Wednesday, May 22, 2024
Lenovo

ສືບຕໍ່ຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ປະສົບໄພນໍ້າຖ້ວມ ຢູ່ເມືອງຂວາ, ແຂວງ ຜົ້ງສາລີ.

ໃນວັນທີ 29 ສິງຫາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ, ທ່ານ ພອນທະວີ ໄຊມົນຕີ, ກຳມະການ ພັກແຂວງ, ເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານພັກເມືອງ, ເຈົ້າເມືອງ ເມືອງຂວາ ໄດ້ລົງມອບເຄື່ອງບັນເທົາທຸກສຸກເສີນ ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວທີ່ຖືກຜົນກະທົບ ໄພນໍ້າຖ້ວມຢູ່ບ້ານ ສີນໄຊ ທີ່ເກີດເຫດໄພນໍ້າຖ້ວ້ມ ໃນວັນທີ 26 ສິງຫາ 2022 ເຊິ່ງຍັງຂາດແຄນອາຫານການກິນ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມຈຳນວນ 16 ຄອບຄົວ ເພື່ອໃຫ້ຄອບຄົວໄດ້ໃຊ້ສຸກເສີນໃນເບື້ອງຕົ້ນ ເຄື່ອງທີ່ນຳມາມອບປະກອບມີ ເຂົ້າສານ, ໝໍ້ແກງ, ສາດປູ, ຖ້ວຍ, ຄຸ, ໝໍ້ໜຶ້ງເຂົ້າ, ບ່ວງ, ຜ້າຫົ່ມ ແລະ ອື່ນໆ ລວມມູນຄ່າ 9.700.000 ກີບ ໃຫ້ກຽດມອບໂດຍ ທ່ານ ພອນທະວີ ໄຊມົນຕີ ເຈົ້າເມືອງ.

ໂອກາດນິ້ ທ່ານເຈົ້າເມືອງ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອົງການປົກຄອງບ້ານຈົ່ງຊ່ວຍ ເຫຼືອເຊີ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃຫ້ການຊ່ວຍຄອບຄົວທີ່ປະສົບ ຜົນກະທົບ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ປຸກລະດົມໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອຕໍ່ໄປ ພ້ອມທັງ ແນະນຳໃຫ້ປະຊາຊົນຕິດຕາມຕໍ່ກັບສະພາບການທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ມີສະຕິ. ຈາກນັ້ນ ທ່ານ ເຈົ້າເມືອງ ໄດ້ລົງຕິດຕາມກວດກາຜົນກະທົບ ຢູ່ເຂດຕ່າງໆພາຍໃນບ້ານສິນໄຊ.

ປັດຈຸນິ້ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ອ້ອມຂ້າງເມືອງຂວາ ພ້ອມດ້ວຍປະຊາຊົນບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ ຍັງສືບຕໍ່ ຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ຖືກຜົນກະທົບໄພນໍ້າຖ້ວມບ້ານສິນໄຊ ,ບ້ານຫາດນາງ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນເລັ່ງໃສ່ການອະນາໄມ້ມ້ຽນມັດສີ່ງເສດເຫລືອ ແລະ ເລັ່ງໃສ່ແກ້ໄຂເສັນທາງຂອບເຂດບ້ານສິນໄຊ, ບ້ານຫາດນາງ ແລະ ບ້ານລາດຊາງ ທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການສັນຈອນ ປັດຈຸບັນ ມີແຮງງານ ຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ຖືກຜົນກະທົບ 3 ວັນທີຜ່ານມາ ລວມທັງໝົດ 1.423 ຄົນ, ຍິງ 469 ຄົນ. ນອກນິ້ຍັງມີບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ບໍລິສັດຫາງຮ້ານທີ່ມີນໍ້າໃຈ ນຳເອົາອາຫານ, ນໍ້າດຶ່ມແຈກຢ້າຍໃຫ້ຜູ້ຖືກຜົນກະທົບຕື່ມອີກ.

