5 ຍຸດທະສາດ ຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ສົ່ງເສີມຜະລິດພາຍໃນ

ທ່ານ ນາງ ຈັນສຸກ ແສງພະຈັນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ (ອຄ) ໄດ້ຂຶ້ນຊີ້ແຈງ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ໃນວັນທີ 16 ມິຖຸນາ 2022 ກໍຄື ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ກຳນົດຫຼາຍນິຕິກຳ ແລະ ວາງມາດຕະການຕ່າງໆອອກມາໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໃນນີ້ໄດ້ວາງ 5 ຍຸດທະສາດ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າທີ່ນຳໃຊ້ໃນປັດຈຸບັນ ດັ່ງນີ້:

  1. ຍຸດທະສາດ ກອງທຶນຄັງແຮເຂົ້າ: ຊຶ່ງກອງທຶນດັ່ງກ່າວຈະນຳໃຊ້ເຂົ້າເພື່ອແຊກແຊງລາຄາເຂົ້າສານ ຫຼື ຂາຍໃນລາຄາແຊກແຊງ ໃນເວລາທີ່ເຂົ້າສານມີການເໜັງຕີງສູງຂຶ້ນ ເກີນເພດານທີ່ລັດກຳນົດໄວ້. ການສ້າງຄັງແຮເຂົ້າ ຖືວ່າມີຄວາມຈຳເປັນ ຊຶ່ງລັດຖະບານກໍໄດ້ເລັງເຫັນຄວາມສຳຄັນ ຕໍ່ກັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃນຊາດ.
  2. ຍຸດທະສາດ ການຕິດຕາມກວດກາລາຄາສິນຄ້າຕາມທ້ອງຕະຫຼາດຖືເປັນປະຈຳວັນ: ຊຶ່ງຂະແໜງ ອຄ ກໍໄດ້ຕິດຕາມສະພາບການສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ ລາຄາສິນຄ້າຕາມທ້ອງຕະຫຼາດເປັນປະຈຳໃນແຕ່ລະວັນ ເພື່ອຮັບປະກັນການເໜັງຕີງລາຄາສິນຄ້າ ໃຫ້ໄປຕາມກົນໄກຕະຫຼາດ ແລະ ປ້ອງກັນການສວຍໂອກາດໃນທຸກຮູບແບບ.
  3. ຍຸດທະສາດ ການກຳນົດລາຄາສິນຄ້າຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍ, ການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ: ໂດຍສະເພາະສິນຄ້າໃນບັນຊີຄວບຄຸມ ຫຼື ບັນຊີສິນຄ້າທີ່ມີຜົນກະທົບໄວຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງ ເຊັ່ນ: ເຂົ້າກິນ, ຊີ້ນໝູ, ຊີ້ນງົວ, ຊີ້ນຄວາຍ, ໄຂ່ ແລະ ປານິນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີການສວຍໂອກາດຂຶ້ນລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິການປະເພດດັ່ງກ່າວ ເກີນຄວາມເປັນຈິງ ດ້ານໂຄງສ້າງລາຄາ ບົນພື້ນຖານດຳລັດ 474/ນຍ ລົງວັນທີ 18/11/2010 ແລະ ຕາມລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຊຶ່ງໂຄງສ້າງລາຄາຂອງສິນຄ້າແຕ່ລະຊະນິດໃນບັນຊີທີ່ກ່າວມານັ້ນ ແມ່ນໄດ້ມີການສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຄິດໄລ່ໂຄງປະກອບລາຄາໃນແຕ່ລະຂອດຢ່າງລະອຽດ ເປັນຕົ້ນນັບແຕ່ຂອດຕົ້ນທຶນການຜະລິດ ຫຼື ການນຳເຂົ້າ, ມີການກຳນົດລາຄາຢ່າງຈະແຈ້ງ ນັບແຕ່ຂອດຂາຍຍົກ ຈົນຮອດຂອດຂາຍຍ່ອຍ ຖືວ່າຂອດສຸດທ້າຍ.
  4. ຍຸດທະສາດ ດັດສົມການສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ຫຼື ແຜນດຸ່ນດ່ຽງ: ເພື່ອໃຫ້ການສະໜອງພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ ເພື່ອປ້ອງກັນບັນຫາສິນຄ້າຂາດແຄນ ແລະ ສວຍໂອກາດກັກຕຸນສິນຄ້າ ຫຼື ຂຶ້ນລາຄາ.
  5. ຍຸດທະສາດ ເຄື່ອງມືດ້ານນິຕິກຳ: ເປັນຕົ້ນນຳໃຊ້ມາດຕະການພາຍໃຕ້ດຳລັດ 474/ນຍ ຊຶ່ງເປັນເຄື່ອງມືທາງດ້ານນິຕິກຳທີ່ສຳຄັນໃນການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ກະຊວງ ອຄ ກໍໄດ້ສຸມໃສ່ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງທີ່ມີໜໍ່ແໜງ, ດຶງດູດການລົງທຶນ ແລະ ຊຸກຍູ້ການເຊື່ອມໂຍງ ເພື່ອການຜະລິດໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນໃນ 8 ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳເປົ້າໝາຍ ທີ່ຈະສຸມໃສ່ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມເປັນພິເສດ ຊຶ່ງສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການນຳເຂົ້າໄດ້ຫຼາຍລ້ານໂດລາ

