ທ່ານກ້າເພີ່ມບໍ່? ຖ້າເຟສບຸກຍອມໃຫ້ໃສ່ຊື່ “ຄູ່ສົມຣົດ” ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 1 ຄົນ.

ສີສັນເທິງໂລກອອນລາຍຂອງເດືອນ ມິຖຸນາ ເບິ່ງຄືວ່າ ຈະບໍ່ຈົບແຕ່ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງເພດເທົ່ານັ້ນ! ແຕ່ຂະຫຍາຍໄປເຖິງຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງການຄອງຄູ່ນຳອີກ, ເມື່ອມີຈົດໝາຍສະບັບໜຶ່ງ ສົ່ງເຖິງຜູ້ບໍລິຫານຂອງ Meta ເພື່ອຂໍໃຫ້ການສະແດງສະຖານະໃນເຟສບຸກ ສາມາດໃສ່ຊື່ຄູ່ຄອງໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 1 ຄົນ.

ຈາກລາຍຊື່ທ້າຍຈົດໝາຍ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຕົວແທນຈາກ 12 ກຸ່ມ ທີ່ເຫັນດີກັບການມີຄວາມສຳພັນ ຫຼາຍຜົວຫຼາຍເມຍ ແບບຖືກຈະລິຍະທຳ (Ethical Non-monogamy) ນຳໂດຍ OPEN ເຊິ່ງເປັນອົງກອນບໍ່ສະແຫວງຫາກຳໄລ (NPO) ທີ່ຫາກໍ່ຕັ້ງໃນປີ 2022 ໂດຍສະແດງເຈດຈຳນົງໃນການເປັນຕົວແທນຂອງກຸ່ມຜູ້ສະໝັກໃຈມີຄວາມສຳພັນແບບຫຼາຍຜົວຫຼາຍເມຍ  ໃນ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ເຊິ່ງມີປະມານ 5% ຂອງປະຊາກອນຜູ້ໃຫຍ່ໃນ ສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ.

ໃຈຄວາມຫຼັກໆ ຂອງຈົດໝາຍສະບັບດັ່ງກ່າວ ເປັນການຢ້ຳຕື່ມເຈດຕະນາຂອງເຟສບຸກໃນການເຊື່ອມໂຍງຄວາມສຳພັນຄົນເທິງໂລກອອນລາຍໄວ້ນຳກັນ, ແຕ່ຊ້ຳພັດບໍ່ເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ສະໝັກໃຈ ມີຄວາມສຳພັນແບບຫຼາຍຜົວຫຼາຍເມຍ ໄດ້ສະແດງເຖິງຄວາມສຳພັນທີ່ແທ້ຈິງ  ພ້ອມທັງລະບຸໃນຕອນທ້າຍຂອງຈົດໝາຍວ່າ ຕ້ອງການໃຫ້ແອັບເຟສບຸກເປີດຊ່ອງໃຫ້ເພີ່ມຊື່ຕໍ່ທ້າຍຊ່ອງ “ສະຖານະ” ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 1 ຄົນ ເຊັ່ນດຽວກັບທີ່ເປີດໃຫ້ໃສ່ລາຍຊື່ໃນເມນູ “ເພີ່ມສະມາຊິກຂອງຄອບຄົວ”.

ທັງນີ້, ໂຄສົກຂອງ Meta ໄດ້ໃຫ້ຂອງມູນກັບ ນິວຢອກທາມສ໌ (nytimes.com) ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ວ່າ ທາງບໍລິສັດເຫັນ ແລະ ໄດ້ອ່ານຈົດໝາຍສະບັບນີ້ແລ້ວ ແລະ ເຟສບຸກເອງກໍມີສະຖານະ “ຄວາມສຳພັນແບບບໍ່ຜູກມັດ” ຫຼື “In an open relationship” ຢູ່ແລ້ວ ເຊິ່ງການໃສ່ລາຍຊື່ຜູ້ມີຄວາມສຳພັນແບບຫຼາຍຜົວຫຼາຍເມຍ ຕາມທີ່ກຸ່ມຜູ້ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການນັ້ນ ກໍໜ້າຈະຢູ່ໃນຈຸດນີ້.

