Sunday, June 23, 2024
Lenovo

ຈາກຜົນວິໄຈ ພົບວ່າ! ໂຄວິດ-19 ສາມາດລະບາດຈາກຄົນສູ່ແມວ ແລະ ແມວສູ່ຄົນ ໄດ້

ຜົນການສຶກສາໄລຍະຍາວ ຢືນຢັນວ່າ ໂຄວິດ-19 ສາມາດຖ່າຍທອດເຊື້ອຈາກຄົນສູ່ແມວ ແລະ ຈາກແມວສົ່ງກັບມາຫາຄົນໄດ້ ຫາກມີການສຳພັດໃກ້ຊິດກັບສານຄັດຫຼັ່ງຂອງແມວ, ຈາກລາຍງານອ້າງອີງເຖິງງານວິໄຈ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລສົງຂານະຄະລິນ ທີ່ຕີພິມ ຜ່ານວາລະສານໂລກຕິດຕໍ່ Emerging Infectious Diseases ຂອງສູນວິໄຈຄວບຄຸມໂລກ (ຊີດີຊີ) ທີ່ລະບຸວ່າ ປະເທດໄທໜ້າຈະເປັນປະເທດທຳອິດທີ່ພົບການຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ເຊິ່ງຄາດວ່າເປັນການຕິດເຊື້ອຈາກ “ແມວສູ່ຄົນ”

ເຊິ່ງຈາກເຫດການດັ່ງກ່າວ ຈາກແມວສູ່ຄົນ ເປັນເຫດການທີ່ມີແມວອາຍຸ 10 ປີຢູ່ກັບເຈົ້າຂອງ 2 ຄົນ ເຊິ່ງເຈົ້າຂອງກໍເປັນຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ດັ່ງນັ້ນສັດຕະວະແພດຈຶ່ງໄດ້ຄິດວ່າ ແມວກໍອາດຕິດເຊື້ອເຊັ່ນກັນ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງກວດແມວ ເຊິ່ງຜົນພົບວ່າ ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19

ໃນຂະນະທີ່ກວດນັ້ນເອງ ແມວກໍໄດ້ຈາມອອກມາ ແຕ່ຂະນະນັ້ນຜູ້ກວດກໍ່ໄດ້ໃສ່ຜ້າອັດປາກຢ່າງແໜ້ນໜາ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຜ່ານໄປ 3 ວັນ ສັດຕະວະແພດກໍເລີ່ມມີອາການໄຂ້ ໄອ ຈຶ່ງໄປກວດພົບວ່າມີເຊື້ອໂຄວິດ-19 ພ້ອມເຂົ້າໄປຮັບການີັກສາ ແຕ່ວ່າ ແມວໃນຈະນະຈ້ັນ ບໍ່ມີອາການນໍ້າມູກ ບໍ່ໄອ ແລະ ຍັງກິນອາຫານໄດ້ປົກກະຕິ

ເຊື້ອໂຄວິດ-19 ທີແມວຕິດນັ້ນດປັນສາຍພັນເດວຕາ ເຊິ່ງເປັນຂະນິດດຽວກັບ ກບັ ເຈົ້າຂອງ ແລະ ບໍ່ຄືກັນທີ່ກຳລັງລະບາດໃນຊຸມຊົນ ຈຶ່ງສາມາດສິຫຼຸບໄດ້ ວ່າ ເຫດການດ່ັງກ່າວ ບໍ່ແມ່ນການລະບາດຈາກຊຸມຊົນ ແຕ່ເປັນການລະບາດຈາກຄົນສູ່ແມວ ແລະ ແມວສູ່ຄົນ

