ສົມທຽບຄວາມຕ່າງ ຜູ້ທີ່ສັກວັກຊີນຄົບໂດສ ກັບ ຜູ້ບໍ່ສັກ

ຄວາມແຕກຕ່າງຫຼັກໆຂອງອາການໂຄວິດ ໃນກຸ່ມຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ສັກວັກຊີນຄື ອາການໄຂ້ ເຊິ່ງບົ່ງບອກເຖິງອາການທີ່ຮ້າຍແຮງກວ່າ ຜູ້ປ່ວຍໂຄວິດ ກຸ່ມນີ້ຍັງລາຍງານວ່າມີອາການເຈັບຫົວ ແລະ ເຈັບຄໍຫຼາຍກວ່າຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນຕ້ານໂຄວິດຄົບ 2 ເຂັມ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ

ຈາກການວິເຄາະຂໍ້ມູນຈາກແອບພີເຄຊັ້ນ ໂຊອີ (Zoe) ທີຜະລິດໂດຍ ຄິງ ຄຣອດເລດ ພົບວ່າຫຼັງຈາກປະຊາກອນສ່ວນໃຫຍ່ ໄດ້ຮັບວັກຊີນຕ້ານໂຄວິດ ຫຼື ຮ່າງກາຍມີພູມຄຸ້ມກັນທີ່ເກີດຈາກການຕິດເຊື້ອເທື່ອກ່ອນນັ້ນ ກໍມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະມີອາການປ່ວຍໜ້ອຍລົງ ເມື່ອທຽບກັບອາການສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ພົບໃນຊ່ວງທີ່ໂຄວິດລະບາດໃໝ່ໆ ໂດຍຄົນສ່ວນຫຼາຍມັກທີ່ຈະມີອາການທີ່ສ້າງຄວາມລຳຄານເຊັ່ນ: ນ້ຳມູກໄຫຼ ແລະຈາມເປັນຕົ້ນ

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ການສັກວັກຊີນ ແລະ ບໍ່ຊັກວັກຊີນ

 • 5 ອາການທີ່ພົບຫຼາຍທີ່ສຸດໃນກຸ່ມຜູ້ຕິດໂຄວິດ 19 ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການສັກວັກຊີນແລ້ວ 2 ເຂັມຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນຄື: ມີນ້ຳມູກໄຫຼ, ເຈັບຫົວ, ຈາມ, ເຈັບຄໍ ແລະໄອຕໍ່ເນື່ອງ
 • ສ່ວນຜູ້ທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການສັກວັກຊີນ ເມື່ອມີການຕິດເຊື່ອຈະມີອາການປ່ວຍ ທີ່ພົບຕະຫຼອກ ( ຈັດລຳດັບຈາກຫຼາຍໄປຫາໜ້ອຍ) ຄື: ເຈັບຫົວ, ເຈັບຄໍ, ນ້ຳມູກໄຫຼ, ມີໄຂ້ ແລະໄອຕໍ່ເນື່ອງ

ສີ່ງທີ່ຄົນພົບນີ້ ໄດ້ຈາກການເຝົ້າຕິດຕາມເກັບຂໍ້ມູນ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄົນ​ຕິດ COVID-19 ເປັນເວລາ 2 ປີຈາກແອບພີເຄຊັ້ນທີ່ພັດທະນາຂຶ້ນ ໂດຍບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຍີທີ່ຊື່ວ່າ ໂຊອີ (Zoe) ທີ່ມີຜູ້ໃຊ້ງານກວ່າ 4,7 ລ້ານຄົນ ເຂົ້າໄປບັນທຶກອາການປ່ວຍ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການກວດຢັ້ງຢືນວ່າຕິດ ໂຄວິດ

ຄະນະວິໄຈນຳຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ ມາຈັດລຳດັບອາການໂຄວິດທີ່ພົບໄດ້ງ່າຍທີ່ສຸດ ເພາະພົບຫຼັກຖານຊີ້ແຈ້ງວ່າອາການຂອງໂລກມີການປ່ຽນແປງຕະຫຼອດເວລາຂອງການແພ່ລະບາດຫຼາຍ ຊ່ວງ 2 ປີທີ່ຜ່ານມາງານວິໄຈໄດ້ຮັບເງິນສະໜັບສະໜູນ ຈາກລັດຖະບານອັງກິດ ຈົນຮອດເດືອນ ມີນາ 2022 ເປັນງານວິໄຈອັນສຳຄັນທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດລະບຸອາການຂອງໂລກໂຄວິດທີ່ຄາດບໍ່ເຖິງບາງຢ່າງເຊັ່ນ: ການບໍ່ໄດ້ກີ່ນ ແລະຣົດຊາດອາຫານ

ວັກຊີນຄືວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດ ໃນການປ້ອງກັນການເກີດອາການຮຸນແຮງຈາກໂຄວິດ ມີສາເຫດຫຼາຍປະການທີ່ຊ່ວຍອະທິບາຍການປ່ຽນແປງນີ້ເຊັ່ນ ຜູ້ໄດ້ຮັບວັກຊີນມີອາການຮຸນແຮງໜ້ອຍກວ່າ ທີມນັກວິໄຈຍັງລະບຸວ່າ ການຈັດອັນດັບຂອງອາການໂຄວິດຄັ້ງນີ້ ມີທີ່ມາຈາກແຫ່ງດຽວນັ້ນຄືຂໍ້ມູນທີ່ຜູ້ຄົນເຂົ້າໄປແບ່ງປັນທາງແອບພີເຄຊັ້ນຂອງບໍລິສັດໂຊອີ ແລະບໍ່ໄດ້ພິຈາລະນາປັດໄຈເລື່ອງສາຍພັນຂອງເຊື້ອໄວຣັດໂຄໂຣນາທີ່ຜູ້ປ່ວຍເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຮັບ

ຂະນະດຽວກັນ ກໍຈະຕ້ອງພິຈາລະນາເຖິງປະເດັນທີ່ວ່າ ຜູ້ຕິດໂຄວິດອາດສະແດງອາການປ່ວຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ ເຊິ່ງອາການທີ່ໜ່ວຍງານສາທາລະນະສຸກໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າ:

 • ມີໄຂ້ສູງ
 • ໄອຕໍ່ເນື່ອງເຊີ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ມີອາການໄອຫຼາຍເປັນເວລາກວ່າໜຶ່ງຊົ່ວໂມງ ຫຼືມີຊ່ວງທີ່ໄອຕໍ່ເນື່ອງກັນ 3 ຊ່ວງຂຶ້ນໄປໃນໄລຍະເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງ
 • ເກີດການປ່ຽນແປງຫຼືສູນເສຍຄວາມສາມາດໃນການຮັບກີ່ນ ແລະຣົດຊາດ
 • ຫາຍໃຈລຳບາກ
 • ຮູ້ສຶກເມື່ອຍ ແລະອ່ອນເພຍ
 • ປວດເມື່ອຕາມຕົນໂຕ
 • ເຈັບຫົວ
 • ເຈັບຄໍ
 • ຄັນດັງຫຼືນ້ຳໝູກໄຫຼ
 • ເບື່ອອາຫານ
 • ຖອກທ້ອງ
 • ຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍ
 • ຮູ້ສືກປວດຮາກ

ຕ້ອງເຮັດແນວໃດເມື່ອມີອາການໂຄວິດ

ຂໍ້ມູນຂອງລັດຖະບານຈາກຫຼາຍປະເທດ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຖ້າທ່ານມີອາການໜຶ່ງຫຼືຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງອາການຂຶ້ນໄປ ຂັ້ນທຳອິດໃຫ້ກັກຕົວຢູ່ເຮືອນ ແລະຫຼີກລ້ຽງການຕິດຕໍ່ໃກ້ຊິດກັບຜູ້ອື່ນ

ຂໍ້ນີ້ສຳຄັນຫຼາຍ ຫາກເຈົ້າມີຄົນໃກ້ສິດເປັນກຸ່ມສ່ຽງ ເຊິ່ງມີໂອກາດຈະເກີດອາການຮຸນແຮງຫາກຕິດໂຄວິດເຊັ່ນ: ຜູ້ເຖົ້າ ຫຼືຜູ້ປ່ວຍທີ່ມີລະບົບພູມຄຸ້ມກັນອ່ອນແອ