ໂອກາດດຽວກັນ ທ່ານເຈົ້າເມືອງ ຍັງໄດ້ລົງອົບອຸ່ນຈິດໃຈຄອບຄົວທີ່ ສູນຫາຍຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ ໜຶ່ງຄູ່ຜົວເມຍ ມີ 2 ຄົນ, ຍິງ 1 ຄົນ ປະຊາຊົນບ້ານກົກພ້າວ (ຫລັກ 11) ກຸ່ມບວມພັນ ພົບຊາກສົບແລ້ວ 1 ສົບ ຢູ່ກິໂລເເມັດທີ 9 ເສັ້ນທາງ 1B ແຕ່ບ້ານສິນໄຊ ຫາບ້ານບວມພັນ, ເປັນເພດ ຍິງ (ຜູ້ເປັນເມຍ), ຍັງສູນຫາຍ ຊອກບໍ່ທັນເຫັນເທື່ອ 1 ຄົນ ເປັນເພດຊາຍ (ຜູ້ເປັນຜົວ) ແລະ ໄດ້ນໍາເອົາເງິນສົດຈຳນວນ 1 ລ້ານກີບ ແລະ ເຄື່ອງຈຳນວນໜຶ່ງມອບໃຫ້ລູກຫຼານຂອງຄອບຄົວທີ່ເສຍຊິວິດຕື່ມອີກ.

ຈາກນັ້ນ ທ່ານໄດ້ລົງຕິດຕາມກວດກາຜົນກະທົບຢູ່ບ້ານ ບວມພັນ ແລະ ຕິດຕາມ ການກໍ່ສ້າງຂົວຄືນໃໝ່ ຂອງປະຊາຊົບບ້ານດັ່ງກ່າວ ເພື່ອກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການໄຂສົກຮຽນໃໝ່ 2022-2023 ໃນເດືອນ ກັນຍາ ທີ່ຈະມາເຖິງນິ້ ແລະ ລົງຕິດຕາມກວດກາຄອບຄົບ ທີ່ຖືກຜົນກະທົບໄພນໍ້າຖ້ວມ ຢູ່ບ້ານ ມອນສະຫວັນ ຕື່ມອີກ.

​ຂ່າວ-ພາບ: ສອນໄຊ ນັກຂ່າວເມືອງຂວາ

ໃນວັນທີ 29 ສິງຫາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ, ທ່ານ ພອນທະວີ ໄຊມົນຕີ, ກຳມະການ ພັກແຂວງ, ເລຂາຄະນະບໍລິຫານງານພັກເມືອງ, ເຈົ້າເມືອງ ເມືອງຂວາ ໄດ້ລົງມອບເຄື່ອງບັນເທົາທຸກສຸກເສີນ ໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວທີ່ຖືກຜົນກະທົບ ໄພນໍ້າຖ້ວມຢູ່ບ້ານ ສີນໄຊ ທີ່ເກີດເຫດໄພນໍ້າຖ້ວ້ມ ໃນວັນທີ 26 ສິງຫາ 2022 ເຊິ່ງຍັງຂາດແຄນອາຫານການກິນ, ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມຈຳນວນ 16 ຄອບຄົວ ເພື່ອໃຫ້ຄອບຄົວໄດ້ໃຊ້ສຸກເສີນໃນເບື້ອງຕົ້ນ ເຄື່ອງທີ່ນຳມາມອບປະກອບມີ ເຂົ້າສານ, ໝໍ້ແກງ, ສາດປູ, ຖ້ວຍ, ຄຸ, ໝໍ້ໜຶ້ງເຂົ້າ, ບ່ວງ, ຜ້າຫົ່ມ ແລະ ອື່ນໆ ລວມມູນຄ່າ 9.700.000 ກີບ ໃຫ້ກຽດມອບໂດຍ ທ່ານ ພອນທະວີ ໄຊມົນຕີ ເຈົ້າເມືອງ.

