Sunday, June 23, 2024
Lenovo

NETFLIX ເລີ່ມໃຊ້ Block Zone ໃນລາວ ບາງສະຖານທີ່ກໍບໍ່ສາມາດເບິ່ງໄດ້

ນັບຕັ້ງແຕ່ທີ່ Netflix ປະກາດວ່າຈະປັບປຸງເລື່ອງຂອງການແຊຮໄອດີຫ້ອງກັນ ຫຼື ການຫານໄອດີ ເຊິ່ງການແຊຮໄອດີເຮັດໃຫ້ເນັດຟິກເສຍລາຍໄດ້ຈຳນວນມະຫາສານ ເລີຍຈໍາເປັນຈະຕ້ອງແຊຮໃຫ້ຄົນໃນບ້ານເທົ່ານັ້ນ ຖ້າແຊຮໃຫ້ຄົນອື່ນຈະເບິ່ງບໍ່ໄດ້ ການທີ່ເນັດຟິກຕ້ອງການປັບປຸງກໍເພື່ອທີ່ຈະສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນກ່ອນເກົ່າ.

ປັດຈຸບັນ Netflix ໄດ້ມີການ Block Zone ປະເທດລາວເຮົົາ, ເຊິ່ງຫຼາຍຄົນໜ້າຈະງົງວ່າເປັນຫຍັງຕ້ອງ Block Zone? ການທີ່ເນັດຟິກ Block Zone ປະເທດລາວເຮົາກໍເພື່ອໃຫ້ຄົນລາວບໍ່ສາມາດ ໄປຊື້ໄອດີເນັດຟິກ ກັບ ປະເທດອື່ນໆໃນລາຄາຂອງປະເທດນັ້ນໆໄດ້ ເຊິ່ງຖ້າເຮົາໄປຊື້ໄອດີຂອງປະເທດອື່ນມາເບິ່ງ ກໍຈະບໍ່ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງວີໂດໂອໄດ້ເລີຍ ແລະ ເຖິງວ່າຈະເປັນໄອດີລາວເຮົາເອງ ບາງສະຖານທີໃນລາວກໍຖືກ Block Zone ປິດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງ.

ສາເຫດທີ່ເນັດຟິກ Block Zone ປະເທດລາວເຮົາກໍເພື່ອໃຫ້ເຮົາໄປຊື້ໄອດີທີ່ເປັນຂອງປະເທດລາວເຮົາໂດຍສະເພາະ ໃນລາຄາທີ່ທາງເນັດຟິກໄດ້ກຳນົດໃຫ້, ປັດຈຸບັນ ໃນລາວເຮົາຈະມີຢູ່ 4 ລາຄາໃຫ້ເລືອກໃຊ້ງານ ຄື: $3.99 (ລາຄາ 64.000 ກີບ), $7.99 (ລາຄາ 125.000 ກີບ), $9.99 (ລາຄາ 160.000 ກີບ) ແລະ $11.99 (ລາຄາ 190.000 ກີບ) (ລາຄານີ້ແມ່ນໄລ່ຈາກເລດເງິນ 1 USD=16.000 ກີບ) ເຊິ່ງແຕ່ລະລາຄາຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ເຊັ່ນວ່າ: ໂຕທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດ ຈະບໍ່ສາມາດເບິ່ງພ້ອມກັນໄດ້ ເບິ່ງໄດ້ແຕ່ໜ້າຈໍດຽວ ບໍ່ສາມາດເບິ່ງຜ່ານໂທລະພາບ-ຄອມໄດ້ ແລະ ບໍ່ສາມາດເບິ່ງໃນຄວາມຄົມຊັດ HD-ULTRA HD ໄດ້.

