Saturday, April 13, 2024
Lenovo

ທູດໄທ ແນະນຳນັກລົງທຶນ! ຖ້າແມ່ນໃຫ້ຟ້າວເຂົ້າມາ ຢ່າລັງເລໃຈ.

ທ່ານ ເຈດສະດາ ກະຕະເວທິນ, ເອກອັກຄະຣາຊະທູດໄທ ປະຈຳ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ສປປ ລາວ ກ່າວກັບຕົວແທນພາກເອກະຊົນໄທ ທີ່ງານລ້ຽງອຳລາໃນໂອກາດ ກະສຽນອາຍຸທາງຣາຊະການເມື່ອໄວໆນີ້ ໂດຍມີໃຈຄວາມຕອນໜຶ່ງ ທີ່ໄດ້ແນະນຳນັກລົງທຶນໄທ ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈໃນຕະຫຼາດລາວ ເຊິ່ງໄດ້ລະບຸວ່າ “ນັກລົງທຶນຄວນເຂົ້າມາສຶກສາ ແລ້ວຕັດສິນໃຈຢ່າງວ່ອງໄວ ຖ້າຫາກພົບວ່າເໝາະກັບທຸລະກິດຂອງຕົນແລ້ວ ກໍຢ່າລັງເລໃຈ ເພາະອາດເສຍໂອກາດໄດ້ງ່າຍ” ນອກຈາກນີ້ ທ່ານທູດ ຍັງເນັ້ນຕື່ມວ່າ ການຂົນສົ່ງລະບົບລາງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນປີນີ້ ແມ່ນປັດໄຈສຳຄັນຂອງປະເທດລາວ ທີ່ຈະພິກບົດບາດຂອງລາວ ໃນບັນດາປະເທດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ.

“ຖ້າຈະເວົ້າກັນແທ້ໆແລ້ວ ໂຄງການທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດກໍຄື ລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ເພາະຖືວ່າເປັນ Game Changer ສຳລັບລາວ ແລະ ສຳລັບອານຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ ເພາະວ່າເຮັດໃຫ້ພູມິພາກນີ້ ມີທາງລົດໄຟທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ໄປເຖິງຕະຫຼາດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ ໃນເວລາ 10-12 ຊົ່ວໂມງ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຂໍ້ຈຳກັດຂອງການພັດທະນາ ສປປ ລາວ ຄືການທີ່ບໍ່ມີເສັ້ນທາງອອກທະເລ ຊ້ຳພັດເປັນການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດໄດ້ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີທ່າເຮືອ ແຕ່ກໍຍັງມີຄວາມສາມາດເຊື່ອໄປຫາທ່າເຮືອໄດ້ອີກ ແລະ ຍັງເຮັດໃຫ້ປະເທດໃນອານຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ ທັງໝົດ ຈະໄດ້ໃຊ້ປະໂຫຍດຮ່ວມກັນໄດ້ນຳອີກ” ທ່ານ ເຈດສະດາ ກ່າວ. ພ້ອມທັງເນັ້ນຕື່ມອີກວ່າ ການປ່ຽນແປງນີ້ ເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ເຄີຍເກີດຂຶ້ນມາກ່ອນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາ ສປປ ລາວ ປ່ຽນແປງໄປໄດ້ຫຼາຍ.

ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຍັງໄດ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ສຳລັບນັກທຸລະກິດ ແລະ ນັກລົງທຶນ ທີ່ສົນໃຈເຮັດທຸລະກິດໃນລາວ ອີກວ່າ ການທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທີ່ຢູ່ຕິດກັບ ໄທ ອາດເຮັດໃຫ້ນັກລົງທຶນໄທຄິດວ່າ ເຂົ້າມາລົງທຶນ ເມື່ອໃດກໍໄດ້ ແຕ່ດ້ວຍປັດໄຈໃນປັດຈຸບັນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ໂລກເຄື່ອນຕົວໄວ ການໃຊ້ຄຳວ່າ “ເມື່ອໃດກໍໄດ້” ຈະກາຍເປັນ “ໝົດໂອກາດ” ໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ.

