ຈາກຜົນວິໄຈ ພົບວ່າ! ໂຄວິດ-19 ສາມາດລະບາດຈາກຄົນສູ່ແມວ ແລະ ແມວສູ່ຄົນ ໄດ້

ຜົນການສຶກສາໄລຍະຍາວ ຢືນຢັນວ່າ ໂຄວິດ-19 ສາມາດຖ່າຍທອດເຊື້ອຈາກຄົນສູ່ແມວ ແລະ ຈາກແມວສົ່ງກັບມາຫາຄົນໄດ້ ຫາກມີການສຳພັດໃກ້ຊິດກັບສານຄັດຫຼັ່ງຂອງແມວ, ຈາກລາຍງານອ້າງອີງເຖິງງານວິໄຈ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລສົງຂານະຄະລິນ ທີ່ຕີພິມ ຜ່ານວາລະສານໂລກຕິດຕໍ່ Emerging Infectious Diseases ຂອງສູນວິໄຈຄວບຄຸມໂລກ (ຊີດີຊີ) ທີ່ລະບຸວ່າ ປະເທດໄທໜ້າຈະເປັນປະເທດທຳອິດທີ່ພົບການຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ເຊິ່ງຄາດວ່າເປັນການຕິດເຊື້ອຈາກ “ແມວສູ່ຄົນ”

ເຊິ່ງຈາກເຫດການດັ່ງກ່າວ ຈາກແມວສູ່ຄົນ ເປັນເຫດການທີ່ມີແມວອາຍຸ 10 ປີຢູ່ກັບເຈົ້າຂອງ 2 ຄົນ ເຊິ່ງເຈົ້າຂອງກໍເປັນຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ດັ່ງນັ້ນສັດຕະວະແພດຈຶ່ງໄດ້ຄິດວ່າ ແມວກໍອາດຕິດເຊື້ອເຊັ່ນກັນ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງກວດແມວ ເຊິ່ງຜົນພົບວ່າ ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19

ໃນຂະນະທີ່ກວດນັ້ນເອງ ແມວກໍໄດ້ຈາມອອກມາ ແຕ່ຂະນະນັ້ນຜູ້ກວດກໍ່ໄດ້ໃສ່ຜ້າອັດປາກຢ່າງແໜ້ນໜາ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຜ່ານໄປ 3 ວັນ ສັດຕະວະແພດກໍເລີ່ມມີອາການໄຂ້ ໄອ ຈຶ່ງໄປກວດພົບວ່າມີເຊື້ອໂຄວິດ-19 ພ້ອມເຂົ້າໄປຮັບການີັກສາ ແຕ່ວ່າ ແມວໃນຈະນະຈ້ັນ ບໍ່ມີອາການນໍ້າມູກ ບໍ່ໄອ ແລະ ຍັງກິນອາຫານໄດ້ປົກກະຕິ

ເຊື້ອໂຄວິດ-19 ທີແມວຕິດນັ້ນດປັນສາຍພັນເດວຕາ ເຊິ່ງເປັນຂະນິດດຽວກັບ ກບັ ເຈົ້າຂອງ ແລະ ບໍ່ຄືກັນທີ່ກຳລັງລະບາດໃນຊຸມຊົນ ຈຶ່ງສາມາດສິຫຼຸບໄດ້ ວ່າ ເຫດການດ່ັງກ່າວ ບໍ່ແມ່ນການລະບາດຈາກຊຸມຊົນ ແຕ່ເປັນການລະບາດຈາກຄົນສູ່ແມວ ແລະ ແມວສູ່ຄົນ

ເຖິງຈະພົບວ່າ ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່າໃນການລະບາດຈາກແມວສູ່ຄົນ ຫຼື ຈາກຄົນສຸ່ແມວ ລວມເຖິງສັດເລື້ອງອື່ນໆ ໂດຍສະເພາະສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມ ຫາກເຈົ້າຂອງຂອງສັດມີອາການຂອງໂຄວິດ ຄວນຫຼີກລ້ຽງການສຳພັດໃຫ້ຊິດກັບສັດລ້ຽງ ເພາະຈາກການສຶກສາພົບວ່າ ກໍລະນີແມວຕິດເຊື້ອນັ້ນ ບໍ່ພົບອາການໃດໆ ຄາດວ່າເຊື້ອຈະສະແດງອາາມາທາງຂອງເສຍ ເຊິ່ງປົກກະຕິຄົນລ້ຽງສັດກໍຈະບໍ່ໄດ້ໄປສຳພັດ ແຕ່ແນະນຳໃຫ້ເຮັດຄວາມສະອາດລ້າງມືທຸກຄັ້ງ ແລະ ລ້າງດ້ວຍສະບູ ຫຼື ເຈວລ້າງມືທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: THAI PBS NEWS

ຜົນການສຶກສາໄລຍະຍາວ ຢືນຢັນວ່າ ໂຄວິດ-19 ສາມາດຖ່າຍທອດເຊື້ອຈາກຄົນສູ່ແມວ ແລະ ຈາກແມວສົ່ງກັບມາຫາຄົນໄດ້ ຫາກມີການສຳພັດໃກ້ຊິດກັບສານຄັດຫຼັ່ງຂອງແມວ, ຈາກລາຍງານອ້າງອີງເຖິງງານວິໄຈ ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລສົງຂານະຄະລິນ ທີ່ຕີພິມ ຜ່ານວາລະສານໂລກຕິດຕໍ່ Emerging Infectious Diseases ຂອງສູນວິໄຈຄວບຄຸມໂລກ (ຊີດີຊີ) ທີ່ລະບຸວ່າ ປະເທດໄທໜ້າຈະເປັນປະເທດທຳອິດທີ່ພົບການຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ເຊິ່ງຄາດວ່າເປັນການຕິດເຊື້ອຈາກ “ແມວສູ່ຄົນ”

