ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່! ຄວນປັບໂຕແນວໃດ ເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າກັບສັງຄົມແຮງງານ

ການທີ່ເຮົາຕ້ອງອອກມາພົບກັບສັງຄົມທີ່ເຮົາບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍ ໃນການເຮັດວຽກໃໝ່ໆ ເຊື່ອວ່າຫຼາຍຄົນກໍຕ້ອງກັງວົນບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ອຍ ແຕ່ເມື່ອເຮົາຈະເລີ່ມເຂົ້າໄປສັງຄົມແຮງງານແລ້ວ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະເຮັດວຽກນັ້ນແລ້ວ ກໍຕ້ອງກ້າວຕໍ່ໄປ ເຊິ່ງຈະຢູ່ໄດ້ແນ່ນອນຖ້າເຮັດຕາມເຄັດລັບຕໍ່ໄປນີ້.

ຕ້ອງມີຄວາມສຸພາບ

ຄວາມສຸພາບ ມີມາລະຍາດ ໄດ້ໃຈໄປກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເລີ່ມຕົ້ນຄວາມສຳພັນດີໆ ກັບເພື່ອນຮ່ວມງານໃຫມ່ ເມື່ອຢາກທຳຄວາມຮູ້ຈັກກໍຄວນເຂົ້າຫາດ້ວຍຄວາມສຸພາບ ແລະ ສະແດງຄວາມຈິງໃຈໃຫ້ກັບອີກຝ່າຍ ຫາກເຮົາເຂົ້າຫາແບບນີ້ ເຊື່ອໄດ້ເລີຍວ່າ ໃຜໆ ກໍຍິນດີຕ້ອນຮັບ ແລະ ພ້ອມໃຫ້ຄວາມຊ່ວມເຫຼືອຢູ່ສະເໝີ.

ໂດຍສະເພາະມາລະຍາດ ແລະ ການໃຫ້ຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ຜູ້ໃຫຍ່ໃນອົງກອນ ກໍມີສ່ວນຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາເຕີບໂຕໃນໜ້າທີ່ການງານໄດ້ ໃຫ້ຮັກສາມາລະຍາດ ແລະ ເວົ້າຈາຢ່າງລະມັດລະວັງຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ.

ຄວນຮັບຟັງຄຳຕຳນິຈາກຄົນອື່ນ

ເພາະການເຮັດວຽກໃນສັງຄົມແຮງງານ ເປັນສັງຄົມທີ່ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍ ເພາະສະນັ້ນ ການທີ່ເຮົາເຫັນໂຕເອງເປັນຈຸດສູນກາງບໍ່ດີປານໃດ ສຳລັບການເຮັດວຽກໃນສັງຄົມແຮງງານ, ເພາະເພື່ອນຮ່ວມງານອາດຈະຮູ້ສຶກບໍ່ດີກັບເຮົາກໍໄດ້, ໃນຊ່ວງເລີ່ມຕົ້ນ ແນະນຳໃຫ້ໝັ່ນສັງເກດແນວທາງໃນການເຮັດວຽກຂອງເພື່ອນຮ່ວມງານ ວ່າເຂົາເຮັດວຽກແນວໃດ, ສື່ສານກັນແບບໃດ ແລະ ໃຊ້ເຄື່ອງມືຫຍັງແນ່ ເພື່ອທີ່ເຮົາຈະບໍ່ໄດ້ຕາມຫຼັງ ແລະ ບໍ່ເຮັດຜິດພາດໃນໜ້າທີ່ວຽກງານ ໂດຍເຮົາຈະຕ້ອງຮັບຟັງຄຳແນະນຳເພີ່ມເຕີມຈາກເພື່ອນຮ່ວມງານ ຫຼື ເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາປັບໂຕໄດ້ໄວຂຶ້ນ.

ສ້າງມິດ ແລະ ເປີດໃຈໃຫ້ຄົນອື່ນໆ

ເມື່ອເຂົ້າໄປເປັນສະມາຊິກໃໝ່ ເຮົາຕ້ອງຮູ້ຈັກການຜູກມິດກັບເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ຢູ່ມາກ່ອນເອົາໄວ້ ຢ່າງໜ້ອຍເຮົາກໍຄວນທີ່ຈະຕ້ອງຮູ້ຈັກຊື່ ເພື່ອໃນອະນາຄົດອາດຈະໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ຈະໄດ້ໄປຫາຖືກຄົນ ແຕ່ເຮົາກໍບໍ່ຮູ້ວ່າໃຜເປັນມິດ ຫຼື ບໍ່ເປັນມິດ ເຮົາກໍຄວນເປີດໃຈໃຫ້ກັບທຸກຄົນ ແລະ ຮຽນຮູ້ນິດໃສ, ຄວາມມັກ ຂອງແຕ່ລະຄົນໄວ້ ຫາກຮູ້ສຶກສາວ່າໄປກັນບໍ່ໄດ້ແທ້ໆ ກໍບໍ່ເປັນຫຍັງ ຢ່າງໜ້ອຍເຮົາກໍເປັນເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ດີ.