“ທຸລະກິດໄທເອງ ຕ້ອງພະຍາຍາມສຶກສາໃຫ້ດີ ແລະ ເບິ່ງວ່າ ເຮົາຈະເຮັດແນວໃດ ເພາະໄທ ກັບ ລາວ ນັ້ນຕິດກັນ ເມື່ອເຫັນໂອກາດແລ້ວ ສິ່ງທຳອິດຄືຕ້ອງມາສຶກສາໃຫ້ເຫັນວ່າໂອກາດຢູ່ບ່ອນໃດ ແລ້ວໄປເບິ່ງວ່າ ເຮົາພ້ອມຊ່ຳໃດ ຄວາມຕ້ອງການຂອງເຮົາກົງກັນຊ່ຳໃດ ແລ້ວຖ້າແມ່ນ ກໍຄືຟ້າວດຳເນີນການ ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກວ່າ “ເມື່ອໃດກໍໄດ້” ເຂົ້າມາຄອບງຳ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາເສຍໂອກາດ” ທ່ານ ເຈດສະດາກ່າວ.

ນອກຈາກດ້ານເສດຖະກິດແລ້ວ ເອກອັກຄະຣາຊະທູດໄທ ຍັງໄດ້ໃຫ້ສຳພາດ ກັບ ອິນໄຊລາວ ເພີ່ມເຕີມອີກວ່າ: ຈຸດແຂງທີ່ເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີຄູ່ປະເທດໃດຄື ລາວ ກັບ ໄທ ກໍຄື ຄວາມສຳພັນໃນພາກປະຊາຊົນ ກັບ ປະຊາຊົນ ເພາະບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ພາສາ ແຕ່ລວມເຖິງທາງດ້ານວັດທະນະທຳ, ສາສະໜາ ແລະ ການຮ່ວມເປັນເຄືອຍາດສອງຝັ່ງຂອງທີ່ໄປມາຫາສູ່ກັນຕະຫຼອດເວລາ ເຊິ່ງລ້ວນເປັນພື້ນທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງ 2 ປະເທດ ໃນການຮ່ວມກັນພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ແລະ ເປັນສຳພັນທະພາບທີ່ແໜ້ນແຟ້ນກັນ ໂດຍທຳມະຊາດອີກດ້ວຍ.

ທ່ານ ເຈດສະດາ ກະຕະເວທິນ, ເອກອັກຄະຣາຊະທູດໄທ ປະຈຳ ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ສປປ ລາວ ກ່າວກັບຕົວແທນພາກເອກະຊົນໄທ ທີ່ງານລ້ຽງອຳລາໃນໂອກາດ ກະສຽນອາຍຸທາງຣາຊະການເມື່ອໄວໆນີ້ ໂດຍມີໃຈຄວາມຕອນໜຶ່ງ ທີ່ໄດ້ແນະນຳນັກລົງທຶນໄທ ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈໃນຕະຫຼາດລາວ ເຊິ່ງໄດ້ລະບຸວ່າ “ນັກລົງທຶນຄວນເຂົ້າມາສຶກສາ ແລ້ວຕັດສິນໃຈຢ່າງວ່ອງໄວ ຖ້າຫາກພົບວ່າເໝາະກັບທຸລະກິດຂອງຕົນແລ້ວ ກໍຢ່າລັງເລໃຈ ເພາະອາດເສຍໂອກາດໄດ້ງ່າຍ” ນອກຈາກນີ້ ທ່ານທູດ ຍັງເນັ້ນຕື່ມວ່າ ການຂົນສົ່ງລະບົບລາງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນປີນີ້ ແມ່ນປັດໄຈສຳຄັນຂອງປະເທດລາວ ທີ່ຈະພິກບົດບາດຂອງລາວ ໃນບັນດາປະເທດລຸ່ມແມ່ນ້ຳຂອງ.

