ບໍລິການລົດເມ ທາງເລືອກໜຶ່ງທີ່ຫຼາຍຄົນເລືອກໃຊ້ໃນຍຸກນີ້

ລົດເມ ເປັນອີກບໍລິການໜຶ່ງ ທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ກັບຄົນທີ່ບໍ່ມີພາຫະນະສ່ວນຕົວຂີ່ ແລະ ໃນຍຸກທີ່ນ້ຳມັນແພງແບບນີ້ ການໃຊ້ບໍລິການຂອງລົດເມ ກໍເປັນທາງເລືອກອີກອັນໜຶ່ງໃນການປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຊື້ນ້ຳມັນໃສ່ລົດ ໄດ້ທັງຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ຍັງປອດໄພນຳອີກ.

ທ່ານ ທະນົງສີ ເດດວົງສອນ, ຫົວໜ້າຝ່າຍແຜນການຕະຫຼາດ ລັດວິສາຫະກິດ ລົດເມນະຄອນຫຼວງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປັດຈຸບັນ ລົດເມທີ່ແລ່ນໃນ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ຍັງບໍ່ໄດ້ໄດ້ເປີດແລ່ນໝົດທຸກສາຍເທື່ອ ເຊິ່ງຈະເປີດແລ່ນສະເພາະສາຍ ຕະຫຼາດເຊົ້າ-ທ່າເດື່ອ, ຕະຫຼາດເຊົ້າ-ຂົວມິດຕະພາບ, ຕະຫຼາດເຊົ້າ-ທ່າງ່ອນ, ຕະຫຼາດເຊົ້າ-ດົງໂດກ ແລະ ຕະຫຼາດເຊົ້າ-ສະຖານີລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ.

ສຳລັບຜູ້ໃຊ້ບໍລິການສ່ວນຫຼາຍ ກໍຈະເປັນກຸ່ມນັກສຶກສາ ທີ່ສຶກສາຢູ່ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ ລູກຄ້າປະຈຳຈະເປັນນັກສຶກສາ ເພາະເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ທຽວໄປມະຫາໄລທຸກມື້  ສ່ວນສາຍອື່ນໆກໍຈະມີລູກຄ້າທີ່ຈະເດີນທາງໄປຂົວມິດຕະພາບ ຈະເປັນນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ຈະຂ້າມໄປໄທຈະຫຼາຍກວ່າ

ຈາກການສຳພາດຜູ້ໂດຍສານທົ່ວໄປທີ່ໃຊ້ບໍລິການລົດເມ ຫຼາຍທ່ານບອກວ່າ ການທີ່ເລືອກໃຊ້ບໍລິການລົດເມ ກໍເພື່ອຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການໄປມາ ບໍ່ຕ້ອງຂັບລົດເອງ, ປະຢັດລາຍຈ່າຍລົງສ່ວນໜຶ່ງ, ບາງຄົນກໍສະດວກສະບາຍໃນການໄປຮັບໄປສົ່ງລູກ, ຊ່ວຍປະຢັດນ້ຳມັນໃນຊ່ວງນີ້ອີກ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການເກີດອຸບັດຕິເຫດ ໃນການໃຊ້ລົດສວນຕົວ.

ນາງ ອຸ່ນຄຳ ຜູ້ໂດຍສານ ທີ່ມັກເດີນທາງໄປທ່າເດື່ອ ບອກວ່າ ການເດີນທາງດ້ວຍລົດເມແມ່ນສະດວກດີ ເພາະເພິ່ນຂັບລົດບໍ່ເປັນ ໄປໃສມາໃສກະຍາກ ຈະໃຫ້ແຕ່ຄົນໃນຄອບຄົວໄປຮັບໄປສົ່ງກໍເສຍເວລາ ຈຶ່ງເລືອກເດີນທາງດ້ວຍລົດເມດີກວ່າ ບໍ່ໄດ້ເປັນພາລະໃຜອີກ.

ສ່ວນ ນາງ ສີແພງ ກໍເປັນຜູ້ໂດຍສານອີກຜູ້ໜຶ່ງ ທີ່ມັກໃຊ້ບໍລິການລົດເມໃນການເດີນທາງ ໄປມາ ແຕ່ກໍບໍ່ຄ່ອຍປະຈຳດອກ 2-3 ມື້ເທື່ອໜຶ່ງ ບາງເທື່ອກໍເປັນທິດພຸ້ນລະໃນການເດີນທາງໄປບ້ານຢູ່ ທ່າງ່ອນ ເຂົ້າມາຊື້ເຄື່ອງໃຊ້ຢູ່ຕະຫຼາດເຊົ້າ ຈະຂີ່ລົດຈັກມາເອງກະໄກ, ລົດຕິດນຳ ລົດໃຫຍ່ກະບໍ່ມີ ເລີຍຂີ່ລົດເມນີ້ແຫຼະສະດວກສະບາຍສຸດແລ້ວ ອີກຢ່າງກະປອດໄພ ເຮົາຊື້ເຄື່ອງໃຊ້ຫຼາຍຢ່າງກໍຂົນໄດ້ສະດວກສະບາຍ.

