Monday, April 15, 2024
Lenovo

ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງ ອຈ. ດວງມະນີ ຫຼັງຮູບເງົາລາວ “ບໍ່ມີວັນຈາກ” ກຽມເຂົ້າສາຍໃນ Netflix.

ອາຈານ ດວງມະນີ ໂສລີພັນ, ຜູ້ອຳນວຍການສ້າງ ແລະ ໜຶ່ງໃນນັກສະແດງ ຮູບເງົາເລື່ອງ “ ບໍ່ມີວັນຈາກ (The Long Walk)” ກ່າວວ່າ ຮູ້ສຶກພາກພູມໃຈເປັນຢ່າງຍິ່ງ ທີ່ ຮູບເງົາຂອງລາວເຮົາເລື່ອງນີ້ ຈະໄດ້ເຂົ້າສາຍໃນ ແພຼດຟອມ ອອນໄລນ໌ ຊື່ດັງ Netflix, ການທີ່ຮູບເງົາເລື່ອງໃດໜຶ່ງຈະຖືກນຳເຂົ້າໄປສາຍໃນແພຼັດຟອມນີ້ ຈະຕ້ອງມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມາຕະຖານທີ່ດີ ທັງພາບ, ສຽງ, ແສງສີ, ການສະແດງ ແລະ ເນື້ອເລື່ອງ ຊຶ່ງໃນຄັ້ງນີ້ ເປັນສິ່ງຢັ້ງຢືນວ່າ ວົງການຮູບເງົາລາວຂອງເຮົາເຖິງຈະຍັງອ່ອນນ້ອຍ ແຕ່ກໍໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມພັດທະນາຍົກລະດັບສູງຂຶ້ນ ຈົນໄດ້ສາມາດກ້າວສູ່ຄຸນນະພາບ ທີສ້າງຄວາມສົນໃຈຈາກຜູ້ຊົມກວ້າງຂວາງຂຶ້ນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

ສຳລັບຮູບເງົາ “ບໍ່ມີວັນຈາກ” ເປັນຮູບເງົາທີ່ແຝງໄປດ້ວຍຂໍ້ຄິດທີ່ສາມາດນຳມາເປັນບົດຮຽນຊີວິດ ເຊັ່ນ: “ບໍ່ຄວນຕິດຈົມຢູ່ກັບອະດີດ”, ອະດີດເປັນເຫດການທີ່ທຸກຄົນຈົດຈຳໄດ້ດີ ໂດຍສະເພາອະດີດເບື້ອງລົບທີ່ເປັນຄວາມທຸກລະທົມ ຂົມຂື່ນ ຫາກເຮົາຍັງຕິດຈົມຢູ່ກັບອະດີດເຫຼົ່ານັ້ນ ກໍຄົງຈະບໍ່ມີວັນທີ່ຈະຫຼຸດພົ້ນຈາກຄວາມຫຸບເຫວແຫ່ງຄວາມທຸກໂສກນັ້ນໄດ້, ຍິ່ງຈົດຈຳຍິ່ງຄຶດວົນວຽນ ກໍຈະຍິ່ງຈົມເລິກລົງໄປເລື້ອຍໆ, ບໍ່ມີໃຜສາມາດກັບຄືນໄປແກ້ໄຂອະດີດໄດ້ ຈົ່ງຖືວ່າມັນເປັນພຽງບົດຮຽນ ລຸກຂຶ້ນແລ້ວກ້າວໄປທາງໜ້າເພື່ອສ້າງອະນາຄົດໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

“ຈົ່ງລະເວັ້ນຄວາມເຫັນແກ່ຕົວ”, ຄວາມເຫັນແກ່ຕົວຂອງຄົນເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າຢ້ານກົວ ແລະ ເປັນໄພແກ່ຄົນຮອບຂ້າງ ແລະທັງຍັງສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ກັບຕົນເອງອີກນຳ ຫາກທຸກຄົນລະເວັ້ນຄວາມເຫັນແກ່ຕົວ ຮູ້ເອື້ອເຟື້ອເພື່ອແຜ່ ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ສັງຄົມກໍຈະເກີດມີແຕ່ຄວາມສະຫງົບສຸກ ຮົ່ມເຢັນ.

