ວັດນາຫຼວງ ນະຄອນຫຼວງພຣະບາງ ກັບປະຫວັດຄວາມເປັນມາ.

“ວັດນາຫຼວງ” ທີ່ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານ ນາຫຼວງ, ນະຄອນຫຼວງພຣະບາງ, ແຂວງ ຫຼວງພຣະບາງ ແຕ່ກ່ອນແຕ່ເດີມມານັ້ນ ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ໃນບໍລິເວນກາງ ບ້ານ ນາຫຼວງ ທີ່ມີເຢົ້າເຮືອນປະຊາຊົນອ້ອມຮອບ, ຫຼັງຈາກບ້ານເມືອງຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ແລະ ມີຜູ້ຄົນມາອາໄສເພີ່ມຂຶ້ນ ທາງວັດ ແລະ ແນວໂຮມບ້ານ ຈຶ່ງໄດ້ມີມະຕິ ພາກັນຍ້າຍຈາກດິນວັດບ່ອນເກົ່າ ຂຶ້ນໄປຢູ່ທີ່ເທິງໂນນພູ ເຊິ່ງບໍລິເວນຂອງ ບ້ານ ນາຫຼວງ ແຫ່ງນີ້ ໃນອະດິດນັ້ນ ແມ່ນເປັນຜືນນາທີ່ປູກເຂົ້າຂອງເຈົ້າມະຫາຊິວິດ ຈຶ່ງເປັນດິນດຳ-ນ້ຳຊຸ່ມ, ອຸດົມສົມບູນ ແລະ ທັງເປັນບ່ອນລ້ຽງຊ້າງ, ບ່ອນພັກເຊົາຂອງຊ້າງ ໃນພິທີກຳຕ່າງໆ ກໍຈະມາພັກເຊົາຢູ່ ນາຫຼວງແຫ່ງນີ້, ກ່ອນຈະເຄື່ອນໄປໃນພຣະຣາຊະວັງ.

ເມື່ອປີ 1960 ວັດນາຫຼວງ ຈຶ່ງຍົກຍ້າຍຈາກກາງບ້ານ ຂຶ້ນມາຕັ້ງຢູ່ເທິງໂນນພູ (ດັ່ງທີ່ເຫັນປັດຈຸບັນນີ້) ມີແຜ່ນຈາລຶກຕິດໄວ້ໃນອາຮາມຂອງ ວັດນາຫຼວງ ເຊິ່ງມີເນື້ອໃນດັ່ງນີ້ :

“ຂ້າພຣະເຈົ້າທິດອ່ອນ ເພັຽອິດທະຮັກສາ, ຕາແສງນາຫຼວງ ເປັນຜູ້ນຳພາ ໂດຍມີທິດມີ ນາຍບ້ານນາຫຼວງ ແລະ ແສນບຸນນາຄ່າ ພ້ອມດ້ວຍເຖົ້າແກ່ ຍິງ-ຊາຍ ຊາວບ້ານນາຫຼວງ ທັງລາວລຸ່ມ-ລາວເທິງ ໄດ້ມີຈິດໃຈເຫຼື້ອມໃສ ພ້ອມໃຈກັນສ້າງ ອາຮາມຫຼັງນີ້ຂຶ້ນໄວ້ທີ່ ບ້ານນາຫຼວງ ມີພຣະຄຳດີ, ພຣະເຜີຍ ເປັນເຈົ້າອະທິການ ໄດ້ເລີ່ມມາກໍ່ສ້າງວັດທີ່ ໂນນພູນາຫຼວງ ແຫ່ງນີ້ ມາແຕ່ປີ ຄສ 1958 ເຖິງປີ 1960 ຈຶ່ງສຳເຣັດ, ຂໍກຸສົນຜົນບຸນອັນນີ້ ຈົ່ງເປັນອຸປະນິສັຍ ຄ້ຳຊູຂ້າພະເຈົ້າທັງຫຼາຍ ກໍຂ້າເທີ້ນ. ອີທັງ ເມທານັງ ອາສະວັກຂະຍາວະຫັງ ໂຫຕຸ ອະນາຄະເຕກາເລ.”

