ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

ທຸກການຖືພາລ້ວນແລ້ວແຕ່ຕ້ອງການ ວັນຄຸມກຳເນີດສາກົນ ວັນທີ 26 ກັນຍາ ຂອງທຸກໆປີ ວັນດັ່ງກ່າວແມ່ນມີເພື່ອການສົ່ງເສີມການວາງແຜນຄອບຄົວ ແລະ ວິທີການຄຸມກຳເນີດທີ່ປອດໄພ, ວັນຄຸມກຳເນີດສາກົນ ແມ່ນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ແລະ NGO ສາກົນ 15 ອົງການ, ອົງການຂອງລັດຖະບານ ສັງຄົມວິທະຍາສາດ ແລະ ການແພດ ມີຄວາມສົນໃຈ ໃນການເຜີຍແຜ່ຄວາມຮູ້ທີ່ຖືກຕ້ອງ ກ່ຽວກັບສຸຂຸພາບທາງເພດ ແລະ ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ.

ທ່ານ ດຣ.ໄພວັນ ແກ້ວປະເສີດ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ສປປ ລາວ ເປັນໜຶ່ງໃນ 3 ປະເທດທີ່ບັນລຸເປົ້າໝາຍສະຫະສະວັດ ເພື່ອການພັດທະນາ ຫຼື MDG5 ຜົນສຳຫຼວດທີ່ຜ່ານມາ ແມ່ນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ເຖິງການຫຼູດຜ່ອນອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່.

ແຕ່ເຖິງຢ່າງມໃດກໍຕາມອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກ-ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ ຍັງຢູ່ໃນລະດັບສູງຂອງອາຊີຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ໂດຍ ສປປ ລາວ ມີອັດຕາການຕາຍຂອງເດັກຕໍ່າກວ່າ 5 ປີ ແມ່ນ 47 ຄົນຕໍ່ 1.000 ຄົນທີ່ເກີດມາມີຊີວິດ ແລະ ອັດຕາການຕາຍຂອງແມ່ ແມ່ນ 185 ຄົົນຕໍ່ການເກີດມີຊີວິດ 100.000 ຄົນ ຈາກຂໍ້ມູນສະຖິຕິປີ 2017.

ບ່ອນສະແດງໂຄສະນາ


ກົດທີ່ພາບນີ້ ເພື່ອເບິ່ງຂໍ້ມູນເພິ່ມເຕິມ

ໃນຂະນະທີ່ປະເທດໄດ້ກ້າວເຂົ້າສູ່ໄວຮຽນໄລຍະປະຖົມ ການເຂົ້າໂຮງຮຽນມັດຖະຍົມຕອນຕົ້ນ ແລະ ການຮຽນ ກໍປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ເຊິ່ງເຫັນໄດ້ວ່າ  ໃນ 10 ຄົນຂອງໄວໜຸຸ່ມ ທີ່ມີອາຍຸ 15-17 ປີ ອອກຈາກໂຮງຮຽນ, ອັດຕາການຖືພາຂອງໄວໜຸ່ມ ແລະ ການແຕ່ງງານຂອງເດັກນ້ອຍຫຼືໄວໜຸ່ມ ແມ່ນເປັນອັດຕາສູງສຸດໃນ ປະເທດອາຊຽນ ແມ່ນ 13 ຄົນຕໍ່ 1.000 ຄົນຂອງກຸ່ມເດັກຍິງອາຍຸ 15-19 ປີ.

ຄວາມຕ້ອງການຢາກເຂົ້າເຖິງບໍລິການ ແຕ່ບໍສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຂອງແມ່ຍິງທີ່ແຕ່ງງານຫຼຸດລົງຈາກ 19,9% ໃນປີ 2012 ເປັນ 14,3% ໃນປີ 2017 ແລະ ອັດຕາສ່ວນຂອງແມ່ຍິງທີ່ແຕ່ງງານແລ້ວ ທີ່ຕ້ອງການເຂົ້າເຖິງວິທີການວາງແຜນຄອບຄົວທີ່ພໍໃຈກັບວິທີການທີ່ທັນສະໄໝ ເພີ່ມຂຶ້ນຈາກ 61,3 % ເປັນ 71,7% ໃນໄລຍະເວລາດຽວກັນເຊິ່ງຄາດວ່າ ຈະບັນລຸຢູ່ 8% ຄວາມຕ້ອງການຂອງແມ່ຍິງທີ່ແຕ່ງງານແລ້ວໃນປີ 2025.

ລະດັບຄວາມຕ້ອງການ ທີ່ສູງຂຶ້ນ ແມ່ນເຫັນໄດ້ໃນໄວໜຸ່ມອາຍຸ 15-19 ປີ ເຊິ່ງກວມອັດຕາສ່ວນ 17,6% ແລະ ແມ່ຍິງທີ່ບໍ່ທັນແຕ່ງງານ ກວມອັດຕາສ່ວນ 74,5% ທີ່ບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງການບໍລິການ  ແລະ ບໍ່ສາມາດບັນລຸໄດ້.

ຄວາມຄືບໜ້າໃນການບັນລຸເປົ້າໝາຍແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຍ້ອນການລະບາດຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການຫຼຸດຜ່ອນ ວິທີການໃຊ້ວິທີການວາງແຜນຄອບຄົວ ການໃຊ້ຢາຄຸມກຳເນີດຫຼຸດລົງ ດັ່ງນັ້ນອັດຕາການເອົາລູກອອກທີ່ບໍ່ປອດໄພເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກການຈໍາກັດການເຂົ້າເຖິງຢາຄຸມ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການຖືພາໂດຍບໍ່ຕັ້ງໃຈເພີ່ມຂຶ້ນ ໝາຍຄວາມວ່າ ຈະຕ້ອງຮັບປະກັນຄວາມຄືບໜ້າ  ຄວາມກ້າວໜ້າທາງດ້ານການບໍລິການ ເພື່ອບັນລຸເປົ້າໜາຍທີ່ວາງໄວ້ ໂດຍ 10 ອົງການວາງແຜນຄອບຄົວສາກົົນ ເພື່ອສ້າງຈິດສຳນຶກກ່ຽວກັບ ການຄຸມກຳເນີດ ແລະ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄູ່ຜົວເມຍ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການຕັດສິນໃຈກ່ຽວກັບການສ້າງຄອບຄົວ ແລະ ການວາງແຜນອະນາຄົດ.

ທ່ານ ດຣ.ໄພວັນ ແກ້ວປະເສີດ ຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນ ຊຸກຍູ້ໃຫ້ແມ່ຍິງມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການໃຊ້ວິທີຄຸມກຳເນີດເພື່ອວາງແຜນຄອບຄົວ ສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນຜູ້ຊາຍຜູ້ທີ່ເປັນຜົວ ຈົ່ງໃຫ້ຄວາມເຂົ້າໃຈສຳຄັນ ໃຫ້ການຮ່ວມມື ສະໜັບສະໜູນ ແລະ ຊ່ວຍເຫຼືອແມ່ຍິງໃຫ້ໄດ້ເຂົ້າເຖິງການບໍລິການວາງແຜນຄອບຄົວ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄອບຄົວທີ່ຢູ່ເຂດຫ່າງໄກ.

ທີ່ມາ: ສູນຂ່າວສານການແພດສຸຂະສຶກສາ Centre of Information and Education for Health

Hits: 10

LEAVE A REPLY

ກະລຸນາໃສ່ຄໍາເຫັນຂອງທ່ານ!
ກະລຸນາໃສ່ຊື່ຂອງທ່ານທີ່ນີ້