ທ່ານ ນາງ ຈັນສຸກ ແສງພະຈັນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ (ອຄ) ໄດ້ຂຶ້ນຊີ້ແຈງ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 3 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ IX ໃນວັນທີ 16 ມິຖຸນາ 2022 ກໍຄື ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ກຳນົດຫຼາຍນິຕິກຳ ແລະ ວາງມາດຕະການຕ່າງໆອອກມາໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໃນນີ້ໄດ້ວາງ 5 ຍຸດທະສາດ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າທີ່ນຳໃຊ້ໃນປັດຈຸບັນ ດັ່ງນີ້:

  1. ຍຸດທະສາດ ກອງທຶນຄັງແຮເຂົ້າ: ຊຶ່ງກອງທຶນດັ່ງກ່າວຈະນຳໃຊ້ເຂົ້າເພື່ອແຊກແຊງລາຄາເຂົ້າສານ ຫຼື ຂາຍໃນລາຄາແຊກແຊງ ໃນເວລາທີ່ເຂົ້າສານມີການເໜັງຕີງສູງຂຶ້ນ ເກີນເພດານທີ່ລັດກຳນົດໄວ້. ການສ້າງຄັງແຮເຂົ້າ ຖືວ່າມີຄວາມຈຳເປັນ ຊຶ່ງລັດຖະບານກໍໄດ້ເລັງເຫັນຄວາມສຳຄັນ ຕໍ່ກັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃນຊາດ.
  2. ຍຸດທະສາດ ການຕິດຕາມກວດກາລາຄາສິນຄ້າຕາມທ້ອງຕະຫຼາດຖືເປັນປະຈຳວັນ: ຊຶ່ງຂະແໜງ ອຄ ກໍໄດ້ຕິດຕາມສະພາບການສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ ລາຄາສິນຄ້າຕາມທ້ອງຕະຫຼາດເປັນປະຈຳໃນແຕ່ລະວັນ ເພື່ອຮັບປະກັນການເໜັງຕີງລາຄາສິນຄ້າ ໃຫ້ໄປຕາມກົນໄກຕະຫຼາດ ແລະ ປ້ອງກັນການສວຍໂອກາດໃນທຸກຮູບແບບ.
  3. ຍຸດທະສາດ ການກຳນົດລາຄາສິນຄ້າຂາຍຍົກ-ຂາຍຍ່ອຍ, ການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ: ໂດຍສະເພາະສິນຄ້າໃນບັນຊີຄວບຄຸມ ຫຼື ບັນຊີສິນຄ້າທີ່ມີຜົນກະທົບໄວຕໍ່ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ມີຄວາມອ່ອນໄຫວສູງ ເຊັ່ນ: ເຂົ້າກິນ, ຊີ້ນໝູ, ຊີ້ນງົວ, ຊີ້ນຄວາຍ, ໄຂ່ ແລະ ປານິນ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ມີການສວຍໂອກາດຂຶ້ນລາຄາສິນຄ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິການປະເພດດັ່ງກ່າວ ເກີນຄວາມເປັນຈິງ ດ້ານໂຄງສ້າງລາຄາ ບົນພື້ນຖານດຳລັດ 474/ນຍ ລົງວັນທີ 18/11/2010 ແລະ ຕາມລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຊຶ່ງໂຄງສ້າງລາຄາຂອງສິນຄ້າແຕ່ລະຊະນິດໃນບັນຊີທີ່ກ່າວມານັ້ນ ແມ່ນໄດ້ມີການສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການຄິດໄລ່ໂຄງປະກອບລາຄາໃນແຕ່ລະຂອດຢ່າງລະອຽດ ເປັນຕົ້ນນັບແຕ່ຂອດຕົ້ນທຶນການຜະລິດ ຫຼື ການນຳເຂົ້າ, ມີການກຳນົດລາຄາຢ່າງຈະແຈ້ງ ນັບແຕ່ຂອດຂາຍຍົກ ຈົນຮອດຂອດຂາຍຍ່ອຍ ຖືວ່າຂອດສຸດທ້າຍ.
  4. ຍຸດທະສາດ ດັດສົມການສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການ ຫຼື ແຜນດຸ່ນດ່ຽງ: ເພື່ອໃຫ້ການສະໜອງພຽງພໍກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງສັງຄົມ ເພື່ອປ້ອງກັນບັນຫາສິນຄ້າຂາດແຄນ ແລະ ສວຍໂອກາດກັກຕຸນສິນຄ້າ ຫຼື ຂຶ້ນລາຄາ.
  5. ຍຸດທະສາດ ເຄື່ອງມືດ້ານນິຕິກຳ: ເປັນຕົ້ນນຳໃຊ້ມາດຕະການພາຍໃຕ້ດຳລັດ 474/ນຍ ຊຶ່ງເປັນເຄື່ອງມືທາງດ້ານນິຕິກຳທີ່ສຳຄັນໃນການຄຸ້ມຄອງລາຄາສິນຄ້າ.