ເຖິງຈະພົບວ່າ ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່າໃນການລະບາດຈາກແມວສູ່ຄົນ ຫຼື ຈາກຄົນສຸ່ແມວ ລວມເຖິງສັດເລື້ອງອື່ນໆ ໂດຍສະເພາະສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມ ຫາກເຈົ້າຂອງຂອງສັດມີອາການຂອງໂຄວິດ ຄວນຫຼີກລ້ຽງການສຳພັດໃຫ້ຊິດກັບສັດລ້ຽງ ເພາະຈາກການສຶກສາພົບວ່າ ກໍລະນີແມວຕິດເຊື້ອນັ້ນ ບໍ່ພົບອາການໃດໆ ຄາດວ່າເຊື້ອຈະສະແດງອາາມາທາງຂອງເສຍ ເຊິ່ງປົກກະຕິຄົນລ້ຽງສັດກໍຈະບໍ່ໄດ້ໄປສຳພັດ ແຕ່ແນະນຳໃຫ້ເຮັດຄວາມສະອາດລ້າງມືທຸກຄັ້ງ ແລະ ລ້າງດ້ວຍສະບູ ຫຼື ເຈວລ້າງມືທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: THAI PBS NEWS

ຜົນການສຶກສາໄລຍະຍາວ ຢືນຢັນວ່າ ໂຄວິດ-19 ສາມາດຖ່າຍທອດເຊື້ອຈາກຄົນສູ່ແມວ ແລະ ຈາກແມວສົ່ງກັບມາຫາຄົນໄດ້ ຫາກມີການສຳພັດໃກ້ຊິດກັບສານຄັດຫຼັ່ງຂອງແມວ, ຈາກລາຍງານອ້າງອີງເຖິງງານວິໄຈ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລສົງຂານະຄະລິນ ທີ່ຕີພິມ ຜ່ານວາລະສານໂລກຕິດຕໍ່ Emerging Infectious Diseases ຂອງສູນວິໄຈຄວບຄຸມໂລກ (ຊີດີຊີ) ທີ່ລະບຸວ່າ ປະເທດໄທໜ້າຈະເປັນປະເທດທຳອິດທີ່ພົບການຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ເຊິ່ງຄາດວ່າເປັນການຕິດເຊື້ອຈາກ “ແມວສູ່ຄົນ”

ເຊິ່ງຈາກເຫດການດັ່ງກ່າວ ຈາກແມວສູ່ຄົນ ເປັນເຫດການທີ່ມີແມວອາຍຸ 10 ປີຢູ່ກັບເຈົ້າຂອງ 2 ຄົນ ເຊິ່ງເຈົ້າຂອງກໍເປັນຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ດັ່ງນັ້ນສັດຕະວະແພດຈຶ່ງໄດ້ຄິດວ່າ ແມວກໍອາດຕິດເຊື້ອເຊັ່ນກັນ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງກວດແມວ ເຊິ່ງຜົນພົບວ່າ ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19

ໃນຂະນະທີ່ກວດນັ້ນເອງ ແມວກໍໄດ້ຈາມອອກມາ ແຕ່ຂະນະນັ້ນຜູ້ກວດກໍ່ໄດ້ໃສ່ຜ້າອັດປາກຢ່າງແໜ້ນໜາ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຜ່ານໄປ 3 ວັນ ສັດຕະວະແພດກໍເລີ່ມມີອາການໄຂ້ ໄອ ຈຶ່ງໄປກວດພົບວ່າມີເຊື້ອໂຄວິດ-19 ພ້ອມເຂົ້າໄປຮັບການີັກສາ ແຕ່ວ່າ ແມວໃນຈະນະຈ້ັນ ບໍ່ມີອາການນໍ້າມູກ ບໍ່ໄອ ແລະ ຍັງກິນອາຫານໄດ້ປົກກະຕິ

ເຊື້ອໂຄວິດ-19 ທີແມວຕິດນັ້ນດປັນສາຍພັນເດວຕາ ເຊິ່ງເປັນຂະນິດດຽວກັບ ກບັ ເຈົ້າຂອງ ແລະ ບໍ່ຄືກັນທີ່ກຳລັງລະບາດໃນຊຸມຊົນ ຈຶ່ງສາມາດສິຫຼຸບໄດ້ ວ່າ ເຫດການດ່ັງກ່າວ ບໍ່ແມ່ນການລະບາດຈາກຊຸມຊົນ ແຕ່ເປັນການລະບາດຈາກຄົນສູ່ແມວ ແລະ ແມວສູ່ຄົນ