ລາຄາທີ່ພຽງຂຶ້ນມາສອງເທົ່າຈາກໂຕລາຄາຕໍ່າສຸດ ແມ່ນ $7.99 ຄ້າຍໆກັບລາຄາໂຕທີ່ຕໍ່າສຸດພຽງແຕ່ ສາມາດເບິ່ງຜ່ານໂທລະພາບ-ຄອມໄດ້, ສ່ວນລາຄາ $9.99 ສາມາດເບິ່ງພ້ອມກັນໄດ້ສອງໜ້າຈໍ ແລະ ເບິ່ງແບບຄວາມຄົມຊັດ HD ແລະ ສຸດທ້າຍໃນລາຄາ $11.99 ໂຕທີ່ແພງທີ່ສຸດແມ່ນສາມາດເບິ່ງພ້ອມກັນໄດ້ເຖິງ 4 ໜ້າຈໍ ສາມາດເບິ່ງຜ່ານທຸກຢ່າງໄດ້ທັງໂທລະສັບ-ຄອມ-ໂທລະພາບ ແລະ ມີສາມາດເບິ່ງວີດີໂອຢູ່ໃນຄວາມຄົມຊັດແບບ ULTRA HD ໄດ້.

ຢູ່ລາວເຮົາຈະສະໝັກເນັດຟິດໄດ້ນັ້ນ ຈະຕ້ອງຊໍາລະຜ່ານທາງ ບັດ VISA, ບັດ Master Card, Paypal ແລະ American Express ເທົ່ານັ້ນ.

ສະຕີມມິງທີ່ເປັນຄູ່ແຂ່ງຂອງເນັດຟິກ ໄດ້ເລິີ່ມພາກັນຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ໂດຍສະເພາະ Disney+, VIU, WeTV, IQIY, HBO ແລະ ອື່ນໆ ຈົນເຮັດໃຫ້ເນັດຟິກເກີດການສູນເສຍ,​ ຫຼ້າສຸດ ເດືອນສິງຫາທີ່ຜ່ານມາ ເນັດຟິກໄດ້ປະກາດວ່າຈະສ້າງແພັກເກັດໃຫມ່ຂຶ້ນມາເຊິ່ງລາຄາຈະຖືກລົງ ແຕ່ມີໂຄສະນາເພີ່ມເຂົົ້າມາ ເຊິ່ງມັນອາດຈະເປັນອີກໜຶ່ງທາງເລືອກໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ບໍ່ຕ້ອງການເສຍເງິນຫຼາຍ ແຕ່ຍັງບໍ່ມີກຳນົດມື້ສ້າງແພັກເກັດທີ່ແນ່ນອນ.

ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ການທີ່ເຮົາສະໝັກເນັດຟິກມາໃຊ້ງານເອງຖືວ່າເປັນການດີທີ່ສຸດ ເພາະໃນບັດຈຸບັນ ໄດ້ມີການ Block Zone ເຊິ່ງຖ້າເຮົາໄປຊື້ໃຊ້ໄອດີຮ່ວມກັບຜູ້ອື່ນມາກໍອາດຈະເປັນໄອດີຂອງຕ່າງປະເທດ ຫຼື ເປັນໄອດີທີ່ຖືກ Block Zone ເຮົາຈະເສຍເງິນລ້າໆ ແລະ ຍັງບໍ່ໄດ້ເບິ່ງໜັງອີກ.

ນັບຕັ້ງແຕ່ທີ່ Netflix ປະກາດວ່າຈະປັບປຸງເລື່ອງຂອງການແຊຮໄອດີຫ້ອງກັນ ຫຼື ການຫານໄອດີ ເຊິ່ງການແຊຮໄອດີເຮັດໃຫ້ເນັດຟິກເສຍລາຍໄດ້ຈຳນວນມະຫາສານ ເລີຍຈໍາເປັນຈະຕ້ອງແຊຮໃຫ້ຄົນໃນບ້ານເທົ່ານັ້ນ ຖ້າແຊຮໃຫ້ຄົນອື່ນຈະເບິ່ງບໍ່ໄດ້ ການທີ່ເນັດຟິກຕ້ອງການປັບປຸງກໍເພື່ອທີ່ຈະສ້າງລາຍໄດ້ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນກ່ອນເກົ່າ.

