ຫຼາຍສິ່ງທີ່ທ່ານຄວນເຮັດ ກ່ອນຮອດອາຍຸ 30 ປີ.

ຢູ່ໃນປະເທດລາວ ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນຊ່ວງອາຍຸ 20-30 ປີ ຖືວ່າເປັນຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ສຳຄັນຂອງຊີວິດ ໃນການເຂົ້າສູ່ໄວເຮັດວຽກຢ່າງເຕັມໂຕ ມີເງິນເດືອນ, ມີສັງຄົມ ແລະ ເພື່ອຮ່ວມງານກຸ່ມໃໝ່ ເຊິ່ງເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ທ້າທາຍ ແລະ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນຮູ້ສຶກກັງວົນໄປໃນຂະນະດຽວກັນ.

ໂດຍສິ່ງທີ່ເຮົາຄວນຈະມີ ກ່ອນຮອດອາຍຸ 30 ປີ ອາດຈະບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ມີເງິນເກັບ ຫຼື ມີຊັບສິນຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງລວມໄປເຖິງມຸມມອງຊີວິດ, ປະສົບການລະຫວ່າງການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິທີ່ຈະຊ່ວຍພັດທະນາຕົວເອງ ໃຫ້ເດີນທາງຂ້າມຜ່ານຊ່ວງເວລາເຮົາອາຍຸ 30 ປີ ໄປດ້ວຍດີ.

ຕໍ່ໄປນີ້ ແມ່ນສິ່ງທີ່ທ່ານຄວນເຮັດກ່ອນອາຍຸ 30 ປີ.