ໃນທາງປະຕິບັດແລ້ວ ຈາກລາຍຊື່ປະເທດທີ່ຮວບຮວມໂດຍ worldpopulationreview.com ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີຜູ້ຄົນທີ່ຢູ່ຮ່ວມກັນແບບ ຫຼາຍຜົວຫຼາຍເມຍ ທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ກວ່າ 80 ປະເທດທົ່ວໂລກ ໂດຍເກືອບທັງໝົດຂອງປະເທດ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີຄວາມສຳພັນຫຼາຍຜົວຫຼາຍເມຍ ໄດ້ຕາມກົດໝາຍ ຄືປະເທດທີ່ປະຊາກອນສ່ວນໃຫຍ່ນັບຖື ສາສະໜາມຸສະລິມ, ໃນຂະນະທີ່ປະເທດອື່ນໆ ເຖິງຈະຜິດກົດໝາຍທີ່ໄດ້ບັນຍັດໄວ້ໃນປະເທດ, ຂໍ້ມູນໃນເວັບກໍລະບຸວ່າ ຍັງມີຄວາມສຳພັນແບບຫຼາຍຜົວຫຼາຍເມຍ ທີ່ຖືກຈະຣິຍະທຳ ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນສັງຄົມວັດທະນະທຳທ້ອງຖິ່ນ.

ການທີ່ມີຜູ້ຄົນຍຶດຖືຄວາມສຳພັນແບບຫຼາຍຜົວຫຼາຍເມຍ ໃນແນວທາງປະຕິບັດ ກັບການປະກາດຄວາມສຳພັນໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍນັ້ນ, ກໍບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງ ເຖິງວ່າຈະເປັນຄູ່ສົດຣົດ ຫຼື ຄູ່ໝັ້ນ ທີ່ມີສັງຄົມຮັບຮູ້ ແຕ່ກໍມີຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍ ທີ່ບໍ່ປະກາດຄວາມສຳພັນນີ້ ໃນໂລກອອນລາຍ.

ແອນນາເບລ ໂຣເຈີຣ໌ ຈາກເວັບ lovepanky.com ໄດ້ໃຫ້ທັດສະນະກ່ຽວກັບການເປີດເຜີຍ ຫຼື ບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ຄູ່ຄອງຕົນເອງໃນໂລກອອນລາຍໄວ້ວ່າ ຄວາມສຳພັນໃນໂລກແຫ່ງຄວາມເປັນຈິງ ສຳຄັນກວ່າ ການປະກາດຄວາມສຳພັນໃນໂລກອອນລາຍ ໂດຍຄົນທີ່ປະກາດສະຖານະສົມຣົດໃນໂລກອອນລາຍ ມັກມີປັດໄຈດ້ານສັງຄົມເຂົ້າມາກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ອາດເຮັດເພື່ອສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ກັບຄູ່ຊີວິດຂອງຕົນເອງ ບໍ່ວ່າຈະໃຫ້ເຫັນໄດ້ສະເພາະເພື່ອນ ຫຼື ເປີດເປັນສາທາລະນະ ກໍອາດສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮຸນແຮງ ເນື່ອງມາຈາກຄວາມຫຶງຫວງໄດ້ອີກ, ແຕ່ເຖິງຈະເປັນແນວນັ້ນ ບາງຄູ່ອາດຈົງໃຈເລືອກທີ່ຈະເຊື່ອງສະຖານະຄູ່ຄອງຂອງທັງສອງຄົນເອົາໄວ້ດ້ວຍເຫດຜົນອື່ນ.