ພ້ອມຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆ

ການເລີ່ມຕົ້ນສິ່ງໃໝ່ ເຖິງວ່າເຮົາຈະມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແຕ່ຢ່າປະມາດເດັດຂາດ ເພາະວັດທະນາທຳຂອງແຕ່ລະສັງຄົມ ແຕ່ລະອົງກອນແຕກຕ່າງກັນ ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາຕ້ອງບໍ່ຢຸດທີ່ຈະຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆຢູ່ສະເໝີ ເພື່ອຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ຕາມທັນຍຸກສະໄໝທີ່ພັດທະນາໄປເລື້ອຍໆ, ຫາກເຮົາເປີດໃຈຮັບສິ່ງໃໝ່ໆ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາມີທັກສະເພີ່ມເຕີມຫຼາຍຂຶ້ນ ຈາກທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ຫຼື ອາດໄດ້ທັກສະໃໝ່ໆ ທີ່ບໍ່ເຄີຍຮູ້ມາກ່ອນ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາມີໂອກາດພັດທະນາ ໃນໜ້າທີ່ການງານຫຼາຍຂຶ້ນ.

ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ການມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເປັນຄຸນນະສົມບັດທີ່ທຸກຄົນຈະຕ້ອງມີ ໂດຍສະເພາະ ຄົນໃນໄວເຮັດວຽກ ເຖິງວ່າຊ່ວງຕົ້ນເຮົາອາດຈະບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບສະຖານທີ່, ຜູ້ຄົນໃໝ່ໆ ຫຼື ຂອບເຂດຂອງງານ ກໍຍັງພໍເຂົ້າໃຈໄດ້ໃນຊ່ວງທຳອິດ ແຕ່ກໍພະຍາຍາມຢ່າເປັນແບບນີ້ດົນ ເພາະຜູ້ວ່າຈ້າງກໍອາດຈະຕ້ອງຄາດຫວັງງານທີ່ສົມບູນຢູ່ແລ້ວຈຶ່ງຈ້າງເຮົາມາເຮັດໜ້າທີ່ນີ້, ພະຍາຍາມເວົ້າ ແລະ ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈເລື່ອງຂອບເຂດຂອງງານກັນເພື່ອນຮ່ວມງານຫຼາຍໆ ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ຂອບເຂດຂອງງານທີ່ຊັດເຈນ ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ເກີດຂໍ້ຜິດພາດ ຫຼື ຄວາມຊັກຊ້າຂອງງານເກີດຂຶ້ນ ຫາກບໍ່ເຂົ້າໃຈສ່ວນໃດຂອງງານ ໃຫ້ຖາມຫົວໜ້າງານ ຫຼື ເພື່ອນຮ່ວມງານໃຫ້ຊັດເຈນຕັ້ງແຕ່ມື້ທຳອິດວ່າ ຂອບເຂດຮັບຜິດຊອບເຮົາມີຫຍັງແນ່ ແລະ ບໍລິຫານເວລາໃນການເຮັດວຽກໃຫ້ດີ ເພື່ອໃຫ້ເກີດຂໍຜິດພາດໜອຍທີ່ສຸດ.

ໝັ່ນຕິດຕາມຜົນງານ

ເຖິງເຮົາຈະຕັ້ງໃຈເຮັດວຽກ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຈະຊ່ວຍໃຫ້ງານສຳເລັດ ແຕ່ການຕິດຕາມຜົນງານທີ່ຢູ່ລະຫວ່າງການດຳເນີນການຂັ້ນຕອນອື່ນ ກໍຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ການຕິດຕາມງານແບບນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເພື່ອນຮ່ວມງານກວດເບິ່ງຂໍ້ຜິດພາດ ຫຼື ຈຸດທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ເພີ່ມເຕີມໄດ້ໃຫ້ທັນທ່ວງທີ ເພາະຫາກເກີດຂໍ້ຜິດພາດຂຶ້ນກໍອາດຈະເກີດຜົນເສຍກັບງານໄດ້.

