Sunday, April 21, 2024
Lenovo

ກະຊວງພານິດໄທ – DITP ເປີດງານສະແດງສິນຄ້າໂລຈິສຕິກສະເໝືອນຈິງ TILOG VE 2022 ຊຸກຍູ້ຜູ້ປະກອບການສູ່ຕະຫຼາດໂລກ,  ເຊື່ອມຕໍ່ທຸລະກິດໂລຈິສຕິກໃນພາກພື້ນ

ກົມສົ່ງເສີມການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ (DITP) ກະຊວງພານິດໄທ ເປີດງານສະແດງສິນຄ້າ ໂລຈິສຕິກສະເໝືອນຈິງ ແລະ ເຈລະຈາທຸລະກິດອອນລາຍ (TILOG Virtual Exhibition : TILOG VE 2022) ເປັນປີທີ 2 ຕໍ່ຍອດຄວາມສຳເລັດໂດຍຈັດງານ 3 ມື້ ຕັ້ງແຕ່ ວັນທີ 24-26 ສິງຫາ 2022 ໂດຍນໍາທັບຜູ້ປະກອບການໂລຈິສຕິກໄທລະດັບແຖວໜ້າກວ່າ 50 ບໍລິສັດ ເຊື່ອມໂຍງເຄືອຂ່າຍ ສ້າງພັນທະມິດກັບຜູ້ປະກອບການໂລຈີສຕິກ ຜູ້ນໍາເຂົ້າຕ່າງປະເທດ ເທິງແພັດຟອມ www.tilog-ve.com ຕັ້ງເປົ້າໃຫ້ເກີດມູນຄ່າທາງການຄ້າ ສ້າງລາຍໄດ້ບໍ່ໜ້ອຍກວ່າ 200 ລ້ານບາດ.

ທ່ານພູສິດ ລັດຕະນະກຸນ ເສລີເລິງລິດ ອະທິການບໍດີ ກົມສົ່ງເສີມການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ ເປີດເຜີຍວ່າ: ກົມສົ່ງເສີມການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ ດໍາເນີນການຕາມນະໂຍບາຍຂອງຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງພານິດໄທ (ທ່ານ ຈຸລິນ ລັກສະນະວິສິດ) ໃນການພັດທະນາຊ່ອງທາງການຕະຫຼາດໃຫ້ກັບພາກບໍລິການ ໂດຍສະເພາະທຸລະກິດໂລຈີສຕິກທີ່ເປັນສ່ວນສຳຄັນໃນການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດທາງການແຂ່ງຂັນຂອງປະເທດ ແລະ ຍົກລະດັບໃຫ້ປະເທດໄທເປັນສູນກາງໂລຈີສຕິກຂອງພາກພື້ນ. ເຊິ່ງທຸລະກິດບໍລິການໂລຈິສຕິກຂອງໄທມີສັກກະຍະພາບ ແລະ ຍັງມີໂອກາດຂະຫຍາຍຕົວໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ກົມສົ່ງເສີມການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດຈຶ່ງໄດ້ຈັດງານສະແດງສິນຄ້າໂລຈີສຕິກສະເໝືອນຈິງ ແລະ ເຈລະຈາທຸລະກິດອອນລາຍ (TILOG Virtual Exhibition : TILOG VE 2022) ຂື້ນເພື່ອສ້າງໂອກາດທາງການຄ້າສູ່ສາກົນ ຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍລະຫວ່າງຜູ້ປະກອບການໂລຈີສຕິກໄທ ກັບຕ່າງປະເທດ ລວມເຖິງສະແດງຄວາມພ້ອມຂອງທຸລະກິດ ບໍລິການໂລຈີສຕິກໄທ ຜ່ານການນໍາສະເໜີສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ເທິງແພັດຟອມ www.tilog-ve.com

ກິດຈະກຳພາຍໃນງານ TILOG VE 2022 ນອກຈາກຈະມີການນໍາສະເໜີບູສສະແດງສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການຂອງຜູ້ປະກອບການໂລຈີສຕິກໄທກວ່າ 50 ບໍລິສັດ ທີ່ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງຈາກທົ່ວໂລກແລ້ວ ຍັງມີການຈັບຄູ່ເຈລະຈາທຸລະກິດອອນລາຍ (Online Business Matching) ທີ່ຮວບຮວມຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໃນ 5 ກຸ່ມສິນຄ້າ/ບໍລິການໄວ້ນໍາກັນ ເພື່ອຕອບໂຈດທຸກຄວາມຕ້ອງການເຊັ່ນ: ກຸ່ມຂົນຖ່າຍວັດສະດຸ, ກຸ່ມບັນຈຸ, ກຸ່ມຄັງສິນຄ້າ, ກຸ່ມເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາໂລຈີສຕິກ ແລະ ກຸ່ມບໍລິການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ.

