CV ແລະ Resume ແມ່ນຄົນລະອັນດຽວກັນ ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນໃນດ້ານຂອງຂໍ້ມູນ ເຊິ່ງຜູ້ທີ່ເຂົ້າສູ່ໄວເຮັດວຽກໜ້າຈະຮູ້ຈັກດີວ່າເປັນເອກະສານແນວໃດ ແຕ່ວ່າບໍ່ແມ່ນສຳລັບນັກສຶກສາຈົບໃໝ່.

ສະນັ້ນ, ມາທຳຄວາມເຂົ້າໃຈນໍາກັນວ່າ CV (Curriculum Vitae) ແລະ  Resume ມັນແມ່ນຫຍັງ? ແລະ ມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນແນວໃດ?

CV (Curriculum Vitae)

CV ເປັນຂໍ້ມູນທີ່ມີຫຼາຍໜ້າ ເຊິ່ງແຕ່ລະໜ້າກໍຈະຂຽນປະຫວັດການເຮັດວຽກຂອງຕົນເອງຢ່າງລະອຽດ ລວມໄປເຖິງຄວາມສຳເລັດ ການໄດ້ຍອມຮັບທາງວິຊາການ ການເຮັດວຽກອາສາສະໝັກ ແລະ ຂໍ້ມູນສ່ວນໂຕຕ່າງໆ.

ບ່ອນສະແດງໂຄສະນາ


ກົດທີ່ພາບນີ້ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕິມ

ວັດຖຸປະສົງ ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ບໍລິສັດເຫັນພາບລວມ ແລະ ຂໍ້ມູນໃຫ້ໄດ້ຫຼາຍທີ່ສຸດ, ມີປະຫວັດໂດຍຫຍໍ້ແຕ່ວ່າ ເປັນຂໍ້ມູນຄົບຖ້ວນ, ຂຽນເນື້ອຫາທຸກຢ່າງໃນຊີວິດຂອງເຮົາຢ່າງລະອຽດ.

Resume

ແມ່ນປະຫວັດສະໝັກງານ ທີ່ສະຫຼຸບເນື້ອຫາປະຫວັດສ່ວນໂຕຂອງໂຕ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ປະຫວັດການສຶກສາ ປະຫວັດການເຮັດວຽກຕ່າງໆ ລົງບໍ່ໃຫ້ກາຍ 1 ໜ້າຄົບຖ້ວນ ເຊິ່ງແຕກຕ່າງຈາກ CV ທີ່ຈະໃສ່ຂໍ້ມູນທຸກຢ່າງລົງໄປຫຼາຍ ໂດຍບໍ່ສົນໃຈຈໍານວນໜ້າ.

ໂດຍວັດຖຸປະສົງ ແມ່ນເພື່ອໃຊ້ໂປຣໂໝດ ແລະ ສ້າງຄວາມໂດດເດັ່ນ, ຂຽນປະຫວັດຫຍໍ້ ທີ່ບໍ່ຕ້ອງລະອຽດເທົ່າ CV, ຄວາມຍາວ 1 ໜ້າ.

ເຊິ່ງສະຫຼຸບແລ້ວ ເຮົາຈະເຫັນຂໍ້ແຕກຕ່າງຫຼັກໆເລີຍກໍຄື: ຂໍ້ມູນທີ່ຈະຕ້ອງຂຽນ CV ແມ່ນຕ້ອງລະອຽດ ມີຫຼາຍໜ້າໄດ້, ສ່ວນ Resume ແມ່ນຂຽນຂໍ້ມູນໂດຍຫຍໍ້ ບໍ່ໃຫ້ກາຍ 1 ໜ້າ ແລະ ຫວັງວ່າຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວຈະເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ກັບ ນັກສຶກສາທີ່ກຳລັງຈະຈົບໃຫມ່ ລວມໄປເຖິງຜູ້ທີ່ຈະສະໝັກວຽກທັງໝົດ.

Hits: 21

LEAVE A REPLY

ກະລຸນາໃສ່ຄໍາເຫັນຂອງທ່ານ!
ກະລຸນາໃສ່ຊື່ຂອງທ່ານທີ່ນີ້