Saturday, May 25, 2024
Lenovo

ອີກບໍ່ດົນ! AI ອາດຈະເຮັດໃຫ້ກ້ອງໂທລະສັບ ຖ່າຍຮູບໄດ້ດີກ່ອນກ້ອງດິຈິຕອນ.

ປະຈຸບັນ, ກ້ອງຖ່າຍຮູບໃນສະມາດໂຟນ ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງກ້າວກະໂດດ ມີການອັບເດດ ແລະ ພັດທະນາຂຶ້ນຢ່າງໄວ ເຊິ່ງເຫັນໄດ້ຈາກສະມາດໂຟນໃນປັດຈຸບັນ ມີທັງລະບົບຊູມ, ລະບົບເບີຫຼັງ, ລະບົບຖ່າຍກາງຄືນ, ລະບົບຖ່າຍໄລຍະໃກ້ ແລະ ອີກຫຼາຍໆ ເກືອບຈະມີຄວາມສາມາດທຽບເທົ່າກັບກ້ອງດິຈິຕອນໃນປະຈຸບັນ ໂດຍທາງ Qualcomm ກໍໄດ້ອອກມາບອກວ່າ AI ຈະເປັນຕົວຫຼັກໃນການພັດທະນາໃຫ້ກ້ອງຂອງສະມາດໂຟນກ້າວຂ້າມກ້ອງດິຈິຕອນ ຫຼື ກ້ອງ DSLR.

ຖ້າເຮົາສັງເກດດີໆ ເຮົາຈະເຫັນໄດ້ວ່າ ສາມາດໂຟນຫຼາຍຄ້າຍໃຫຍ່ໆ ກໍໄດ້ມີການນໍາໃຊ້ລະບົບ AI ເຂົ້າຊ່ວຍໃນການຖ່າຍຮູບພາບ ແລະ ປະມວນຜົນ ດ້ວຍການຫຼຸດ Noise ລົງ, ປັບແສງຂອງຮູບພາບທີ່ເຮົາຖ່າຍໃຫ້ງາມຂຶ້ນ, ຊ່ວຍໃນເລື່ອງຂອງລະບົບກັນສັ້ນວີດີໂອ ແລະ ຍັງຊ່ວຍໃນການປັບແຕ່ງຮູບພາບອີກດ້ວຍ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ລະບົບ AI ຍັງມີຂີດຈຳກັດຂອງມັນຢູ່ ເຊິ່ງຍັງອາດຈະຕ້ອງໄດ້ມີການພັດທະນາຂຶ້ນຕໍ່ໄປເລື້ອຍໆ ເພື່ອໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

່ກ່ອນໜ້ານີ້ທາງ Sony ກໍໄດ້ອອກມາບອກວ່າ ກ້ອງໂທລະສັບໃນອະນາຄົດຈະຖ່າຍຮູບໄດ້ດີກວ່າກ້ອງດິຈິຕອນ ໃນອີກບໍ່ດົນນີ້ ໂດຍທາງ Sony ໄດ້ຂໍເວລາອີກພຽງແຕ່ 2 ປີ ໃນການພັດທະນາ ໃຫ້ມັນເປັນຈິງໄດ້ຕາມທີ່ໄດ້ກ່າວໄປ.

Judd Heape ໜຶ່ງໃນຮອງປະທານບໍລິສັດ Qualcomm ກໍຍັງໄດ້ບອກວ່າ ອະນາຄົດຂອງກ້ອງໂທລະສັບ ຈະມີລະບົບ AI ເປັນຕົວການຫຼັກທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມສາມາດທີ່ເໜືອກກວ່າກ້ອງດິຈິຕອນ ໂດຍ Heape ໄດ້ອະທິບາຍລະບົບການເຮັດວຽກຂອງລະບົບ AI ດ້ານການຖ່າຍຮູບຈະແບ່ງອອກເປັນ 4 ຂັ້ນຕອນຄື:

  • ລະບົບ AI ຈະແຍກວ່າ ສິ່ງທີ່ເຫັນໃນຮູບພາບປະກອບມີຫຍັງແນ່ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມເປັນແນວໃດ.
  • ລະບົບ AI ຈະເຂົ້າມາຈັດການຟີເຈີ 3A ປະກອບມີ Auto-focus, Auto-white balance, Auto-exposure.
  • ລະບົບ AI ເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງສາກທິວທັດ (Scene) ແຕ່ລະສ່ວນຮູບພາບ.

