ກະຊວງພານິດໄທ – DITP ເຊີນຊວນຜູ້ປະກອບການລາວ ຮ່ວມງານ “TILOG Virtual Exhibition 2022” ງານໃຫຍ່ຂອງພາກພື້ນອາຊຽນ.

ກົມສົ່ງເສີມການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ (DITP) ກະຊວງພານິດໄທ ນໍາທີມຈັດງານສະແດງສິນຄ້າສະເໝືອນຈິງ (Virtual Exhibition) ແລະ ການເຈລະຈາທຸລະກິດອອນລາຍ “TILOG VE 2022” ຕໍ່ເນື່ອງເປັນປີທີ 2 ພາຍໃຕ້ແນວຄວາມຄິດ Connecting ASEAN to the World ໂດຍເນັ້ນຢໍ້າເພື່ອສ້າງໂອກາດທາງການຄ້າໃຫ້ກັບຜູ້ປະກອບການໃນທຸລະກິດການຂົນສົ່ງລະຫວ່າງປະເທດຂອງໄທ ແລະ ເປີດປະຕູສູ່ການເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂົນສົ່ງ (ໂລຈິສຕິກ) ໃນພາກພື້ນອາຊຽນ ເທິງແພັດຟອມ www.tilog-ve.com ລະຫວ່າງວັນທີ 24-26 ສິງຫາ 2022.

ທ່ານ ພູສິດ ລັດຕະນາກຸນ ເສລີເລິງລິດ ອາທິການບໍດີ ກົມສົ່ງເສີມການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ກົມສົ່ງເສີມການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ ໄດ້ດໍາເນີນການຕາມນະໂຍບາຍຂອງຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງພານິດໄທ (ທ່ານ ຈຸລິນ ລັກສະນະວິສິດ) ທີ່ເນັ້ນໜັກການສົ່ງເສີມທຸລະກິດພາກບໍລິການ ໂດຍສະເພາະໃນກຸ່ມທຸລະກິດການຂົນສົ່ງ ຈຶ່ງໄດ້ຈັດງານສະແດງສິນຄ້າໂລຈິສຕິກ ແລະ ເຈລະຈາທຸລະກິດອອນລາຍ (TILOG Virtual Exhibition : TILOG VE 2022) ນີ້ຂຶ້ນ ເພື່ອສ້າງໂອກາດໃຫ້ກັບຜູ້ປະກອບການໂລຈິສຕິກໄທ ເຊິ່ງໃນປີນີ້ໄດ້ຮວບຮວມຜູ້ປະກອບການໂລຈິສຕິກຊັ້ນນໍາຂອງໄທ ກວ່າ 50 ບໍລິສັດ ໃນ 5 ກຸ່ມສິນຄ້າ/ບໍລິການ ລວມມີ ກຸ່ມຂົນຍ້າຍວັດສະດຸ, ກຸ່ມບັນຈຸພັນ, ກຸ່ມຄັງສິນຄ້າ, ກຸ່ມເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາໂລຈິສຕິກ ແລະ ກຸ່ມບໍລິການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ທີ່ສາມາດຕອບໂຈດໄດ້ທຸກຄວາມຕ້ອງການ.

ຜູ້ປະກອບການທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ພົບກັບກິດຈະກໍາພາຍໃນງານ ເຊັ່ນ: ການຈັບຄູ່ເຈລະຈາທຸລະກິດອອນລາຍກັບຜູ້ປະກອບການໂລຈິສຕິກໄທ ເພື່ອສ້າງເຄືອຂ່າຍພັນທະມິດທັງໃນໄທ ແລະ ຕ່າງປະເທດແບບໃນເວລາຈິງ ແລະ ທ່ຽວຊົມບູດແບບຄືຕົວຈິງ.

