ລາວຊໍາຊຸງ ຈັດກິດຈະກຳ Samsung Love & Care ໂຄງການປັບປຸງອາຄານ ແລະ ມອບອຸປະກອນການຮຽນໃຫ້ນ້ອງ

ຊໍາຊຸງ ຂໍເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການສ້າງສັນສັງຄົມແຫ່ງເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອການຮຽນຮູ້ ແລະ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນຊີວິດປະຈໍາວັນດ້ວຍ ໂຄງການ Samsung Love & Care ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 23 ມິຖຸນາ 2022 ທີ່ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນຫົວນາທົ່ງ, ບ້ານຫົວນາທົ່ງ, ເມືອງປາກງື່ມ, ແຂວງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍມີທ່ານນາງ ວໍລະວັນ ຕັງກະມົນສະຖາພອນ, ຫົວໜ້າພະແນກມືຖື, ບໍລິສັດ ລາວຊໍາຊຸງອີເລັກໂທຣນິກ ຈໍາກັດ, ທ່ານ ຄໍາປານ ຂຸນທະວົງ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາເມືອງປາກງື່ມ ແລະ  ທ່ານ ອໍາພອນ ພົມມະຈັນ, ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນຫົວນາທົ່ງ ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານໃນງານ.

ທ່ານນາງ ວໍລະວັນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ “ບໍລິສັດ ລາວຊໍາຊຸງອີເລັກໂທຣນິກທີ່ມີສູນຈໍາໜ່າຍທົ່ວປະເທດທີ່ໄດ້ດໍາເນີນທຸລະກິດມາຫຼາຍກວ່າ 10 ປີ ແລະ ຈຸດປະສົງໃນການຈັດກິດຈະກຳຄັ້ງນີ້ ກໍເພື່ອບູລະນະຮັກສາໂຮງຮຽນ ລວມທັ້ງນຳພານັກຮຽນ ແລະ ເຍົາວະຊົນໃນໂຮງຮຽນໃຫ້ໄດ້ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າໃນການຮຽນ, ໂດຍປະກອບສ່ວນໂທລະພາບ ແລະ ແທັບເລັດເຂົ້າໃນການສຶກສາ ຕະຫຼອດຈົນການສົ່ງເສີມໃຫ້ນັກຮຽນຫຼິ້ນກິລາ, ກິດຈະກໍາໃນໂຄງການນີ້ ປະກອບດ້ວຍການປັບປຸງອາຄານຮຽນ, ສ້າງຫ້ອງສະໝຸດ, ມອບອຸປະກອນການຮຽນ ແລະ ອຸປະກອນອິເລັກໂທນິກທີ່ຈຳເປັນເພິ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ໂທລະພາບຊໍາຊຸງຂະໜາດ 6,5 ນິ້ວ 1 ເຄື່ອງ ແລະແທັບເລັດຊໍາຊຸງອີກ 3 ເຄື່ອງ ລວມມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 241.000.000 ກີບ ເຊິ່ງເຮົາເຊື່ອວ່າ ທັງໝົດນີ້ຈະເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການສ້າງພື້ນຖານເພື່ອການພັດທະນາຢ່າງຍືນຍົງຕໍ່ໄປໃຫ້ກັບສັງຄົມ”.

ທັ້ງນີ້ ທ່ານ ອໍາພອນໄດ້ກ່າວວ່າ “ທັ້ງໝົດນີ້ນັບໄດ້ວ່າເປັນຈຳນວນທີ່ຫຼາຍ, ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງຂໍຂອບໃຈທີ່ ຊຳຊຸງ ທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນຫົວນາທົ່ງ ແລະ ພວກເຮົາຈະນຳເອົາສິ່ງຂອງທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອນີ້ ໄປນຳໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດແກ່ນັກຮຽນ”.

