ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ອອກແຈ້ງການເພີ່ມເຕີມ ສະບັບເລກທີ 2792/ກງ, ລົງວັນທີ 15 ກັນຍາ 2022 ກ່ຽວກັບນະໂຍບາຍຜ່ອນຜັນຄ່າປັບໃໝ່ຂອງການເສຍຄ່າທຳນຽມທາງປີ 2022 ເພື່ອຊຸກຍູ້, ສົ່ງເສີມໃຫ້ບຸກຄົນ, ນິຕິບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ທັງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ທີ່ຂຶ້ນທະບຽນ ແລະ ນຳໃຊ້ຍານພາຫະນະທຸກປະເພດຢູ່ ສປປ ລາວ ໄດ້ເສຍຄ່າທຳນຽມທາງຢ່າງຖືກຕ້ອງ ເຊິ່ງມີລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:

  1. ສໍາລັບຍານພາຫະນະ ທີ່ຖືກເສຍຄ່າທຳນຽມທາງ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນມາດຕາ 5 ຂອງລັດຖະບັນຍັດປະທານ ປະເທດ ວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມທາງ ສະບັບເລກທີ 001/ປປທ, ລົງວັນທີ 20 ກັນຍາ 2017 ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເສຍຄ່າ ທຳນຽມທາງ ນັບແຕ່ປີ 2017-2022 ໃຫ້ປະຕິບັດ ດັ່ງນີ້: ເສຍຄ່າທຳນຽມທາງຄືນຂອງປີ 2017 – 2021 ໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຜ່ອນຜັນບໍ່ເກັບຄ່າປັບໃໝ່ ທີ່ກໍານົດໃນ ໂລແມງ IV ຂໍ້ 2 ຂອງຄຳແນະນຳ ສະບັບເລກທີ 3455/ກງ, ລົງວັນທີ 10 ຕຸລາ 2017 ແລະ ສຳລັບການເສຍຄ່າທຳນຽມທາງຂອງປີ 2022 ພ້ອມທັງປັບໃໝ 0,1% ຕໍ່ວັນ ໃນການເສຍຄ່າທຳນຽມທາງຊັກຊ້າ, ນັບແຕ່ວັນທີ 01 ກໍລະກົດ 2022 ເປັນຕົ້ນມາ, ເນື່ອງຈາກການເສຍຄ່າທຳນຽມທາງ ປີ 2022 ໄດ້ກຳນົດຮອດ ວັນທີ 30 ມິຖຸນາ 2022 ຕາມແຈ້ງການຂອງກະຊວງການເງິນ ສະບັບເລກທີ 0951/ກງ, ລົງວັນທີ 01 ເມສາ 2022.
  2. ຍານພາຫະນະທີ່ເຊົ່າຊື້ ຫຼື ຊື້ຜ່ອນຊຳລະ ທີ່ຍັງບໍ່ໄດ້ທັນໄດ້ເສຍຄ່າທຳນຽມທາງ ຕ້ອງແມ່ນຜູ້ນໍາໃຊ້ພາຫະນະເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບເສຍຄ່າທໍານຽມທາງ ນັບແຕ່ປີ 2017-2022.
  3. ຍານພາຫະນະມືສອງ ທີ່ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນຖືກຕ້ອງ ແລະ ວາງຂາຍຢູ່ຕາມບັນດາຮ້ານ, ເຈົ້າຂອງຮ້ານ ຕ້ອງເປັນຜູ້ ຮັບຜິດຊອບເສຍຄ່າທຳນຽມທາງ ນັບແຕ່ປີ 2017-2022.
  4. ກົມສ່ວຍສາອາກອນ ຕ້ອງເປັນເຈົ້າການປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.
  5. ມອບໃຫ້ຫົວໜ້າພະແນກການເງິນ, ຫົວໜ້າສ່ວຍສາອາກອນ ປະຈຳແຂວງນະຄອນຫລວງ ເປັນເຈົ້າການປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຈັດຕັ້ງເຜີຍແຜ່ ແລະ ປະຕິບັດແຈ້ງການເພີ່ມເຕີມສະບັບນີ້ໃຫ້ສັງຄົມຮັບ ຊາບຢ່າງກ້ວາງຂວາງ, ແນໃສເຮັດໃຫ້ການເກັບລາຍຮັບຄ່າທໍານຽມທາງ ປີ 2022 ບັນລຸຕາມແຜນການ.
  6. ແຈ້ງການເພີ່ມເຕີມສະບັບນີ້ ມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ນັບແຕ່ມື້ລົງລາຍເຊັນ ຈົນເຖີງວັນທີ 31 ທັນວາ 2022.

Hits: 5

LEAVE A REPLY

ກະລຸນາໃສ່ຄໍາເຫັນຂອງທ່ານ!
ກະລຸນາໃສ່ຊື່ຂອງທ່ານທີ່ນີ້