Monday, May 20, 2024
Lenovo

ຜູ້ບໍລິຫານໂຮງຮຽນໄທຣັດ ຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນຕົ້ນແບບໃນ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ.

#News | ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານໂຮງຮຽນ ໄທຣັດວິທະຍາ ເຂົ້າຢ້ຽມຊົມການຮຽນ-ຫານສອນໂຮງຮຽນຕົ້ນແບບຂອງ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ສປປ ລາວ, ເຊິ່ງມີຄູທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນຄູເຈົ້າຟ້າມະຫາຈັກກຣີ ເປັນຜູ້ອຳນວຍການ, ໂດຍຊ່ວງທີ່ພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ລະບາດ ມີຄູທີ່ໂຮງຮຽນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມສອນທາງໄກຜ່ານໂທລະພາບ ແລະ ຊ່ວງເປີດຮຽນ ມີຄູ່ມືມາດຕະການປ້ອງກັນ ໂຄວິດ-19 ອີກດ້ວຍ.

ເມື່ອວັນທີ 10 ສິງຫາ 2022 ທ່ານນາງ ວະຣາທິບ ສຸບພະຊະວະໂຣດ, ອັກຄະຣາຊະທູດທີ່ປຶກສາ ປະຈຳສະຖານເອກອັກຄະຣາຊະທູດໄທ ປະຈຳ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ສປປ ລາວ ໄດ້ນຳພາທ່ານ ມານິດ ສຸກສົມຈິດ, ກຳມະການຜູ້ບໍລິຫານມູນນິທິໄທຣັດ, ທ່ານ ວິເຊນ ໂພຊົນນຸກູນ, ເລຂາທິການ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ບໍລິຫານໂຮງຮຽນ  ໄທຣັດວິທະຍາທົ່ວປະເທດ ໄປຮ່ວມປະຊຸມໃຫຍ່ປະຈຳປີ 2022 ທີ່ຈັງຫວັດ ອຸດອນທານີ ແລະ ເດີນທາງໄປທັດສະນະສຶກສາຢ້ຽມຊົມການຮຽນການສອນ ຂອງໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາ ບ້ານ ທົ່ງກາງ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ໂດຍມີຕົວແທນໜ່ວຍງານຂອງກະຊວງສຶກສາຂອງ ສປປ ລາວ ທ່ານນາງ ຄູນວິໄລ ເຄນກິດຕິສັກ, ຜູ້ອຳນວຍການປະຖົມສຶກສາທົ່ງກາງ ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນສົມເດັດເຈົ້າຟ້າມະຫາຈັກກຣີປີ 2017 ຄະນະຄູ ແລະ ນັກຮຽນ ລວມທັງນາຍບ້ານຮ່ວມຕ້ອນຮັບ.

ເພື່ອເປັນການຕ້ອນຮັບຄະນະດັ່ງກ່າວ ທາງໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາທົ່ງກາງ ໄດ້ຈັດການສະແດງຊຸດມິດຕະພາບ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີ ໂດຍນັກຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປີທີ 1 ເຊິ່ງເປັນສິດເກົ່າມາຮ່ວມສະແດງຕ້ອນຮັບ ແລະ ນັກຮຽນປະຖົມສຶກສາ ຈົບລົງດ້ວຍຄວາມປະທັບໃຈ ນັກຮຽນຖືທຸງຊາດລາວ ແລະ ໄທ ປິດທ້າຍການສະແດງ.