ກິດຈະກໍາ Samsung Love & Care ຂອງ ຊໍາຊຸງລາວ ນັບວ່າເປັນໜຶ່ງໃນກິດຈະກໍາທີ່ຈັດຂຶ້ນຕາມວິໄສທັດຂອງຊໍາຊຸງ ທີ່ມຸ່ງໝັ້ນໃນການໃຊ້ຄວາມຊ່ຽວຊານ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໃຫ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການຊຸກຍູ້ສັງຄົມໃຫ້ກ້າວໄປສູ່ອານາຄົດທີ່ດີກວ່າເກົ່າໂດຍຍຶດຫຼັກການດໍາເນີນທຸລະກິດຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມຢູ່ສະເໝີ ພາຍໃຕ້ແນວຄິດ Together for Tomorrow ເຊິ່ງມຸ່ງເນັ້ນການສ້າງອານາຄົດທີ່ດີຮ່ວມກັນກັບສັງຄົມ ທັງດ້ານການສຶກສາ, ສັກກາຍະພາບມະນຸດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເຊິ່ງເປັນແນວທາງທີ່ຊໍາຊຸງໃຊ້ໃນທຸກກປະເທດທົ່ວໂລກ.

ຊໍາຊຸງ ຂໍເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການສ້າງສັນສັງຄົມແຫ່ງເຕັກໂນໂລຊີ ເພື່ອການຮຽນຮູ້ ແລະ ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນຊີວິດປະຈໍາວັນດ້ວຍ ໂຄງການ Samsung Love & Care ເຊິ່ງຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 23 ມິຖຸນາ 2022 ທີ່ໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນຫົວນາທົ່ງ, ບ້ານຫົວນາທົ່ງ, ເມືອງປາກງື່ມ, ແຂວງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໂດຍມີທ່ານນາງ ວໍລະວັນ ຕັງກະມົນສະຖາພອນ, ຫົວໜ້າພະແນກມືຖື, ບໍລິສັດ ລາວຊໍາຊຸງອີເລັກໂທຣນິກ ຈໍາກັດ, ທ່ານ ຄໍາປານ ຂຸນທະວົງ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການສຶກສາ ແລະ ກິລາເມືອງປາກງື່ມ ແລະ  ທ່ານ ອໍາພອນ ພົມມະຈັນ, ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນຫົວນາທົ່ງ ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານໃນງານ.

ທ່ານນາງ ວໍລະວັນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ “ບໍລິສັດ ລາວຊໍາຊຸງອີເລັກໂທຣນິກທີ່ມີສູນຈໍາໜ່າຍທົ່ວປະເທດທີ່ໄດ້ດໍາເນີນທຸລະກິດມາຫຼາຍກວ່າ 10 ປີ ແລະ ຈຸດປະສົງໃນການຈັດກິດຈະກຳຄັ້ງນີ້ ກໍເພື່ອບູລະນະຮັກສາໂຮງຮຽນ ລວມທັ້ງນຳພານັກຮຽນ ແລະ ເຍົາວະຊົນໃນໂຮງຮຽນໃຫ້ໄດ້ນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີເຂົ້າໃນການຮຽນ, ໂດຍປະກອບສ່ວນໂທລະພາບ ແລະ ແທັບເລັດເຂົ້າໃນການສຶກສາ ຕະຫຼອດຈົນການສົ່ງເສີມໃຫ້ນັກຮຽນຫຼິ້ນກິລາ, ກິດຈະກໍາໃນໂຄງການນີ້ ປະກອບດ້ວຍການປັບປຸງອາຄານຮຽນ, ສ້າງຫ້ອງສະໝຸດ, ມອບອຸປະກອນການຮຽນ ແລະ ອຸປະກອນອິເລັກໂທນິກທີ່ຈຳເປັນເພິ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ໂທລະພາບຊໍາຊຸງຂະໜາດ 6,5 ນິ້ວ 1 ເຄື່ອງ ແລະແທັບເລັດຊໍາຊຸງອີກ 3 ເຄື່ອງ ລວມມູນຄ່າຫຼາຍກວ່າ 241.000.000 ກີບ ເຊິ່ງເຮົາເຊື່ອວ່າ ທັງໝົດນີ້ຈະເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການສ້າງພື້ນຖານເພື່ອການພັດທະນາຢ່າງຍືນຍົງຕໍ່ໄປໃຫ້ກັບສັງຄົມ”.