ຈາກການສອບຖາມຄົນລາວສ່ວນໜຶ່ງ ກັບການຂຶ້ນສະຖານະໃນເຟສບຸກ ວ່າແຕ່ງງານແລ້ວ ກໍເພື່ອເປັນການບອກໃຫ້ເພື່ອນຢູ່ໃນເຟສບຸກ ຫຼື ບຸກຄົນທີ່ສົນໃຈເຮົາຢູ່ໄດ້ຮັບຮູ້ ວ່າເຮົາມີຄອບຄົວແລ້ວ ບໍ່ເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນເຂົ້າໃຈຜິດທັກຫາຄືຕອນຍັງໂສດຢູ່.

ສ່ວນກຸ່ມຄົນທີ່ແຕ່ງງານແລ້ວບໍ່ຂຶ້ນສະຖານະ ຍ້ອນວ່າການແຕ່ງານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເປີດເພີຍໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນຮັບຮູ້ນຳ ຮູ້ສະເພາະຄົນໃນຄອບຄົວ ແລະໝູ່ເພື່ອນທີ່ສະນິດກໍພໍ ເພື່ອບໍ່ເປັນການຜູກມັດກັນຈົນເກີນໄປ ເພາະຄວາມຮັກຂຶ້ນກັບເຮົາສອງຄົນພຽງແຕ່ເຊື່ອໃຈ, ໄວ້ໃຈ ແລະ ໃຫ້ກຽດກັນ ໝັ່ນເຕີມຄວາມສຸກໃຫ້ກັນ ແລະ ກັນ ກໍຖືວ່າເປັນຄວາມສຸກຂອງເຮົາ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເປີດເຜີຍໃຫ້ບຸກຄົນພາຍນອກຮັບຮູ້ນຳກໍໄດ້.

ສຳລັບ ການໃສ່ຊື່ຜົວເມຍຫຼາຍຄົນ ຂຶ້ນສະຖານະພ້ອມກັນເທິງເຟສບຸກ, ຖືວ່າເປັນສິ່ງທີ່ຄົນລາວບໍ່ປາດຖະໜາ, ຄົນທີ່ແຕ່ງງານຫຼາຍເທື່ອ ຫຼື ມີເມຍ, ມີຜົວຫຼາຍຄົນ ເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເຈົ້າຊູ້, ຫຼາຍໃຈ, ບໍ່ຈິງໃຈ ກັບຄວາມຮັກ ເປັນຄວາມຮັກທີ່ບໍ່ມີໃຜຕ້ອງການ ແລະ ບໍ່ຢາກໃຫ້ເກີດກັບຕົນເອງ ບໍ່ມີໃຜຢາກໃຫ້ຄົນທີ່ເຮົາຮັກຂຶ້ນສະຖານະຊ້ອນກັບຄົນອື່ນ ເພາະການເຮັດແບບນັ້ນ ຖືເປັນການບໍ່ໃຫ້ກຽດເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ການແຕ່ງງານ ເປັນການຕັດສີນໃຈໃຊ້ຊີວິດຄູ່ກັບໃຜຄົນໜຶ່ງໃຫ້ມີຄວາມສຸກ ສ້າງຄອບຄົວໃຫ້ອົບອຸ່ນ ເພາະຄຳວ່າຄູ່ຊີວິດ ກໍຕ້ອງມີພຽງ 2 ຄົນຈຶ່ງເອີ້ນຄູ່ໄດ້.

ແນວໃດກໍຕາມ ຄວາມສຳພັນນແບບ ຫຼາຍຜົວຫຼາຍເມຍ ອາດບໍ່ໄດ້ເຈາະຈົງເຖິງແນວປະຕິບັດລະຫວ່າງກັນໃນກຸ່ມ ເນື່ອງຈາກວ່າ ຍັງມີຄຳເອີນທີ່ແຕກຍ່ອຍລົງໄປອີກ ຕັ້ງແຕ່ຄວາມສຳພັນລະດັບ Polyamory ທີ່ຢູ່ພຽງລະດັບການຄອງຮັກ ໄປຈົນຮອດລະດັບຜົວເມຍ ເອີ້ນວ່າ Polygamy ເຊິ່ງແບ່ງອອກເປັນ ມີເມຍຫຼາຍຄົນ (Polygyny) ແລະ ມີຜົວຫຼາຍຄົນ (Polygyny) ເລີຍລະ!