ປັດຈຸບັນ Netflix ໄດ້ມີການ Block Zone ປະເທດລາວເຮົົາ, ເຊິ່ງຫຼາຍຄົນໜ້າຈະງົງວ່າເປັນຫຍັງຕ້ອງ Block Zone? ການທີ່ເນັດຟິກ Block Zone ປະເທດລາວເຮົາກໍເພື່ອໃຫ້ຄົນລາວບໍ່ສາມາດ ໄປຊື້ໄອດີເນັດຟິກ ກັບ ປະເທດອື່ນໆໃນລາຄາຂອງປະເທດນັ້ນໆໄດ້ ເຊິ່ງຖ້າເຮົາໄປຊື້ໄອດີຂອງປະເທດອື່ນມາເບິ່ງ ກໍຈະບໍ່ສາມາດເຂົ້າເບິ່ງວີໂດໂອໄດ້ເລີຍ ແລະ ເຖິງວ່າຈະເປັນໄອດີລາວເຮົາເອງ ບາງສະຖານທີໃນລາວກໍຖືກ Block Zone ປິດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າເບິ່ງ.

ສາເຫດທີ່ເນັດຟິກ Block Zone ປະເທດລາວເຮົາກໍເພື່ອໃຫ້ເຮົາໄປຊື້ໄອດີທີ່ເປັນຂອງປະເທດລາວເຮົາໂດຍສະເພາະ ໃນລາຄາທີ່ທາງເນັດຟິກໄດ້ກຳນົດໃຫ້, ປັດຈຸບັນ ໃນລາວເຮົາຈະມີຢູ່ 4 ລາຄາໃຫ້ເລືອກໃຊ້ງານ ຄື: $3.99 (ລາຄາ 64.000 ກີບ), $7.99 (ລາຄາ 125.000 ກີບ), $9.99 (ລາຄາ 160.000 ກີບ) ແລະ $11.99 (ລາຄາ 190.000 ກີບ) (ລາຄານີ້ແມ່ນໄລ່ຈາກເລດເງິນ 1 USD=16.000 ກີບ) ເຊິ່ງແຕ່ລະລາຄາຈະມີຄວາມແຕກຕ່າງກັນ ເຊັ່ນວ່າ: ໂຕທີ່ລາຄາຕໍ່າສຸດ ຈະບໍ່ສາມາດເບິ່ງພ້ອມກັນໄດ້ ເບິ່ງໄດ້ແຕ່ໜ້າຈໍດຽວ ບໍ່ສາມາດເບິ່ງຜ່ານໂທລະພາບ-ຄອມໄດ້ ແລະ ບໍ່ສາມາດເບິ່ງໃນຄວາມຄົມຊັດ HD-ULTRA HD ໄດ້.

ລາຄາທີ່ພຽງຂຶ້ນມາສອງເທົ່າຈາກໂຕລາຄາຕໍ່າສຸດ ແມ່ນ $7.99 ຄ້າຍໆກັບລາຄາໂຕທີ່ຕໍ່າສຸດພຽງແຕ່ ສາມາດເບິ່ງຜ່ານໂທລະພາບ-ຄອມໄດ້, ສ່ວນລາຄາ $9.99 ສາມາດເບິ່ງພ້ອມກັນໄດ້ສອງໜ້າຈໍ ແລະ ເບິ່ງແບບຄວາມຄົມຊັດ HD ແລະ ສຸດທ້າຍໃນລາຄາ $11.99 ໂຕທີ່ແພງທີ່ສຸດແມ່ນສາມາດເບິ່ງພ້ອມກັນໄດ້ເຖິງ 4 ໜ້າຈໍ ສາມາດເບິ່ງຜ່ານທຸກຢ່າງໄດ້ທັງໂທລະສັບ-ຄອມ-ໂທລະພາບ ແລະ ມີສາມາດເບິ່ງວີດີໂອຢູ່ໃນຄວາມຄົມຊັດແບບ ULTRA HD ໄດ້.

ຢູ່ລາວເຮົາຈະສະໝັກເນັດຟິດໄດ້ນັ້ນ ຈະຕ້ອງຊໍາລະຜ່ານທາງ ບັດ VISA, ບັດ Master Card, Paypal ແລະ American Express ເທົ່ານັ້ນ.