 “ບໍ່ມີວັນຈາກ” ເປັນຮູບເງົາທີ່ມີຫຼາຍອົງປະກອບຢູ່ຮ່ວມກັນ ຊຶ່ງຈະສ້າງຄວາມດຶງດູດໃຈແກ່ຜູ້ຊົມ ເຊັນ: ຄວາມສະຫຍອງຂວັນ, ຄວາມເຊື່ອແບບພື້ນບ້ານ, ວິນຍານ, ການເດີນທາງຂ້າມເວລາໄປສູ່ອະດີດແລະອະນາຄົດ, ທັງຍັງເປັນຮູບເງົາທີ່ໄດ້ເດີນທາງໄປສາຍ ໃນຫຼາຍປະເທດທົ່ວໂລກ ແລະ ໄດ້ຮັບລາງວັນລະດັບສາກົນມາແລ້ວຫຼາຍລາງວັນ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຢາກໃຫ້ຄົນລາວເຮົາຕິດຕາມຊົມຮູບເງົາເລື່ອງນີ້ ເພື່ອສົ่່ງເສີມ, ສະໜັບສະໜຸນທີມງານສ້າງ ແລະ ນັກສະແດງທຸກຄົນ ຈະໄດ້ມີກຳລັງໃຈ ໃນການສ້າງສັນຜົນງານຮູບເງົາຄຸນນະພາບເລື່ອງໃໝ່ໆ ຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ ຊຶ່ງນັ້ນກໍຄືການພັດທະນາວົງການຮູບເງົາລາວ ໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.

ອາຈານ ດວງມະນີ ໂສລີພັນ, ຜູ້ອຳນວຍການສ້າງ ແລະ ໜຶ່ງໃນນັກສະແດງ ຮູບເງົາເລື່ອງ “ ບໍ່ມີວັນຈາກ (The Long Walk)” ກ່າວວ່າ ຮູ້ສຶກພາກພູມໃຈເປັນຢ່າງຍິ່ງ ທີ່ ຮູບເງົາຂອງລາວເຮົາເລື່ອງນີ້ ຈະໄດ້ເຂົ້າສາຍໃນ ແພຼດຟອມ ອອນໄລນ໌ ຊື່ດັງ Netflix, ການທີ່ຮູບເງົາເລື່ອງໃດໜຶ່ງຈະຖືກນຳເຂົ້າໄປສາຍໃນແພຼັດຟອມນີ້ ຈະຕ້ອງມີຄຸນນະພາບ ແລະ ມາຕະຖານທີ່ດີ ທັງພາບ, ສຽງ, ແສງສີ, ການສະແດງ ແລະ ເນື້ອເລື່ອງ ຊຶ່ງໃນຄັ້ງນີ້ ເປັນສິ່ງຢັ້ງຢືນວ່າ ວົງການຮູບເງົາລາວຂອງເຮົາເຖິງຈະຍັງອ່ອນນ້ອຍ ແຕ່ກໍໄດ້ມີຄວາມພະຍາຍາມພັດທະນາຍົກລະດັບສູງຂຶ້ນ ຈົນໄດ້ສາມາດກ້າວສູ່ຄຸນນະພາບ ທີສ້າງຄວາມສົນໃຈຈາກຜູ້ຊົມກວ້າງຂວາງຂຶ້ນ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.

ສຳລັບຮູບເງົາ “ບໍ່ມີວັນຈາກ” ເປັນຮູບເງົາທີ່ແຝງໄປດ້ວຍຂໍ້ຄິດທີ່ສາມາດນຳມາເປັນບົດຮຽນຊີວິດ ເຊັ່ນ: “ບໍ່ຄວນຕິດຈົມຢູ່ກັບອະດີດ”, ອະດີດເປັນເຫດການທີ່ທຸກຄົນຈົດຈຳໄດ້ດີ ໂດຍສະເພາອະດີດເບື້ອງລົບທີ່ເປັນຄວາມທຸກລະທົມ ຂົມຂື່ນ ຫາກເຮົາຍັງຕິດຈົມຢູ່ກັບອະດີດເຫຼົ່ານັ້ນ ກໍຄົງຈະບໍ່ມີວັນທີ່ຈະຫຼຸດພົ້ນຈາກຄວາມຫຸບເຫວແຫ່ງຄວາມທຸກໂສກນັ້ນໄດ້, ຍິ່ງຈົດຈຳຍິ່ງຄຶດວົນວຽນ ກໍຈະຍິ່ງຈົມເລິກລົງໄປເລື້ອຍໆ, ບໍ່ມີໃຜສາມາດກັບຄືນໄປແກ້ໄຂອະດີດໄດ້ ຈົ່ງຖືວ່າມັນເປັນພຽງບົດຮຽນ ລຸກຂຶ້ນແລ້ວກ້າວໄປທາງໜ້າເພື່ອສ້າງອະນາຄົດໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

“ຈົ່ງລະເວັ້ນຄວາມເຫັນແກ່ຕົວ”, ຄວາມເຫັນແກ່ຕົວຂອງຄົນເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າຢ້ານກົວ ແລະ ເປັນໄພແກ່ຄົນຮອບຂ້າງ ແລະທັງຍັງສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ກັບຕົນເອງອີກນຳ ຫາກທຸກຄົນລະເວັ້ນຄວາມເຫັນແກ່ຕົວ ຮູ້ເອື້ອເຟື້ອເພື່ອແຜ່ ຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ສັງຄົມກໍຈະເກີດມີແຕ່ຄວາມສະຫງົບສຸກ ຮົ່ມເຢັນ.

