ລາວໂທລະຄົມ ກັບ ໄຟຟ້າລາວ ຮ່ວມມືທາງທຸລະກິດ ຊໍາລະຄ່າໄຟຟ້າທົ່ວປະເທດຜ່ານແອັບ M-Money

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກການຮ່ວມມື ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງທຸລະກິດ ແລະ ພິທີເຊັນສັນຍາ ການຊໍາລະຄ່າໄຟຟ້າທົ່ວປະເທດຜ່ານ M-Money Application ລະຫວ່າງ ກຸ່ມບໍລິສັດ ລາວໂທລະຄົມມະນາຄົມ ມະຫາຊົນ (ລລທ) ລົງນາມໂດຍແມ່ນ ທ່ານ ອາລຸນນະເດດ ບານຈິດ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດ ໄຟຟ້າລາວ (ຟຟລ) ລົງນາມໂດຍ ທ່ານ ວິລະພອນ ວິຊຸນນະລາດ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່

ການຮ່ວມມືກັນສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງທຸລະກິດໃນຄັ້ງນີ້ ປະກອບດ້ວຍໜ້າວຽກດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 1. ການສ້າງບົດວິພາກ ເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ກ່ຽວກັບ ແຜນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ໄລຍະສັ້ນ, ກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ໂດຍນຳໃຊ້ໂຄງຂ່າຍລະບົບສາຍໄຍແກ້ວ OPGW ຂອງ ຟຟລ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເພື່ອໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
 2. ສຶກສາການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ຂອງ ລາວໂທລະຄົມ ເພື່ອສົ່ງຂໍ້ຄວາມສັ້ນ (SMS) ໃນການເເຈ້ງເຕືອນໄຟມອດ ຫຼື ເເຈ້ງຂ່າວສານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ ແລະ ສຶກສາ Package internet ມານໍາໃຊ້ໃນໝໍ້ນັບໄຟທັນສະໄໝ ແລະ ສໍາລັບໃຊ້ກັບອົງກອນ.
 3. ສຶກສາການນໍາໃຊ້ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຂອງ ຟຟລ ທີ່ສາມາດໃຊ້ຮ່ວມກັບ ລລທ ໃນການຂະຫຍາຍອຸປະກອນ ຮັບ-ສົ່ງສັນຍານໂທລະຄົມ ແລະ ສຶກສາການນໍາໃຊ້ສາຍໄຍແກ້ວ ຂອງ ຟຟລ ທີ່ມີຢັ່ງຢາຍຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງ ເພືີ່ອໃຫ້ບໍລິການອິນເຕີເນັດ ຄວາມໄວສູງແກ່ສັງຄົມ.
 4. ຄົ້ນຄວ້າວິທີການເກັບມ້ຽນສາຍເກາະຫ້ອຍເສົາໄຟຟ້າ ຂອງ ບັນດາບໍລິສັດ ໂທລະຄົມຕ່າງໆ ຢູ່ຕາມເສົາໄຟຟ້າ ໃຫ້ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ.
 5. ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການສ້າງລະບົບ Billing, ແລກປ່ຽນ ແລະ ຄົ້ນຄ້ວາ ການປະຕິບັດງານຂອງ ລະບົບສູນຄວບຄຸມເຄືອຂ່າຍ ຂອງ ລາວໂທລະຄົມ (Network Operation Center = NOC) ເພື່ອມາຮ່ວມມືໃນການນໍາໃຊ້ຮ່ວມກັບ ຟຟລ ແລະ ແລກປ່ຽນການຮ່ວມມື Call Center – ການປະຊາສໍາພັນລູກຄ້າ.
 6. ສຶກ​ສາຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້ ​​ໃນການສ້າງສະຖານີສາກ​ລົດ​ໄຟ​ຟ້າ (EV Charging Station).
 7. ແລກປ່ຽນບົດຮຽນຂອງສູນຮຽນຮູ້ Learning Centers ຂອງ ລລທ, ແລກປ່ຽນວັດທະນະທໍາອົງກອນ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນດ້ານຕ່າງໆ ຂອງທັງສອງຝ່າຍ ເຊັ່ນ:  ດ້ານການບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງລະບົບໂຄງຂ່າຍ, ດ້ານການເງິນ ແລະ ການບັນຊີ ຂອງ ລະບົບ SAP (Sytstem Application and Products).