ການເລີ່ມຕົ້ນສິ່ງໃໝ່ເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງນັກສຶກສາທຸກຄົນ ແລະ ຄົນເຮົາສາມາດເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ໄດ້ທຸກຄັ້ງ ລວມທັງຜູ້ທີ່ກຳລັງຈະປ່ຽນງານ ໃນຊ່ວງທຳອິດມັນອາດຈະຢາກ ແຕ່ຖ້າເຮົາປັບໂຕໄດ້ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ສິ່ງຕ່າງໆ ງ່າຍຂຶ້ນ ແລະ ຍັງເປັນການພັດທະນາໃຫ້ເກັ່ງຂຶ້ນໂດຍທີ່ເຮົາອາດບໍ່ຮູ້ໂຕກໍໄດ້ ເພາະສະນັ້ນ ຢ່າໄປຢ້ານທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່.

ການທີ່ເຮົາຕ້ອງອອກມາພົບກັບສັງຄົມທີ່ເຮົາບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍ ໃນການເຮັດວຽກໃໝ່ໆ ເຊື່ອວ່າຫຼາຍຄົນກໍຕ້ອງກັງວົນບໍ່ຫຼາຍກໍໜ້ອຍ ແຕ່ເມື່ອເຮົາຈະເລີ່ມເຂົ້າໄປສັງຄົມແຮງງານແລ້ວ ແລະ ພ້ອມທີ່ຈະເຮັດວຽກນັ້ນແລ້ວ ກໍຕ້ອງກ້າວຕໍ່ໄປ ເຊິ່ງຈະຢູ່ໄດ້ແນ່ນອນຖ້າເຮັດຕາມເຄັດລັບຕໍ່ໄປນີ້.

ຕ້ອງມີຄວາມສຸພາບ

ຄວາມສຸພາບ ມີມາລະຍາດ ໄດ້ໃຈໄປກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງ ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການເລີ່ມຕົ້ນຄວາມສຳພັນດີໆ ກັບເພື່ອນຮ່ວມງານໃຫມ່ ເມື່ອຢາກທຳຄວາມຮູ້ຈັກກໍຄວນເຂົ້າຫາດ້ວຍຄວາມສຸພາບ ແລະ ສະແດງຄວາມຈິງໃຈໃຫ້ກັບອີກຝ່າຍ ຫາກເຮົາເຂົ້າຫາແບບນີ້ ເຊື່ອໄດ້ເລີຍວ່າ ໃຜໆ ກໍຍິນດີຕ້ອນຮັບ ແລະ ພ້ອມໃຫ້ຄວາມຊ່ວມເຫຼືອຢູ່ສະເໝີ.

ໂດຍສະເພາະມາລະຍາດ ແລະ ການໃຫ້ຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ຜູ້ໃຫຍ່ໃນອົງກອນ ກໍມີສ່ວນຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາເຕີບໂຕໃນໜ້າທີ່ການງານໄດ້ ໃຫ້ຮັກສາມາລະຍາດ ແລະ ເວົ້າຈາຢ່າງລະມັດລະວັງຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ.

ຄວນຮັບຟັງຄຳຕຳນິຈາກຄົນອື່ນ

ເພາະການເຮັດວຽກໃນສັງຄົມແຮງງານ ເປັນສັງຄົມທີ່ນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍ ເພາະສະນັ້ນ ການທີ່ເຮົາເຫັນໂຕເອງເປັນຈຸດສູນກາງບໍ່ດີປານໃດ ສຳລັບການເຮັດວຽກໃນສັງຄົມແຮງງານ, ເພາະເພື່ອນຮ່ວມງານອາດຈະຮູ້ສຶກບໍ່ດີກັບເຮົາກໍໄດ້, ໃນຊ່ວງເລີ່ມຕົ້ນ ແນະນຳໃຫ້ໝັ່ນສັງເກດແນວທາງໃນການເຮັດວຽກຂອງເພື່ອນຮ່ວມງານ ວ່າເຂົາເຮັດວຽກແນວໃດ, ສື່ສານກັນແບບໃດ ແລະ ໃຊ້ເຄື່ອງມືຫຍັງແນ່ ເພື່ອທີ່ເຮົາຈະບໍ່ໄດ້ຕາມຫຼັງ ແລະ ບໍ່ເຮັດຜິດພາດໃນໜ້າທີ່ວຽກງານ ໂດຍເຮົາຈະຕ້ອງຮັບຟັງຄຳແນະນຳເພີ່ມເຕີມຈາກເພື່ອນຮ່ວມງານ ຫຼື ເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ຢູ່ອ້ອມຂ້າງ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາປັບໂຕໄດ້ໄວຂຶ້ນ.