 “ບໍ່ມີວັນຈາກ” ເປັນຮູບເງົາທີ່ມີຫຼາຍອົງປະກອບຢູ່ຮ່ວມກັນ ຊຶ່ງຈະສ້າງຄວາມດຶງດູດໃຈແກ່ຜູ້ຊົມ ເຊັນ: ຄວາມສະຫຍອງຂວັນ, ຄວາມເຊື່ອແບບພື້ນບ້ານ, ວິນຍານ, ການເດີນທາງຂ້າມເວລາໄປສູ່ອະດີດແລະອະນາຄົດ, ທັງຍັງເປັນຮູບເງົາທີ່ໄດ້ເດີນທາງໄປສາຍ ໃນຫຼາຍປະເທດທົ່ວໂລກ ແລະ ໄດ້ຮັບລາງວັນລະດັບສາກົນມາແລ້ວຫຼາຍລາງວັນ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຢາກໃຫ້ຄົນລາວເຮົາຕິດຕາມຊົມຮູບເງົາເລື່ອງນີ້ ເພື່ອສົ่່ງເສີມ, ສະໜັບສະໜຸນທີມງານສ້າງ ແລະ ນັກສະແດງທຸກຄົນ ຈະໄດ້ມີກຳລັງໃຈ ໃນການສ້າງສັນຜົນງານຮູບເງົາຄຸນນະພາບເລື່ອງໃໝ່ໆ ຂຶ້ນໃນອະນາຄົດ ຊຶ່ງນັ້ນກໍຄືການພັດທະນາວົງການຮູບເງົາລາວ ໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ວິທີການປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ນີ້.

ແສງແດດແມ່ນສັດຕູທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງຜິວໜັງ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງບຸນຫຼິ້ນນໍ້າແບບນີ້ບວກກັບທີ່ອາກາດຢູ່ລາວເຮົາຮ້ອນຫຼາຍ ແລະ ແດດແຮງ, ການປົກປ້ອງຜິວຈາກແສງແດດຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນ. ມື້ນີ້ດຮົາເລິຍຈະມາແນະນໍາເທັກນິກປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດງ່າຍມາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ໃຊ້.

5 ອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບ “ແອວກໍຮໍ”

ຮອດບຸນປີໃໝ່ລາວ ແອວກໍຮໍເປັນສິ່ງປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ເລີຍທີ່ຕ້ອງມີຄຽງຄູ້ກັບການກິນລ້ຽງ ແລະ ການສັງສັນກັບຫໝູ່ເພື່ອນ, ຖ້າຫຼີກລ້ຽງກໍຄວນຫຼີກລ້ຽງ ແຕ່ຫາກວ່າຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ແມ່ນໃຫ້ມາຟັງທາງນີ້ ເຮົາຈະແນະນຳກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບແອວກໍຮໍ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງອາຫານເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍຄົນອາດຈະສັ່ງກິນກັບເຫຼົ້າ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວສາມາດທໍາລາຍສຸຂະພາບຂອງເຈົ້າໃນອະນາຄົດໄດ້ ຈະມີຫຍັງໄປເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ.

ສຸກສັນວັນພັກຜ່ອນ ແທ້ບໍ! ເປັນ​ຫຍັງ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ບໍ່ມີຄວາມສຸກເວລາ​​ກັບ​ບ້ານ?

ໃນຊ່ວງປີໃໝ່ທີ່ໄດ້ພັກຍາວແບບນີ້ ຫຼາຍຄົນກໍຫວັງຈະໄດ້ກັບບ້ານເພື່ອໄປພັກຜ່ອນກັບຄອບຄົວ ແລະ ຍາດພີ່ນ້ອງ ແຕ່ສໍາລັບຄົນທີ່ມີເຮືອນ ຫຼື ຄອບຄົວ ບໍ່ແມ່ນ Safe zone ຂອງຕົນເອງແລ້ວ ແນ່ນອນ ຈະບໍ່ມີຄວາມສຸກ ຍ້ອນຫຍັງ? ·