ນອກຈາກ ການຮ່ວມມືສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງທຸລະກິດ ທີ່່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງແລ້ວ ໂດຍອີງໃສ່ທ່າແຮງ ຂອງ ບໍລິສັດ ລາວໂມບາຍມັນນີ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ທີ່ເປັນບໍລິສັດໃນເຄືອ ຂອງ ບໍລິສັດ ລາວໂທລະຄົມມະນາຄົມ ມະຫາຊົນ, ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວແມ່ນເຫັນ​ດີ ​ເຊື່ອມຕໍ່​ລະ​ບົບການຊໍາລະສະສາງຄ່າໄຟຟ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິການອື່ນໆ ຂອງ ຟຟລ ຜ່ານບໍລິການ ກະເປົາເງີນເອເລັກໂຕຣນິກ (Mobile Wallet) M-Money ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ M-Money App ກັບ EDL App ເພື່ອເປັນການອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນການຊຳລະຄ່າໄຟຟ້າໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການໃນທົ່ວປະເທດ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: Lao Telecom

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກການຮ່ວມມື ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງທຸລະກິດ ແລະ ພິທີເຊັນສັນຍາ ການຊໍາລະຄ່າໄຟຟ້າທົ່ວປະເທດຜ່ານ M-Money Application ລະຫວ່າງ ກຸ່ມບໍລິສັດ ລາວໂທລະຄົມມະນາຄົມ ມະຫາຊົນ (ລລທ) ລົງນາມໂດຍແມ່ນ ທ່ານ ອາລຸນນະເດດ ບານຈິດ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ແລະ ລັດວິສາຫະກິດ ໄຟຟ້າລາວ (ຟຟລ) ລົງນາມໂດຍ ທ່ານ ວິລະພອນ ວິຊຸນນະລາດ ຮອງຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່

ການຮ່ວມມືກັນສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງທຸລະກິດໃນຄັ້ງນີ້ ປະກອບດ້ວຍໜ້າວຽກດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

 1. ການສ້າງບົດວິພາກ ເສດຖະກິດ-ເຕັກນິກ ກ່ຽວກັບ ແຜນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ໄລຍະສັ້ນ, ກາງ ແລະ ໄລຍະຍາວ ໂດຍນຳໃຊ້ໂຄງຂ່າຍລະບົບສາຍໄຍແກ້ວ OPGW ຂອງ ຟຟລ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ເພື່ອໃຫ້ບໍລິການລູກຄ້າທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ.
 2. ສຶກສາການນໍາໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີ ຂອງ ລາວໂທລະຄົມ ເພື່ອສົ່ງຂໍ້ຄວາມສັ້ນ (SMS) ໃນການເເຈ້ງເຕືອນໄຟມອດ ຫຼື ເເຈ້ງຂ່າວສານຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ໃຫ້ຜູ້ຊົມໃຊ້ໄຟຟ້າ ແລະ ສຶກສາ Package internet ມານໍາໃຊ້ໃນໝໍ້ນັບໄຟທັນສະໄໝ ແລະ ສໍາລັບໃຊ້ກັບອົງກອນ.
 3. ສຶກສາການນໍາໃຊ້ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຂອງ ຟຟລ ທີ່ສາມາດໃຊ້ຮ່ວມກັບ ລລທ ໃນການຂະຫຍາຍອຸປະກອນ ຮັບ-ສົ່ງສັນຍານໂທລະຄົມ ແລະ ສຶກສາການນໍາໃຊ້ສາຍໄຍແກ້ວ ຂອງ ຟຟລ ທີ່ມີຢັ່ງຢາຍຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງ ເພືີ່ອໃຫ້ບໍລິການອິນເຕີເນັດ ຄວາມໄວສູງແກ່ສັງຄົມ.
 4. ຄົ້ນຄວ້າວິທີການເກັບມ້ຽນສາຍເກາະຫ້ອຍເສົາໄຟຟ້າ ຂອງ ບັນດາບໍລິສັດ ໂທລະຄົມຕ່າງໆ ຢູ່ຕາມເສົາໄຟຟ້າ ໃຫ້ມີຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ.
 5. ສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງການສ້າງລະບົບ Billing, ແລກປ່ຽນ ແລະ ຄົ້ນຄ້ວາ ການປະຕິບັດງານຂອງ ລະບົບສູນຄວບຄຸມເຄືອຂ່າຍ ຂອງ ລາວໂທລະຄົມ (Network Operation Center = NOC) ເພື່ອມາຮ່ວມມືໃນການນໍາໃຊ້ຮ່ວມກັບ ຟຟລ ແລະ ແລກປ່ຽນການຮ່ວມມື Call Center – ການປະຊາສໍາພັນລູກຄ້າ.
 6. ສຶກ​ສາຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້ ​​ໃນການສ້າງສະຖານີສາກ​ລົດ​ໄຟ​ຟ້າ (EV Charging Station).
 7. ແລກປ່ຽນບົດຮຽນຂອງສູນຮຽນຮູ້ Learning Centers ຂອງ ລລທ, ແລກປ່ຽນວັດທະນະທໍາອົງກອນ ແລະ ການຝຶກອົບຮົມ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນດ້ານຕ່າງໆ ຂອງທັງສອງຝ່າຍ ເຊັ່ນ:  ດ້ານການບໍາລຸງຮັກສາ ແລະ ສ້ອມແປງລະບົບໂຄງຂ່າຍ, ດ້ານການເງິນ ແລະ ການບັນຊີ ຂອງ ລະບົບ SAP (Sytstem Application and Products).

