ເຮັດແບບນີ້ ການຮຽນຈະດີຂຶ້ນ ແລະ ບໍ່ໜ້າເບື່ອ.

ໄລຍະນີ້ ເຖິງວ່າຈະເປັນຊ່ວງທີ່ສອບເສັງຈົບຊັ້ນ-ເລື່ອນຊັ້ນ ໄປແລ້ວກໍຕາມ ແຕ່ການຮ່ຳຮຽນນັ້ນບໍ່ມີມື້ສິ້ນສຸດ. ແຕ່ຖ້າເວົ້າເຖິງການຮຽນໃນຫ້ອງຮຽນແລ້ວ ເຊື່ອວ່າມີ ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ສ່ວນຫຼາຍມັກຈະບໍ່ສົນໃຈວິຊາຮຽນທີ່ໂຕເອງບໍ່ມັກ ຫຼື ຮຽນບໍ່ໄດ້ ແລະ ຈະມັກຈະຮູ້ສຶກງ້ວງນອນ ຫຼື ບໍ່ສົນໃຈຕໍ່ບົດຮຽນນັ້ນເມື່ອຮອດໂມງຮຽນວິຊານັ້ນ.

ຈາກການສອບຖາມນັກສຶກສາກຸ່ມໜຶ່ງໃນ ຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ມະຫາວິ ທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ທີ່ມີຜົນການຮຽນດີ ແລະ ຕັ້ງໃຈຮຽນ ພວກເຮົາມີວິທີແນວ ໃດໃນການຮ່ຳຮຽນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ທຸກໆ ຊົ່ວໂມງຮຽນຂອງພວກເຂົາ ມີແຕ່ຄວາມ ມ່ວນຊື່ນ.

  • ວາງແຜນການຮຽນ: ຖ້າມີການວາງແຜນ ວ່າຈະເຮັດແນວໃດ ສີ່ງນັ້ນກໍຈະອອກມາດີກວ່າການທີ່ບໍ່ໄດ້ວາງແຜນສະເໝີ ຖ້າເຮົາໄດ້ວາງແຜນວິຊາທີ່ຈະຮຽນໃນມື້ນີ້ວ່າເນື້ອໃນກ່ຽວກັບຫຍັງ ແລ້ວໄດ້ອ່ານມາລ່ວງໜ້າ ຫຼື ໄດ້ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈມາບາງສ່ວນແລ້ວ ພໍຮອດເວລາຮຽນເຮົາກໍຈະມ່ວນໄປນຳ ແລະ ເຂົ້າໃຈເນື້ອໃນຫຼາຍຂຶ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ເບື່ອວິຊານັ້ນອີກ.
  • ໃຫ້ຄິດເຫັນຄວາມສຳເລັດທີ່ເຮົາເຄີຍເຮັດໄດ້: ອາດຈະເປັນຄະແນນທີດີໃນແຕ່ລະເທີມ, ເງິນທືນການສຶກສາຈາກບໍລິສັດ ຫຼື ທືນຈາກຕ່າງປະເທດ.
  • ຊອກຫາແຮງບັນດານໃຈໃນການຮຽນ: ບາງເທື່ອເຮົາກໍມີຈຸດທີ່ເອີ້ນວ່າບໍ່ມີກະຈິດກະໃຈໃນການຮຽນ ບໍ່ຮູ້ຈະຮຽນໄປເພື່ອຫຍັງ ບໍ່ແປກທີ່ເຮົາຈະມີຄວາມຄິດແບບນີ້ ວິທີແກ້ຄືໃຫ້ຫາບຸກຄົນຕົວຢ່າງ ທີ່ເຂົາຮຽນເກັ່ງມາເປັນແຮງບັນດານໃຈ ເຊື່ອວ່າຖ້າເຮົາເຫັນເຂົາປະສົບຄວາມສຳເລັດ ເຮົາກໍຢາກຈະເປັນແບບເຂົາ.
  • ນັ່ງໂຕະໜ້າຂອງຫ້ອງຮຽນເລີຍ: ຖ້າຄິດຮອດສະໄໝທີ່ຮຽນອານຸບານ ເວລາມີຄູຖາມຈະມັກຍາດກັນຕອບ ແຕ່ພໍເຮົາໃຫຍ່ຂຶ້ນມາແລ້ວ ເວລາຄູຖາມເຮົາກໍຈະບໍ່ກ້າຕອບ ແລະ ໄປນັ່ງທາງຫຼັງຫ້ອງ ສັງເກດບໍ່ວ່າໝູ່ທີ່ນັ່ງໜ້າຈະຖືກຄູເອີ້ນຕະຫຼອດ ແລະ ເຂົ້າໃຈຫຼາຍກວ່າ ຖ້າເຮົາລອງໄປນັ່ງໂຕະໜ້າຈັກ 1-2 ທິດຈະເຫັນໄດ້ວ່າມີຫຍັງປ່ຽນໄປຫຼາຍ.
  • ໃຫ້ກຳລັງໃຈຕົນເອງ: ບໍ່ມີໃຜຈະເຂົ້າໃຈຕົວເຮົາໄດ້ເທົ່າຕົວເຮົາເອງແລ້ວ ຫຼາຍໆເທື່ອທີ່ເຮົາເບື່ອເວລາຮຽນກໍເພາະເຮົາຍັງບໍ່ໄດ້ໃສ່ໃຈມັນຫຼາຍພໍເທື່ອ ລອງປ່ຽນຄວາມຄິດວ່າເຮົາຈະຮຽນເພື່ອຫຍັງ, ຮຽນເພື່ອໃຜ ແລະຖ້າເຮົາຮຽນຈົບແລ້ວເຮົາຈະເຮັດຫຍັງ ໃຫ້ກຳລັງໃຈຕົນເອງສະເໝີ