ໂອກາດຄັ້ງໃໝ່ສູ່ຕະຫຼາດໂລຈິສຕິກແບບບໍ່ມີຊາຍແດນພ້ອມແລ້ວ ມາຮ່ວມສ້າງໂອກາດໃນຕະຫຼາດໂລຈິສຕິກ ເພື່ອກ້າວສູ່ການເຕີບໂຕທາງທຸລະກິດໄປພ້ອມກັນກັບງານ TILOG VE 2022. ກົມສົ່ງເສີມການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດກະຊວງພານິດໄທ ຂໍເຊີນຊວນຜູ້ຜະລິດ, ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ, ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ແລະ ຜູ້ປະກອບການຂົນສົ່ງລະຫວ່າງປະເທດທີ່ສົນໃຈ ຮັບຊົມພິທີເປີດງານໄດ້ໃນວັນທີ 24 ສິງຫາ 2022 ຕັ້ງແຕ່ 10:00 ໂມງເປັນຕົ້ນໄປ ເທິງແພັດຟອມ www.tilog-ve.com ແລະ ລົງທະບຽນເຂົ້າຮ່ວມຊົມງານໄດ້ຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.

ກົມສົ່ງເສີມການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ (DITP) ກະຊວງພານິດໄທ ນໍາທີມຈັດງານສະແດງສິນຄ້າສະເໝືອນຈິງ (Virtual Exhibition) ແລະ ການເຈລະຈາທຸລະກິດອອນລາຍ “TILOG VE 2022” ຕໍ່ເນື່ອງເປັນປີທີ 2 ພາຍໃຕ້ແນວຄວາມຄິດ Connecting ASEAN to the World ໂດຍເນັ້ນຢໍ້າເພື່ອສ້າງໂອກາດທາງການຄ້າໃຫ້ກັບຜູ້ປະກອບການໃນທຸລະກິດການຂົນສົ່ງລະຫວ່າງປະເທດຂອງໄທ ແລະ ເປີດປະຕູສູ່ການເປັນຜູ້ໃຫ້ບໍລິການຂົນສົ່ງ (ໂລຈິສຕິກ) ໃນພາກພື້ນອາຊຽນ ເທິງແພັດຟອມ www.tilog-ve.com ລະຫວ່າງວັນທີ 24-26 ສິງຫາ 2022.

ທ່ານ ພູສິດ ລັດຕະນາກຸນ ເສລີເລິງລິດ ອາທິການບໍດີ ກົມສົ່ງເສີມການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ກົມສົ່ງເສີມການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ ໄດ້ດໍາເນີນການຕາມນະໂຍບາຍຂອງຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງພານິດໄທ (ທ່ານ ຈຸລິນ ລັກສະນະວິສິດ) ທີ່ເນັ້ນໜັກການສົ່ງເສີມທຸລະກິດພາກບໍລິການ ໂດຍສະເພາະໃນກຸ່ມທຸລະກິດການຂົນສົ່ງ ຈຶ່ງໄດ້ຈັດງານສະແດງສິນຄ້າໂລຈິສຕິກ ແລະ ເຈລະຈາທຸລະກິດອອນລາຍ (TILOG Virtual Exhibition : TILOG VE 2022) ນີ້ຂຶ້ນ ເພື່ອສ້າງໂອກາດໃຫ້ກັບຜູ້ປະກອບການໂລຈິສຕິກໄທ ເຊິ່ງໃນປີນີ້ໄດ້ຮວບຮວມຜູ້ປະກອບການໂລຈິສຕິກຊັ້ນນໍາຂອງໄທ ກວ່າ 50 ບໍລິສັດ ໃນ 5 ກຸ່ມສິນຄ້າ/ບໍລິການ ລວມມີ ກຸ່ມຂົນຍ້າຍວັດສະດຸ, ກຸ່ມບັນຈຸພັນ, ກຸ່ມຄັງສິນຄ້າ, ກຸ່ມເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາໂລຈິສຕິກ ແລະ ກຸ່ມບໍລິການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ ທີ່ສາມາດຕອບໂຈດໄດ້ທຸກຄວາມຕ້ອງການ.

ຜູ້ປະກອບການທີ່ເຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ພົບກັບກິດຈະກໍາພາຍໃນງານ ເຊັ່ນ: ການຈັບຄູ່ເຈລະຈາທຸລະກິດອອນລາຍກັບຜູ້ປະກອບການໂລຈິສຕິກໄທ ເພື່ອສ້າງເຄືອຂ່າຍພັນທະມິດທັງໃນໄທ ແລະ ຕ່າງປະເທດແບບໃນເວລາຈິງ ແລະ ທ່ຽວຊົມບູດແບບຄືຕົວຈິງ.