ນອກຈາກ ການຮ່ວມມືສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ທາງທຸລະກິດ ທີ່່ໄດ້ກ່າວມາຂ້າງເທິງແລ້ວ ໂດຍອີງໃສ່ທ່າແຮງ ຂອງ ບໍລິສັດ ລາວໂມບາຍມັນນີ ຈໍາກັດຜູ້ດຽວ ທີ່ເປັນບໍລິສັດໃນເຄືອ ຂອງ ບໍລິສັດ ລາວໂທລະຄົມມະນາຄົມ ມະຫາຊົນ, ລັດວິສາຫະກິດໄຟຟ້າລາວແມ່ນເຫັນ​ດີ ​ເຊື່ອມຕໍ່​ລະ​ບົບການຊໍາລະສະສາງຄ່າໄຟຟ້າ ແລະ ຄ່າບໍລິການອື່ນໆ ຂອງ ຟຟລ ຜ່ານບໍລິການ ກະເປົາເງີນເອເລັກໂຕຣນິກ (Mobile Wallet) M-Money ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ M-Money App ກັບ EDL App ເພື່ອເປັນການອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃນການຊຳລະຄ່າໄຟຟ້າໃຫ້ແກ່ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການໃນທົ່ວປະເທດ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: Lao Telecom

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

Microsoft ເປີດຕົວ Copilot for Finance ຜູ້ຊ່ວຍ AI ສໍາລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການເງິນ.

Microsoft ປະກາດເປີດໂຕ Microsoft Copilot for Finance ເຊິ່ງເປັນຊຸດຄວາມສາມາດໃໝ່ລ້າສຸດຂອງ Copilot ໂດຍຄວາມສາມາດນີ້ ສາມາດໃຊ້ແຕ່ສໍາລັບລູກຄ້າທຸລະກິດທີ່ໃຊ້ Microsoft Copilot for Microsoft 365 ທີ່ພັດທະນາຄວາມສາມາດສໍາລັບການເງິນໂດຍສະເພາະ. ຄຸນນະສົມບັດທີ່ສໍາຄັນຂອງ Copilot for Finance ແມ່ນຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບແອັບ Microsoft ໃນ Microsoft 365,...

4 ເລື່ອງໜ້າຮູ້ ຂອງປີ “ອະທິກະມາດ”

ປີ “ອະທິກະມາດ” ຫຼື ເອີ້ນແບບເຂົ້າໃຈງ່າຍໆວ່າ ເປັນປີທີ່ “ເດືອນ ກຸມພາ ມີ 2 ມື້” ເຊິ່ງມີອີ່ຫຍັງຫຼາຍກວ່າການສະຫຼອງວັນເກີດໃນຮອບ 4 ປີ.

ທຸລະກິດ ການລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ ພົບບັນຫາລາຄາຫົວອາຫານທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ.

ທ່ານ ເຈົ້າແຂວງຜົ້ງສາລີ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ທຸລະກິດ ການລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ ຂອງຄອບຄົວ ທ່ານ ຄໍານວນ ທີ່ບ້ານນາຫວາຍ ເມືອງບຸນໃຕ້ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນ ມີໄກ່ພັນໄຂ່ທັງໝົດ 1.300 ໂຕ, ສໍາລັບຂໍ້ຫຍຸ້ງຍາກໃນການລ້ຽງໄກ່ພັນໄຂ່ນີ້ແມ່ນບັນຫາ ລາຄາຫົວອາຫານ ທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນເນື່ອງຈາກສະພາບເສດຖະກິດປັດຈຸບັນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຕົ້ນທຶນສູງຂຶ້ນຈາກປີກ່ອນ (2023) ເປົາໜຶ່ງ 260.000 ກີບ ມາເປັນ 330.000 ກີບ, ແຕ່ລາຄາໄຂ່ແມ່ນຍັງປົກກະຕິ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສະເໜີໃຫ້ຂັ້ນເທິງຊ່ວຍໃນດ້ານຂອງການສະໜອງຫົວອາຫານໄກ່, ປາ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!