ແລ້ວເຈົ້າເດ່ມີວິທີໃນການ ເຮັດໃຫ້ການຮຽນເປັນເລື່ອງທີ່ມ່ວນ ແລະ ມີຄວາມສຸກໃນທຸກໆເທື່ອທີ່ໄດ້ຮຽນແລ້ວບໍ່? ຖ້າຫາກໝູ່ເພື່ອນມີວິທີ ກໍສາມາດເອົາມາແບ່ງປັນປະສົບການໃຫ້ກັບໝູ່ເພື່ອນທີ່ເບື່ອການຮຽນ ແລະຢາກນອນໃນເວລາຮຽນກັນແດ່ເດີ.

ໄລຍະນີ້ ເຖິງວ່າຈະເປັນຊ່ວງທີ່ສອບເສັງຈົບຊັ້ນ-ເລື່ອນຊັ້ນ ໄປແລ້ວກໍຕາມ ແຕ່ການຮ່ຳຮຽນນັ້ນບໍ່ມີມື້ສິ້ນສຸດ. ແຕ່ຖ້າເວົ້າເຖິງການຮຽນໃນຫ້ອງຮຽນແລ້ວ ເຊື່ອວ່າມີ ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ສ່ວນຫຼາຍມັກຈະບໍ່ສົນໃຈວິຊາຮຽນທີ່ໂຕເອງບໍ່ມັກ ຫຼື ຮຽນບໍ່ໄດ້ ແລະ ຈະມັກຈະຮູ້ສຶກງ້ວງນອນ ຫຼື ບໍ່ສົນໃຈຕໍ່ບົດຮຽນນັ້ນເມື່ອຮອດໂມງຮຽນວິຊານັ້ນ.