ສະຕີມມິງທີ່ເປັນຄູ່ແຂ່ງຂອງເນັດຟິກ ໄດ້ເລິີ່ມພາກັນຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ໂດຍສະເພາະ Disney+, VIU, WeTV, IQIY, HBO ແລະ ອື່ນໆ ຈົນເຮັດໃຫ້ເນັດຟິກເກີດການສູນເສຍ,​ ຫຼ້າສຸດ ເດືອນສິງຫາທີ່ຜ່ານມາ ເນັດຟິກໄດ້ປະກາດວ່າຈະສ້າງແພັກເກັດໃຫມ່ຂຶ້ນມາເຊິ່ງລາຄາຈະຖືກລົງ ແຕ່ມີໂຄສະນາເພີ່ມເຂົົ້າມາ ເຊິ່ງມັນອາດຈະເປັນອີກໜຶ່ງທາງເລືອກໃຫ້ກັບຜູ້ທີ່ບໍ່ຕ້ອງການເສຍເງິນຫຼາຍ ແຕ່ຍັງບໍ່ມີກຳນົດມື້ສ້າງແພັກເກັດທີ່ແນ່ນອນ.

ແຕ່ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ການທີ່ເຮົາສະໝັກເນັດຟິກມາໃຊ້ງານເອງຖືວ່າເປັນການດີທີ່ສຸດ ເພາະໃນບັດຈຸບັນ ໄດ້ມີການ Block Zone ເຊິ່ງຖ້າເຮົາໄປຊື້ໃຊ້ໄອດີຮ່ວມກັບຜູ້ອື່ນມາກໍອາດຈະເປັນໄອດີຂອງຕ່າງປະເທດ ຫຼື ເປັນໄອດີທີ່ຖືກ Block Zone ເຮົາຈະເສຍເງິນລ້າໆ ແລະ ຍັງບໍ່ໄດ້ເບິ່ງໜັງອີກ.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ອອກກຳລັງກາຍ ອີກໜຶ່ງວິທີຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນອາການ “ໂຣກຊຶມເສົ້າ”

“ໂຣກຊຶມເສົ້າ” ເປັນອີກໂຣກໜຶ່ງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງໃນປັດຈຸບັນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໄວໜຸ່ມ ໄປຈົນຮອດຜູ້ສູງອາຍຸ, ການກິນຢາເພື່ອປິ່ນປົວ “ໂຣກຊຶມເສົ້າ” ກໍເປັນພຽງທາງອອກໜຶ່ງເທົ່ານັ້ນ, ແຕ່ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຜ່ອນຄາຍໃຫ້ກັບຜູ້ປ່ວຍໂຣກນີ້ “ການອອກກຳລັງກາຍ” ຈຶ່ງເປັນອີກຕົວເລືອກທີ່ດີ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ສຸຂະພາບຮ່າງກາຍແຂງແຮງ ແລະ ມີສຸຂະພາບຈິດທີ່ດີຂຶ້ນ.

VietJet ເພີ່ມທະວີ​ການ​ເຊື່ອມ​ຕໍ່​ສູ່ເມືອງທີ່ຕິດກັບທະເລ​ຂອງ​ຫວຽດ​ນາມ ເພື່ອຕ້ອນຮັບ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ໃນຊ່ວງ​ລະດູ​ຮ້ອນ

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ  ວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 2024) ໃນລະດູຮ້ອນທີ່ໃກ້ຈະມາເຖິງນີ້, VietJet ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍທາງເລືອກສຳລັບບັນດາຜູ້ທີ່ມັກຫາດຊາຍທີ່ສວາຍງາມ ດ້ວຍການເພີ່ມຖ້ຽວບິນໄປຫາບັນດາແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວແຄມທະເລທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງຫວຽດນາມ ຄື: Nha Trang ແລະ Phu Quoc, ໃນຂະນະດຽວກັນກໍໄດ້ສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍຖ້ຽວບິນສາກົນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.

ງົດອາຫານຍາມບ່າຍ ດີຕໍ່ລຳໄສ້ນ້ອຍ

ລຳໄສ້ນ້ອຍປຽບດັ່ງໂຮງງານ ທີ່ປ່ຽນຮູບອາຫານ ໃຫ້ມີຂະໜາດນ້ອຍລົງຈົນຮ່າງກາຍ ສາມາດດູດຊຶມໄປໃຊ້ໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ ມັນຈຶ່ງມີເວລາເຮັດວຽກ ແລະ ຕ້ອງການເວລາສຳລັບພັກຜ່ອນຄືກັນ.