ປ່ຽນວິກິດໃຫ້ເປັນໂອກາດ! ໝູຢໍ່ປ້າລີ ຂາຍດີຊ່ວງໂຄວິດ.

ໂຄວິດ-19 ແມ່ນວິກິດການໜຶ່ງ ທີ່ໄດ້ສ້າງຜົນກະທົບໃຫ້ກັບຫຼາຍໆ ທຸລະກິດໃນລາວ ຈົນເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດບາງອັນຕ້ອງໄດ້ປິດໂຕລົງ, ແຕ່ສຳລັບ “ຮ້ານໝູຢໍ່ປ້າລີ” ແລ້ວ ໄດ້ປ່ຽນວິກິດການດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ເປັນໂອກາດທາງທຸລະກິດ ດ້ວຍການນຳສິນຄ້າມາໂພສຂາຍໃນອອນລາຍໃນຊ່ວງທີ່ມີການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຈົນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ສາມາດຂະຫຍາຍທຸລະກິດໄດ້.

ທ່ານ ນາງ ກິ່ງຈານ ໄຊຍະເສນ, ຜູ້ສືບທອດລຸ້ນທີ 2 ຂອງ ຮ້ານໝູຢໍ່ປ້າລີ ກ່າວວ່າ ໃນໄລຍະທີ່ ໂຄວິດ-19 ລະບາດ ການຂາຍຢູ່ໜ້າຮ້ານບໍ່ຄ່ອຍດີ, ລູກຄ້າສ່ວນໃຫຍ່ເກັບຕົວຢູ່ເຮືອນ ຈຶ່ງເຫັນເຖິງໂອກາດທີ່ຈະຫັນມາຂາຍທາງອອນລາຍ ເພື່ອຊ່ວຍເພີ່ມຊ່ອງທາງການຂາຍ ໃຫ້ທຸລະກິດຂອງເຮົາກ້າວຕໍ່ໄປ ແລະ ສາມາດຕອບສະໜອງໃຫ້ກັບລູກຄ້າໄດ້.

ການທີ່ເຮົາຫັນມາຂາຍອອນລາຍ ມັນເປັນການທີ່ເຮົາຍ່າງໄປຫາລູກຄ້າເອງ ພຽງແຕ່ໃຊ້ຄວາມຄິດ ວ່າຈະເຮັດແບບໃດໃຫ້ຄົນເຂົ້າເຖິງຫຼາຍ ແລະ ເລີ່ມເຮັດສື່ໂຄສະນາ ເພື່ອໃຫ້ພາກສ່ວນອື່ນຮູ້ຈັກຫຼາຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງມັນໄດ້ຜົນຕອບຮັບດີ ບໍ່ສະເພາະແຕ່ຄົນວພາຍໃນປະເທດທີ່ຮູ້ຈັກ ແຕ່ມັນຍັງກວ້າງໄກໄປຮອດປະເທດເພື່ອນບ້ານເຊັ່ນ ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ກໍຮູ້ຈັກສິນຄ້າຮ້ານເຮົາຫຼາຍຂຶ້ນ.

“ໝູຢໍ່ຮ້ານເຮົາ ຈຸດພິເສດແມ່ນລົດຊາດບໍ່ຄືກັບຮ້ານອື່ນ ເພາະໄດ້ຄິດຄົ້ນສູດໃຫ້ເຂົ້າກັບຄົນບ້ານເຮົາ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການເລືອກໝູ, ການວັດແທກອຸຫະພູມໃຫ້ພໍດີ ແລະ ການຫຸ້ມຫໍ່” ນາງ ກິ່ງຈັນ ກ່າວ.

ການທີ່ຈະເຮັດທຸລະກິດໃດໜຶ່ງອອກມາໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ປະທັບໃຈ ຕ້ອງເຂົ້າໃຈສິ້ນຄ້າທີ່ຈະນຳມາຜະລິດຢ່າງລະອຽດ ແລະ ຫາຈຸດແຂງຂອງສິນຄ້າເຮົາໃຫ້ໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າເຮົາບໍ່ຄືກັບສິນຄ້າຂອງຜູ້ອື່ນ, ສິນຄ້າທີ່ຜະລິດອອກມາຕ້ອງສະອາດ ແລະ ສົດໃໝ່, ມີຮູບພາບທີ່ໜ້າກິນ ເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງລູກຄ້າໄດ້ ແລະ ອີກຢ່າງທີ່ເຮັດໃຫ້ການຂາຍອອນລາຍໄດ້ຜົນຂຶ້ນ ຄືການຫາກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ສົນໃຈກ່ຽວກັບສິນຄ້າທີ່ເຮົາວາງຈຳໜ່າຍ.