ດັ່ງນັ້ນ, ການເປີດໃຫ້ສັງຄົມຮັບຮູ້ຈຳນວນຄົນໃນຄອບຄົວ ແບບຫຼາຍຜົວຫຼາຍເມຍ ໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ຈຶ່ງເປັນພຽງແຕ່ການຖາມເຖິງແນວທາງເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ ທີ່ສັງຄົມຈະຍອມຮັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນການຄອງຮັກໄດ້ຫຼາຍໜ້ອຍຊ່ຳໃດ, ໂດຍສະເພາະໃນປະເທດທີ່ສັງຄົມອ່ອນໄຫວໃນການປ່ຽນຜ່ານຄວາມສຳພັນແບບ ປະເທດລາວ.

ແນ່ນອນວ່າ ອິນໄຊລາວເຮົາ ບໍ່ໄດ້ສະໜັບສະໜຸນໃຫ້ເກີດຄວາມສຳພັນແບບມີຄູ່ຄອງຫຼາຍຄົນໃນທາງປະຕິບັດ ແຕ່ຖ້າໃນໂລກອອນລາຍທີ່ເປີດກວ້າງແບບໃນ ປັດຈຸບັນ ອາດເປີດໂອກາດໃຫ້ເຮົາສະແດງໂຕຕົນ  ໃໝ່ເຂົ້າໄປຢູ່ໃນໂລກສະເໝືອນ ເຊິ່ງບາງເທື່ອກໍຂັດແຍ່ງກັບໂລກແຫ່ງຄວາມເປັນຈິງ ຈົນອົດສົງໄສບໍ່ໄດ້ວ່າ ຖ້າໃນໂລກສະເໝືອນ ເປີດໃຫ້ສະແດງຕົວຄູ່ຄອງໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 1 ຄົນ ຕາມທີ່ OPEN ໄດ້ສະແດງເຈດຈຳນົງເອົາໄວ້, ເຮົາຈະກ້າບໍ່ ທີ່ຈະໃສ່ຊື່ລົງໄປໃຫ້ຄົບໝົດທຸກຄົນ!!!

ສີສັນເທິງໂລກອອນລາຍຂອງເດືອນ ມິຖຸນາ ເບິ່ງຄືວ່າ ຈະບໍ່ຈົບແຕ່ຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງເພດເທົ່ານັ້ນ! ແຕ່ຂະຫຍາຍໄປເຖິງຄວາມຫຼາກຫຼາຍທາງການຄອງຄູ່ນຳອີກ, ເມື່ອມີຈົດໝາຍສະບັບໜຶ່ງ ສົ່ງເຖິງຜູ້ບໍລິຫານຂອງ Meta ເພື່ອຂໍໃຫ້ການສະແດງສະຖານະໃນເຟສບຸກ ສາມາດໃສ່ຊື່ຄູ່ຄອງໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 1 ຄົນ.

ຈາກລາຍຊື່ທ້າຍຈົດໝາຍ ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຕົວແທນຈາກ 12 ກຸ່ມ ທີ່ເຫັນດີກັບການມີຄວາມສຳພັນ ຫຼາຍຜົວຫຼາຍເມຍ ແບບຖືກຈະລິຍະທຳ (Ethical Non-monogamy) ນຳໂດຍ OPEN ເຊິ່ງເປັນອົງກອນບໍ່ສະແຫວງຫາກຳໄລ (NPO) ທີ່ຫາກໍ່ຕັ້ງໃນປີ 2022 ໂດຍສະແດງເຈດຈຳນົງໃນການເປັນຕົວແທນຂອງກຸ່ມຜູ້ສະໝັກໃຈມີຄວາມສຳພັນແບບຫຼາຍຜົວຫຼາຍເມຍ  ໃນ ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ເຊິ່ງມີປະມານ 5% ຂອງປະຊາກອນຜູ້ໃຫຍ່ໃນ ສະຫະລັດ ອາເມຣິກາ.