ຈາກການສອບຖາມນັກສຶກສາກຸ່ມໜຶ່ງໃນ ຄະນະວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ມະຫາວິ ທະຍາໄລແຫ່ງຊາດລາວ ທີ່ມີຜົນການຮຽນດີ ແລະ ຕັ້ງໃຈຮຽນ ພວກເຮົາມີວິທີແນວ ໃດໃນການຮ່ຳຮຽນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ທຸກໆ ຊົ່ວໂມງຮຽນຂອງພວກເຂົາ ມີແຕ່ຄວາມ ມ່ວນຊື່ນ.

  • ວາງແຜນການຮຽນ: ຖ້າມີການວາງແຜນ ວ່າຈະເຮັດແນວໃດ ສີ່ງນັ້ນກໍຈະອອກມາດີກວ່າການທີ່ບໍ່ໄດ້ວາງແຜນສະເໝີ ຖ້າເຮົາໄດ້ວາງແຜນວິຊາທີ່ຈະຮຽນໃນມື້ນີ້ວ່າເນື້ອໃນກ່ຽວກັບຫຍັງ ແລ້ວໄດ້ອ່ານມາລ່ວງໜ້າ ຫຼື ໄດ້ທຳຄວາມເຂົ້າໃຈມາບາງສ່ວນແລ້ວ ພໍຮອດເວລາຮຽນເຮົາກໍຈະມ່ວນໄປນຳ ແລະ ເຂົ້າໃຈເນື້ອໃນຫຼາຍຂຶ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ເບື່ອວິຊານັ້ນອີກ.
  • ໃຫ້ຄິດເຫັນຄວາມສຳເລັດທີ່ເຮົາເຄີຍເຮັດໄດ້: ອາດຈະເປັນຄະແນນທີດີໃນແຕ່ລະເທີມ, ເງິນທືນການສຶກສາຈາກບໍລິສັດ ຫຼື ທືນຈາກຕ່າງປະເທດ.
  • ຊອກຫາແຮງບັນດານໃຈໃນການຮຽນ: ບາງເທື່ອເຮົາກໍມີຈຸດທີ່ເອີ້ນວ່າບໍ່ມີກະຈິດກະໃຈໃນການຮຽນ ບໍ່ຮູ້ຈະຮຽນໄປເພື່ອຫຍັງ ບໍ່ແປກທີ່ເຮົາຈະມີຄວາມຄິດແບບນີ້ ວິທີແກ້ຄືໃຫ້ຫາບຸກຄົນຕົວຢ່າງ ທີ່ເຂົາຮຽນເກັ່ງມາເປັນແຮງບັນດານໃຈ ເຊື່ອວ່າຖ້າເຮົາເຫັນເຂົາປະສົບຄວາມສຳເລັດ ເຮົາກໍຢາກຈະເປັນແບບເຂົາ.
  • ນັ່ງໂຕະໜ້າຂອງຫ້ອງຮຽນເລີຍ: ຖ້າຄິດຮອດສະໄໝທີ່ຮຽນອານຸບານ ເວລາມີຄູຖາມຈະມັກຍາດກັນຕອບ ແຕ່ພໍເຮົາໃຫຍ່ຂຶ້ນມາແລ້ວ ເວລາຄູຖາມເຮົາກໍຈະບໍ່ກ້າຕອບ ແລະ ໄປນັ່ງທາງຫຼັງຫ້ອງ ສັງເກດບໍ່ວ່າໝູ່ທີ່ນັ່ງໜ້າຈະຖືກຄູເອີ້ນຕະຫຼອດ ແລະ ເຂົ້າໃຈຫຼາຍກວ່າ ຖ້າເຮົາລອງໄປນັ່ງໂຕະໜ້າຈັກ 1-2 ທິດຈະເຫັນໄດ້ວ່າມີຫຍັງປ່ຽນໄປຫຼາຍ.
  • ໃຫ້ກຳລັງໃຈຕົນເອງ: ບໍ່ມີໃຜຈະເຂົ້າໃຈຕົວເຮົາໄດ້ເທົ່າຕົວເຮົາເອງແລ້ວ ຫຼາຍໆເທື່ອທີ່ເຮົາເບື່ອເວລາຮຽນກໍເພາະເຮົາຍັງບໍ່ໄດ້ໃສ່ໃຈມັນຫຼາຍພໍເທື່ອ ລອງປ່ຽນຄວາມຄິດວ່າເຮົາຈະຮຽນເພື່ອຫຍັງ, ຮຽນເພື່ອໃຜ ແລະຖ້າເຮົາຮຽນຈົບແລ້ວເຮົາຈະເຮັດຫຍັງ ໃຫ້ກຳລັງໃຈຕົນເອງສະເໝີ