ໂດຍ ທ່ານນາງ ວະຣາທິບ ສຸບພະຊະວະໂຣດ ແລະ ທ່ານ ມານິດ ສຸກສົມຈິດ ໄດ້ຂຶ້ນມອບຂອງຂວັນເປັນຊຸດອຸປະກອນການຮຽນແກ່ນັກຮຽນທີ່ຮ່ວມການສະແດງເທິງເວທີ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນ ທ່ານ ມານິດ ສຸກສົມຈິດ, ກຳມະການຜູ້ບໍລິຫານມູນນິທິໄທຣັດ ໄດ້ເປັນຕົວແທນຄະນະ ຂຶ້ນກ່າວຂອບໃຈ ທ່ານນາງ ວະຣາທິບ ສຸພະຊະວະໂຣດ, ອັກຄະຣາຊະທູດທີ່ປຶກສາ ປະຈຳສະຖານເອກອັກຄະຣາຊະທູດໄທ ປະຈຳ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ້ນຳພາຄະນະເຂົ້າຢ້ຽມຊົມ ໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາທົ່ງກາງ ໃນຄັ້ງນີ້, ເນື່ອງຈາກຊື່ນຊົມທ່ານນາງ ຄູນວິໄລ, ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນ ເຈົ້າຟ້າມະຫາຈັກກຣີ ແລະ ໂຮງຮຽນແຫ່ງນີ້ ເປັນໂຮງຮຽນຕົ້ນແບບຂອງ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ຫຼາຍດ້ສນ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈອັນດີກ່ຽວກັບການຈັດການຮຽນ-ການສອນ ຂອງໂຮງຮຽນປະເທດເພື່ອນບ້ານ ເນື່ອງຈາກປະເທດລາວ ແລະ ໄທ ນັບເປັນປະເທດເພື່ອນບ້ານທີ່ສະໜິດກັນຫຼາຍ, ມີພາສາປາກເວົ້າທີ່ເຂົ້າໃຈກັນໂດຍບໍ່ຕ້ອງແປ ແລະ ມີວັດທະນະທຳປະເພນີທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ລວມທັງມີຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ ທີ່ສາມາດນຳໄປເປັນແບບຢ່າງເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນໄດ້.

ດ້ານທ່ານນາງ ຄູນວິໄລ ເຄນກິດຕິສັກ, ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ ປະຖົມສຶກສາທົ່ງກາງ ໄດ້ກ່າວຂອບໃຈທາງຄະນະທີ່ມາຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນໃນຄັ້ງນີ້; ສຳລັບໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາທົ່ງກາງແລ້ວ ແມ່ນເປັນໂຮງຮຽນຕົ້ນແບບຂອງ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ໃນການຈັດການຮຽນ-ການສອນ ໃນຊ່ວງ ໂຄວິດ-19 ແຜ່ລະບາດ ເຊິ່ງມີຄູຂອງໂຮງຮຽນດັ່າງກ່າວຈຳນວນ 6 ຄົນ ໄດ້ຮັບຄັດເລືອກໃຫ້ສອນທາງໄກຜ່ານສື່ໂທລະພາບລາວ ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ ແລະ ເພິ່ນຍັງໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ຈັດເຮັດແບບຮຽນນຳ ສ່ວນການເປີດຮຽນ ກໍມີການໃຊ້ຄູ່ມືການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບ ແລະ ການປ້ອງກັນ ໂຄວິດ-19 ແກ່ນັກຮຽນ, ສ່ວນການໄດ້ຮັບລາງວັນນັ້ນ ຄູເຈົ້າຟ້າມະຫາຈັກກຣີ ນັບວ່າເປັນກຽດປະຫວັດ ແລະ ເປັນກຳລັງໃຈໃນການຈັດການຮຽນການສອນໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ.

#News | ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານໂຮງຮຽນ ໄທຣັດວິທະຍາ ເຂົ້າຢ້ຽມຊົມການຮຽນ-ຫານສອນໂຮງຮຽນຕົ້ນແບບຂອງ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ສປປ ລາວ, ເຊິ່ງມີຄູທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນຄູເຈົ້າຟ້າມະຫາຈັກກຣີ ເປັນຜູ້ອຳນວຍການ, ໂດຍຊ່ວງທີ່ພະຍາດ ໂຄວິດ-19 ລະບາດ ມີຄູທີ່ໂຮງຮຽນໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມສອນທາງໄກຜ່ານໂທລະພາບ ແລະ ຊ່ວງເປີດຮຽນ ມີຄູ່ມືມາດຕະການປ້ອງກັນ ໂຄວິດ-19 ອີກດ້ວຍ.