ສີ່ງສຳຄັນອີກອັນໜຶ່ງ ຄືການກວດຢືນຢັນການຕິດເຊື້ອ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການເກັບຕົວຢ່າງເຊື້ອຈາກດັງ ໄປວິເຄາະຫາຜົນທາງຫ້ອງປະຕິບັດການ ວິທະຍາສາດຕາມວິທີທີ່ເອີ້ນວ່າ PCR ຫຼືການກວດດ້ວຍຊຸດກວດ ATK ທີ່ສາມາດກວດໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ ແລະສະແດງຜົນຢ່າງໄວ ຫາກຜົນກວດອອກມາເປັນບວກ ສີ່ງສຳຄັນຄືການກັກຕົວເປັນເວລາ 5-7 ມື້ ຫາກອາການບໍ່ສະບາຍເລີ່ມດີຂຶ້ນເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ ຜູ້ປ່ວຍກໍສາມາດກັບໄປເຮັດກິດຈະກຳຕາມປົກກະຕິໄດ້ ແຕ່ຫາກມີອາການຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ ເຊັ່ນຫາຍໃຈລຳບາກ ກໍຈະຕ້ອງຮີບຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກແພດໝໍ

ເປັນຫຍັງສັກວັກຊີນແລ້ວຍັງຕິດໂຄວິດໄດ້

ວັກຊີນຕ້ານໂຄວິດໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂຶ້ນດ້ວຍຈຸດປະສົງຫຼັກ ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງໃນການຫຼົ້ມປ່ວຍຮຸນແຮງເມື່ອຕິດເຊື້ອ ຊຶ່ງອາດນຳໄປສູ່ການເຂົ້າໂຮງໝໍ ການໃຊ້ເຄື່ອງຊ່ວຍຫາຍໃຈ ແລະການເສຍຊີວິດ ບໍ່ວ່າວັກຊີນຈະພັດທະນາຂຶ້ນດ້ວຍເຕັກໂນໂລຍີໃດ ແຕ່ມີເປົ້າໝາຍສຳຄັນອັນດຽວກັນຄື: ການຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບພູມຄຸ້ມກັນຂອງຮ່າງກາຍຄົນເຮົາ ສາມາດຮັບການຕິດເຊື້ອໄວຣັດໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ບໍ່ສົ່ງຜົນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍກຽມພ້ອມຮັບມືການຕິດເຊື້ອຕົວຈຶງໄດ້

ການທີ່ລະບົບພູມຄຸ້ມກັນຂອງຄົນເຮົາມີຄວາມສັບຊ້ອນຫຼາຍ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີການຕອບສະໜອງທາງພູມຄຸ້ມກັນຕໍ່ໂຣກໄພໄຂ້ເຈັບທີ່ຕ່າງກັນອອກໄປ ໂດຍຂຶ້ນຢູ່ກັບປັດໄຈຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຊະນິດຂອງເຊື້ອໄວຣັດ ຄວາມສາມາດໃນການກາຍພັນຂອງເຊື້ອ, ວິທີການພັດທະນາວັກຊີນ ສຸຂະພາບຂອງແຕ່ລະຄົນ ແລະປັດໄຈອື່ນໆ

ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເປັນເລື່ອງຍາກຫຼາຍ ທີ່ຈະພັດທະນາສານກໍ່ພູມຄຸ້ມກັນທີ່ສາມາດປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອ ຫຼືປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເຊື້ອພະຍາດເຂົ້າໄປໃນຈຸລັງຂອງພວກເຮົາຢ່າງສົມບູນ ດ້ວຍເຫດນີ້, ຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາແລ້ວສາມາດຕິດເຊື້ອໄດ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພະຍາດທີ່ເປັນຜົນມາຈາກແນວໂນ້ມທີ່ຈະຮ້າຍແຮງຫນ້ອຍ. ແລະປ້ອງກັນການເສຍຊີວິດໄດ້

