ຄະນະຈັດສັນ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ ເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ປະກອບນຳເອົາສິນຄ້າຂອງຕົນມາວາງສະແດງ ແລະ ຈຳໜ່າຍ

ເພື່ອເປັນການ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຜະລິດຕະພັນຂອງຄົນລາວ ບໍລິສັດ ວີເທັກແຄ ໄດ້ຮ່ວມກັບ ຄະນະຈັດສັນ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ໄດ້ມີນະໂຍບາຍຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ປະກອບການດ້ານຫັດຖະກຳ ແລະ ຜະລິດຕະພັນພື້ນເມືອງລາວ ນຳເອົາສິນຄ້າຂອງຕົນມາວາງສະແດງ ແລະ ຈຳໜ່າຍ ຢູ່ຖະໜົນວັດທະນະທຳແຫ່ງບຸນ ໂດຍບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ທັງນີ້, ເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຜະລິດຕະພັນລາວ, ສີໄມ້ລາຍມືຂອງຄົນລາວ, ຜະລິດໂດຍຄົນລາວທີ່ເປັນເອກະລັກ ໃຫ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໄປທົ່ວໂລກ ກໍຄື ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຜູ້ປະກອບການໃຫ້ມີລາຍຮັບ, ມີວຽກເຮັດງານທຳທີ່ໝັ້ນຄົງ, ທັງເປັນການປະກອບສ່ວນຟື້ນຟູກິ່ນອາຍ ແຫ່ງຄວາມມີສະເໜ່ຂອງວິຖີຊີວິດວັດທະນະທຳ ຂອງຄົນໃນຊຸມຊົນ ທີ່ມີຊີວິດຊີວາ.

ສະມາພັນແມ່ຍິງດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ສະມາຄົມຄົນພິການ ນຳເອົາສິນຄ້າຂອງຕົນ ມາວາງສະແດງ ແລະ ຈຳໜ່າຍ ຕື່ມອີກ ເຊິ່ງຖະໜົນແຫ່ງບຸນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນນັບແຕ່ 4 ແຍກເຊັນເຕີພ້ອຍສີຫອມ ໄປຫາ ຫໍວັດທະນະທຳແຫ່ງຊາດ, ຕິດກັບຕະຫລາດວັນວານ, ຂຶ້ນບ້ານຫາຍໂສກ-ອານຸ-ມີໄຊ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.

ຖະໜົນວັດທະນະທຳແຫ່ງບຸນ ມີຄວາມໂດດເດັ່ນທາງດ້ານອາຫານ ເຊິ່ງໄດ້ຮວບຮວມເອົາທັງອາຫານພື້ນເມືອງລາວ, ອາຫານນານາຊາດ ເຂົ້າມາຮວມໂຕກັນຢູ່ໃນພື້ນທີ່ນີ້ ເພື່ອເປັນທາງເລືອກໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການອາຫານການກິນທີ່ຫລາກຫລາຍ ໂດຍມີຮ້ານອາຫານຫລາກຫລາຍປະ ເພດບໍ່ຊໍ້າກັນ, ມີທັງອາຫານລາວ ແລະ ອາຫານ ນາໆຊາດ ທີ່ຮັບປະກັນໄດ້ທາງດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ລົດຊາດອາຫານ.

ສຳລັບ ຮ້ານອາຫານນາໆຊາດ ຈະແມ່ນເຈົ້າຂອງປະເທດນັ້ນໆເຊັ່ນ: ເກົາຫລີ, ຝຣັ່ງ ແລະ ເຢຍລະມັນ ຈະເປັນເຈົ້າຂອງຮ້ານ ແລະ ສ້າງເມນູອາຫານທີ່ເປັນລົດຊາດຕົ້ນຕຳຫລັບຂອງພວກເຂົາ ໃຫ້ບັນດາທ່ານໄດ້ຮັບປະທານ; ນອກນັ້ນ, ຍັງມີຮ້ານຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກຳ ເຊັ່ນ: ຮ້ານຂາຍສິ້ນ, ເສື້ອຜ້າ, ກະເປົາ, ຮູບແຕ້ມ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ຫລາກຫລາຍ ທີ່ເປັນຜະລິດຕະພັນຂອງຄົນລາວ 100%.

ທີ່ມາ: ປະເທດລາວ Pathedlao

ເພື່ອເປັນການ ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຜະລິດຕະພັນຂອງຄົນລາວ ບໍລິສັດ ວີເທັກແຄ ໄດ້ຮ່ວມກັບ ຄະນະຈັດສັນ ເມືອງ ຈັນທະບູລີ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ໄດ້ມີນະໂຍບາຍຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມ ເປີດໂອກາດໃຫ້ຜູ້ປະກອບການດ້ານຫັດຖະກຳ ແລະ ຜະລິດຕະພັນພື້ນເມືອງລາວ ນຳເອົາສິນຄ້າຂອງຕົນມາວາງສະແດງ ແລະ ຈຳໜ່າຍ ຢູ່ຖະໜົນວັດທະນະທຳແຫ່ງບຸນ ໂດຍບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ

ທັງນີ້, ເພື່ອຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຜະລິດຕະພັນລາວ, ສີໄມ້ລາຍມືຂອງຄົນລາວ, ຜະລິດໂດຍຄົນລາວທີ່ເປັນເອກະລັກ ໃຫ້ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກໄປທົ່ວໂລກ ກໍຄື ຊຸກຍູ້ສົ່ງເສີມຜູ້ປະກອບການໃຫ້ມີລາຍຮັບ, ມີວຽກເຮັດງານທຳທີ່ໝັ້ນຄົງ, ທັງເປັນການປະກອບສ່ວນຟື້ນຟູກິ່ນອາຍ ແຫ່ງຄວາມມີສະເໜ່ຂອງວິຖີຊີວິດວັດທະນະທຳ ຂອງຄົນໃນຊຸມຊົນ ທີ່ມີຊີວິດຊີວາ.