ງານTILOG VE 2022 ເປັນງານສະແດງສິນຄ້າໂລຈີສຕິກສະເໝືອນຈິງທີ່ໄດ້ຮັບການຕອບຮັບເປັນຢ່າງດີ ແລະ ເປັນງານແບບຄົບວົງຈອນສໍາລັບທຸລະກິດໂລຈີສຕິກແຫ່ງທໍາອິດໃນພາກພື້ນອາຊຽນ ລວມເຖິງເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສາມາດສະໜັບສະໜູນໃຫ້ຜູ້ປະກອບການຕະຫຼອດຮອດຜູ້ຜະລິດທັງຂະໜາດນ້ອຍ ຂະໜາດກາງ ແລະ ຂະໜາດໃຫຍ່ມີເຄືອຂ່າຍພັນທະມິດກັບຕ່າງປະເທດໄດ້ຫຼາຍຂື້ນ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍສົ່ງເສີມປະສິດທິພາບໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ທັງນີ້ຄາດວ່າຈະສ້າງມູນຄ່າທາງການຄ້າລະຫວ່າງການເຈລະຈາທຸລະກິດໄດ້ບໍ່ໜ້ອຍກວ່າ 200 ລ້ານບາດ” ທ່ານ ພູສິດ ລັດຕະນະກຸນ ເສລີເລິງລິດ ອະທິການບໍດີກົມສົ່ງເສີມການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ ກ່າວປີດທ້າຍ

ຜູ້ປະກອບການທີ່ສົນໃຈ ສາມາດລົງທະບຽນເຂົ້າຮ່ວມເບິ່ງງານ TILOG VE 2022 ເທິງ www.tilog-ve.com ໄດ້ຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.

ກົມສົ່ງເສີມການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ (DITP) ກະຊວງພານິດໄທ ເປີດງານສະແດງສິນຄ້າ ໂລຈິສຕິກສະເໝືອນຈິງ ແລະ ເຈລະຈາທຸລະກິດອອນລາຍ (TILOG Virtual Exhibition : TILOG VE 2022) ເປັນປີທີ 2 ຕໍ່ຍອດຄວາມສຳເລັດໂດຍຈັດງານ 3 ມື້ ຕັ້ງແຕ່ ວັນທີ 24-26 ສິງຫາ 2022 ໂດຍນໍາທັບຜູ້ປະກອບການໂລຈິສຕິກໄທລະດັບແຖວໜ້າກວ່າ 50 ບໍລິສັດ ເຊື່ອມໂຍງເຄືອຂ່າຍ ສ້າງພັນທະມິດກັບຜູ້ປະກອບການໂລຈີສຕິກ ຜູ້ນໍາເຂົ້າຕ່າງປະເທດ ເທິງແພັດຟອມ www.tilog-ve.com ຕັ້ງເປົ້າໃຫ້ເກີດມູນຄ່າທາງການຄ້າ ສ້າງລາຍໄດ້ບໍ່ໜ້ອຍກວ່າ 200 ລ້ານບາດ.

ທ່ານພູສິດ ລັດຕະນະກຸນ ເສລີເລິງລິດ ອະທິການບໍດີ ກົມສົ່ງເສີມການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ ເປີດເຜີຍວ່າ: ກົມສົ່ງເສີມການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ ດໍາເນີນການຕາມນະໂຍບາຍຂອງຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ແລະ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງພານິດໄທ (ທ່ານ ຈຸລິນ ລັກສະນະວິສິດ) ໃນການພັດທະນາຊ່ອງທາງການຕະຫຼາດໃຫ້ກັບພາກບໍລິການ ໂດຍສະເພາະທຸລະກິດໂລຈີສຕິກທີ່ເປັນສ່ວນສຳຄັນໃນການພັດທະນາຂີດຄວາມສາມາດທາງການແຂ່ງຂັນຂອງປະເທດ ແລະ ຍົກລະດັບໃຫ້ປະເທດໄທເປັນສູນກາງໂລຈີສຕິກຂອງພາກພື້ນ. ເຊິ່ງທຸລະກິດບໍລິການໂລຈິສຕິກຂອງໄທມີສັກກະຍະພາບ ແລະ ຍັງມີໂອກາດຂະຫຍາຍຕົວໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ກົມສົ່ງເສີມການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດຈຶ່ງໄດ້ຈັດງານສະແດງສິນຄ້າໂລຈີສຕິກສະເໝືອນຈິງ ແລະ ເຈລະຈາທຸລະກິດອອນລາຍ (TILOG Virtual Exhibition : TILOG VE 2022) ຂື້ນເພື່ອສ້າງໂອກາດທາງການຄ້າສູ່ສາກົນ ຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍລະຫວ່າງຜູ້ປະກອບການໂລຈີສຕິກໄທ ກັບຕ່າງປະເທດ ລວມເຖິງສະແດງຄວາມພ້ອມຂອງທຸລະກິດ ບໍລິການໂລຈີສຕິກໄທ ຜ່ານການນໍາສະເໜີສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ເທິງແພັດຟອມ www.tilog-ve.com