ສ້າງມິດ ແລະ ເປີດໃຈໃຫ້ຄົນອື່ນໆ

ເມື່ອເຂົ້າໄປເປັນສະມາຊິກໃໝ່ ເຮົາຕ້ອງຮູ້ຈັກການຜູກມິດກັບເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ຢູ່ມາກ່ອນເອົາໄວ້ ຢ່າງໜ້ອຍເຮົາກໍຄວນທີ່ຈະຕ້ອງຮູ້ຈັກຊື່ ເພື່ອໃນອະນາຄົດອາດຈະໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ຈະໄດ້ໄປຫາຖືກຄົນ ແຕ່ເຮົາກໍບໍ່ຮູ້ວ່າໃຜເປັນມິດ ຫຼື ບໍ່ເປັນມິດ ເຮົາກໍຄວນເປີດໃຈໃຫ້ກັບທຸກຄົນ ແລະ ຮຽນຮູ້ນິດໃສ, ຄວາມມັກ ຂອງແຕ່ລະຄົນໄວ້ ຫາກຮູ້ສຶກສາວ່າໄປກັນບໍ່ໄດ້ແທ້ໆ ກໍບໍ່ເປັນຫຍັງ ຢ່າງໜ້ອຍເຮົາກໍເປັນເພື່ອນຮ່ວມງານທີ່ດີ.

ພ້ອມຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆ

ການເລີ່ມຕົ້ນສິ່ງໃໝ່ ເຖິງວ່າເຮົາຈະມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແຕ່ຢ່າປະມາດເດັດຂາດ ເພາະວັດທະນາທຳຂອງແຕ່ລະສັງຄົມ ແຕ່ລະອົງກອນແຕກຕ່າງກັນ ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາຕ້ອງບໍ່ຢຸດທີ່ຈະຮຽນຮູ້ສິ່ງໃໝ່ໆຢູ່ສະເໝີ ເພື່ອຊ່ວຍເພີ່ມປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ຕາມທັນຍຸກສະໄໝທີ່ພັດທະນາໄປເລື້ອຍໆ, ຫາກເຮົາເປີດໃຈຮັບສິ່ງໃໝ່ໆ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາມີທັກສະເພີ່ມເຕີມຫຼາຍຂຶ້ນ ຈາກທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ຫຼື ອາດໄດ້ທັກສະໃໝ່ໆ ທີ່ບໍ່ເຄີຍຮູ້ມາກ່ອນ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາມີໂອກາດພັດທະນາ ໃນໜ້າທີ່ການງານຫຼາຍຂຶ້ນ.

ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ການມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ ເປັນຄຸນນະສົມບັດທີ່ທຸກຄົນຈະຕ້ອງມີ ໂດຍສະເພາະ ຄົນໃນໄວເຮັດວຽກ ເຖິງວ່າຊ່ວງຕົ້ນເຮົາອາດຈະບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບສະຖານທີ່, ຜູ້ຄົນໃໝ່ໆ ຫຼື ຂອບເຂດຂອງງານ ກໍຍັງພໍເຂົ້າໃຈໄດ້ໃນຊ່ວງທຳອິດ ແຕ່ກໍພະຍາຍາມຢ່າເປັນແບບນີ້ດົນ ເພາະຜູ້ວ່າຈ້າງກໍອາດຈະຕ້ອງຄາດຫວັງງານທີ່ສົມບູນຢູ່ແລ້ວຈຶ່ງຈ້າງເຮົາມາເຮັດໜ້າທີ່ນີ້, ພະຍາຍາມເວົ້າ ແລະ ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈເລື່ອງຂອບເຂດຂອງງານກັນເພື່ອນຮ່ວມງານຫຼາຍໆ ເພື່ອໃຫ້ຮູ້ຂອບເຂດຂອງງານທີ່ຊັດເຈນ ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ເກີດຂໍ້ຜິດພາດ ຫຼື ຄວາມຊັກຊ້າຂອງງານເກີດຂຶ້ນ ຫາກບໍ່ເຂົ້າໃຈສ່ວນໃດຂອງງານ ໃຫ້ຖາມຫົວໜ້າງານ ຫຼື ເພື່ອນຮ່ວມງານໃຫ້ຊັດເຈນຕັ້ງແຕ່ມື້ທຳອິດວ່າ ຂອບເຂດຮັບຜິດຊອບເຮົາມີຫຍັງແນ່ ແລະ ບໍລິຫານເວລາໃນການເຮັດວຽກໃຫ້ດີ ເພື່ອໃຫ້ເກີດຂໍຜິດພາດໜອຍທີ່ສຸດ.