ນອກຈາກນັ້ນ, ກະຊວງ ອຄ ກໍໄດ້ສຸມໃສ່ອຸດສາຫະກຳປຸງແຕ່ງທີ່ມີໜໍ່ແໜງ, ດຶງດູດການລົງທຶນ ແລະ ຊຸກຍູ້ການເຊື່ອມໂຍງ ເພື່ອການຜະລິດໄດ້ຂະຫຍາຍຕົວເພີ່ມຂຶ້ນ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງ ໂດຍເນັ້ນໃສ່ທ່າແຮງບົ່ມຊ້ອນໃນ 8 ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳເປົ້າໝາຍ ທີ່ຈະສຸມໃສ່ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມເປັນພິເສດ ຊຶ່ງສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການນຳເຂົ້າໄດ້ຫຼາຍລ້ານໂດລາ

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ ເມືອງບໍ່ແຕນ ເປີດໃຫ້ທ່ຽວຊົມເປັນທາງການ!

ໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີພິທີເປີດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ “ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ” ເມືອງບໍ່ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍມີ ທ່ານ ພົນໂທ ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ, ເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ, ມີຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ, ມີພະແນກການກ່ຽວຂອງຂອງແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ເພງປະກອບຮູບເງົາ “ບໍ່ເຄີຍລືມ” ປ່ອຍອອກມາແລ້ວ!

ຮູບເງົາ "ບໍ່ເຄີຍລືມ" ເປັນຮູບເງົາທີ່ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ຂອງລາວເຮົາ ໂດຍ ສະເພາະ ແມ່ນການນຳສະເໜີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ຢູ່ທີ່ ເມືອງ ວັງວຽງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປັດຈຸບັນໄດ້ປ່ອຍເພງປະກອບຮູບເງົາອອກມາແລ້ວ

Vietjet ເລີ່ມ​ເປີດເສັ້ນ​ທາງ​ບິນກົງທຳ​ອິດ​ເຊື່ອມຕໍ່​ ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ ວຽງ​ຈັນ ແລະ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ, ລາຄາປະຢັດພຽງແຕ່ 0 ໂດລາ ເລີ່ມຕົ້ນວັນທີ 1-8 ມີນານີ້

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 25 ກຸມພາ 2024) - ສາຍການບິນເອກະຊົນໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຫວຽດນາມ Vietjet, ໄດ້ເປີດຖ້ຽວບິນທຳອິດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນຫຼວງຂອງ ສປປ ລາວ ກັບ ສູນກາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຫວຽດນາມ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ຄາດວ່າຈະເປັນເສັ້ນທາງທີ່ປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການເດີນທາງລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ພ້ອມທັງມອບໂອກາດໃນການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້າຂາຍ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!