ເຖິງຈະພົບວ່າ ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່າໃນການລະບາດຈາກແມວສູ່ຄົນ ຫຼື ຈາກຄົນສຸ່ແມວ ລວມເຖິງສັດເລື້ອງອື່ນໆ ໂດຍສະເພາະສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມ ຫາກເຈົ້າຂອງຂອງສັດມີອາການຂອງໂຄວິດ ຄວນຫຼີກລ້ຽງການສຳພັດໃຫ້ຊິດກັບສັດລ້ຽງ ເພາະຈາກການສຶກສາພົບວ່າ ກໍລະນີແມວຕິດເຊື້ອນັ້ນ ບໍ່ພົບອາການໃດໆ ຄາດວ່າເຊື້ອຈະສະແດງອາາມາທາງຂອງເສຍ ເຊິ່ງປົກກະຕິຄົນລ້ຽງສັດກໍຈະບໍ່ໄດ້ໄປສຳພັດ ແຕ່ແນະນຳໃຫ້ເຮັດຄວາມສະອາດລ້າງມືທຸກຄັ້ງ ແລະ ລ້າງດ້ວຍສະບູ ຫຼື ເຈວລ້າງມືທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: THAI PBS NEWS

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ອອກກຳລັງກາຍ ອີກໜຶ່ງວິທີຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອາການ “ໂຣກຊຶມເສົ້າ”

“ໂຣກຊຶມເສົ້າ” ເປັນອີກໂຣກໜຶ່ງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງໃນປັດຈຸບັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄວໜຸ່ມ ໄປຈົນຮອດຜູ້ສູງອາຍຸ, ການກິນຢາເພື່ອປິ່ນປົວ “ໂຣກຊຶມເສົ້າ” ກໍເປັນພຽງທາງອອກໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຜ່ອນຄາຍໃຫ້ກັບຜູ້ປ່ວຍໂຣກນີ້ “ການອອກກຳລັງກາຍ” ຈຶ່ງເປັນອີກຕົວເລືອກທີ່ດີ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຮ່າງກາຍແຂງແຮງ ແລະ ມີສຸຂະພາບຈິດທີ່ດີຂຶ້ນ.

VietJet ເພີ່ມທະວີ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ສູ່ເມືອງທີ່ຕິດກັບທະເລ​ຂອງ​ຫວຽດ​ນາມ ເພື່ອຕ້ອນຮັບ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໃນຊ່ວງ​ລະດູ​ຮ້ອນ

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  ວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 2024) ໃນລະດູຮ້ອນທີ່ໃກ້ຈະມາເຖິງນີ້, VietJet ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍທາງເລືອກສຳລັບບັນດາຜູ້ທີ່ມັກຫາດຊາຍທີ່ສວາຍງາມ ດ້ວຍການເພີ່ມຖ້ຽວບິນໄປຫາບັນດາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແຄມທະເລທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງຫວຽດນາມ ຄື: Nha Trang ແລະ Phu Quoc, ໃນຂະນະດຽວກັນກໍໄດ້ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຖ້ຽວບິນສາກົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ງົດອາຫານຍາມບ່າຍ ດີຕໍ່ລຳໄສ້ນ້ອຍ

ລຳໄສ້ນ້ອຍປຽບດັ່ງໂຮງງານ ທີ່ປ່ຽນຮູບອາຫານ ໃຫ້ມີຂະໜາດນ້ອຍລົງຈົນຮ່າງກາຍ ສາມາດດູດຊຶມໄປໃຊ້ໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ ມັນຈຶ່ງມີເວລາເຮັດວຽກ ແລະ ຕ້ອງການເວລາສຳລັບພັກຜ່ອນຄືກັນ.