ໃຈຄວາມຫຼັກໆ ຂອງຈົດໝາຍສະບັບດັ່ງກ່າວ ເປັນການຢ້ຳຕື່ມເຈດຕະນາຂອງເຟສບຸກໃນການເຊື່ອມໂຍງຄວາມສຳພັນຄົນເທິງໂລກອອນລາຍໄວ້ນຳກັນ, ແຕ່ຊ້ຳພັດບໍ່ເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ສະໝັກໃຈ ມີຄວາມສຳພັນແບບຫຼາຍຜົວຫຼາຍເມຍ ໄດ້ສະແດງເຖິງຄວາມສຳພັນທີ່ແທ້ຈິງ  ພ້ອມທັງລະບຸໃນຕອນທ້າຍຂອງຈົດໝາຍວ່າ ຕ້ອງການໃຫ້ແອັບເຟສບຸກເປີດຊ່ອງໃຫ້ເພີ່ມຊື່ຕໍ່ທ້າຍຊ່ອງ “ສະຖານະ” ໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 1 ຄົນ ເຊັ່ນດຽວກັບທີ່ເປີດໃຫ້ໃສ່ລາຍຊື່ໃນເມນູ “ເພີ່ມສະມາຊິກຂອງຄອບຄົວ”.

ທັງນີ້, ໂຄສົກຂອງ Meta ໄດ້ໃຫ້ຂອງມູນກັບ ນິວຢອກທາມສ໌ (nytimes.com) ກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ວ່າ ທາງບໍລິສັດເຫັນ ແລະ ໄດ້ອ່ານຈົດໝາຍສະບັບນີ້ແລ້ວ ແລະ ເຟສບຸກເອງກໍມີສະຖານະ “ຄວາມສຳພັນແບບບໍ່ຜູກມັດ” ຫຼື “In an open relationship” ຢູ່ແລ້ວ ເຊິ່ງການໃສ່ລາຍຊື່ຜູ້ມີຄວາມສຳພັນແບບຫຼາຍຜົວຫຼາຍເມຍ ຕາມທີ່ກຸ່ມຜູ້ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການນັ້ນ ກໍໜ້າຈະຢູ່ໃນຈຸດນີ້.

ໃນທາງປະຕິບັດແລ້ວ ຈາກລາຍຊື່ປະເທດທີ່ຮວບຮວມໂດຍ worldpopulationreview.com ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີຜູ້ຄົນທີ່ຢູ່ຮ່ວມກັນແບບ ຫຼາຍຜົວຫຼາຍເມຍ ທັງທາງກົງ ແລະ ທາງອ້ອມ ກວ່າ 80 ປະເທດທົ່ວໂລກ ໂດຍເກືອບທັງໝົດຂອງປະເທດ ທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ມີຄວາມສຳພັນຫຼາຍຜົວຫຼາຍເມຍ ໄດ້ຕາມກົດໝາຍ ຄືປະເທດທີ່ປະຊາກອນສ່ວນໃຫຍ່ນັບຖື ສາສະໜາມຸສະລິມ, ໃນຂະນະທີ່ປະເທດອື່ນໆ ເຖິງຈະຜິດກົດໝາຍທີ່ໄດ້ບັນຍັດໄວ້ໃນປະເທດ, ຂໍ້ມູນໃນເວັບກໍລະບຸວ່າ ຍັງມີຄວາມສຳພັນແບບຫຼາຍຜົວຫຼາຍເມຍ ທີ່ຖືກຈະຣິຍະທຳ ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນສັງຄົມວັດທະນະທຳທ້ອງຖິ່ນ.