ໝັ່ນຕິດຕາມຜົນງານ

ເຖິງເຮົາຈະຕັ້ງໃຈເຮັດວຽກ ແລະ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຈະຊ່ວຍໃຫ້ງານສຳເລັດ ແຕ່ການຕິດຕາມຜົນງານທີ່ຢູ່ລະຫວ່າງການດຳເນີນການຂັ້ນຕອນອື່ນ ກໍຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເອົາໃຈໃສ່ ການຕິດຕາມງານແບບນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເພື່ອນຮ່ວມງານກວດເບິ່ງຂໍ້ຜິດພາດ ຫຼື ຈຸດທີ່ຕ້ອງການໃຫ້ເພີ່ມເຕີມໄດ້ໃຫ້ທັນທ່ວງທີ ເພາະຫາກເກີດຂໍ້ຜິດພາດຂຶ້ນກໍອາດຈະເກີດຜົນເສຍກັບງານໄດ້.

ການເລີ່ມຕົ້ນສິ່ງໃໝ່ເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງນັກສຶກສາທຸກຄົນ ແລະ ຄົນເຮົາສາມາດເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່ໄດ້ທຸກຄັ້ງ ລວມທັງຜູ້ທີ່ກຳລັງຈະປ່ຽນງານ ໃນຊ່ວງທຳອິດມັນອາດຈະຢາກ ແຕ່ຖ້າເຮົາປັບໂຕໄດ້ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ສິ່ງຕ່າງໆ ງ່າຍຂຶ້ນ ແລະ ຍັງເປັນການພັດທະນາໃຫ້ເກັ່ງຂຶ້ນໂດຍທີ່ເຮົາອາດບໍ່ຮູ້ໂຕກໍໄດ້ ເພາະສະນັ້ນ ຢ່າໄປຢ້ານທີ່ຈະເລີ່ມຕົ້ນໃໝ່.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ ເມືອງບໍ່ແຕນ ເປີດໃຫ້ທ່ຽວຊົມເປັນທາງການ!

ໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີພິທີເປີດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ “ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ” ເມືອງບໍ່ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍມີ ທ່ານ ພົນໂທ ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ, ເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ, ມີຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ, ມີພະແນກການກ່ຽວຂອງຂອງແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ເພງປະກອບຮູບເງົາ “ບໍ່ເຄີຍລືມ” ປ່ອຍອອກມາແລ້ວ!

ຮູບເງົາ "ບໍ່ເຄີຍລືມ" ເປັນຮູບເງົາທີ່ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ຂອງລາວເຮົາ ໂດຍ ສະເພາະ ແມ່ນການນຳສະເໜີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ຢູ່ທີ່ ເມືອງ ວັງວຽງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປັດຈຸບັນໄດ້ປ່ອຍເພງປະກອບຮູບເງົາອອກມາແລ້ວ

Vietjet ເລີ່ມ​ເປີດເສັ້ນ​ທາງ​ບິນກົງທຳ​ອິດ​ເຊື່ອມຕໍ່​ ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ ວຽງ​ຈັນ ແລະ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ, ລາຄາປະຢັດພຽງແຕ່ 0 ໂດລາ ເລີ່ມຕົ້ນວັນທີ 1-8 ມີນານີ້

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 25 ກຸມພາ 2024) - ສາຍການບິນເອກະຊົນໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຫວຽດນາມ Vietjet, ໄດ້ເປີດຖ້ຽວບິນທຳອິດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນຫຼວງຂອງ ສປປ ລາວ ກັບ ສູນກາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຫວຽດນາມ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ຄາດວ່າຈະເປັນເສັ້ນທາງທີ່ປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການເດີນທາງລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ພ້ອມທັງມອບໂອກາດໃນການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້າຂາຍ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!