ທັ້ງນີ້ ທ່ານ ອໍາພອນໄດ້ກ່າວວ່າ “ທັ້ງໝົດນີ້ນັບໄດ້ວ່າເປັນຈຳນວນທີ່ຫຼາຍ, ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງຂໍຂອບໃຈທີ່ ຊຳຊຸງ ທີ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນໂຮງຮຽນປະຖົມສົມບູນຫົວນາທົ່ງ ແລະ ພວກເຮົາຈະນຳເອົາສິ່ງຂອງທີ່ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອນີ້ ໄປນຳໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດສູງສຸດແກ່ນັກຮຽນ”.

ກິດຈະກໍາ Samsung Love & Care ຂອງ ຊໍາຊຸງລາວ ນັບວ່າເປັນໜຶ່ງໃນກິດຈະກໍາທີ່ຈັດຂຶ້ນຕາມວິໄສທັດຂອງຊໍາຊຸງ ທີ່ມຸ່ງໝັ້ນໃນການໃຊ້ຄວາມຊ່ຽວຊານ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີໃຫ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການຊຸກຍູ້ສັງຄົມໃຫ້ກ້າວໄປສູ່ອານາຄົດທີ່ດີກວ່າເກົ່າໂດຍຍຶດຫຼັກການດໍາເນີນທຸລະກິດຢ່າງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ສັງຄົມຢູ່ສະເໝີ ພາຍໃຕ້ແນວຄິດ Together for Tomorrow ເຊິ່ງມຸ່ງເນັ້ນການສ້າງອານາຄົດທີ່ດີຮ່ວມກັນກັບສັງຄົມ ທັງດ້ານການສຶກສາ, ສັກກາຍະພາບມະນຸດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມເຊິ່ງເປັນແນວທາງທີ່ຊໍາຊຸງໃຊ້ໃນທຸກກປະເທດທົ່ວໂລກ.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ ເມືອງບໍ່ແຕນ ເປີດໃຫ້ທ່ຽວຊົມເປັນທາງການ!

ໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີພິທີເປີດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ “ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ” ເມືອງບໍ່ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍມີ ທ່ານ ພົນໂທ ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ, ເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ, ມີຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ, ມີພະແນກການກ່ຽວຂອງຂອງແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ເພງປະກອບຮູບເງົາ “ບໍ່ເຄີຍລືມ” ປ່ອຍອອກມາແລ້ວ!

ຮູບເງົາ "ບໍ່ເຄີຍລືມ" ເປັນຮູບເງົາທີ່ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ຂອງລາວເຮົາ ໂດຍ ສະເພາະ ແມ່ນການນຳສະເໜີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ຢູ່ທີ່ ເມືອງ ວັງວຽງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປັດຈຸບັນໄດ້ປ່ອຍເພງປະກອບຮູບເງົາອອກມາແລ້ວ

Vietjet ເລີ່ມ​ເປີດເສັ້ນ​ທາງ​ບິນກົງທຳ​ອິດ​ເຊື່ອມຕໍ່​ ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ ວຽງ​ຈັນ ແລະ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ, ລາຄາປະຢັດພຽງແຕ່ 0 ໂດລາ ເລີ່ມຕົ້ນວັນທີ 1-8 ມີນານີ້

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 25 ກຸມພາ 2024) - ສາຍການບິນເອກະຊົນໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຫວຽດນາມ Vietjet, ໄດ້ເປີດຖ້ຽວບິນທຳອິດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນຫຼວງຂອງ ສປປ ລາວ ກັບ ສູນກາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຫວຽດນາມ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ຄາດວ່າຈະເປັນເສັ້ນທາງທີ່ປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການເດີນທາງລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ພ້ອມທັງມອບໂອກາດໃນການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້າຂາຍ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!