຄັນເຊັ່ນດຽວກັນ ເພາະສິ່ງຕ່າງໆ ເຫຼົ່ານີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຊີວິດຂອງເຈົ້າມີຄຸນຄ່າ ແລະ ເຈົ້າຈະຮູ້ວ່າຊີວິດຂອງເຈົ້າມີຄວາມໝາຍຫຼາຍເທົ່າໃດ.

 • ຊ່ວງເວລາແຫ່ງການອອກກຳລັງກາຍ

ຫຼາຍຄົນມັກຈະອ້າງວ່າບໍ່ມີເວລາອອກກໍາລັງກາຍໃນແຕ່ລະມື້ ແຕ່ຖ້າເຈົ້າແບ່ງເວລາພຽງ 30 ນາທີ ມາອອກກໍາລັງກາຍເລັກນ້ອຍ ເພື່ອໃຫ້ຕົນເອງມີສຸຂະພາບດີ ໂດຍໃຊ້ໄລຍະເວລາບໍ່ດົນ.

ແນວໃດກໍຕາມ ການທີ່ເຮົາມັກຈົ່ມວ່າ ບໍ່ມີເວລາ ສາເຫດສ່ວນໜຶ່ງອາດເກີດມາຈາກການບໍລິຫານເວລາແບບຜິດໆ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການໃຊ້ຊີວິດວຸ້ນວາຍ ແລະ ເຮັດວຽກໄດ້ແບບບໍ່ໄດ້ຄຸນນະພາບເທົ່າທີຄວນ.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ການນຳອາຫານດິບສົດໆມາໝັກດອງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນພືດຜັກ ຫຼືື ຊີ້ນສັດຕ່າງໆ ຖືເປັນການຖະໜອມອາຫານທີ່ເປັນພູມປັນຍາຂອງຄົນບູຮານ, ແຕ່ກ່ອນນັ້ນມີການໝັກດອງເພື່ອເຮັດໃຫ້ອາຫານທີ່ຫາມານັ້ນ ສາມາດເກັບໄວ້ໄດ້ດົນ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເຮັດໄວ້ກິນເອງພາຍໃນຄອບຄົວ.

ວິທີແກ້ອາການເມົາຄ້າງ ໃຫ້ລຸກຂຶ້ນໄປເຮັດວຽກຕໍ່ໄດ້.

ກິນລ້ຽງໜັກແລ້ວຕື່ນເຊົ້າມາມີອາການເມົາຄ້າງ ບໍ່ຢາກລຸກອອກຈາກບ່ອນ ແຕ່ຕ້ອງລຸກຂຶ້ນໄປເຮັດວຽກ ຄວນ​ເຮັດ​ແນວ​ໃດ? ມື້ນີ້ເຮົາ​ມີ 5 ວິທີ​ແກ້​ອາການ​ເມົາ​ຄ້າງ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານກຽມພ້ອມທີ່ຈະໄປເຮັດວຽກໄດ້.

ວິທີການປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ນີ້.

ແສງແດດແມ່ນສັດຕູທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງຜິວໜັງ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງບຸນຫຼິ້ນນໍ້າແບບນີ້ບວກກັບທີ່ອາກາດຢູ່ລາວເຮົາຮ້ອນຫຼາຍ ແລະ ແດດແຮງ, ການປົກປ້ອງຜິວຈາກແສງແດດຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນ. ມື້ນີ້ດຮົາເລິຍຈະມາແນະນໍາເທັກນິກປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດງ່າຍມາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ໃຊ້.