ປະຈຸບັນ ລະບົບ AI ສຳລັບການຖ່າຍຮູບຍັງມີແຕ່ 3 ຂັ້ນຕອນທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງສ່ວນທີ່ 4 ຈະເປັນຂັ້ນຕອນທີ່ລະບົບສາມາດປະມວນຜົນໂດຍລວມທັງໝົດ ເຮັດໃຫ້ສາມາດປັບແຕ່ງຮູບພາບໄດ້ຕາມທີ່ຕ້ອງການ, ໃນອະນາຄົດເຮົາຕ້ອງມາເບິ່ງວ່າ ກ້ອງໂທລະສັບຈະພັດທະນາໄປໄກເທົ່າໃດ ແຕ່ຕາມທີ່ເຫັນຈາກການປ່ຽນແປງໃນປັດຈຸບັນ ກໍມີການປ່ຽນແປງໄປຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ວ່ອງໄວພໍສົມຄວນ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: droidsans

ປະຈຸບັນ, ກ້ອງຖ່າຍຮູບໃນສະມາດໂຟນ ໄດ້ມີການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງກ້າວກະໂດດ ມີການອັບເດດ ແລະ ພັດທະນາຂຶ້ນຢ່າງໄວ ເຊິ່ງເຫັນໄດ້ຈາກສະມາດໂຟນໃນປັດຈຸບັນ ມີທັງລະບົບຊູມ, ລະບົບເບີຫຼັງ, ລະບົບຖ່າຍກາງຄືນ, ລະບົບຖ່າຍໄລຍະໃກ້ ແລະ ອີກຫຼາຍໆ ເກືອບຈະມີຄວາມສາມາດທຽບເທົ່າກັບກ້ອງດິຈິຕອນໃນປະຈຸບັນ ໂດຍທາງ Qualcomm ກໍໄດ້ອອກມາບອກວ່າ AI ຈະເປັນຕົວຫຼັກໃນການພັດທະນາໃຫ້ກ້ອງຂອງສະມາດໂຟນກ້າວຂ້າມກ້ອງດິຈິຕອນ ຫຼື ກ້ອງ DSLR.

ຖ້າເຮົາສັງເກດດີໆ ເຮົາຈະເຫັນໄດ້ວ່າ ສາມາດໂຟນຫຼາຍຄ້າຍໃຫຍ່ໆ ກໍໄດ້ມີການນໍາໃຊ້ລະບົບ AI ເຂົ້າຊ່ວຍໃນການຖ່າຍຮູບພາບ ແລະ ປະມວນຜົນ ດ້ວຍການຫຼຸດ Noise ລົງ, ປັບແສງຂອງຮູບພາບທີ່ເຮົາຖ່າຍໃຫ້ງາມຂຶ້ນ, ຊ່ວຍໃນເລື່ອງຂອງລະບົບກັນສັ້ນວີດີໂອ ແລະ ຍັງຊ່ວຍໃນການປັບແຕ່ງຮູບພາບອີກດ້ວຍ, ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ລະບົບ AI ຍັງມີຂີດຈຳກັດຂອງມັນຢູ່ ເຊິ່ງຍັງອາດຈະຕ້ອງໄດ້ມີການພັດທະນາຂຶ້ນຕໍ່ໄປເລື້ອຍໆ ເພື່ອໃຫ້ດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

່ກ່ອນໜ້ານີ້ທາງ Sony ກໍໄດ້ອອກມາບອກວ່າ ກ້ອງໂທລະສັບໃນອະນາຄົດຈະຖ່າຍຮູບໄດ້ດີກວ່າກ້ອງດິຈິຕອນ ໃນອີກບໍ່ດົນນີ້ ໂດຍທາງ Sony ໄດ້ຂໍເວລາອີກພຽງແຕ່ 2 ປີ ໃນການພັດທະນາ ໃຫ້ມັນເປັນຈິງໄດ້ຕາມທີ່ໄດ້ກ່າວໄປ.

Judd Heape ໜຶ່ງໃນຮອງປະທານບໍລິສັດ Qualcomm ກໍຍັງໄດ້ບອກວ່າ ອະນາຄົດຂອງກ້ອງໂທລະສັບ ຈະມີລະບົບ AI ເປັນຕົວການຫຼັກທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມສາມາດທີ່ເໜືອກກວ່າກ້ອງດິຈິຕອນ ໂດຍ Heape ໄດ້ອະທິບາຍລະບົບການເຮັດວຽກຂອງລະບົບ AI ດ້ານການຖ່າຍຮູບຈະແບ່ງອອກເປັນ 4 ຂັ້ນຕອນຄື:

  • ລະບົບ AI ຈະແຍກວ່າ ສິ່ງທີ່ເຫັນໃນຮູບພາບປະກອບມີຫຍັງແນ່ ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມເປັນແນວໃດ.
  • ລະບົບ AI ຈະເຂົ້າມາຈັດການຟີເຈີ 3A ປະກອບມີ Auto-focus, Auto-white balance, Auto-exposure.
  • ລະບົບ AI ເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງຂອງສາກທິວທັດ (Scene) ແຕ່ລະສ່ວນຮູບພາບ.