 • ຫາປະສົບການໃນການເຮັດວຽກຕ່າງໆ: ນອກຈາກວຽກປະຈຳ ເພື່ອໃຫ້ເຮົາມີທັກສະຕິດໂຕຫຼາຍກວ່າ 1 ຢ່າງ.
 • ເລືອກວຽກທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາເຕີບໃຫຍ່ໃນສາຍວຽກນີ້ຕໍ່ໄປໄດ້ ແລະ ເໝາະກັບໂຕເອງ.
 • ເກັບກ່ຽວຄວາມຮູ້ຈາກຜູ້ທີ່ມີປະສົບການຫຼາຍກວ່າ: ແລະ ຢ່າອາຍທີ່ຈະສົງໄສດ້ວຍການຮຽນຮູ້ຈາກເພື່ອຮ່ວມງານທີ່ມີປະສົບການໃນດ້ານທີ່ແຕກຕ່າງຈາກໂຕເອງ.
 • ລົງທຶນກັບການຮຽນຮູ້ເດືອນລະເທື່ອ: ອາດຈະເລີ່ມຕົ້ນຈາກຄອຣ໌ດຮຽນຟຣີຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆ ຜ່ານທາງອອນລາຍ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມຮູ້ເພີ່ມຂຶ້ນ.
 • ຕ້ອງ Work Smart ບໍ່ແມ່ນ Work Hard: ການທີ່ເຮົາເຮັດວຽກໜັກຈົນເຮັດໃຫ້ຊີວິດມ່ວນຊື່ນໜ້ອຍລົງ ອາດຈະບໍ່ແມ່ນຄຳຕອບທີ່ດີ ເພາະການຈັດການທຸກຢ່າງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັນໄດ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາໃຊ້ຊີວິດໄດ້ມີຄວາມສຸກ.
 • ໃຊ້ເງິນເພື່ອປະສົບການຊີວິດ: ບໍ່ແມ່ນໃຊ້ເພື່ອຊື້ຂອງຟຸມເຟືອຍ.
 • ເລີ່ມທ້ອນເງິນ ເພື່ອກຽມໄວ້ສຳລັບອະນາຄົດ: ທ່ານອາດເລີ່ມຕົ້ນທ້ອນເງິນດ້ວຍອັດຕາສ່ວນນ້ອຍໆ ຈັກ 20% ຂອງເງິ່ນເດືອນ ຖ້າເກັບໄດ້ຈຳນວນໜຶ່ງ ລອງສຶກສາການລົງທຶນທີ່ປອດໄພ ແລະ ໃຫ້ຜົນຕອບແທນດ້ວຍສັດສ່ວນທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ຢ່າລືມແບ່ງເງິນເກັບ ຈາກການລົງທຶນບາງສ່ວນໄວ້ຝາກປະຈຳ ເພື່ອສຳຮອງເງິນສົດໄວ້ຍາມສຸກເສີນ.
 • ໃຊ້ເວລາຂອງໂຕເອງໃຫ້ສະຫຼາດຂຶ້ນ: ເຊັ່ນ ຈາກປົກກະຕິທ່ານມັກໄປຊຸມແຊວກັບໝູ່ເກືອບທຸກມື້ ອາດຈະປ່ຽນເປັນ ອາທິດລະຄັ້ງແທນ.
 • ເລືອກຄົນຮັກໃຫ້ດີ ແລະ ຮອບຄອບ: ຖ້າທ່ານມີຄົນຮັກທີ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈກັນມີປັນຫາກັນຕະຫຼອດ ສ່ວນນີ້ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດເຮົາເມື່ອຍກວ່າເກົ່າ.
 • ເລືອກຄົບໝູ່: ໃຊ້ເວລາກັບຄົນທີ່ມີຄວາມສຳຄັນກັບເຮົາແທ້ໆ ຫຼີກຫຼ່ຽງຄົນທີ່ມັກສ້າງບັນຫາໃຫ້ກັບເຮົາ ແລະ ຄົນອ້ອມຂ້າງ.
 • ຢ່າລືມຫາເວລາອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ເບິ່ງແຍງໂຕເອງຕັ້ງແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍໆ.
 • ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະ “Let It Go” ປ່ອຍສິ່ງຕ່າງໆໃຫ້ມັນຜ່ານໄປ ເພາະຊີວິດເຮົາບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ໝົດທຸກຢ່າງ ເຊິ່ງທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງປ່ອຍໃຫ້ມັນເປັນໄປແດ່.
 • ລອງເຮັດສິ່ງໃໝ່ໆ: ເປັນຕົ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ທ້າທາຍສຳລັບໂຕເຮົາ ຫຼື ເປັນສິ່ງທີ່ທ່ານເຄີຍຢ້ານທີ່ຈະເຮັດເຊັ່ນ ລອງແພັກເຄື່ອງໄປທ່ຽວຄົນດຽວລອງເບິ່ງ.
 • ວາງເປົ້າໝາຍຊີວິດ: ເບິ່ງວ່າໃນອະນາຄົດຊີວິດໂຕທ່ານເອງຈະຢູ່ຈຸດໃດ ແລະ ຈະໄປເຖິງຈຸດນັ້ນໄດ້ແນວໃດ.
 • ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະເປັນຜູ້ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຜູ້ຮັບ: ເພາະສິ່ງນີ້ ຈະຊ່ວຍເຕີມເຕັມຄວາມຮູ້ສຶກເຮົາໄດ້ຫຼາຍກວ່າເປັນຜູ້ຮັບ.

ຢູ່ໃນປະເທດລາວ ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນຊ່ວງອາຍຸ 20-30 ປີ ຖືວ່າເປັນຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ສຳຄັນຂອງຊີວິດ ໃນການເຂົ້າສູ່ໄວເຮັດວຽກຢ່າງເຕັມໂຕ ມີເງິນເດືອນ, ມີສັງຄົມ ແລະ ເພື່ອຮ່ວມງານກຸ່ມໃໝ່ ເຊິ່ງເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ທ້າທາຍ ແລະ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນຮູ້ສຶກກັງວົນໄປໃນຂະນະດຽວກັນ.