ເຈົ້າອະທິການວັດນາຫຼວງ ອົງປັດຈຸບັນນີ້ແມ່ນ ສາທຸກຸດ ພຸທທະສາໂຣ, ຄະນະບໍລິຫານງານປະຈຳການ ອພສ ແຂວງ ຫຼວງພຣະບາງ, ປະທານ ອພສ ເມືອງ ຈອມເພັດ, ຫົວໜ້າໂຮງຮຽນປະຖົມສົງວັດມະໂນຣົມ.

ວັດນາຫຼວງ ຍັງມີທາດທີ່ບັນຈຸອັດຖິຂອງ ເຈົ້າຄຳໝັ້ນ ວົງກົດຣັດຕະນະ (1890-1972) ເຊິ່ງເພິ່ນເປັນນັກບັນທຶກເຫດການປະຫວັດສາດຂອງລາວເຮົາ ປັດຈຸບັນນີ້ ຜູ້ທີ່ຮຽນຮູ້ປະຫວັດສາດ ກໍຍັງອາໄສການບັນທຶກຂອງເພິ່ນໃນການສຶກສາຮ່ຳຮຽນ.

ນອກນັ້ນຍັງມີທາດອັດຖິ ຂອງສາທຸພໍ່ອົ້ນ ສີສະຫວັດ ໃນອະດີດສາທຸພໍ່ອົ້ນ ສີສະຫວັດ ເປັນຜູ້ນຳຄວານຊ້າງໃນພິທີສຳຄັນຕ່າງໆ ໃນພຣະຣາຊວັງ ແລະ ພິທີກຳຕ່າງໆ, ເມື່ອກ່ອນເພິ່ນມີຊື່ວ່າ ເພັຽອົ້ນ ສີສະຫວັດ (ເກີດວັນທີ 05 ກຸມ 1917 ມໍຣະນະພາບ ວັນທີ 19 ຕຸລາ 2006 ) ນາມມະຍົສ ຄໍາວ່າ ໝື່ນ, ແສນ, ເພັຽ, ພະຍາ … ໂດຍແມ່ນພຣະເຈົ້າມະຫາຊີວິດ ເປັນຜູ້ອອກພຣະຣາຊະອົງການແຕ່ງຕັ້ງ ເພັຽອົ້ນ ສີສະຫວັດ ເພິ່ນໄດ້ເລື່ອນມານາມມະຍົດຈາກ ແສນໃໝ່ ຂື້ນເປັນນາມມະຍົດເປັນ ເພັຽ ເມື່ອທ້າຍປີ ຄສ 1972 ຊື່ງແມ່ນ ທ່ານພະຍາ ບຸນຄົງ ປະດີຈິດ ເປັນຜູ້ມອບ; ຫຼັງຈາກປົດປ່ອຍປະເທດຊາດແລ້ວ ແລະ ເພິ່ນກໍສະສຽນແລ້ວກໍໄດ້ມາບວດເປັນສາທຸພໍ່ ຢູ່ວັດນາຫຼວງແຫ່ງນີ້ ແລະ ມໍຣະນະພາບທີ່ ວັດນາຊາງ.

