Sunday, June 23, 2024
Lenovo

ຫຼາຍສິ່ງທີ່ທ່ານຄວນເຮັດ ກ່ອນຮອດອາຍຸ 30 ປີ.

ຢູ່ໃນປະເທດລາວ ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນຊ່ວງອາຍຸ 20-30 ປີ ຖືວ່າເປັນຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ສຳຄັນຂອງຊີວິດ ໃນການເຂົ້າສູ່ໄວເຮັດວຽກຢ່າງເຕັມໂຕ ມີເງິນເດືອນ, ມີສັງຄົມ ແລະ ເພື່ອຮ່ວມງານກຸ່ມໃໝ່ ເຊິ່ງເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ທ້າທາຍ ແລະ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນຮູ້ສຶກກັງວົນໄປໃນຂະນະດຽວກັນ.

ໂດຍສິ່ງທີ່ເຮົາຄວນຈະມີ ກ່ອນຮອດອາຍຸ 30 ປີ ອາດຈະບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ມີເງິນເກັບ ຫຼື ມີຊັບສິນຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງລວມໄປເຖິງມຸມມອງຊີວິດ, ປະສົບການລະຫວ່າງການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິທີ່ຈະຊ່ວຍພັດທະນາຕົວເອງ ໃຫ້ເດີນທາງຂ້າມຜ່ານຊ່ວງເວລາເຮົາອາຍຸ 30 ປີ ໄປດ້ວຍດີ.

ຕໍ່ໄປນີ້ ແມ່ນສິ່ງທີ່ທ່ານຄວນເຮັດກ່ອນອາຍຸ 30 ປີ.

