Saturday, May 25, 2024
Lenovo

ຍັງອີກ 1.800 ກວ່າປີ! ລະເບີດຈຶ່ງຈະໝົດຈາກປະເທດລາວ

ທ່ານ ໂຈມ​ແຍງ ແພງ​ທອງ​ສະ​ຫວັດ ຫົວ​ໜ້າ​ຫ້ອງ​ການ ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເພື່ອ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ຫາ​ລະ​ເບີດບໍ່​ທັນ​ແຕກ ທີ່​ຕົກ​ຄ້າງ​ຢູ່ ສ​ປ​ປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໄລຍະເວລາ 26 ປີຜ່ານມາ ສາມາດກູ້ລະເບີດຈາກສົງຄາມໄດ້ແຕ່ 1% ເທົ່ານັ້ນ ຍັງເຫຼືອອີກ 99% ຖ້າ​ທຽບ​ໃສ່​ພື້ນ​ທີ່ໆໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ ເຊິ່ງຈາກການວິເຄາະແມ່ນ ເປັນ 87 ພັນ​ກິ​ໂລ​ຕາ​ແມັດ ແລະ ພວກ​ເຮົາໄດ້​​ສະ​ເລ່ຍ​ໃສ່​ຈຳ​ນວນ​ປີ ​ຍັງ​ອີກ 1.860 ປີ ຈຶ່ງ​ສາ​ມາດ​ບັນ​ລຸ​ການ​ສຳ​ຫຼວດກວດ​ກູ້ລະ​ເບີດບໍ່​ທັນ​ແຕກ ທີ່​ຕົກ​ຄ້າງ​ຢູ່ ສ​ປ​ປ ລາວ ໄດ້​ທັງ​ໝົດ.

ການ​ສຳຫຼວດ​ການກວດ​ກູ້ ແລະ ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຜູ້​ຖືກ​ເຄາະ​ຮ້າຍ ແລະ ຄຽງ​ຄູ່​ກັນ​ນັ້ນ​ຍັງ​ໄດ້​​ອຳ​ນວຍ​ຄວາມ​ສະ​ດວກ​ໃຫ້​ແກ່​​ທຸກ​ອົງ​ການ​ທີ່ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ທັງ​ພາຍ​ໃນ ແລະ ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ທີ່​ມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​​ທີ່ຈະແກ້ໄຂ​ບັນ​ຫາ​ລະ​ເບີດບໍ່​ທັນ​ແຕກ​ທີ່​ຕົກ​ຄ້າງ​ຢູ່ ສ​ປ​ປ ລາວ ເພື່ອ​ເປັນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາເສດ​ຖະ​ກິດ-ສັງ​ຄົມ ເປັນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຊີ​ວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລ​າວ​ບັນ​ດາ​ເຜົ່າ.

ແຂວງ​ສາ​ລະ​ວັນ ຍັງເປັນ​ແຂວງ​ທີ່​ລະ​ເບີດ​ຕົກ​ຄ້າງ​ເປັນອັນ​ດັບ 4 ຂອງ​ປະ​ເທດ ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໃນ​ຄັ້ງ​ນີ້​ເຫັນ​ວ່າບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ຜູ້​ໃຫ້​ທຶນມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ ໃນ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ການ​ຢ້ຽມ​ຍາມ ​ການ​ຕິດ​ຕາມ​ເບິ່ງ​ຕົວ​ຈິງ ໃນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ການ​ໂຄ​ສະ​ນາສຶກ​ສາ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ໄພ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ມາດ​ຕະ​ການ​ຕົ້ນ​ຕໍ​ໜຶ່ງເຮັດ​ໃຫ້​ພໍ່​ແມ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ ເຮັດ​ໃຫ້​ນ້ອງໆ​ນັກ​ຮຽນ​ເຂົ້າ​ໃຈ ແລະ ຮູ້​ວິ​ທີຫຼີກ​ລ່ຽງ​ຈາກ​ການ​ເກີດ​ອຸ​ບັດເຫດ.

ນອກນັ້ນ, ຈະ​ໄດ້​ສຸມ​ໃສ່​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ການ​​ກຳ​ນົດບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ໃນ​ການ​ສຳ​ຫຼວດກວດ​ກູ້ ແລະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ການກວດ​ກູ້​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ ແລະ ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ຂຶ້ນ​ຕື່ມ​ ໃນ​ແຕ່​ລະ​ປີພວກ​ເຮົາ​ກໍໄດ້​ສົມ​ທົບ​ກັບ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ການ​ລະ​ດົມ​ທຶນ​ຜ່ານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຕ່າງໆ ການ​ແລກ​ປ່ຽນ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ​ຕ່າງໆ ພວກ​ເຮົາ​ຍັງ​ໄດ້​ເຊີນ​ຜູ້​ໃຫ້​ທຶນ​ຕ່າງໆ​ມາ​ເບິ່ງ​ຕົວ​ຈິງ.