ກິດຈະກຳພາຍໃນງານ TILOG VE 2022 ນອກຈາກຈະມີການນໍາສະເໜີບູສສະແດງສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການຂອງຜູ້ປະກອບການໂລຈີສຕິກໄທກວ່າ 50 ບໍລິສັດ ທີ່ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງໄດ້ຕະຫຼອດ 24 ຊົ່ວໂມງຈາກທົ່ວໂລກແລ້ວ ຍັງມີການຈັບຄູ່ເຈລະຈາທຸລະກິດອອນລາຍ (Online Business Matching) ທີ່ຮວບຮວມຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໃນ 5 ກຸ່ມສິນຄ້າ/ບໍລິການໄວ້ນໍາກັນ ເພື່ອຕອບໂຈດທຸກຄວາມຕ້ອງການເຊັ່ນ: ກຸ່ມຂົນຖ່າຍວັດສະດຸ, ກຸ່ມບັນຈຸ, ກຸ່ມຄັງສິນຄ້າ, ກຸ່ມເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ນະວັດຕະກໍາໂລຈີສຕິກ ແລະ ກຸ່ມບໍລິການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ.

ງານTILOG VE 2022 ເປັນງານສະແດງສິນຄ້າໂລຈີສຕິກສະເໝືອນຈິງທີ່ໄດ້ຮັບການຕອບຮັບເປັນຢ່າງດີ ແລະ ເປັນງານແບບຄົບວົງຈອນສໍາລັບທຸລະກິດໂລຈີສຕິກແຫ່ງທໍາອິດໃນພາກພື້ນອາຊຽນ ລວມເຖິງເປັນສ່ວນໜຶ່ງທີ່ສາມາດສະໜັບສະໜູນໃຫ້ຜູ້ປະກອບການຕະຫຼອດຮອດຜູ້ຜະລິດທັງຂະໜາດນ້ອຍ ຂະໜາດກາງ ແລະ ຂະໜາດໃຫຍ່ມີເຄືອຂ່າຍພັນທະມິດກັບຕ່າງປະເທດໄດ້ຫຼາຍຂື້ນ ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍສົ່ງເສີມປະສິດທິພາບໃນການດໍາເນີນທຸລະກິດ ທັງນີ້ຄາດວ່າຈະສ້າງມູນຄ່າທາງການຄ້າລະຫວ່າງການເຈລະຈາທຸລະກິດໄດ້ບໍ່ໜ້ອຍກວ່າ 200 ລ້ານບາດ” ທ່ານ ພູສິດ ລັດຕະນະກຸນ ເສລີເລິງລິດ ອະທິການບໍດີກົມສົ່ງເສີມການຄ້າລະຫວ່າງປະເທດ ກ່າວປີດທ້າຍ

ຜູ້ປະກອບການທີ່ສົນໃຈ ສາມາດລົງທະບຽນເຂົ້າຮ່ວມເບິ່ງງານ TILOG VE 2022 ເທິງ www.tilog-ve.com ໄດ້ຕັ້ງແຕ່ມື້ນີ້ເປັນຕົ້ນໄປ ໂດຍບໍ່ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ການນຳອາຫານດິບສົດໆມາໝັກດອງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນພືດຜັກ ຫຼືື ຊີ້ນສັດຕ່າງໆ ຖືເປັນການຖະໜອມອາຫານທີ່ເປັນພູມປັນຍາຂອງຄົນບູຮານ, ແຕ່ກ່ອນນັ້ນມີການໝັກດອງເພື່ອເຮັດໃຫ້ອາຫານທີ່ຫາມານັ້ນ ສາມາດເກັບໄວ້ໄດ້ດົນ ຊຶ່ງສ່ວນໃຫຍ່ແມ່ນເຮັດໄວ້ກິນເອງພາຍໃນຄອບຄົວ.

ວິທີແກ້ອາການເມົາຄ້າງ ໃຫ້ລຸກຂຶ້ນໄປເຮັດວຽກຕໍ່ໄດ້.

ກິນລ້ຽງໜັກແລ້ວຕື່ນເຊົ້າມາມີອາການເມົາຄ້າງ ບໍ່ຢາກລຸກອອກຈາກບ່ອນ ແຕ່ຕ້ອງລຸກຂຶ້ນໄປເຮັດວຽກ ຄວນ​ເຮັດ​ແນວ​ໃດ? ມື້ນີ້ເຮົາ​ມີ 5 ວິທີ​ແກ້​ອາການ​ເມົາ​ຄ້າງ ທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານກຽມພ້ອມທີ່ຈະໄປເຮັດວຽກໄດ້.

ວິທີການປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ນີ້.

ແສງແດດແມ່ນສັດຕູທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງຜິວໜັງ ໂດຍສະເພາະໃນຊ່ວງບຸນຫຼິ້ນນໍ້າແບບນີ້ບວກກັບທີ່ອາກາດຢູ່ລາວເຮົາຮ້ອນຫຼາຍ ແລະ ແດດແຮງ, ການປົກປ້ອງຜິວຈາກແສງແດດຈຶ່ງເປັນສິ່ງສຳຄັນ. ມື້ນີ້ດຮົາເລິຍຈະມາແນະນໍາເທັກນິກປ້ອງກັນຜິວຈາກແສງແດດງ່າຍມາໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ໃຊ້.