ນີ້ເປັນກໍລະນີດຽວກັນກັບວັກຊີນໄຂ້ວັດ ເຖິງຈະບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອໄດ້ ແຕ່ກໍຊ່ວຍບໍ່ໃຫ້ຜູ້ຕິດເຊື້ອມີອາການປ່ວຍຮຸນແຮງ ດັ່ງທີ່ເຫັນກັນໃນຊ່ວງທ້າຍປີ 2021 ແລະຊ່ວງຕົ້ນປີ 2022 ເຊິ່ງເຊື້ອສາຍພັນໂອໄມຄຣອນ ເຮັດໃຫ້ເກີດໂຄວິດລະບາດໃນຫຼາຍປະເທດ ແຕ່ການທີ່ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບວັກຊີນຕ້ານໂຄວິດໄປແລ້ວ ກໍເຮັດໃຫ້ອັດຕາຜູ້ປ່ວຍໜັກ ທີ່ຕ້ອງເຂົ້າຮັກສາຕົວໃນໂຮງໝໍ ແລະຜູ້ເສຍຊີວິດຕໍ່ຳກວ່າການລະບາດກ່ອນໜ້ານີ້

ຂໍ້ມູນຈາກ: BBC

ຄວາມແຕກຕ່າງຫຼັກໆຂອງອາການໂຄວິດ ໃນກຸ່ມຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ສັກວັກຊີນຄື ອາການໄຂ້ ເຊິ່ງບົ່ງບອກເຖິງອາການທີ່ຮ້າຍແຮງກວ່າ ຜູ້ປ່ວຍໂຄວິດ ກຸ່ມນີ້ຍັງລາຍງານວ່າມີອາການເຈັບຫົວ ແລະ ເຈັບຄໍຫຼາຍກວ່າຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບວັກຊີນຕ້ານໂຄວິດຄົບ 2 ເຂັມ ຫຼື ຫຼາຍກວ່ານັ້ນ

ຈາກການວິເຄາະຂໍ້ມູນຈາກແອບພີເຄຊັ້ນ ໂຊອີ (Zoe) ທີຜະລິດໂດຍ ຄິງ ຄຣອດເລດ ພົບວ່າຫຼັງຈາກປະຊາກອນສ່ວນໃຫຍ່ ໄດ້ຮັບວັກຊີນຕ້ານໂຄວິດ ຫຼື ຮ່າງກາຍມີພູມຄຸ້ມກັນທີ່ເກີດຈາກການຕິດເຊື້ອເທື່ອກ່ອນນັ້ນ ກໍມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະມີອາການປ່ວຍໜ້ອຍລົງ ເມື່ອທຽບກັບອາການສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ພົບໃນຊ່ວງທີ່ໂຄວິດລະບາດໃໝ່ໆ ໂດຍຄົນສ່ວນຫຼາຍມັກທີ່ຈະມີອາການທີ່ສ້າງຄວາມລຳຄານເຊັ່ນ: ນ້ຳມູກໄຫຼ ແລະຈາມເປັນຕົ້ນ

ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງ ການສັກວັກຊີນ ແລະ ບໍ່ຊັກວັກຊີນ

 • 5 ອາການທີ່ພົບຫຼາຍທີ່ສຸດໃນກຸ່ມຜູ້ຕິດໂຄວິດ 19 ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການສັກວັກຊີນແລ້ວ 2 ເຂັມຫຼືຫຼາຍກວ່ານັ້ນຄື: ມີນ້ຳມູກໄຫຼ, ເຈັບຫົວ, ຈາມ, ເຈັບຄໍ ແລະໄອຕໍ່ເນື່ອງ
 • ສ່ວນຜູ້ທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການສັກວັກຊີນ ເມື່ອມີການຕິດເຊື່ອຈະມີອາການປ່ວຍ ທີ່ພົບຕະຫຼອກ ( ຈັດລຳດັບຈາກຫຼາຍໄປຫາໜ້ອຍ) ຄື: ເຈັບຫົວ, ເຈັບຄໍ, ນ້ຳມູກໄຫຼ, ມີໄຂ້ ແລະໄອຕໍ່ເນື່ອງ

ສີ່ງທີ່ຄົນພົບນີ້ ໄດ້ຈາກການເຝົ້າຕິດຕາມເກັບຂໍ້ມູນ ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄົນ​ຕິດ COVID-19 ເປັນເວລາ 2 ປີຈາກແອບພີເຄຊັ້ນທີ່ພັດທະນາຂຶ້ນ ໂດຍບໍລິສັດເຕັກໂນໂລຍີທີ່ຊື່ວ່າ ໂຊອີ (Zoe) ທີ່ມີຜູ້ໃຊ້ງານກວ່າ 4,7 ລ້ານຄົນ ເຂົ້າໄປບັນທຶກອາການປ່ວຍ ຫຼັງຈາກໄດ້ຮັບການກວດຢັ້ງຢືນວ່າຕິດ ໂຄວິດ

ຄະນະວິໄຈນຳຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ ມາຈັດລຳດັບອາການໂຄວິດທີ່ພົບໄດ້ງ່າຍທີ່ສຸດ ເພາະພົບຫຼັກຖານຊີ້ແຈ້ງວ່າອາການຂອງໂລກມີການປ່ຽນແປງຕະຫຼອດເວລາຂອງການແພ່ລະບາດຫຼາຍ ຊ່ວງ 2 ປີທີ່ຜ່ານມາງານວິໄຈໄດ້ຮັບເງິນສະໜັບສະໜູນ ຈາກລັດຖະບານອັງກິດ ຈົນຮອດເດືອນ ມີນາ 2022 ເປັນງານວິໄຈອັນສຳຄັນທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດລະບຸອາການຂອງໂລກໂຄວິດທີ່ຄາດບໍ່ເຖິງບາງຢ່າງເຊັ່ນ: ການບໍ່ໄດ້ກີ່ນ ແລະຣົດຊາດອາຫານ

ວັກຊີນຄືວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດ ໃນການປ້ອງກັນການເກີດອາການຮຸນແຮງຈາກໂຄວິດ ມີສາເຫດຫຼາຍປະການທີ່ຊ່ວຍອະທິບາຍການປ່ຽນແປງນີ້ເຊັ່ນ ຜູ້ໄດ້ຮັບວັກຊີນມີອາການຮຸນແຮງໜ້ອຍກວ່າ ທີມນັກວິໄຈຍັງລະບຸວ່າ ການຈັດອັນດັບຂອງອາການໂຄວິດຄັ້ງນີ້ ມີທີ່ມາຈາກແຫ່ງດຽວນັ້ນຄືຂໍ້ມູນທີ່ຜູ້ຄົນເຂົ້າໄປແບ່ງປັນທາງແອບພີເຄຊັ້ນຂອງບໍລິສັດໂຊອີ ແລະບໍ່ໄດ້ພິຈາລະນາປັດໄຈເລື່ອງສາຍພັນຂອງເຊື້ອໄວຣັດໂຄໂຣນາທີ່ຜູ້ປ່ວຍເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ຮັບ

ຂະນະດຽວກັນ ກໍຈະຕ້ອງພິຈາລະນາເຖິງປະເດັນທີ່ວ່າ ຜູ້ຕິດໂຄວິດອາດສະແດງອາການປ່ວຍທີ່ແຕກຕ່າງກັນອອກໄປ ເຊິ່ງອາການທີ່ໜ່ວຍງານສາທາລະນະສຸກໄດ້ລະບຸໄວ້ວ່າ:

 • ມີໄຂ້ສູງ
 • ໄອຕໍ່ເນື່ອງເຊີ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ມີອາການໄອຫຼາຍເປັນເວລາກວ່າໜຶ່ງຊົ່ວໂມງ ຫຼືມີຊ່ວງທີ່ໄອຕໍ່ເນື່ອງກັນ 3 ຊ່ວງຂຶ້ນໄປໃນໄລຍະເວລາ 24 ຊົ່ວໂມງ
 • ເກີດການປ່ຽນແປງຫຼືສູນເສຍຄວາມສາມາດໃນການຮັບກີ່ນ ແລະຣົດຊາດ
 • ຫາຍໃຈລຳບາກ
 • ຮູ້ສຶກເມື່ອຍ ແລະອ່ອນເພຍ
 • ປວດເມື່ອຕາມຕົນໂຕ
 • ເຈັບຫົວ
 • ເຈັບຄໍ
 • ຄັນດັງຫຼືນ້ຳໝູກໄຫຼ
 • ເບື່ອອາຫານ
 • ຖອກທ້ອງ
 • ຮູ້ສຶກບໍ່ສະບາຍ
 • ຮູ້ສືກປວດຮາກ

ຕ້ອງເຮັດແນວໃດເມື່ອມີອາການໂຄວິດ

ຂໍ້ມູນຂອງລັດຖະບານຈາກຫຼາຍປະເທດ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຖ້າທ່ານມີອາການໜຶ່ງຫຼືຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງອາການຂຶ້ນໄປ ຂັ້ນທຳອິດໃຫ້ກັກຕົວຢູ່ເຮືອນ ແລະຫຼີກລ້ຽງການຕິດຕໍ່ໃກ້ຊິດກັບຜູ້ອື່ນ