ລາຄາບໍລິການລົດເມແຕ່ລະສາຍ

ນອກຈາກນີ້ ໃນຊ່ວງໄລຍະຜ່ານມາ ກໍຈະມີການເຮັດບັດ, ມີນະໂຍບາຍສະເພາະນັກຮຽນ ແລະ ໄດ້ລົງໄປໂຄສະນາ ສົ່ງເສີມໃນການນຳໃຊ້ລົດເມສາທາລະນະ ເພື່ອຮັກສາຄວາມປອດໄພໃຫ້ນ້ອງນັກຮຽນ ແລະ ເພື່ອປະຢັດເວລາຂອງພໍ່ແມ່ໄປຮັບໄປສົ່ງນຳອີກ.

ເບິ່ງການອັບເດດລາຄາ ແລະ ສາຍທາງລົດເມໄດ້ທີ່: Vientiane City 2 Bus Service – ລົດເມນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ລົດເມ ເປັນອີກບໍລິການໜຶ່ງ ທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ກັບຄົນທີ່ບໍ່ມີພາຫະນະສ່ວນຕົວຂີ່ ແລະ ໃນຍຸກທີ່ນ້ຳມັນແພງແບບນີ້ ການໃຊ້ບໍລິການຂອງລົດເມ ກໍເປັນທາງເລືອກອີກອັນໜຶ່ງໃນການປະຢັດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຊື້ນ້ຳມັນໃສ່ລົດ ໄດ້ທັງຄວາມສະດວກສະບາຍ ແລະ ຍັງປອດໄພນຳອີກ.

ທ່ານ ທະນົງສີ ເດດວົງສອນ, ຫົວໜ້າຝ່າຍແຜນການຕະຫຼາດ ລັດວິສາຫະກິດ ລົດເມນະຄອນຫຼວງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ປັດຈຸບັນ ລົດເມທີ່ແລ່ນໃນ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ຍັງບໍ່ໄດ້ໄດ້ເປີດແລ່ນໝົດທຸກສາຍເທື່ອ ເຊິ່ງຈະເປີດແລ່ນສະເພາະສາຍ ຕະຫຼາດເຊົ້າ-ທ່າເດື່ອ, ຕະຫຼາດເຊົ້າ-ຂົວມິດຕະພາບ, ຕະຫຼາດເຊົ້າ-ທ່າງ່ອນ, ຕະຫຼາດເຊົ້າ-ດົງໂດກ ແລະ ຕະຫຼາດເຊົ້າ-ສະຖານີລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ.

ສຳລັບຜູ້ໃຊ້ບໍລິການສ່ວນຫຼາຍ ກໍຈະເປັນກຸ່ມນັກສຶກສາ ທີ່ສຶກສາຢູ່ ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນທົ່ວໄປ ລູກຄ້າປະຈຳຈະເປັນນັກສຶກສາ ເພາະເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄດ້ທຽວໄປມະຫາໄລທຸກມື້  ສ່ວນສາຍອື່ນໆກໍຈະມີລູກຄ້າທີ່ຈະເດີນທາງໄປຂົວມິດຕະພາບ ຈະເປັນນັກທ່ອງທ່ຽວທີ່ຈະຂ້າມໄປໄທຈະຫຼາຍກວ່າ

ຈາກການສຳພາດຜູ້ໂດຍສານທົ່ວໄປທີ່ໃຊ້ບໍລິການລົດເມ ຫຼາຍທ່ານບອກວ່າ ການທີ່ເລືອກໃຊ້ບໍລິການລົດເມ ກໍເພື່ອຄວາມສະດວກສະບາຍໃນການໄປມາ ບໍ່ຕ້ອງຂັບລົດເອງ, ປະຢັດລາຍຈ່າຍລົງສ່ວນໜຶ່ງ, ບາງຄົນກໍສະດວກສະບາຍໃນການໄປຮັບໄປສົ່ງລູກ, ຊ່ວຍປະຢັດນ້ຳມັນໃນຊ່ວງນີ້ອີກ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການເກີດອຸບັດຕິເຫດ ໃນການໃຊ້ລົດສວນຕົວ.