ຂໍ້ມູນຈາກ : ນະຄອນຫຼວງພຣະບາງ Luangprabang City

ຂອບໃຈຮູບພາບຈາກ: ທ່ານ ຫຸມເພັັດ ມະນີສຸກ

“ວັດນາຫຼວງ” ທີ່ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານ ນາຫຼວງ, ນະຄອນຫຼວງພຣະບາງ, ແຂວງ ຫຼວງພຣະບາງ ແຕ່ກ່ອນແຕ່ເດີມມານັ້ນ ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ໃນບໍລິເວນກາງ ບ້ານ ນາຫຼວງ ທີ່ມີເຢົ້າເຮືອນປະຊາຊົນອ້ອມຮອບ, ຫຼັງຈາກບ້ານເມືອງຈະເລີນຮຸ່ງເຮືອງ ແລະ ມີຜູ້ຄົນມາອາໄສເພີ່ມຂຶ້ນ ທາງວັດ ແລະ ແນວໂຮມບ້ານ ຈຶ່ງໄດ້ມີມະຕິ ພາກັນຍ້າຍຈາກດິນວັດບ່ອນເກົ່າ ຂຶ້ນໄປຢູ່ທີ່ເທິງໂນນພູ ເຊິ່ງບໍລິເວນຂອງ ບ້ານ ນາຫຼວງ ແຫ່ງນີ້ ໃນອະດິດນັ້ນ ແມ່ນເປັນຜືນນາທີ່ປູກເຂົ້າຂອງເຈົ້າມະຫາຊິວິດ ຈຶ່ງເປັນດິນດຳ-ນ້ຳຊຸ່ມ, ອຸດົມສົມບູນ ແລະ ທັງເປັນບ່ອນລ້ຽງຊ້າງ, ບ່ອນພັກເຊົາຂອງຊ້າງ ໃນພິທີກຳຕ່າງໆ ກໍຈະມາພັກເຊົາຢູ່ ນາຫຼວງແຫ່ງນີ້, ກ່ອນຈະເຄື່ອນໄປໃນພຣະຣາຊະວັງ.

ເມື່ອປີ 1960 ວັດນາຫຼວງ ຈຶ່ງຍົກຍ້າຍຈາກກາງບ້ານ ຂຶ້ນມາຕັ້ງຢູ່ເທິງໂນນພູ (ດັ່ງທີ່ເຫັນປັດຈຸບັນນີ້) ມີແຜ່ນຈາລຶກຕິດໄວ້ໃນອາຮາມຂອງ ວັດນາຫຼວງ ເຊິ່ງມີເນື້ອໃນດັ່ງນີ້ :

“ຂ້າພຣະເຈົ້າທິດອ່ອນ ເພັຽອິດທະຮັກສາ, ຕາແສງນາຫຼວງ ເປັນຜູ້ນຳພາ ໂດຍມີທິດມີ ນາຍບ້ານນາຫຼວງ ແລະ ແສນບຸນນາຄ່າ ພ້ອມດ້ວຍເຖົ້າແກ່ ຍິງ-ຊາຍ ຊາວບ້ານນາຫຼວງ ທັງລາວລຸ່ມ-ລາວເທິງ ໄດ້ມີຈິດໃຈເຫຼື້ອມໃສ ພ້ອມໃຈກັນສ້າງ ອາຮາມຫຼັງນີ້ຂຶ້ນໄວ້ທີ່ ບ້ານນາຫຼວງ ມີພຣະຄຳດີ, ພຣະເຜີຍ ເປັນເຈົ້າອະທິການ ໄດ້ເລີ່ມມາກໍ່ສ້າງວັດທີ່ ໂນນພູນາຫຼວງ ແຫ່ງນີ້ ມາແຕ່ປີ ຄສ 1958 ເຖິງປີ 1960 ຈຶ່ງສຳເຣັດ, ຂໍກຸສົນຜົນບຸນອັນນີ້ ຈົ່ງເປັນອຸປະນິສັຍ ຄ້ຳຊູຂ້າພະເຈົ້າທັງຫຼາຍ ກໍຂ້າເທີ້ນ. ອີທັງ ເມທານັງ ອາສະວັກຂະຍາວະຫັງ ໂຫຕຸ ອະນາຄະເຕກາເລ.”

ເຈົ້າອະທິການວັດນາຫຼວງ ອົງປັດຈຸບັນນີ້ແມ່ນ ສາທຸກຸດ ພຸທທະສາໂຣ, ຄະນະບໍລິຫານງານປະຈຳການ ອພສ ແຂວງ ຫຼວງພຣະບາງ, ປະທານ ອພສ ເມືອງ ຈອມເພັດ, ຫົວໜ້າໂຮງຮຽນປະຖົມສົງວັດມະໂນຣົມ.

ວັດນາຫຼວງ ຍັງມີທາດທີ່ບັນຈຸອັດຖິຂອງ ເຈົ້າຄຳໝັ້ນ ວົງກົດຣັດຕະນະ (1890-1972) ເຊິ່ງເພິ່ນເປັນນັກບັນທຶກເຫດການປະຫວັດສາດຂອງລາວເຮົາ ປັດຈຸບັນນີ້ ຜູ້ທີ່ຮຽນຮູ້ປະຫວັດສາດ ກໍຍັງອາໄສການບັນທຶກຂອງເພິ່ນໃນການສຶກສາຮ່ຳຮຽນ.