ເຊິ່ງຈາກເຫດການດັ່ງກ່າວ ຈາກແມວສູ່ຄົນ ເປັນເຫດການທີ່ມີແມວອາຍຸ 10 ປີຢູ່ກັບເຈົ້າຂອງ 2 ຄົນ ເຊິ່ງເຈົ້າຂອງກໍເປັນຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19 ດັ່ງນັ້ນສັດຕະວະແພດຈຶ່ງໄດ້ຄິດວ່າ ແມວກໍອາດຕິດເຊື້ອເຊັ່ນກັນ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງກວດແມວ ເຊິ່ງຜົນພົບວ່າ ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ-19

ໃນຂະນະທີ່ກວດນັ້ນເອງ ແມວກໍໄດ້ຈາມອອກມາ ແຕ່ຂະນະນັ້ນຜູ້ກວດກໍ່ໄດ້ໃສ່ຜ້າອັດປາກຢ່າງແໜ້ນໜາ, ຫຼັງຈາກນັ້ນ ຜ່ານໄປ 3 ວັນ ສັດຕະວະແພດກໍເລີ່ມມີອາການໄຂ້ ໄອ ຈຶ່ງໄປກວດພົບວ່າມີເຊື້ອໂຄວິດ-19 ພ້ອມເຂົ້າໄປຮັບການີັກສາ ແຕ່ວ່າ ແມວໃນຈະນະຈ້ັນ ບໍ່ມີອາການນໍ້າມູກ ບໍ່ໄອ ແລະ ຍັງກິນອາຫານໄດ້ປົກກະຕິ

ເຊື້ອໂຄວິດ-19 ທີແມວຕິດນັ້ນດປັນສາຍພັນເດວຕາ ເຊິ່ງເປັນຂະນິດດຽວກັບ ກບັ ເຈົ້າຂອງ ແລະ ບໍ່ຄືກັນທີ່ກຳລັງລະບາດໃນຊຸມຊົນ ຈຶ່ງສາມາດສິຫຼຸບໄດ້ ວ່າ ເຫດການດ່ັງກ່າວ ບໍ່ແມ່ນການລະບາດຈາກຊຸມຊົນ ແຕ່ເປັນການລະບາດຈາກຄົນສູ່ແມວ ແລະ ແມວສູ່ຄົນ

ເຖິງຈະພົບວ່າ ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່າໃນການລະບາດຈາກແມວສູ່ຄົນ ຫຼື ຈາກຄົນສຸ່ແມວ ລວມເຖິງສັດເລື້ອງອື່ນໆ ໂດຍສະເພາະສັດລ້ຽງລູກດ້ວຍນໍ້ານົມ ຫາກເຈົ້າຂອງຂອງສັດມີອາການຂອງໂຄວິດ ຄວນຫຼີກລ້ຽງການສຳພັດໃຫ້ຊິດກັບສັດລ້ຽງ ເພາະຈາກການສຶກສາພົບວ່າ ກໍລະນີແມວຕິດເຊື້ອນັ້ນ ບໍ່ພົບອາການໃດໆ ຄາດວ່າເຊື້ອຈະສະແດງອາາມາທາງຂອງເສຍ ເຊິ່ງປົກກະຕິຄົນລ້ຽງສັດກໍຈະບໍ່ໄດ້ໄປສຳພັດ ແຕ່ແນະນຳໃຫ້ເຮັດຄວາມສະອາດລ້າງມືທຸກຄັ້ງ ແລະ ລ້າງດ້ວຍສະບູ ຫຼື ເຈວລ້າງມືທີ່ມີທາດເຫຼົ້າ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: THAI PBS NEWS

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ ເມືອງບໍ່ແຕນ ເປີດໃຫ້ທ່ຽວຊົມເປັນທາງການ!

ໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີພິທີເປີດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ “ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ” ເມືອງບໍ່ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍມີ ທ່ານ ພົນໂທ ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ, ເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ, ມີຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ, ມີພະແນກການກ່ຽວຂອງຂອງແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ເພງປະກອບຮູບເງົາ “ບໍ່ເຄີຍລືມ” ປ່ອຍອອກມາແລ້ວ!

ຮູບເງົາ "ບໍ່ເຄີຍລືມ" ເປັນຮູບເງົາທີ່ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ຂອງລາວເຮົາ ໂດຍ ສະເພາະ ແມ່ນການນຳສະເໜີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ຢູ່ທີ່ ເມືອງ ວັງວຽງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປັດຈຸບັນໄດ້ປ່ອຍເພງປະກອບຮູບເງົາອອກມາແລ້ວ

Vietjet ເລີ່ມ​ເປີດເສັ້ນ​ທາງ​ບິນກົງທຳ​ອິດ​ເຊື່ອມຕໍ່​ ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ ວຽງ​ຈັນ ແລະ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ, ລາຄາປະຢັດພຽງແຕ່ 0 ໂດລາ ເລີ່ມຕົ້ນວັນທີ 1-8 ມີນານີ້

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 25 ກຸມພາ 2024) - ສາຍການບິນເອກະຊົນໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຫວຽດນາມ Vietjet, ໄດ້ເປີດຖ້ຽວບິນທຳອິດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນຫຼວງຂອງ ສປປ ລາວ ກັບ ສູນກາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຫວຽດນາມ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ຄາດວ່າຈະເປັນເສັ້ນທາງທີ່ປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການເດີນທາງລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ພ້ອມທັງມອບໂອກາດໃນການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້າຂາຍ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!