ເມື່ອວັນທີ 10 ສິງຫາ 2022 ທ່ານນາງ ວະຣາທິບ ສຸບພະຊະວະໂຣດ, ອັກຄະຣາຊະທູດທີ່ປຶກສາ ປະຈຳສະຖານເອກອັກຄະຣາຊະທູດໄທ ປະຈຳ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ສປປ ລາວ ໄດ້ນຳພາທ່ານ ມານິດ ສຸກສົມຈິດ, ກຳມະການຜູ້ບໍລິຫານມູນນິທິໄທຣັດ, ທ່ານ ວິເຊນ ໂພຊົນນຸກູນ, ເລຂາທິການ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ບໍລິຫານໂຮງຮຽນ  ໄທຣັດວິທະຍາທົ່ວປະເທດ ໄປຮ່ວມປະຊຸມໃຫຍ່ປະຈຳປີ 2022 ທີ່ຈັງຫວັດ ອຸດອນທານີ ແລະ ເດີນທາງໄປທັດສະນະສຶກສາຢ້ຽມຊົມການຮຽນການສອນ ຂອງໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາ ບ້ານ ທົ່ງກາງ, ເມືອງ ສີສັດຕະນາກ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ໂດຍມີຕົວແທນໜ່ວຍງານຂອງກະຊວງສຶກສາຂອງ ສປປ ລາວ ທ່ານນາງ ຄູນວິໄລ ເຄນກິດຕິສັກ, ຜູ້ອຳນວຍການປະຖົມສຶກສາທົ່ງກາງ ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນສົມເດັດເຈົ້າຟ້າມະຫາຈັກກຣີປີ 2017 ຄະນະຄູ ແລະ ນັກຮຽນ ລວມທັງນາຍບ້ານຮ່ວມຕ້ອນຮັບ.

ເພື່ອເປັນການຕ້ອນຮັບຄະນະດັ່ງກ່າວ ທາງໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາທົ່ງກາງ ໄດ້ຈັດການສະແດງຊຸດມິດຕະພາບ ແລະ ຄວາມສາມັກຄີ ໂດຍນັກຮຽນຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປີທີ 1 ເຊິ່ງເປັນສິດເກົ່າມາຮ່ວມສະແດງຕ້ອນຮັບ ແລະ ນັກຮຽນປະຖົມສຶກສາ ຈົບລົງດ້ວຍຄວາມປະທັບໃຈ ນັກຮຽນຖືທຸງຊາດລາວ ແລະ ໄທ ປິດທ້າຍການສະແດງ.

ໂດຍ ທ່ານນາງ ວະຣາທິບ ສຸບພະຊະວະໂຣດ ແລະ ທ່ານ ມານິດ ສຸກສົມຈິດ ໄດ້ຂຶ້ນມອບຂອງຂວັນເປັນຊຸດອຸປະກອນການຮຽນແກ່ນັກຮຽນທີ່ຮ່ວມການສະແດງເທິງເວທີ.

ຫຼັງຈາກນັ້ນ ທ່ານ ມານິດ ສຸກສົມຈິດ, ກຳມະການຜູ້ບໍລິຫານມູນນິທິໄທຣັດ ໄດ້ເປັນຕົວແທນຄະນະ ຂຶ້ນກ່າວຂອບໃຈ ທ່ານນາງ ວະຣາທິບ ສຸພະຊະວະໂຣດ, ອັກຄະຣາຊະທູດທີ່ປຶກສາ ປະຈຳສະຖານເອກອັກຄະຣາຊະທູດໄທ ປະຈຳ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ສປປ ລາວ ທີ່ໄດ້ນຳພາຄະນະເຂົ້າຢ້ຽມຊົມ ໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາທົ່ງກາງ ໃນຄັ້ງນີ້, ເນື່ອງຈາກຊື່ນຊົມທ່ານນາງ ຄູນວິໄລ, ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນ ເຈົ້າຟ້າມະຫາຈັກກຣີ ແລະ ໂຮງຮຽນແຫ່ງນີ້ ເປັນໂຮງຮຽນຕົ້ນແບບຂອງ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ຫຼາຍດ້ສນ ເພື່ອສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈອັນດີກ່ຽວກັບການຈັດການຮຽນ-ການສອນ ຂອງໂຮງຮຽນປະເທດເພື່ອນບ້ານ ເນື່ອງຈາກປະເທດລາວ ແລະ ໄທ ນັບເປັນປະເທດເພື່ອນບ້ານທີ່ສະໜິດກັນຫຼາຍ, ມີພາສາປາກເວົ້າທີ່ເຂົ້າໃຈກັນໂດຍບໍ່ຕ້ອງແປ ແລະ ມີວັດທະນະທຳປະເພນີທີ່ຄ້າຍຄືກັນ ລວມທັງມີຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງ ທີ່ສາມາດນຳໄປເປັນແບບຢ່າງເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນໄດ້.