ປັດຈຸບັນ ໝູຢໍ່ປ້າລີ ກຳລັງສ້າງໂຮງງານເຮັດໝູຢໍ່ ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ມີຄວາມເຊື້ອໝັ້ນວ່າສິນຄ້າເຮົາສະອາດ, ແຊບ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານ, ເພາະໃນອະນະຄົດທາງຮ້ານມີແຜນເຈາະຕະຫຼາດ, ຂະຫຍາຍສາຂາໃຫ້ກວ້າງອອກ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ທີ່ຢູ່ໄກ ໃຫ້ຊື້ຜະລິດຕະພັນໄດ້ສະດວກ ແລະ ລາຄາບໍ່ແພງ.

ໂຄວິດ-19 ແມ່ນວິກິດການໜຶ່ງ ທີ່ໄດ້ສ້າງຜົນກະທົບໃຫ້ກັບຫຼາຍໆ ທຸລະກິດໃນລາວ ຈົນເຮັດໃຫ້ທຸລະກິດບາງອັນຕ້ອງໄດ້ປິດໂຕລົງ, ແຕ່ສຳລັບ “ຮ້ານໝູຢໍ່ປ້າລີ” ແລ້ວ ໄດ້ປ່ຽນວິກິດການດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ເປັນໂອກາດທາງທຸລະກິດ ດ້ວຍການນຳສິນຄ້າມາໂພສຂາຍໃນອອນລາຍໃນຊ່ວງທີ່ມີການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ຈົນເປັນທີ່ຮູ້ຈັກຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ສາມາດຂະຫຍາຍທຸລະກິດໄດ້.

ທ່ານ ນາງ ກິ່ງຈານ ໄຊຍະເສນ, ຜູ້ສືບທອດລຸ້ນທີ 2 ຂອງ ຮ້ານໝູຢໍ່ປ້າລີ ກ່າວວ່າ ໃນໄລຍະທີ່ ໂຄວິດ-19 ລະບາດ ການຂາຍຢູ່ໜ້າຮ້ານບໍ່ຄ່ອຍດີ, ລູກຄ້າສ່ວນໃຫຍ່ເກັບຕົວຢູ່ເຮືອນ ຈຶ່ງເຫັນເຖິງໂອກາດທີ່ຈະຫັນມາຂາຍທາງອອນລາຍ ເພື່ອຊ່ວຍເພີ່ມຊ່ອງທາງການຂາຍ ໃຫ້ທຸລະກິດຂອງເຮົາກ້າວຕໍ່ໄປ ແລະ ສາມາດຕອບສະໜອງໃຫ້ກັບລູກຄ້າໄດ້.

ການທີ່ເຮົາຫັນມາຂາຍອອນລາຍ ມັນເປັນການທີ່ເຮົາຍ່າງໄປຫາລູກຄ້າເອງ ພຽງແຕ່ໃຊ້ຄວາມຄິດ ວ່າຈະເຮັດແບບໃດໃຫ້ຄົນເຂົ້າເຖິງຫຼາຍ ແລະ ເລີ່ມເຮັດສື່ໂຄສະນາ ເພື່ອໃຫ້ພາກສ່ວນອື່ນຮູ້ຈັກຫຼາຍຂຶ້ນ ເຊິ່ງມັນໄດ້ຜົນຕອບຮັບດີ ບໍ່ສະເພາະແຕ່ຄົນວພາຍໃນປະເທດທີ່ຮູ້ຈັກ ແຕ່ມັນຍັງກວ້າງໄກໄປຮອດປະເທດເພື່ອນບ້ານເຊັ່ນ ໄທ ແລະ ຫວຽດນາມ ກໍຮູ້ຈັກສິນຄ້າຮ້ານເຮົາຫຼາຍຂຶ້ນ.

“ໝູຢໍ່ຮ້ານເຮົາ ຈຸດພິເສດແມ່ນລົດຊາດບໍ່ຄືກັບຮ້ານອື່ນ ເພາະໄດ້ຄິດຄົ້ນສູດໃຫ້ເຂົ້າກັບຄົນບ້ານເຮົາ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການເລືອກໝູ, ການວັດແທກອຸຫະພູມໃຫ້ພໍດີ ແລະ ການຫຸ້ມຫໍ່” ນາງ ກິ່ງຈັນ ກ່າວ.