 • ຫາປະສົບການໃນການເຮັດວຽກຕ່າງໆ: ນອກຈາກວຽກປະຈຳ ເພື່ອໃຫ້ເຮົາມີທັກສະຕິດໂຕຫຼາຍກວ່າ 1 ຢ່າງ.
 • ເລືອກວຽກທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາເຕີບໃຫຍ່ໃນສາຍວຽກນີ້ຕໍ່ໄປໄດ້ ແລະ ເໝາະກັບໂຕເອງ.
 • ເກັບກ່ຽວຄວາມຮູ້ຈາກຜູ້ທີ່ມີປະສົບການຫຼາຍກວ່າ: ແລະ ຢ່າອາຍທີ່ຈະສົງໄສດ້ວຍການຮຽນຮູ້ຈາກເພື່ອຮ່ວມງານທີ່ມີປະສົບການໃນດ້ານທີ່ແຕກຕ່າງຈາກໂຕເອງ.
 • ລົງທຶນກັບການຮຽນຮູ້ເດືອນລະເທື່ອ: ອາດຈະເລີ່ມຕົ້ນຈາກຄອຣ໌ດຮຽນຟຣີຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆ ຜ່ານທາງອອນລາຍ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມຮູ້ເພີ່ມຂຶ້ນ.
 • ຕ້ອງ Work Smart ບໍ່ແມ່ນ Work Hard: ການທີ່ເຮົາເຮັດວຽກໜັກຈົນເຮັດໃຫ້ຊີວິດມ່ວນຊື່ນໜ້ອຍລົງ ອາດຈະບໍ່ແມ່ນຄຳຕອບທີ່ດີ ເພາະການຈັດການທຸກຢ່າງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັນໄດ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາໃຊ້ຊີວິດໄດ້ມີຄວາມສຸກ.
 • ໃຊ້ເງິນເພື່ອປະສົບການຊີວິດ: ບໍ່ແມ່ນໃຊ້ເພື່ອຊື້ຂອງຟຸມເຟືອຍ.
 • ເລີ່ມທ້ອນເງິນ ເພື່ອກຽມໄວ້ສຳລັບອະນາຄົດ: ທ່ານອາດເລີ່ມຕົ້ນທ້ອນເງິນດ້ວຍອັດຕາສ່ວນນ້ອຍໆ ຈັກ 20% ຂອງເງິ່ນເດືອນ ຖ້າເກັບໄດ້ຈຳນວນໜຶ່ງ ລອງສຶກສາການລົງທຶນທີ່ປອດໄພ ແລະ ໃຫ້ຜົນຕອບແທນດ້ວຍສັດສ່ວນທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ຢ່າລືມແບ່ງເງິນເກັບ ຈາກການລົງທຶນບາງສ່ວນໄວ້ຝາກປະຈຳ ເພື່ອສຳຮອງເງິນສົດໄວ້ຍາມສຸກເສີນ.
 • ໃຊ້ເວລາຂອງໂຕເອງໃຫ້ສະຫຼາດຂຶ້ນ: ເຊັ່ນ ຈາກປົກກະຕິທ່ານມັກໄປຊຸມແຊວກັບໝູ່ເກືອບທຸກມື້ ອາດຈະປ່ຽນເປັນ ອາທິດລະຄັ້ງແທນ.
 • ເລືອກຄົນຮັກໃຫ້ດີ ແລະ ຮອບຄອບ: ຖ້າທ່ານມີຄົນຮັກທີ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈກັນມີປັນຫາກັນຕະຫຼອດ ສ່ວນນີ້ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດເຮົາເມື່ອຍກວ່າເກົ່າ.
 • ເລືອກຄົບໝູ່: ໃຊ້ເວລາກັບຄົນທີ່ມີຄວາມສຳຄັນກັບເຮົາແທ້ໆ ຫຼີກຫຼ່ຽງຄົນທີ່ມັກສ້າງບັນຫາໃຫ້ກັບເຮົາ ແລະ ຄົນອ້ອມຂ້າງ.
 • ຢ່າລືມຫາເວລາອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ເບິ່ງແຍງໂຕເອງຕັ້ງແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍໆ.
 • ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະ “Let It Go” ປ່ອຍສິ່ງຕ່າງໆໃຫ້ມັນຜ່ານໄປ ເພາະຊີວິດເຮົາບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ໝົດທຸກຢ່າງ ເຊິ່ງທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງປ່ອຍໃຫ້ມັນເປັນໄປແດ່.
 • ລອງເຮັດສິ່ງໃໝ່ໆ: ເປັນຕົ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ທ້າທາຍສຳລັບໂຕເຮົາ ຫຼື ເປັນສິ່ງທີ່ທ່ານເຄີຍຢ້ານທີ່ຈະເຮັດເຊັ່ນ ລອງແພັກເຄື່ອງໄປທ່ຽວຄົນດຽວລອງເບິ່ງ.
 • ວາງເປົ້າໝາຍຊີວິດ: ເບິ່ງວ່າໃນອະນາຄົດຊີວິດໂຕທ່ານເອງຈະຢູ່ຈຸດໃດ ແລະ ຈະໄປເຖິງຈຸດນັ້ນໄດ້ແນວໃດ.
 • ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະເປັນຜູ້ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຜູ້ຮັບ: ເພາະສິ່ງນີ້ ຈະຊ່ວຍເຕີມເຕັມຄວາມຮູ້ສຶກເຮົາໄດ້ຫຼາຍກວ່າເປັນຜູ້ຮັບ.

ຢູ່ໃນປະເທດລາວ ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນຊ່ວງອາຍຸ 20-30 ປີ ຖືວ່າເປັນຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ສຳຄັນຂອງຊີວິດ ໃນການເຂົ້າສູ່ໄວເຮັດວຽກຢ່າງເຕັມໂຕ ມີເງິນເດືອນ, ມີສັງຄົມ ແລະ ເພື່ອຮ່ວມງານກຸ່ມໃໝ່ ເຊິ່ງເປັນຊ່ວງເວລາທີ່ທ້າທາຍ ແລະ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຫຼາຍຄົນຮູ້ສຶກກັງວົນໄປໃນຂະນະດຽວກັນ.

ໂດຍສິ່ງທີ່ເຮົາຄວນຈະມີ ກ່ອນຮອດອາຍຸ 30 ປີ ອາດຈະບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ມີເງິນເກັບ ຫຼື ມີຊັບສິນຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ຍັງລວມໄປເຖິງມຸມມອງຊີວິດ, ປະສົບການລະຫວ່າງການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິທີ່ຈະຊ່ວຍພັດທະນາຕົວເອງ ໃຫ້ເດີນທາງຂ້າມຜ່ານຊ່ວງເວລາເຮົາອາຍຸ 30 ປີ ໄປດ້ວຍດີ.