ທີ່ມາ: ປະຊາຊົນ

ທ່ານ ໂຈມ​ແຍງ ແພງ​ທອງ​ສະ​ຫວັດ ຫົວ​ໜ້າ​ຫ້ອງ​ການ ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ແຫ່ງ​ຊາດ ເພື່ອ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ຫາ​ລະ​ເບີດບໍ່​ທັນ​ແຕກ ທີ່​ຕົກ​ຄ້າງ​ຢູ່ ສ​ປ​ປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໄລຍະເວລາ 26 ປີຜ່ານມາ ສາມາດກູ້ລະເບີດຈາກສົງຄາມໄດ້ແຕ່ 1% ເທົ່ານັ້ນ ຍັງເຫຼືອອີກ 99% ຖ້າ​ທຽບ​ໃສ່​ພື້ນ​ທີ່ໆໄດ້​ຮັບ​ຜົນ​ກະ​ທົບ ເຊິ່ງຈາກການວິເຄາະແມ່ນ ເປັນ 87 ພັນ​ກິ​ໂລ​ຕາ​ແມັດ ແລະ ພວກ​ເຮົາໄດ້​​ສະ​ເລ່ຍ​ໃສ່​ຈຳ​ນວນ​ປີ ​ຍັງ​ອີກ 1.860 ປີ ຈຶ່ງ​ສາ​ມາດ​ບັນ​ລຸ​ການ​ສຳ​ຫຼວດກວດ​ກູ້ລະ​ເບີດບໍ່​ທັນ​ແຕກ ທີ່​ຕົກ​ຄ້າງ​ຢູ່ ສ​ປ​ປ ລາວ ໄດ້​ທັງ​ໝົດ.

ການ​ສຳຫຼວດ​ການກວດ​ກູ້ ແລະ ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຜູ້​ຖືກ​ເຄາະ​ຮ້າຍ ແລະ ຄຽງ​ຄູ່​ກັນ​ນັ້ນ​ຍັງ​ໄດ້​​ອຳ​ນວຍ​ຄວາມ​ສະ​ດວກ​ໃຫ້​ແກ່​​ທຸກ​ອົງ​ການ​ທີ່ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ທັງ​ພາຍ​ໃນ ແລະ ຕ່າງ​ປະ​ເທດ ທີ່​ມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​​ທີ່ຈະແກ້ໄຂ​ບັນ​ຫາ​ລະ​ເບີດບໍ່​ທັນ​ແຕກ​ທີ່​ຕົກ​ຄ້າງ​ຢູ່ ສ​ປ​ປ ລາວ ເພື່ອ​ເປັນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາເສດ​ຖະ​ກິດ-ສັງ​ຄົມ ເປັນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຊີ​ວິດ​ການ​ເປັນ​ຢູ່​ຂອງ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ລ​າວ​ບັນ​ດາ​ເຜົ່າ.

ແຂວງ​ສາ​ລະ​ວັນ ຍັງເປັນ​ແຂວງ​ທີ່​ລະ​ເບີດ​ຕົກ​ຄ້າງ​ເປັນອັນ​ດັບ 4 ຂອງ​ປະ​ເທດ ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໃນ​ຄັ້ງ​ນີ້​ເຫັນ​ວ່າບັນ​ດາ​ປະ​ເທດ​ຜູ້​ໃຫ້​ທຶນມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ ໃນ​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ການ​ຢ້ຽມ​ຍາມ ​ການ​ຕິດ​ຕາມ​ເບິ່ງ​ຕົວ​ຈິງ ໃນ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ການ​ໂຄ​ສະ​ນາສຶກ​ສາ​ຄວາມ​ສ່ຽງ​ໄພ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ມາດ​ຕະ​ການ​ຕົ້ນ​ຕໍ​ໜຶ່ງເຮັດ​ໃຫ້​ພໍ່​ແມ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ ເຮັດ​ໃຫ້​ນ້ອງໆ​ນັກ​ຮຽນ​ເຂົ້າ​ໃຈ ແລະ ຮູ້​ວິ​ທີຫຼີກ​ລ່ຽງ​ຈາກ​ການ​ເກີດ​ອຸ​ບັດເຫດ.