ສະມາພັນແມ່ຍິງດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ສະມາຄົມຄົນພິການ ນຳເອົາສິນຄ້າຂອງຕົນ ມາວາງສະແດງ ແລະ ຈຳໜ່າຍ ຕື່ມອີກ ເຊິ່ງຖະໜົນແຫ່ງບຸນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນນັບແຕ່ 4 ແຍກເຊັນເຕີພ້ອຍສີຫອມ ໄປຫາ ຫໍວັດທະນະທຳແຫ່ງຊາດ, ຕິດກັບຕະຫລາດວັນວານ, ຂຶ້ນບ້ານຫາຍໂສກ-ອານຸ-ມີໄຊ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ.

ຖະໜົນວັດທະນະທຳແຫ່ງບຸນ ມີຄວາມໂດດເດັ່ນທາງດ້ານອາຫານ ເຊິ່ງໄດ້ຮວບຮວມເອົາທັງອາຫານພື້ນເມືອງລາວ, ອາຫານນານາຊາດ ເຂົ້າມາຮວມໂຕກັນຢູ່ໃນພື້ນທີ່ນີ້ ເພື່ອເປັນທາງເລືອກໃຫ້ແກ່ລູກຄ້າທີ່ມີຄວາມຕ້ອງການອາຫານການກິນທີ່ຫລາກຫລາຍ ໂດຍມີຮ້ານອາຫານຫລາກຫລາຍປະ ເພດບໍ່ຊໍ້າກັນ, ມີທັງອາຫານລາວ ແລະ ອາຫານ ນາໆຊາດ ທີ່ຮັບປະກັນໄດ້ທາງດ້ານຄຸນນະພາບ ແລະ ລົດຊາດອາຫານ.

ສຳລັບ ຮ້ານອາຫານນາໆຊາດ ຈະແມ່ນເຈົ້າຂອງປະເທດນັ້ນໆເຊັ່ນ: ເກົາຫລີ, ຝຣັ່ງ ແລະ ເຢຍລະມັນ ຈະເປັນເຈົ້າຂອງຮ້ານ ແລະ ສ້າງເມນູອາຫານທີ່ເປັນລົດຊາດຕົ້ນຕຳຫລັບຂອງພວກເຂົາ ໃຫ້ບັນດາທ່ານໄດ້ຮັບປະທານ; ນອກນັ້ນ, ຍັງມີຮ້ານຜະລິດຕະພັນຫັດຖະກຳ ເຊັ່ນ: ຮ້ານຂາຍສິ້ນ, ເສື້ອຜ້າ, ກະເປົາ, ຮູບແຕ້ມ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ຫລາກຫລາຍ ທີ່ເປັນຜະລິດຕະພັນຂອງຄົນລາວ 100%.

ທີ່ມາ: ປະເທດລາວ Pathedlao

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ເລີ່ມ 4 ມີນາ ຈະປັບຂຶ້ນຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ອອກໜັງສືຜ່ານແດນທົ່ວໄປ

ກົມກົງສຸນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕາມລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ໃນຂົງເຂດການຕ່າງປະເທດ, ສະບັບເລກທີ 001/ປປທ, ລົງວັນທີ 26 ມັງກອນ 2024, ຈະໄດ້ມີການປັບປຸງຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ຕາມລັດຖະບັນຍັດສະບັບປັບປຸງດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ກຳນົດຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນເປັນເງິນໂດລາ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດເກັບໃນລາຄາ ດັ່ງນີ້: ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 60 ໂດລາ ແລະ ບໍ່ແມ່ນເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 40 ໂດລາ.

WhatsApp ເພີ່ມຟີເຈີໃໝ່ ສາມາດສະຫຼັບບັນຊີທີ່ໃຊ້ຄົນລະເບີໂທໄດ້.

ຍັງມີຢູ່ບໍ່ຜູ້ທີ່ໃຊ້ເບີຫຼາຍເບີ ເລີຍເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໃຊ້ Whatsapp ຫຼາຍອັບໄປນໍ ປັດຈຸບັນທາງ WhatsApp ໄດ້ອັບບເດດຟີເຈີໃໝ່ເຂົ້າມາເຊິ່ງສາມາດເພີ່ມໄດ້ອີກເບີໂທ ຫຼືເພີ່ມບັນຊີໃໝ່ໄດ້ ເຊິ່ງຖ້າເປັນປົກກະຕິເຮົາຕ້ອງໃຊ້ການໂຄນແອັບຂອງ WhatsApp ເພື່ອມາງານໃຊ້ເບີທີສອງ.

ເປີດນໍາໃຊ້ທາງຫຼວງ ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ.

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດນໍາໃຊ້ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກ 11 ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງໂຄງການກໍ່ສ້າງ ທາງເລກ 11 ມີຄວາມລວງຍາວ 104,98 ກິໂລແມັດ ແລະ ກໍ່ສ້າງທາງຊອຍແຕ່ ບ້ານໂນນສະຫວັນ ຫາ ເທດສະບານ ເມືອງຊະນະຄາມ ລວງຍາວ 16,55 ກິໂລແມັດ ເປັນໂຄງການບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ, ນອນຢູ່ໃນແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກໍຄື ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງລັດຖະບານ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!