ການທີ່ຈະເຮັດທຸລະກິດໃດໜຶ່ງອອກມາໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ປະທັບໃຈ ຕ້ອງເຂົ້າໃຈສິ້ນຄ້າທີ່ຈະນຳມາຜະລິດຢ່າງລະອຽດ ແລະ ຫາຈຸດແຂງຂອງສິນຄ້າເຮົາໃຫ້ໄດ້ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສິນຄ້າເຮົາບໍ່ຄືກັບສິນຄ້າຂອງຜູ້ອື່ນ, ສິນຄ້າທີ່ຜະລິດອອກມາຕ້ອງສະອາດ ແລະ ສົດໃໝ່, ມີຮູບພາບທີ່ໜ້າກິນ ເປັນສິ່ງສຳຄັນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງລູກຄ້າໄດ້ ແລະ ອີກຢ່າງທີ່ເຮັດໃຫ້ການຂາຍອອນລາຍໄດ້ຜົນຂຶ້ນ ຄືການຫາກຸ່ມເປົ້າໝາຍທີ່ສົນໃຈກ່ຽວກັບສິນຄ້າທີ່ເຮົາວາງຈຳໜ່າຍ.

ປັດຈຸບັນ ໝູຢໍ່ປ້າລີ ກຳລັງສ້າງໂຮງງານເຮັດໝູຢໍ່ ເພື່ອໃຫ້ລູກຄ້າໄດ້ມີຄວາມເຊື້ອໝັ້ນວ່າສິນຄ້າເຮົາສະອາດ, ແຊບ ແລະ ໄດ້ມາດຕະຖານ, ເພາະໃນອະນະຄົດທາງຮ້ານມີແຜນເຈາະຕະຫຼາດ, ຂະຫຍາຍສາຂາໃຫ້ກວ້າງອອກ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງລູກຄ້າ ທີ່ຢູ່ໄກ ໃຫ້ຊື້ຜະລິດຕະພັນໄດ້ສະດວກ ແລະ ລາຄາບໍ່ແພງ.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ເລີ່ມ 4 ມີນາ ຈະປັບຂຶ້ນຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ອອກໜັງສືຜ່ານແດນທົ່ວໄປ

ກົມກົງສຸນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕາມລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ໃນຂົງເຂດການຕ່າງປະເທດ, ສະບັບເລກທີ 001/ປປທ, ລົງວັນທີ 26 ມັງກອນ 2024, ຈະໄດ້ມີການປັບປຸງຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ຕາມລັດຖະບັນຍັດສະບັບປັບປຸງດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ກຳນົດຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນເປັນເງິນໂດລາ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດເກັບໃນລາຄາ ດັ່ງນີ້: ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 60 ໂດລາ ແລະ ບໍ່ແມ່ນເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 40 ໂດລາ.

WhatsApp ເພີ່ມຟີເຈີໃໝ່ ສາມາດສະຫຼັບບັນຊີທີ່ໃຊ້ຄົນລະເບີໂທໄດ້.

ຍັງມີຢູ່ບໍ່ຜູ້ທີ່ໃຊ້ເບີຫຼາຍເບີ ເລີຍເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໃຊ້ Whatsapp ຫຼາຍອັບໄປນໍ ປັດຈຸບັນທາງ WhatsApp ໄດ້ອັບບເດດຟີເຈີໃໝ່ເຂົ້າມາເຊິ່ງສາມາດເພີ່ມໄດ້ອີກເບີໂທ ຫຼືເພີ່ມບັນຊີໃໝ່ໄດ້ ເຊິ່ງຖ້າເປັນປົກກະຕິເຮົາຕ້ອງໃຊ້ການໂຄນແອັບຂອງ WhatsApp ເພື່ອມາງານໃຊ້ເບີທີສອງ.

ເປີດນໍາໃຊ້ທາງຫຼວງ ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ.

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດນໍາໃຊ້ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກ 11 ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງໂຄງການກໍ່ສ້າງ ທາງເລກ 11 ມີຄວາມລວງຍາວ 104,98 ກິໂລແມັດ ແລະ ກໍ່ສ້າງທາງຊອຍແຕ່ ບ້ານໂນນສະຫວັນ ຫາ ເທດສະບານ ເມືອງຊະນະຄາມ ລວງຍາວ 16,55 ກິໂລແມັດ ເປັນໂຄງການບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ, ນອນຢູ່ໃນແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກໍຄື ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງລັດຖະບານ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!