ນອກນັ້ນຍັງມີທາດອັດຖິ ຂອງສາທຸພໍ່ອົ້ນ ສີສະຫວັດ ໃນອະດີດສາທຸພໍ່ອົ້ນ ສີສະຫວັດ ເປັນຜູ້ນຳຄວານຊ້າງໃນພິທີສຳຄັນຕ່າງໆ ໃນພຣະຣາຊວັງ ແລະ ພິທີກຳຕ່າງໆ, ເມື່ອກ່ອນເພິ່ນມີຊື່ວ່າ ເພັຽອົ້ນ ສີສະຫວັດ (ເກີດວັນທີ 05 ກຸມ 1917 ມໍຣະນະພາບ ວັນທີ 19 ຕຸລາ 2006 ) ນາມມະຍົສ ຄໍາວ່າ ໝື່ນ, ແສນ, ເພັຽ, ພະຍາ … ໂດຍແມ່ນພຣະເຈົ້າມະຫາຊີວິດ ເປັນຜູ້ອອກພຣະຣາຊະອົງການແຕ່ງຕັ້ງ ເພັຽອົ້ນ ສີສະຫວັດ ເພິ່ນໄດ້ເລື່ອນມານາມມະຍົດຈາກ ແສນໃໝ່ ຂື້ນເປັນນາມມະຍົດເປັນ ເພັຽ ເມື່ອທ້າຍປີ ຄສ 1972 ຊື່ງແມ່ນ ທ່ານພະຍາ ບຸນຄົງ ປະດີຈິດ ເປັນຜູ້ມອບ; ຫຼັງຈາກປົດປ່ອຍປະເທດຊາດແລ້ວ ແລະ ເພິ່ນກໍສະສຽນແລ້ວກໍໄດ້ມາບວດເປັນສາທຸພໍ່ ຢູ່ວັດນາຫຼວງແຫ່ງນີ້ ແລະ ມໍຣະນະພາບທີ່ ວັດນາຊາງ.

ຂໍ້ມູນຈາກ : ນະຄອນຫຼວງພຣະບາງ Luangprabang City

ຂອບໃຈຮູບພາບຈາກ: ທ່ານ ຫຸມເພັັດ ມະນີສຸກ

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ ເມືອງບໍ່ແຕນ ເປີດໃຫ້ທ່ຽວຊົມເປັນທາງການ!

ໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີພິທີເປີດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ “ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ” ເມືອງບໍ່ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍມີ ທ່ານ ພົນໂທ ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ, ເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ, ມີຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ, ມີພະແນກການກ່ຽວຂອງຂອງແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ເພງປະກອບຮູບເງົາ “ບໍ່ເຄີຍລືມ” ປ່ອຍອອກມາແລ້ວ!

ຮູບເງົາ "ບໍ່ເຄີຍລືມ" ເປັນຮູບເງົາທີ່ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ຂອງລາວເຮົາ ໂດຍ ສະເພາະ ແມ່ນການນຳສະເໜີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ຢູ່ທີ່ ເມືອງ ວັງວຽງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປັດຈຸບັນໄດ້ປ່ອຍເພງປະກອບຮູບເງົາອອກມາແລ້ວ

Vietjet ເລີ່ມ​ເປີດເສັ້ນ​ທາງ​ບິນກົງທຳ​ອິດ​ເຊື່ອມຕໍ່​ ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ ວຽງ​ຈັນ ແລະ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ, ລາຄາປະຢັດພຽງແຕ່ 0 ໂດລາ ເລີ່ມຕົ້ນວັນທີ 1-8 ມີນານີ້

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 25 ກຸມພາ 2024) - ສາຍການບິນເອກະຊົນໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຫວຽດນາມ Vietjet, ໄດ້ເປີດຖ້ຽວບິນທຳອິດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນຫຼວງຂອງ ສປປ ລາວ ກັບ ສູນກາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຫວຽດນາມ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ຄາດວ່າຈະເປັນເສັ້ນທາງທີ່ປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການເດີນທາງລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ພ້ອມທັງມອບໂອກາດໃນການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້າຂາຍ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!