ຕໍ່ໄປນີ້ ແມ່ນສິ່ງທີ່ທ່ານຄວນເຮັດກ່ອນອາຍຸ 30 ປີ.

 • ຫາປະສົບການໃນການເຮັດວຽກຕ່າງໆ: ນອກຈາກວຽກປະຈຳ ເພື່ອໃຫ້ເຮົາມີທັກສະຕິດໂຕຫຼາຍກວ່າ 1 ຢ່າງ.
 • ເລືອກວຽກທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາເຕີບໃຫຍ່ໃນສາຍວຽກນີ້ຕໍ່ໄປໄດ້ ແລະ ເໝາະກັບໂຕເອງ.
 • ເກັບກ່ຽວຄວາມຮູ້ຈາກຜູ້ທີ່ມີປະສົບການຫຼາຍກວ່າ: ແລະ ຢ່າອາຍທີ່ຈະສົງໄສດ້ວຍການຮຽນຮູ້ຈາກເພື່ອຮ່ວມງານທີ່ມີປະສົບການໃນດ້ານທີ່ແຕກຕ່າງຈາກໂຕເອງ.
 • ລົງທຶນກັບການຮຽນຮູ້ເດືອນລະເທື່ອ: ອາດຈະເລີ່ມຕົ້ນຈາກຄອຣ໌ດຮຽນຟຣີຂອງ ມະຫາວິທະຍາໄລຕ່າງໆ ຜ່ານທາງອອນລາຍ ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມຮູ້ເພີ່ມຂຶ້ນ.
 • ຕ້ອງ Work Smart ບໍ່ແມ່ນ Work Hard: ການທີ່ເຮົາເຮັດວຽກໜັກຈົນເຮັດໃຫ້ຊີວິດມ່ວນຊື່ນໜ້ອຍລົງ ອາດຈະບໍ່ແມ່ນຄຳຕອບທີ່ດີ ເພາະການຈັດການທຸກຢ່າງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັນໄດ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາໃຊ້ຊີວິດໄດ້ມີຄວາມສຸກ.
 • ໃຊ້ເງິນເພື່ອປະສົບການຊີວິດ: ບໍ່ແມ່ນໃຊ້ເພື່ອຊື້ຂອງຟຸມເຟືອຍ.
 • ເລີ່ມທ້ອນເງິນ ເພື່ອກຽມໄວ້ສຳລັບອະນາຄົດ: ທ່ານອາດເລີ່ມຕົ້ນທ້ອນເງິນດ້ວຍອັດຕາສ່ວນນ້ອຍໆ ຈັກ 20% ຂອງເງິ່ນເດືອນ ຖ້າເກັບໄດ້ຈຳນວນໜຶ່ງ ລອງສຶກສາການລົງທຶນທີ່ປອດໄພ ແລະ ໃຫ້ຜົນຕອບແທນດ້ວຍສັດສ່ວນທີ່ເໝາະສົມ ແລະ ຢ່າລືມແບ່ງເງິນເກັບ ຈາກການລົງທຶນບາງສ່ວນໄວ້ຝາກປະຈຳ ເພື່ອສຳຮອງເງິນສົດໄວ້ຍາມສຸກເສີນ.
 • ໃຊ້ເວລາຂອງໂຕເອງໃຫ້ສະຫຼາດຂຶ້ນ: ເຊັ່ນ ຈາກປົກກະຕິທ່ານມັກໄປຊຸມແຊວກັບໝູ່ເກືອບທຸກມື້ ອາດຈະປ່ຽນເປັນ ອາທິດລະຄັ້ງແທນ.
 • ເລືອກຄົນຮັກໃຫ້ດີ ແລະ ຮອບຄອບ: ຖ້າທ່ານມີຄົນຮັກທີ່ບໍ່ເຂົ້າໃຈກັນມີປັນຫາກັນຕະຫຼອດ ສ່ວນນີ້ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ຊີວິດເຮົາເມື່ອຍກວ່າເກົ່າ.
 • ເລືອກຄົບໝູ່: ໃຊ້ເວລາກັບຄົນທີ່ມີຄວາມສຳຄັນກັບເຮົາແທ້ໆ ຫຼີກຫຼ່ຽງຄົນທີ່ມັກສ້າງບັນຫາໃຫ້ກັບເຮົາ ແລະ ຄົນອ້ອມຂ້າງ.
 • ຢ່າລືມຫາເວລາອອກກຳລັງກາຍ ແລະ ເບິ່ງແຍງໂຕເອງຕັ້ງແຕ່ອາຍຸຍັງນ້ອຍໆ.
 • ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະ “Let It Go” ປ່ອຍສິ່ງຕ່າງໆໃຫ້ມັນຜ່ານໄປ ເພາະຊີວິດເຮົາບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ໝົດທຸກຢ່າງ ເຊິ່ງທ່ານຈຳເປັນຕ້ອງປ່ອຍໃຫ້ມັນເປັນໄປແດ່.
 • ລອງເຮັດສິ່ງໃໝ່ໆ: ເປັນຕົ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ທ້າທາຍສຳລັບໂຕເຮົາ ຫຼື ເປັນສິ່ງທີ່ທ່ານເຄີຍຢ້ານທີ່ຈະເຮັດເຊັ່ນ ລອງແພັກເຄື່ອງໄປທ່ຽວຄົນດຽວລອງເບິ່ງ.
 • ວາງເປົ້າໝາຍຊີວິດ: ເບິ່ງວ່າໃນອະນາຄົດຊີວິດໂຕທ່ານເອງຈະຢູ່ຈຸດໃດ ແລະ ຈະໄປເຖິງຈຸດນັ້ນໄດ້ແນວໃດ.
 • ຮຽນຮູ້ທີ່ຈະເປັນຜູ້ໃຫ້ຫຼາຍກວ່າຜູ້ຮັບ: ເພາະສິ່ງນີ້ ຈະຊ່ວຍເຕີມເຕັມຄວາມຮູ້ສຶກເຮົາໄດ້ຫຼາຍກວ່າເປັນຜູ້ຮັບ.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ອອກກຳລັງກາຍ ອີກໜຶ່ງວິທີຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອາການ “ໂຣກຊຶມເສົ້າ”