ໂອກາດນິ້ ທ່ານເຈົ້າເມືອງ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ອົງການປົກຄອງບ້ານຈົ່ງຊ່ວຍ ເຫຼືອເຊີ່ງກັນ ແລະ ກັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃຫ້ການຊ່ວຍຄອບຄົວທີ່ປະສົບ ຜົນກະທົບ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ປຸກລະດົມໃຫ້ການຊ່ວຍເຫລືອຕໍ່ໄປ ພ້ອມທັງ ແນະນຳໃຫ້ປະຊາຊົນຕິດຕາມຕໍ່ກັບສະພາບການທີ່ເກີດຂຶ້ນຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ມີສະຕິ. ຈາກນັ້ນ ທ່ານ ເຈົ້າເມືອງ ໄດ້ລົງຕິດຕາມກວດກາຜົນກະທົບ ຢູ່ເຂດຕ່າງໆພາຍໃນບ້ານສິນໄຊ.

ປັດຈຸນິ້ ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ອ້ອມຂ້າງເມືອງຂວາ ພ້ອມດ້ວຍປະຊາຊົນບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ ຍັງສືບຕໍ່ ຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ຖືກຜົນກະທົບໄພນໍ້າຖ້ວມບ້ານສິນໄຊ ,ບ້ານຫາດນາງ ໂດຍສະເພາະ ແມ່ນເລັ່ງໃສ່ການອະນາໄມ້ມ້ຽນມັດສີ່ງເສດເຫລືອ ແລະ ເລັ່ງໃສ່ແກ້ໄຂເສັນທາງຂອບເຂດບ້ານສິນໄຊ, ບ້ານຫາດນາງ ແລະ ບ້ານລາດຊາງ ທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການສັນຈອນ ປັດຈຸບັນ ມີແຮງງານ ຊ່ວຍເຫລືອຜູ້ຖືກຜົນກະທົບ 3 ວັນທີຜ່ານມາ ລວມທັງໝົດ 1.423 ຄົນ, ຍິງ 469 ຄົນ. ນອກນິ້ຍັງມີບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ, ບໍລິສັດຫາງຮ້ານທີ່ມີນໍ້າໃຈ ນຳເອົາອາຫານ, ນໍ້າດຶ່ມແຈກຢ້າຍໃຫ້ຜູ້ຖືກຜົນກະທົບຕື່ມອີກ.

ໂອກາດດຽວກັນ ທ່ານເຈົ້າເມືອງ ຍັງໄດ້ລົງອົບອຸ່ນຈິດໃຈຄອບຄົວທີ່ ສູນຫາຍຈາກໄພນໍ້າຖ້ວມ ໜຶ່ງຄູ່ຜົວເມຍ ມີ 2 ຄົນ, ຍິງ 1 ຄົນ ປະຊາຊົນບ້ານກົກພ້າວ (ຫລັກ 11) ກຸ່ມບວມພັນ ພົບຊາກສົບແລ້ວ 1 ສົບ ຢູ່ກິໂລເເມັດທີ 9 ເສັ້ນທາງ 1B ແຕ່ບ້ານສິນໄຊ ຫາບ້ານບວມພັນ, ເປັນເພດ ຍິງ (ຜູ້ເປັນເມຍ), ຍັງສູນຫາຍ ຊອກບໍ່ທັນເຫັນເທື່ອ 1 ຄົນ ເປັນເພດຊາຍ (ຜູ້ເປັນຜົວ) ແລະ ໄດ້ນໍາເອົາເງິນສົດຈຳນວນ 1 ລ້ານກີບ ແລະ ເຄື່ອງຈຳນວນໜຶ່ງມອບໃຫ້ລູກຫຼານຂອງຄອບຄົວທີ່ເສຍຊິວິດຕື່ມອີກ.

ຈາກນັ້ນ ທ່ານໄດ້ລົງຕິດຕາມກວດກາຜົນກະທົບຢູ່ບ້ານ ບວມພັນ ແລະ ຕິດຕາມ ການກໍ່ສ້າງຂົວຄືນໃໝ່ ຂອງປະຊາຊົບບ້ານດັ່ງກ່າວ ເພື່ອກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການໄຂສົກຮຽນໃໝ່ 2022-2023 ໃນເດືອນ ກັນຍາ ທີ່ຈະມາເຖິງນິ້ ແລະ ລົງຕິດຕາມກວດກາຄອບຄົບ ທີ່ຖືກຜົນກະທົບໄພນໍ້າຖ້ວມ ຢູ່ບ້ານ ມອນສະຫວັນ ຕື່ມອີກ.