ການທີ່ມີຜູ້ຄົນຍຶດຖືຄວາມສຳພັນແບບຫຼາຍຜົວຫຼາຍເມຍ ໃນແນວທາງປະຕິບັດ ກັບການປະກາດຄວາມສຳພັນໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍນັ້ນ, ກໍບໍ່ແມ່ນເລື່ອງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໂດຍກົງ ເຖິງວ່າຈະເປັນຄູ່ສົດຣົດ ຫຼື ຄູ່ໝັ້ນ ທີ່ມີສັງຄົມຮັບຮູ້ ແຕ່ກໍມີຈຳນວນບໍ່ໜ້ອຍ ທີ່ບໍ່ປະກາດຄວາມສຳພັນນີ້ ໃນໂລກອອນລາຍ.

ແອນນາເບລ ໂຣເຈີຣ໌ ຈາກເວັບ lovepanky.com ໄດ້ໃຫ້ທັດສະນະກ່ຽວກັບການເປີດເຜີຍ ຫຼື ບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ຄູ່ຄອງຕົນເອງໃນໂລກອອນລາຍໄວ້ວ່າ ຄວາມສຳພັນໃນໂລກແຫ່ງຄວາມເປັນຈິງ ສຳຄັນກວ່າ ການປະກາດຄວາມສຳພັນໃນໂລກອອນລາຍ ໂດຍຄົນທີ່ປະກາດສະຖານະສົມຣົດໃນໂລກອອນລາຍ ມັກມີປັດໄຈດ້ານສັງຄົມເຂົ້າມາກ່ຽວຂ້ອງ ຫຼື ອາດເຮັດເພື່ອສ້າງຄວາມໝັ້ນໃຈໃຫ້ກັບຄູ່ຊີວິດຂອງຕົນເອງ ບໍ່ວ່າຈະໃຫ້ເຫັນໄດ້ສະເພາະເພື່ອນ ຫຼື ເປີດເປັນສາທາລະນະ ກໍອາດສົ່ງຜົນເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຮຸນແຮງ ເນື່ອງມາຈາກຄວາມຫຶງຫວງໄດ້ອີກ, ແຕ່ເຖິງຈະເປັນແນວນັ້ນ ບາງຄູ່ອາດຈົງໃຈເລືອກທີ່ຈະເຊື່ອງສະຖານະຄູ່ຄອງຂອງທັງສອງຄົນເອົາໄວ້ດ້ວຍເຫດຜົນອື່ນ.

ຈາກການສອບຖາມຄົນລາວສ່ວນໜຶ່ງ ກັບການຂຶ້ນສະຖານະໃນເຟສບຸກ ວ່າແຕ່ງງານແລ້ວ ກໍເພື່ອເປັນການບອກໃຫ້ເພື່ອນຢູ່ໃນເຟສບຸກ ຫຼື ບຸກຄົນທີ່ສົນໃຈເຮົາຢູ່ໄດ້ຮັບຮູ້ ວ່າເຮົາມີຄອບຄົວແລ້ວ ບໍ່ເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນເຂົ້າໃຈຜິດທັກຫາຄືຕອນຍັງໂສດຢູ່.

ສ່ວນກຸ່ມຄົນທີ່ແຕ່ງງານແລ້ວບໍ່ຂຶ້ນສະຖານະ ຍ້ອນວ່າການແຕ່ງານບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເປີດເພີຍໃຫ້ບຸກຄົນອື່ນຮັບຮູ້ນຳ ຮູ້ສະເພາະຄົນໃນຄອບຄົວ ແລະໝູ່ເພື່ອນທີ່ສະນິດກໍພໍ ເພື່ອບໍ່ເປັນການຜູກມັດກັນຈົນເກີນໄປ ເພາະຄວາມຮັກຂຶ້ນກັບເຮົາສອງຄົນພຽງແຕ່ເຊື່ອໃຈ, ໄວ້ໃຈ ແລະ ໃຫ້ກຽດກັນ ໝັ່ນເຕີມຄວາມສຸກໃຫ້ກັນ ແລະ ກັນ ກໍຖືວ່າເປັນຄວາມສຸກຂອງເຮົາ ບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເປີດເຜີຍໃຫ້ບຸກຄົນພາຍນອກຮັບຮູ້ນຳກໍໄດ້.