ໂອກາດຄັ້ງໃໝ່ສູ່ຕະຫຼາດໂລຈິສຕິກແບບບໍ່ມີຊາຍແດນພ້ອມແລ້ວ ມາຮ່ວມສ້າງໂອກາດໃນຕະຫຼາດໂລຈິສຕິກ ເພື່ອກ້າວສູ່ການເຕີບໂຕທາງທຸລະກິດໄປພ້ອມກັນກັບງານ TILOG VE 2022. ກົມສົ່ງເສີມການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດກະຊວງພານິດໄທ ຂໍເຊີນຊວນຜູ້ຜະລິດ, ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການ, ຜູ້ປະກອບການທຸລະກິດນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ແລະ ຜູ້ປະກອບການຂົນສົ່ງລະຫວ່າງປະເທດທີ່ສົນໃຈ ຮັບຊົມພິທີເປີດງານໄດ້ໃນວັນທີ 24 ສິງຫາ 2022 ຕັ້ງແຕ່ 10:00 ໂມງເປັນຕົ້ນໄປ ເທິງແພັດຟອມ www.tilog-ve.com ແລະ ລົງທະບຽນເຂົ້າຮ່ວມຊົມງານໄດ້ຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

Microsoft ເປີດຕົວ Copilot for Finance ຜູ້ຊ່ວຍ AI ສໍາລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການເງິນ.

Microsoft ປະກາດເປີດໂຕ Microsoft Copilot for Finance ເຊິ່ງເປັນຊຸດຄວາມສາມາດໃໝ່ລ້າສຸດຂອງ Copilot ໂດຍຄວາມສາມາດນີ້ ສາມາດໃຊ້ແຕ່ສໍາລັບລູກຄ້າທຸລະກິດທີ່ໃຊ້ Microsoft Copilot for Microsoft 365 ທີ່ພັດທະນາຄວາມສາມາດສໍາລັບການເງິນໂດຍສະເພາະ. ຄຸນນະສົມບັດທີ່ສໍາຄັນຂອງ Copilot for Finance ແມ່ນຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບແອັບ Microsoft ໃນ Microsoft 365,...

4 ເລື່ອງໜ້າຮູ້ ຂອງປີ “ອະທິກະມາດ”

ປີ “ອະທິກະມາດ” ຫຼື ເອີ້ນແບບເຂົ້າໃຈງ່າຍໆວ່າ ເປັນປີທີ່ “ເດືອນ ກຸມພາ ມີ 2 ມື້” ເຊິ່ງມີອີ່ຫຍັງຫຼາຍກວ່າການສະຫຼອງວັນເກີດໃນຮອບ 4 ປີ.

ທຸລະກິດ ການລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ ພົບບັນຫາລາຄາຫົວອາຫານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.

ທ່ານ ເຈົ້າແຂວງຜົ້ງສາລີ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ທຸລະກິດ ການລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ ຂອງຄອບຄົວ ທ່ານ ຄໍານວນ ທີ່ບ້ານນາຫວາຍ ເມືອງບຸນໃຕ້ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນ ມີໄກ່ພັນໄຂ່ທັງໝົດ 1.300 ໂຕ, ສໍາລັບຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ນີ້ແມ່ນບັນຫາ ລາຄາຫົວອາຫານ ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເນື່ອງຈາກສະພາບເສດຖະກິດປັດຈຸບັນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທຶນສູງຂຶ້ນຈາກປີກ່ອນ (2023) ເປົາໜຶ່ງ 260.000 ກີບ ມາເປັນ 330.000 ກີບ, ແຕ່ລາຄາໄຂ່ແມ່ນຍັງປົກກະຕິ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ຂັ້ນເທິງຊ່ວຍໃນດ້ານຂອງການສະໜອງຫົວອາຫານໄກ່, ປາ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!