ໂດຍສິ່ງທີ່ເຮົາຄວນຈະມີ ກ່ອນຮອດອາຍຸ 30 ປີ ອາດຈະບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ມີເງິນເກັບ ຫຼື ມີຊັບສິນຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງລວມໄປເຖິງມຸມມອງຊີວິດ, ປະສົບການລະຫວ່າງການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິທີ່ຈະຊ່ວຍພັດທະນາຕົວເອງ ໃຫ້ເດີນທາງຂ້າມຜ່ານຊ່ວງເວລາເຮົາອາຍຸ 30 ປີ ໄປດ້ວຍດີ.

ຕໍ່ໄປນີ້ ແມ່ນສິ່ງທີ່ທ່ານຄວນເຮັດກ່ອນອາຍຸ 30 ປີ.

 • ຫາປະສົບການໃນການເຮັດວຽກຕ່າງໆ: ນອກຈາກວຽກປະຈຳ ເພື່ອໃຫ້ເຮົາມີທັກສະຕິດໂຕຫຼາຍກວ່າ 1 ຢ່າງ.
 • ເລືອກວຽກທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາເຕີບໃຫຍ່ໃນສາຍວຽກນີ້ຕໍ່ໄປໄດ້ ແລະ ເໝາະກັບໂຕເອງ.
 • ເກັບກ່ຽວຄວາມຮູ້ຈາກຜູ້ທີ່ມີປະສົບການຫຼາຍກວ່າ: ແລະ ຢ່າອາຍທີ່ຈະສົງໄສດ້ວຍການຮຽນຮູ້ຈາກເພື່ອຮ່ວມງານທີ່ມີປະສົບການໃນດ້ານທີ່ແຕກຕ່າງຈາກໂຕເອງ.
 • ລົງທຶນກັບການຮຽນຮູ້ເດືອນລະເທື່ອ: ອາດຈະເລີ່ມຕົ້ນຈາກຄອຣ໌ດຮຽນຟຣີຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆ ຜ່ານທາງອອນລາຍ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມຮູ້ເພີ່ມຂຶ້ນ.
 • ຕ້ອງ Work Smart ບໍ່ແມ່ນ Work Hard: ການທີ່ເຮົາເຮັດວຽກໜັກຈົນເຮັດໃຫ້ຊີວິດມ່ວນຊື່ນໜ້ອຍລົງ ອາດຈະບໍ່ແມ່ນຄຳຕອບທີ່ດີ ເພາະການຈັດການທຸກຢ່າງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັນໄດ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາໃຊ້ຊີວິດໄດ້ມີຄວາມສຸກ.
 • ໃຊ້ເງິນເພື່ອປະສົບການຊີວິດ: ບໍ່ແມ່ນໃຊ້ເພື່ອຊື້ຂອງຟຸມເຟືອຍ.
 • ເລີ່ມທ້ອນເງິນ ເພື່ອກຽມໄວ້ສຳລັບອະນາຄົດ: ທ່ານອາດເລີ່ມຕົ້ນທ້ອນເງິນດ້ວຍອັດຕາສ່ວນນ້ອຍໆ ຈັກ 20% ຂອງເງິ່ນເດືອນ ຖ້າເກັບໄດ້ຈຳນວນໜຶ່ງ ລອງສຶກສາການລົງທຶນທີ່ປອດໄພ ແລະ ໃຫ້ຜົນຕອບແທນດ້ວຍສັດສ່ວນທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ຢ່າລືມແບ່ງເງິນເກັບ ຈາກການລົງທຶນບາງສ່ວນໄວ້ຝາກປະຈຳ ເພື່ອສຳຮອງເງິນສົດໄວ້ຍາມສຸກເສີນ.
 • ໃຊ້ເວລາຂອງໂຕເອງໃຫ້ສະຫຼາດຂຶ້ນ: ເຊັ່ນ ຈາກປົກກະຕິທ່ານມັກໄປຊຸມແຊວກັບໝູ່ເກືອບທຸກມື້ ອາດຈະປ່ຽນເປັນ ອາທິດລະຄັ້ງແທນ.
 • ເລືອກຄົນຮັກໃຫ້ດີ ແລະ ຮອບຄອບ: ຖ້າທ່ານມີຄົນຮັກທີ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈກັນມີປັນຫາກັນຕະຫຼອດ ສ່ວນນີ້ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດເຮົາເມື່ອຍກວ່າເກົ່າ.
 • ເລືອກຄົບໝູ່: ໃຊ້ເວລາກັບຄົນທີ່ມີຄວາມສຳຄັນກັບເຮົາແທ້ໆ ຫຼີກຫຼ່ຽງຄົນທີ່ມັກສ້າງບັນຫາໃຫ້ກັບເຮົາ ແລະ ຄົນອ້ອມຂ້າງ.
 • ຢ່າລືມຫາເວລາອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ເບິ່ງແຍງໂຕເອງຕັ້ງແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍໆ.
 • ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະ “Let It Go” ປ່ອຍສິ່ງຕ່າງໆໃຫ້ມັນຜ່ານໄປ ເພາະຊີວິດເຮົາບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ໝົດທຸກຢ່າງ ເຊິ່ງທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງປ່ອຍໃຫ້ມັນເປັນໄປແດ່.
 • ລອງເຮັດສິ່ງໃໝ່ໆ: ເປັນຕົ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ທ້າທາຍສຳລັບໂຕເຮົາ ຫຼື ເປັນສິ່ງທີ່ທ່ານເຄີຍຢ້ານທີ່ຈະເຮັດເຊັ່ນ ລອງແພັກເຄື່ອງໄປທ່ຽວຄົນດຽວລອງເບິ່ງ.
 • ວາງເປົ້າໝາຍຊີວິດ: ເບິ່ງວ່າໃນອະນາຄົດຊີວິດໂຕທ່ານເອງຈະຢູ່ຈຸດໃດ ແລະ ຈະໄປເຖິງຈຸດນັ້ນໄດ້ແນວໃດ.
 • ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະເປັນຜູ້ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຜູ້ຮັບ: ເພາະສິ່ງນີ້ ຈະຊ່ວຍເຕີມເຕັມຄວາມຮູ້ສຶກເຮົາໄດ້ຫຼາຍກວ່າເປັນຜູ້ຮັບ.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ ເມືອງບໍ່ແຕນ ເປີດໃຫ້ທ່ຽວຊົມເປັນທາງການ!

ໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີພິທີເປີດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ “ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ” ເມືອງບໍ່ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍມີ ທ່ານ ພົນໂທ ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ, ເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ, ມີຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ, ມີພະແນກການກ່ຽວຂອງຂອງແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ເພງປະກອບຮູບເງົາ “ບໍ່ເຄີຍລືມ” ປ່ອຍອອກມາແລ້ວ!

ຮູບເງົາ "ບໍ່ເຄີຍລືມ" ເປັນຮູບເງົາທີ່ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ຂອງລາວເຮົາ ໂດຍ ສະເພາະ ແມ່ນການນຳສະເໜີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ຢູ່ທີ່ ເມືອງ ວັງວຽງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປັດຈຸບັນໄດ້ປ່ອຍເພງປະກອບຮູບເງົາອອກມາແລ້ວ

Vietjet ເລີ່ມ​ເປີດເສັ້ນ​ທາງ​ບິນກົງທຳ​ອິດ​ເຊື່ອມຕໍ່​ ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ ວຽງ​ຈັນ ແລະ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ, ລາຄາປະຢັດພຽງແຕ່ 0 ໂດລາ ເລີ່ມຕົ້ນວັນທີ 1-8 ມີນານີ້

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 25 ກຸມພາ 2024) - ສາຍການບິນເອກະຊົນໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຫວຽດນາມ Vietjet, ໄດ້ເປີດຖ້ຽວບິນທຳອິດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນຫຼວງຂອງ ສປປ ລາວ ກັບ ສູນກາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຫວຽດນາມ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ຄາດວ່າຈະເປັນເສັ້ນທາງທີ່ປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການເດີນທາງລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ພ້ອມທັງມອບໂອກາດໃນການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້າຂາຍ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!