ສຳລັບ ການໃສ່ຊື່ຜົວເມຍຫຼາຍຄົນ ຂຶ້ນສະຖານະພ້ອມກັນເທິງເຟສບຸກ, ຖືວ່າເປັນສິ່ງທີ່ຄົນລາວບໍ່ປາດຖະໜາ, ຄົນທີ່ແຕ່ງງານຫຼາຍເທື່ອ ຫຼື ມີເມຍ, ມີຜົວຫຼາຍຄົນ ເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເຈົ້າຊູ້, ຫຼາຍໃຈ, ບໍ່ຈິງໃຈ ກັບຄວາມຮັກ ເປັນຄວາມຮັກທີ່ບໍ່ມີໃຜຕ້ອງການ ແລະ ບໍ່ຢາກໃຫ້ເກີດກັບຕົນເອງ ບໍ່ມີໃຜຢາກໃຫ້ຄົນທີ່ເຮົາຮັກຂຶ້ນສະຖານະຊ້ອນກັບຄົນອື່ນ ເພາະການເຮັດແບບນັ້ນ ຖືເປັນການບໍ່ໃຫ້ກຽດເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ, ການແຕ່ງງານ ເປັນການຕັດສີນໃຈໃຊ້ຊີວິດຄູ່ກັບໃຜຄົນໜຶ່ງໃຫ້ມີຄວາມສຸກ ສ້າງຄອບຄົວໃຫ້ອົບອຸ່ນ ເພາະຄຳວ່າຄູ່ຊີວິດ ກໍຕ້ອງມີພຽງ 2 ຄົນຈຶ່ງເອີ້ນຄູ່ໄດ້.

ແນວໃດກໍຕາມ ຄວາມສຳພັນນແບບ ຫຼາຍຜົວຫຼາຍເມຍ ອາດບໍ່ໄດ້ເຈາະຈົງເຖິງແນວປະຕິບັດລະຫວ່າງກັນໃນກຸ່ມ ເນື່ອງຈາກວ່າ ຍັງມີຄຳເອີນທີ່ແຕກຍ່ອຍລົງໄປອີກ ຕັ້ງແຕ່ຄວາມສຳພັນລະດັບ Polyamory ທີ່ຢູ່ພຽງລະດັບການຄອງຮັກ ໄປຈົນຮອດລະດັບຜົວເມຍ ເອີ້ນວ່າ Polygamy ເຊິ່ງແບ່ງອອກເປັນ ມີເມຍຫຼາຍຄົນ (Polygyny) ແລະ ມີຜົວຫຼາຍຄົນ (Polygyny) ເລີຍລະ!

ດັ່ງນັ້ນ, ການເປີດໃຫ້ສັງຄົມຮັບຮູ້ຈຳນວນຄົນໃນຄອບຄົວ ແບບຫຼາຍຜົວຫຼາຍເມຍ ໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ຈຶ່ງເປັນພຽງແຕ່ການຖາມເຖິງແນວທາງເຖິງຄວາມເປັນໄປໄດ້ ທີ່ສັງຄົມຈະຍອມຮັບຄວາມຫຼາກຫຼາຍໃນການຄອງຮັກໄດ້ຫຼາຍໜ້ອຍຊ່ຳໃດ, ໂດຍສະເພາະໃນປະເທດທີ່ສັງຄົມອ່ອນໄຫວໃນການປ່ຽນຜ່ານຄວາມສຳພັນແບບ ປະເທດລາວ.