​ຂ່າວ-ພາບ: ສອນໄຊ ນັກຂ່າວເມືອງຂວາ

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

3 ຍຸກ ທີ່ພຣະພຸດທະສາສະໜາ ເຂົ້າມາປະເທດລາວ.

ພຣະພຸດທະສາສະນາ ເປັນສາສະໜາປະຈຳຊາດລາວ ເຊິ່ງໄດ້ເຂົ້າມາຕັ້ງໝັ້ນໃນດິນແດນອານາຈັກລ້ານຊ້າງເທິງສອງຟາກຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງ, ແລະ ສ່ວນທີ່ເປັນປະເທດລາວເຮົານີ້ ຫຼາຍກວ່າ ໒໐໐໐ ປີ, ຄືພ້ອມກັບການເຂົ້າມາຂອງພຣະພຸດທະສາສະໜາໃນບັນດາປະເທດສຸວັນນະພູມ ຫຼື ແຫຼມທອງນີ້, ເຊິ່ງຫຼັກຖານທາງສາສະໜາວັດຖຸ, ສາສະໜາສະຖານ ໄດ້ປາກົດຕົວສອງຝາກຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ

Vietjet ກ້າວ​ໄປ​ອີກຂັ້ນ ​ໃນ​ຖານະ​​ສາຍ​ການ​ບິນ​ທຳອິດ ​ທີ່​ໃຫ້ບໍລິການຖ້ຽວ​ບິນ​​ກົງ​ລະຫວ່າງ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ​ແລະ Hiroshima.

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 22 ພຶດສະພາ 2024) - Vietjet ມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະເປີດເສັ້ນທາງບິນກົງເຊື່ອມຕໍ່ຮ່າໂນ້ຍ, ນະຄອນຫຼວງຂອງຫວຽດນາມ ກັບນະຄອນ Hiroshima ຂອງຍີ່ປຸ່ນ. ຖ້ຽວ​ບິນໃໝ່​ນີ້​ແມ່ນ​ເສັ້ນທາງ​ສາຍ​ການບິນ​ທີ 8 ຂອງ​ສອງ​ປະ​ເທດ ​ແລະ ​ເປັນ​ສາຍ​ການບິນ​ກົງ​ສາຍ​ດຽວ​ລະຫວ່າງ Hiroshima ​ແລະ ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ຫຼຸດຜ່ອນ​ເວລາ​ເດີນທາງ​ລົງ ​ແລະ ມອບ​ປະສົບ​ການ​ໃນ​ການ​ເດີນທາງ​ລະຫວ່າງ​ສອງ​ປະເທດ.

“ວັນວິສາຂະບູຊາ” ວັນສຳຄັນຂອງພຸດທະສາສະໜາ

“ວິສາຂະບູຊາ” ຫຍໍ້ມາຈາກ ຄຳວ່າ “ວິສາຂະ ປຸນນະມີດິຖີບູຊາ” ແປວ່າ ການບູຊາໃນວັນເພັງເດືອນ ວິສາຂະ ຫຼື ເດືອນ 6 ວັນວິສາຂະບູຊາ ຖືເປັນວັນສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນທາງພຣະພຸດທະສາສະໜາ ເພາະເປັນວັນທີ່ເກີດ 3 ເຫດ ການອັດສະຈັນທີ່ສໍາຄັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວຊີວິດຂອງອົງສົມເດັດພຣະສັມມາສັມພຸດທະເຈົ້າ ໃນວັນເພັງ ຂຶ້ນ 15 ຄໍ່າ ເດືອນ 6 ແຕ່ກໍນັບວ່າເປັນຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຫ່າງກັນຫຼາຍປີ ເຊິ່ງເຫດການອັດສະຈັນທັງ 3 ນັ້ນໄດ້ແກ່: ການປະສູດ, ຕັດສະຮູ້ ແລະ ປະຣິນິພານ ຂອງພຣະພຸດທະເຈົ້າ.