“ໂຣກຊຶມເສົ້າ” ເປັນອີກໂຣກໜຶ່ງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງໃນປັດຈຸບັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄວໜຸ່ມ ໄປຈົນຮອດຜູ້ສູງອາຍຸ, ການກິນຢາເພື່ອປິ່ນປົວ “ໂຣກຊຶມເສົ້າ” ກໍເປັນພຽງທາງອອກໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຜ່ອນຄາຍໃຫ້ກັບຜູ້ປ່ວຍໂຣກນີ້ “ການອອກກຳລັງກາຍ” ຈຶ່ງເປັນອີກຕົວເລືອກທີ່ດີ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຮ່າງກາຍແຂງແຮງ ແລະ ມີສຸຂະພາບຈິດທີ່ດີຂຶ້ນ.

VietJet ເພີ່ມທະວີ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ສູ່ເມືອງທີ່ຕິດກັບທະເລ​ຂອງ​ຫວຽດ​ນາມ ເພື່ອຕ້ອນຮັບ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໃນຊ່ວງ​ລະດູ​ຮ້ອນ

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  ວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 2024) ໃນລະດູຮ້ອນທີ່ໃກ້ຈະມາເຖິງນີ້, VietJet ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍທາງເລືອກສຳລັບບັນດາຜູ້ທີ່ມັກຫາດຊາຍທີ່ສວາຍງາມ ດ້ວຍການເພີ່ມຖ້ຽວບິນໄປຫາບັນດາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແຄມທະເລທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງຫວຽດນາມ ຄື: Nha Trang ແລະ Phu Quoc, ໃນຂະນະດຽວກັນກໍໄດ້ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຖ້ຽວບິນສາກົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ງົດອາຫານຍາມບ່າຍ ດີຕໍ່ລຳໄສ້ນ້ອຍ

ລຳໄສ້ນ້ອຍປຽບດັ່ງໂຮງງານ ທີ່ປ່ຽນຮູບອາຫານ ໃຫ້ມີຂະໜາດນ້ອຍລົງຈົນຮ່າງກາຍ ສາມາດດູດຊຶມໄປໃຊ້ໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ ມັນຈຶ່ງມີເວລາເຮັດວຽກ ແລະ ຕ້ອງການເວລາສຳລັບພັກຜ່ອນຄືກັນ.