ນອກນັ້ນ, ຈະ​ໄດ້​ສຸມ​ໃສ່​ການ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ການ​​ກຳ​ນົດບຸ​ລິ​ມະ​ສິດ​ໃນ​ການ​ສຳ​ຫຼວດກວດ​ກູ້ ແລະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ການກວດ​ກູ້​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ພາບ ແລະ ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ຂຶ້ນ​ຕື່ມ​ ໃນ​ແຕ່​ລະ​ປີພວກ​ເຮົາ​ກໍໄດ້​ສົມ​ທົບ​ກັບ​ພາກ​ສ່ວນ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ການ​ລະ​ດົມ​ທຶນ​ຜ່ານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຕ່າງໆ ການ​ແລກ​ປ່ຽນ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ​ຕ່າງໆ ພວກ​ເຮົາ​ຍັງ​ໄດ້​ເຊີນ​ຜູ້​ໃຫ້​ທຶນ​ຕ່າງໆ​ມາ​ເບິ່ງ​ຕົວ​ຈິງ.

ທີ່ມາ: ປະຊາຊົນ

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ຜ້າເຊັດມືໃນເຮືອນຄົວ ມີເຊື້ອໂຣກຫຼາຍທີ່ສຸດ

ມະຫາວິທະຍາໄລ ອະຣິໂຊນາ ຄົ້ນພົບວ່າ: ຜ້າເຊັດມືໃນເຮືອນຄົວ ແລະ ຢູ່ຕາມຫ້ອງນໍ້າ ນັ້ນ ມີເຊື້ອໂຣກຫຼາຍທີ່ສຸດ. ມະຫາວິທະຍາໄລ ດັ່ງກ່າວຄົ້ນຄວ້າສຶກສາເລື່ອງນີ້ ແລະໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ: ຜ້າທີ່ໃຊ້ໃນເຮືອນຄົວ ມີເຊື້ອແບັດເທີເຣຍ ໂຄລິຟອມ ຈັບຢູ່ຫຼາຍເຖິງ 80% ໂດຍທີ່ເຊື້ອໂຣກຈຳພວກນີ້ ມີຢູ່ຕາມລະບົບທາງເດີນອາຫານ ນັບທັງມະນຸດ ແລະສັດ. ນອກນີ້ ຍັງພົບເຊື້ອ ອີໂຄໄລ ປົນເປື້ອນຢູ່ອີກ 25%.

ນ້ຳຕົກຕາດ ຫ້ວຍປາຕີນ ຄວາມອຸດົມສົມບູນທີ່ຫາຊົມໄດ້ຍາກ

ແຂວງ ໄຊສົມບຸູນ ຖືວ່າເປັນແຂວງໃໝ່ ທີ່ຫາກໍຕັ້ງຂຶ້ນບໍ່ພໍເທົ່າໃດປີ ແລະ ກໍເປັນອີກແຂວງໜຶ່ງທີ່ ມີທ່າແຮງຫຼາຍ ດ້ານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ທ່າແຮງທາງດ້ານກະສິກຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອື່ນໆ ເຊິ່ງເລີ່ມມີບົດບາດຫຼາຍຂຶ້ນໃນໄລຍະຫຼັງໆມານີ້. ເມື່ອເວົ້າເຖິງການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງ ໄຊສົມບູນ ແລ້ວ ກໍມີສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ໜ້າສົນໃຈຫຼາຍແຫ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແຕ່ສະຖານທີ່ ທີ່ເພິ່ນຄົ້ນພົບຂຶ້ນມາໃໝ່ ແມ່ນນ້ຳຕົກຕາດ ຫ້ວຍປາຕີນ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ຜາສະຫງົບ, ເມືອງ ອະນຸວົງ, ແຂວງ ໄຊສົມບູນ.

“ຄິດລົບ” ໂຣກຫົວໃຈກໍ່ໂຕ

ນັກວິທະຍາສາດໃນ ນະຄອນ ນິວຢ໋ອກ ໄດ້ທຳການວິໄຈ ພົບວ່າ ອາລົມໃນດ້ານລົບ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມຕຶງຄຽດ, ໃຈຮ້າຍ, ຄວາມກັງວົນ ແລະຊຶມເສົ້າ ບໍ່ພຽງແຕ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງຫົວໃຈເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເພີ່ມຄວາມສ່ຽງໃນການເກີດໂຣກຫົວໃຈອີກດ້ວຍ.