ນາງ ອຸ່ນຄຳ ຜູ້ໂດຍສານ ທີ່ມັກເດີນທາງໄປທ່າເດື່ອ ບອກວ່າ ການເດີນທາງດ້ວຍລົດເມແມ່ນສະດວກດີ ເພາະເພິ່ນຂັບລົດບໍ່ເປັນ ໄປໃສມາໃສກະຍາກ ຈະໃຫ້ແຕ່ຄົນໃນຄອບຄົວໄປຮັບໄປສົ່ງກໍເສຍເວລາ ຈຶ່ງເລືອກເດີນທາງດ້ວຍລົດເມດີກວ່າ ບໍ່ໄດ້ເປັນພາລະໃຜອີກ.

ສ່ວນ ນາງ ສີແພງ ກໍເປັນຜູ້ໂດຍສານອີກຜູ້ໜຶ່ງ ທີ່ມັກໃຊ້ບໍລິການລົດເມໃນການເດີນທາງ ໄປມາ ແຕ່ກໍບໍ່ຄ່ອຍປະຈຳດອກ 2-3 ມື້ເທື່ອໜຶ່ງ ບາງເທື່ອກໍເປັນທິດພຸ້ນລະໃນການເດີນທາງໄປບ້ານຢູ່ ທ່າງ່ອນ ເຂົ້າມາຊື້ເຄື່ອງໃຊ້ຢູ່ຕະຫຼາດເຊົ້າ ຈະຂີ່ລົດຈັກມາເອງກະໄກ, ລົດຕິດນຳ ລົດໃຫຍ່ກະບໍ່ມີ ເລີຍຂີ່ລົດເມນີ້ແຫຼະສະດວກສະບາຍສຸດແລ້ວ ອີກຢ່າງກະປອດໄພ ເຮົາຊື້ເຄື່ອງໃຊ້ຫຼາຍຢ່າງກໍຂົນໄດ້ສະດວກສະບາຍ.

ລາຄາບໍລິການລົດເມແຕ່ລະສາຍ

ນອກຈາກນີ້ ໃນຊ່ວງໄລຍະຜ່ານມາ ກໍຈະມີການເຮັດບັດ, ມີນະໂຍບາຍສະເພາະນັກຮຽນ ແລະ ໄດ້ລົງໄປໂຄສະນາ ສົ່ງເສີມໃນການນຳໃຊ້ລົດເມສາທາລະນະ ເພື່ອຮັກສາຄວາມປອດໄພໃຫ້ນ້ອງນັກຮຽນ ແລະ ເພື່ອປະຢັດເວລາຂອງພໍ່ແມ່ໄປຮັບໄປສົ່ງນຳອີກ.

ເບິ່ງການອັບເດດລາຄາ ແລະ ສາຍທາງລົດເມໄດ້ທີ່: Vientiane City 2 Bus Service – ລົດເມນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ ເມືອງບໍ່ແຕນ ເປີດໃຫ້ທ່ຽວຊົມເປັນທາງການ!

ໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີພິທີເປີດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ “ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ” ເມືອງບໍ່ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍມີ ທ່ານ ພົນໂທ ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ, ເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ, ມີຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ, ມີພະແນກການກ່ຽວຂອງຂອງແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ເພງປະກອບຮູບເງົາ “ບໍ່ເຄີຍລືມ” ປ່ອຍອອກມາແລ້ວ!

ຮູບເງົາ "ບໍ່ເຄີຍລືມ" ເປັນຮູບເງົາທີ່ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ຂອງລາວເຮົາ ໂດຍ ສະເພາະ ແມ່ນການນຳສະເໜີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ຢູ່ທີ່ ເມືອງ ວັງວຽງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປັດຈຸບັນໄດ້ປ່ອຍເພງປະກອບຮູບເງົາອອກມາແລ້ວ

Vietjet ເລີ່ມ​ເປີດເສັ້ນ​ທາງ​ບິນກົງທຳ​ອິດ​ເຊື່ອມຕໍ່​ ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ ວຽງ​ຈັນ ແລະ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ, ລາຄາປະຢັດພຽງແຕ່ 0 ໂດລາ ເລີ່ມຕົ້ນວັນທີ 1-8 ມີນານີ້

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 25 ກຸມພາ 2024) - ສາຍການບິນເອກະຊົນໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຫວຽດນາມ Vietjet, ໄດ້ເປີດຖ້ຽວບິນທຳອິດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນຫຼວງຂອງ ສປປ ລາວ ກັບ ສູນກາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຫວຽດນາມ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ຄາດວ່າຈະເປັນເສັ້ນທາງທີ່ປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການເດີນທາງລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ພ້ອມທັງມອບໂອກາດໃນການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້າຂາຍ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!