ຂໍ້ນີ້ສຳຄັນຫຼາຍ ຫາກເຈົ້າມີຄົນໃກ້ສິດເປັນກຸ່ມສ່ຽງ ເຊິ່ງມີໂອກາດຈະເກີດອາການຮຸນແຮງຫາກຕິດໂຄວິດເຊັ່ນ: ຜູ້ເຖົ້າ ຫຼືຜູ້ປ່ວຍທີ່ມີລະບົບພູມຄຸ້ມກັນອ່ອນແອ

ສີ່ງສຳຄັນອີກອັນໜຶ່ງ ຄືການກວດຢືນຢັນການຕິດເຊື້ອ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການເກັບຕົວຢ່າງເຊື້ອຈາກດັງ ໄປວິເຄາະຫາຜົນທາງຫ້ອງປະຕິບັດການ ວິທະຍາສາດຕາມວິທີທີ່ເອີ້ນວ່າ PCR ຫຼືການກວດດ້ວຍຊຸດກວດ ATK ທີ່ສາມາດກວດໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ ແລະສະແດງຜົນຢ່າງໄວ ຫາກຜົນກວດອອກມາເປັນບວກ ສີ່ງສຳຄັນຄືການກັກຕົວເປັນເວລາ 5-7 ມື້ ຫາກອາການບໍ່ສະບາຍເລີ່ມດີຂຶ້ນເມື່ອເວລາຜ່ານໄປ ຜູ້ປ່ວຍກໍສາມາດກັບໄປເຮັດກິດຈະກຳຕາມປົກກະຕິໄດ້ ແຕ່ຫາກມີອາການຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ ເຊັ່ນຫາຍໃຈລຳບາກ ກໍຈະຕ້ອງຮີບຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກແພດໝໍ

ເປັນຫຍັງສັກວັກຊີນແລ້ວຍັງຕິດໂຄວິດໄດ້

ວັກຊີນຕ້ານໂຄວິດໄດ້ຮັບການພັດທະນາຂຶ້ນດ້ວຍຈຸດປະສົງຫຼັກ ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມສ່ຽງໃນການຫຼົ້ມປ່ວຍຮຸນແຮງເມື່ອຕິດເຊື້ອ ຊຶ່ງອາດນຳໄປສູ່ການເຂົ້າໂຮງໝໍ ການໃຊ້ເຄື່ອງຊ່ວຍຫາຍໃຈ ແລະການເສຍຊີວິດ ບໍ່ວ່າວັກຊີນຈະພັດທະນາຂຶ້ນດ້ວຍເຕັກໂນໂລຍີໃດ ແຕ່ມີເປົ້າໝາຍສຳຄັນອັນດຽວກັນຄື: ການຊ່ວຍໃຫ້ລະບົບພູມຄຸ້ມກັນຂອງຮ່າງກາຍຄົນເຮົາ ສາມາດຮັບການຕິດເຊື້ອໄວຣັດໄດ້ຢ່າງປອດໄພ ບໍ່ສົ່ງຜົນທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ແລະຊ່ວຍໃຫ້ຮ່າງກາຍກຽມພ້ອມຮັບມືການຕິດເຊື້ອຕົວຈຶງໄດ້

ການທີ່ລະບົບພູມຄຸ້ມກັນຂອງຄົນເຮົາມີຄວາມສັບຊ້ອນຫຼາຍ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີການຕອບສະໜອງທາງພູມຄຸ້ມກັນຕໍ່ໂຣກໄພໄຂ້ເຈັບທີ່ຕ່າງກັນອອກໄປ ໂດຍຂຶ້ນຢູ່ກັບປັດໄຈຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຊະນິດຂອງເຊື້ອໄວຣັດ ຄວາມສາມາດໃນການກາຍພັນຂອງເຊື້ອ, ວິທີການພັດທະນາວັກຊີນ ສຸຂະພາບຂອງແຕ່ລະຄົນ ແລະປັດໄຈອື່ນໆ

ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເປັນເລື່ອງຍາກຫຼາຍ ທີ່ຈະພັດທະນາສານກໍ່ພູມຄຸ້ມກັນທີ່ສາມາດປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອ ຫຼືປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເຊື້ອພະຍາດເຂົ້າໄປໃນຈຸລັງຂອງພວກເຮົາຢ່າງສົມບູນ ດ້ວຍເຫດນີ້, ຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາແລ້ວສາມາດຕິດເຊື້ອໄດ້. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ພະຍາດທີ່ເປັນຜົນມາຈາກແນວໂນ້ມທີ່ຈະຮ້າຍແຮງຫນ້ອຍ. ແລະປ້ອງກັນການເສຍຊີວິດໄດ້

ນີ້ເປັນກໍລະນີດຽວກັນກັບວັກຊີນໄຂ້ວັດ ເຖິງຈະບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນການຕິດເຊື້ອໄດ້ ແຕ່ກໍຊ່ວຍບໍ່ໃຫ້ຜູ້ຕິດເຊື້ອມີອາການປ່ວຍຮຸນແຮງ ດັ່ງທີ່ເຫັນກັນໃນຊ່ວງທ້າຍປີ 2021 ແລະຊ່ວງຕົ້ນປີ 2022 ເຊິ່ງເຊື້ອສາຍພັນໂອໄມຄຣອນ ເຮັດໃຫ້ເກີດໂຄວິດລະບາດໃນຫຼາຍປະເທດ ແຕ່ການທີ່ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບວັກຊີນຕ້ານໂຄວິດໄປແລ້ວ ກໍເຮັດໃຫ້ອັດຕາຜູ້ປ່ວຍໜັກ ທີ່ຕ້ອງເຂົ້າຮັກສາຕົວໃນໂຮງໝໍ ແລະຜູ້ເສຍຊີວິດຕໍ່ຳກວ່າການລະບາດກ່ອນໜ້ານີ້

ຂໍ້ມູນຈາກ: BBC

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ເລີ່ມ 4 ມີນາ ຈະປັບຂຶ້ນຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ອອກໜັງສືຜ່ານແດນທົ່ວໄປ

ກົມກົງສຸນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕາມລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ໃນຂົງເຂດການຕ່າງປະເທດ, ສະບັບເລກທີ 001/ປປທ, ລົງວັນທີ 26 ມັງກອນ 2024, ຈະໄດ້ມີການປັບປຸງຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ຕາມລັດຖະບັນຍັດສະບັບປັບປຸງດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ກຳນົດຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນເປັນເງິນໂດລາ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດເກັບໃນລາຄາ ດັ່ງນີ້: ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 60 ໂດລາ ແລະ ບໍ່ແມ່ນເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 40 ໂດລາ.

WhatsApp ເພີ່ມຟີເຈີໃໝ່ ສາມາດສະຫຼັບບັນຊີທີ່ໃຊ້ຄົນລະເບີໂທໄດ້.

ຍັງມີຢູ່ບໍ່ຜູ້ທີ່ໃຊ້ເບີຫຼາຍເບີ ເລີຍເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໃຊ້ Whatsapp ຫຼາຍອັບໄປນໍ ປັດຈຸບັນທາງ WhatsApp ໄດ້ອັບບເດດຟີເຈີໃໝ່ເຂົ້າມາເຊິ່ງສາມາດເພີ່ມໄດ້ອີກເບີໂທ ຫຼືເພີ່ມບັນຊີໃໝ່ໄດ້ ເຊິ່ງຖ້າເປັນປົກກະຕິເຮົາຕ້ອງໃຊ້ການໂຄນແອັບຂອງ WhatsApp ເພື່ອມາງານໃຊ້ເບີທີສອງ.

ເປີດນໍາໃຊ້ທາງຫຼວງ ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ.

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດນໍາໃຊ້ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກ 11 ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງໂຄງການກໍ່ສ້າງ ທາງເລກ 11 ມີຄວາມລວງຍາວ 104,98 ກິໂລແມັດ ແລະ ກໍ່ສ້າງທາງຊອຍແຕ່ ບ້ານໂນນສະຫວັນ ຫາ ເທດສະບານ ເມືອງຊະນະຄາມ ລວງຍາວ 16,55 ກິໂລແມັດ ເປັນໂຄງການບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ, ນອນຢູ່ໃນແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກໍຄື ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງລັດຖະບານ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!