ແລ້ວເຈົ້າເດ່ມີວິທີໃນການ ເຮັດໃຫ້ການຮຽນເປັນເລື່ອງທີ່ມ່ວນ ແລະ ມີຄວາມສຸກໃນທຸກໆເທື່ອທີ່ໄດ້ຮຽນແລ້ວບໍ່? ຖ້າຫາກໝູ່ເພື່ອນມີວິທີ ກໍສາມາດເອົາມາແບ່ງປັນປະສົບການໃຫ້ກັບໝູ່ເພື່ອນທີ່ເບື່ອການຮຽນ ແລະຢາກນອນໃນເວລາຮຽນກັນແດ່ເດີ.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

Microsoft ເປີດຕົວ Copilot for Finance ຜູ້ຊ່ວຍ AI ສໍາລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການເງິນ.

Microsoft ປະກາດເປີດໂຕ Microsoft Copilot for Finance ເຊິ່ງເປັນຊຸດຄວາມສາມາດໃໝ່ລ້າສຸດຂອງ Copilot ໂດຍຄວາມສາມາດນີ້ ສາມາດໃຊ້ແຕ່ສໍາລັບລູກຄ້າທຸລະກິດທີ່ໃຊ້ Microsoft Copilot for Microsoft 365 ທີ່ພັດທະນາຄວາມສາມາດສໍາລັບການເງິນໂດຍສະເພາະ. ຄຸນນະສົມບັດທີ່ສໍາຄັນຂອງ Copilot for Finance ແມ່ນຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບແອັບ Microsoft ໃນ Microsoft 365,...

4 ເລື່ອງໜ້າຮູ້ ຂອງປີ “ອະທິກະມາດ”

ປີ “ອະທິກະມາດ” ຫຼື ເອີ້ນແບບເຂົ້າໃຈງ່າຍໆວ່າ ເປັນປີທີ່ “ເດືອນ ກຸມພາ ມີ 2 ມື້” ເຊິ່ງມີອີ່ຫຍັງຫຼາຍກວ່າການສະຫຼອງວັນເກີດໃນຮອບ 4 ປີ.

ທຸລະກິດ ການລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ ພົບບັນຫາລາຄາຫົວອາຫານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.

ທ່ານ ເຈົ້າແຂວງຜົ້ງສາລີ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ທຸລະກິດ ການລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ ຂອງຄອບຄົວ ທ່ານ ຄໍານວນ ທີ່ບ້ານນາຫວາຍ ເມືອງບຸນໃຕ້ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນ ມີໄກ່ພັນໄຂ່ທັງໝົດ 1.300 ໂຕ, ສໍາລັບຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ນີ້ແມ່ນບັນຫາ ລາຄາຫົວອາຫານ ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເນື່ອງຈາກສະພາບເສດຖະກິດປັດຈຸບັນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທຶນສູງຂຶ້ນຈາກປີກ່ອນ (2023) ເປົາໜຶ່ງ 260.000 ກີບ ມາເປັນ 330.000 ກີບ, ແຕ່ລາຄາໄຂ່ແມ່ນຍັງປົກກະຕິ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ຂັ້ນເທິງຊ່ວຍໃນດ້ານຂອງການສະໜອງຫົວອາຫານໄກ່, ປາ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!