ແນ່ນອນວ່າ ອິນໄຊລາວເຮົາ ບໍ່ໄດ້ສະໜັບສະໜຸນໃຫ້ເກີດຄວາມສຳພັນແບບມີຄູ່ຄອງຫຼາຍຄົນໃນທາງປະຕິບັດ ແຕ່ຖ້າໃນໂລກອອນລາຍທີ່ເປີດກວ້າງແບບໃນ ປັດຈຸບັນ ອາດເປີດໂອກາດໃຫ້ເຮົາສະແດງໂຕຕົນ  ໃໝ່ເຂົ້າໄປຢູ່ໃນໂລກສະເໝືອນ ເຊິ່ງບາງເທື່ອກໍຂັດແຍ່ງກັບໂລກແຫ່ງຄວາມເປັນຈິງ ຈົນອົດສົງໄສບໍ່ໄດ້ວ່າ ຖ້າໃນໂລກສະເໝືອນ ເປີດໃຫ້ສະແດງຕົວຄູ່ຄອງໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 1 ຄົນ ຕາມທີ່ OPEN ໄດ້ສະແດງເຈດຈຳນົງເອົາໄວ້, ເຮົາຈະກ້າບໍ່ ທີ່ຈະໃສ່ຊື່ລົງໄປໃຫ້ຄົບໝົດທຸກຄົນ!!!

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ເລີ່ມ 4 ມີນາ ຈະປັບຂຶ້ນຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ອອກໜັງສືຜ່ານແດນທົ່ວໄປ

ກົມກົງສຸນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕາມລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ໃນຂົງເຂດການຕ່າງປະເທດ, ສະບັບເລກທີ 001/ປປທ, ລົງວັນທີ 26 ມັງກອນ 2024, ຈະໄດ້ມີການປັບປຸງຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ຕາມລັດຖະບັນຍັດສະບັບປັບປຸງດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ກຳນົດຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນເປັນເງິນໂດລາ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດເກັບໃນລາຄາ ດັ່ງນີ້: ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 60 ໂດລາ ແລະ ບໍ່ແມ່ນເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 40 ໂດລາ.

WhatsApp ເພີ່ມຟີເຈີໃໝ່ ສາມາດສະຫຼັບບັນຊີທີ່ໃຊ້ຄົນລະເບີໂທໄດ້.

ຍັງມີຢູ່ບໍ່ຜູ້ທີ່ໃຊ້ເບີຫຼາຍເບີ ເລີຍເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໃຊ້ Whatsapp ຫຼາຍອັບໄປນໍ ປັດຈຸບັນທາງ WhatsApp ໄດ້ອັບບເດດຟີເຈີໃໝ່ເຂົ້າມາເຊິ່ງສາມາດເພີ່ມໄດ້ອີກເບີໂທ ຫຼືເພີ່ມບັນຊີໃໝ່ໄດ້ ເຊິ່ງຖ້າເປັນປົກກະຕິເຮົາຕ້ອງໃຊ້ການໂຄນແອັບຂອງ WhatsApp ເພື່ອມາງານໃຊ້ເບີທີສອງ.

ເປີດນໍາໃຊ້ທາງຫຼວງ ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ.

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດນໍາໃຊ້ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກ 11 ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງໂຄງການກໍ່ສ້າງ ທາງເລກ 11 ມີຄວາມລວງຍາວ 104,98 ກິໂລແມັດ ແລະ ກໍ່ສ້າງທາງຊອຍແຕ່ ບ້ານໂນນສະຫວັນ ຫາ ເທດສະບານ ເມືອງຊະນະຄາມ ລວງຍາວ 16,55 ກິໂລແມັດ ເປັນໂຄງການບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ, ນອນຢູ່ໃນແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກໍຄື ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງລັດຖະບານ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!