ດ້ານທ່ານນາງ ຄູນວິໄລ ເຄນກິດຕິສັກ, ຜູ້ອຳນວຍການໂຮງຮຽນ ປະຖົມສຶກສາທົ່ງກາງ ໄດ້ກ່າວຂອບໃຈທາງຄະນະທີ່ມາຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນໃນຄັ້ງນີ້; ສຳລັບໂຮງຮຽນປະຖົມສຶກສາທົ່ງກາງແລ້ວ ແມ່ນເປັນໂຮງຮຽນຕົ້ນແບບຂອງ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ໃນການຈັດການຮຽນ-ການສອນ ໃນຊ່ວງ ໂຄວິດ-19 ແຜ່ລະບາດ ເຊິ່ງມີຄູຂອງໂຮງຮຽນດັ່າງກ່າວຈຳນວນ 6 ຄົນ ໄດ້ຮັບຄັດເລືອກໃຫ້ສອນທາງໄກຜ່ານສື່ໂທລະພາບລາວ ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ ແລະ ເພິ່ນຍັງໄດ້ຮັບມອບໝາຍໃຫ້ຈັດເຮັດແບບຮຽນນຳ ສ່ວນການເປີດຮຽນ ກໍມີການໃຊ້ຄູ່ມືການເບິ່ງແຍງສຸຂະພາບ ແລະ ການປ້ອງກັນ ໂຄວິດ-19 ແກ່ນັກຮຽນ, ສ່ວນການໄດ້ຮັບລາງວັນນັ້ນ ຄູເຈົ້າຟ້າມະຫາຈັກກຣີ ນັບວ່າເປັນກຽດປະຫວັດ ແລະ ເປັນກຳລັງໃຈໃນການຈັດການຮຽນການສອນໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ອາຫານທຸກຄາບມີຜົນຕໍ່ການນອນຫຼັບ

ການນອນຫຼັບ ເປັນການພັກຜ່ອນດີທີ່ສຸດສຳລັບຮ່າງກາຍ ເພາະຊ່ວຍເພີ່ມ ແລະຮັກສາປະສິດທິພາບ ການເຮັດວຽກຂອງອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ໃຫ້ສົມບູນແຂງແຮງ. ໃນຂະນະດຽວກັນຜົນເສຍຂອງການນອນບໍ່ພຽງພໍ ຈະເຮັດໃຫ້ຈຸລັງຕ່າງໆ ເສື່ອມສະພາບ, ນຳ້ໜັກເພີ່ມ, ບໍ່ສົດຊື່ນ, ອ່ອນເພຍ ແລະອາລົມປ່ຽນແປງງ່າຍ. ໜຶ່ງໃນເຄັດລັບທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານນອນຫຼັບໄດ້ດີກໍຄື ອາຫານທຸກຄາບທີ່ທ່ານກິນເຂົ້າໄປນັ້ນເອງ.

ເປີດແອ ນອນຫຼັບໃນລົດ “ສ່ຽງເສຍຊີວິດ”

ຖ້າໃຜຮູ້ໂຕວ່າ ໂຕເອງຕ້ອງຂັບລົດໄກໆ ສິ່ງທຳອິດທີ່ຄວນຄຳນຶງ ກໍຄື ການພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມີສະຕິທີ່ດີ, ບໍ່ຫຼັບໃນ. ຖ້າພັກຜ່ອນມາບໍ່ພຽງພໍ ຮ່າງກາຍຈະອ່ອນເພຍ ຮູ້ສຶກເຫງົານອນຈົນຕ້ອງຢຸດນອນພັກຜ່ອນແຄມທາງ ຊຶ່ງມັນເປັນສິ່ງທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງການນອນໃນລົດ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມຮັກສະບາຍ ຄົນສ່ວນຫຼາຍຈຶ່ງເລືອກທີ່ຈະເປີດແອລົດປະໄວ້ຂະນະນອນຫຼັບນັ້ນ ຖືເປັນສິ່ງອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດ.

ປະໂຫຍດຈາກ “ຜັກຂະ” ຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ

ຜັກຂະ ຫຼື ຜັກເນົ່າ ເປັນຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ ປະຊາຊົນຊາວລາວນິຍົມປູກໄວ້ຕາມແຄມຮົ້ວເຮືອນຂອງຕົນເອງ ໂດຍຄຸນລັກສະນະເດັ່ນຂອງ "ຜັກຂະ" ກໍຄື ເປັນພືດຕະກູນຖົ່ວທີ່ມີໜາມແຫຼມຄົມຕາມກິ່ງກ້ານ, ມີກິ່ນຮຸນແຮງ ບາງທ້ອງຖິ່ນເອີ້ນ ຜັກຂະຕາມກິ່ນວ່າ “ຜັກເນົ່າ”.