ປະຈຸບັນ ລະບົບ AI ສຳລັບການຖ່າຍຮູບຍັງມີແຕ່ 3 ຂັ້ນຕອນທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງເທົ່ານັ້ນ ເຊິ່ງສ່ວນທີ່ 4 ຈະເປັນຂັ້ນຕອນທີ່ລະບົບສາມາດປະມວນຜົນໂດຍລວມທັງໝົດ ເຮັດໃຫ້ສາມາດປັບແຕ່ງຮູບພາບໄດ້ຕາມທີ່ຕ້ອງການ, ໃນອະນາຄົດເຮົາຕ້ອງມາເບິ່ງວ່າ ກ້ອງໂທລະສັບຈະພັດທະນາໄປໄກເທົ່າໃດ ແຕ່ຕາມທີ່ເຫັນຈາກການປ່ຽນແປງໃນປັດຈຸບັນ ກໍມີການປ່ຽນແປງໄປຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ວ່ອງໄວພໍສົມຄວນ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: droidsans

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ນ້ຳຕົກຕາດ ຫ້ວຍປາຕີນ ຄວາມອຸດົມສົມບູນທີ່ຫາຊົມໄດ້ຍາກ

ແຂວງ ໄຊສົມບຸູນ ຖືວ່າເປັນແຂວງໃໝ່ ທີ່ຫາກໍຕັ້ງຂຶ້ນບໍ່ພໍເທົ່າໃດປີ ແລະ ກໍເປັນອີກແຂວງໜຶ່ງທີ່ ມີທ່າແຮງຫຼາຍ ດ້ານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ທ່າແຮງທາງດ້ານກະສິກຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອື່ນໆ ເຊິ່ງເລີ່ມມີບົດບາດຫຼາຍຂຶ້ນໃນໄລຍະຫຼັງໆມານີ້. ເມື່ອເວົ້າເຖິງການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງ ໄຊສົມບູນ ແລ້ວ ກໍມີສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ໜ້າສົນໃຈຫຼາຍແຫ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແຕ່ສະຖານທີ່ ທີ່ເພິ່ນຄົ້ນພົບຂຶ້ນມາໃໝ່ ແມ່ນນ້ຳຕົກຕາດ ຫ້ວຍປາຕີນ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ຜາສະຫງົບ, ເມືອງ ອະນຸວົງ, ແຂວງ ໄຊສົມບູນ.

“ຄິດລົບ” ໂຣກຫົວໃຈກໍ່ໂຕ

ນັກວິທະຍາສາດໃນ ນະຄອນ ນິວຢ໋ອກ ໄດ້ທຳການວິໄຈ ພົບວ່າ ອາລົມໃນດ້ານລົບ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມຕຶງຄຽດ, ໃຈຮ້າຍ, ຄວາມກັງວົນ ແລະຊຶມເສົ້າ ບໍ່ພຽງແຕ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງຫົວໃຈເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເພີ່ມຄວາມສ່ຽງໃນການເກີດໂຣກຫົວໃຈອີກດ້ວຍ.

3 ຍຸກ ທີ່ພຣະພຸດທະສາສະໜາ ເຂົ້າມາປະເທດລາວ.

ພຣະພຸດທະສາສະນາ ເປັນສາສະໜາປະຈຳຊາດລາວ ເຊິ່ງໄດ້ເຂົ້າມາຕັ້ງໝັ້ນໃນດິນແດນອານາຈັກລ້ານຊ້າງເທິງສອງຟາກຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງ, ແລະ ສ່ວນທີ່ເປັນປະເທດລາວເຮົານີ້ ຫຼາຍກວ່າ ໒໐໐໐ ປີ, ຄືພ້ອມກັບການເຂົ້າມາຂອງພຣະພຸດທະສາສະໜາໃນບັນດາປະເທດສຸວັນນະພູມ ຫຼື ແຫຼມທອງນີ້, ເຊິ່ງຫຼັກຖານທາງສາສະໜາວັດຖຸ, ສາສະໜາສະຖານ ໄດ້ປາກົດຕົວສອງຝາກຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