“ຖ້າຈະເວົ້າກັນແທ້ໆແລ້ວ ໂຄງການທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດກໍຄື ລົດໄຟ ລາວ-ຈີນ ເພາະຖືວ່າເປັນ Game Changer ສຳລັບລາວ ແລະ ສຳລັບອານຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ ເພາະວ່າເຮັດໃຫ້ພູມິພາກນີ້ ມີທາງລົດໄຟທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ໄປເຖິງຕະຫຼາດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງໂລກ ໃນເວລາ 10-12 ຊົ່ວໂມງ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຂໍ້ຈຳກັດຂອງການພັດທະນາ ສປປ ລາວ ຄືການທີ່ບໍ່ມີເສັ້ນທາງອອກທະເລ ຊ້ຳພັດເປັນການເຂົ້າເຖິງຕະຫຼາດໄດ້ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມີທ່າເຮືອ ແຕ່ກໍຍັງມີຄວາມສາມາດເຊື່ອໄປຫາທ່າເຮືອໄດ້ອີກ ແລະ ຍັງເຮັດໃຫ້ປະເທດໃນອານຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງ ທັງໝົດ ຈະໄດ້ໃຊ້ປະໂຫຍດຮ່ວມກັນໄດ້ນຳອີກ” ທ່ານ ເຈດສະດາ ກ່າວ. ພ້ອມທັງເນັ້ນຕື່ມອີກວ່າ ການປ່ຽນແປງນີ້ ເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ເຄີຍເກີດຂຶ້ນມາກ່ອນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ການພັດທະນາ ສປປ ລາວ ປ່ຽນແປງໄປໄດ້ຫຼາຍ.

ພ້ອມກັນນັ້ນ, ຍັງໄດ້ໃຫ້ຄຳແນະນຳ ສຳລັບນັກທຸລະກິດ ແລະ ນັກລົງທຶນ ທີ່ສົນໃຈເຮັດທຸລະກິດໃນລາວ ອີກວ່າ ການທີ່ ສປປ ລາວ ເປັນປະເທດທີ່ຢູ່ຕິດກັບ ໄທ ອາດເຮັດໃຫ້ນັກລົງທຶນໄທຄິດວ່າ ເຂົ້າມາລົງທຶນ ເມື່ອໃດກໍໄດ້ ແຕ່ດ້ວຍປັດໄຈໃນປັດຈຸບັນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ໂລກເຄື່ອນຕົວໄວ ການໃຊ້ຄຳວ່າ “ເມື່ອໃດກໍໄດ້” ຈະກາຍເປັນ “ໝົດໂອກາດ” ໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ.

“ທຸລະກິດໄທເອງ ຕ້ອງພະຍາຍາມສຶກສາໃຫ້ດີ ແລະ ເບິ່ງວ່າ ເຮົາຈະເຮັດແນວໃດ ເພາະໄທ ກັບ ລາວ ນັ້ນຕິດກັນ ເມື່ອເຫັນໂອກາດແລ້ວ ສິ່ງທຳອິດຄືຕ້ອງມາສຶກສາໃຫ້ເຫັນວ່າໂອກາດຢູ່ບ່ອນໃດ ແລ້ວໄປເບິ່ງວ່າ ເຮົາພ້ອມຊ່ຳໃດ ຄວາມຕ້ອງການຂອງເຮົາກົງກັນຊ່ຳໃດ ແລ້ວຖ້າແມ່ນ ກໍຄືຟ້າວດຳເນີນການ ຢ່າປ່ອຍໃຫ້ຄວາມຮູ້ສຶກວ່າ “ເມື່ອໃດກໍໄດ້” ເຂົ້າມາຄອບງຳ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາເສຍໂອກາດ” ທ່ານ ເຈດສະດາກ່າວ.

ນອກຈາກດ້ານເສດຖະກິດແລ້ວ ເອກອັກຄະຣາຊະທູດໄທ ຍັງໄດ້ໃຫ້ສຳພາດ ກັບ ອິນໄຊລາວ ເພີ່ມເຕີມອີກວ່າ: ຈຸດແຂງທີ່ເຮັດໃຫ້ບໍ່ມີຄູ່ປະເທດໃດຄື ລາວ ກັບ ໄທ ກໍຄື ຄວາມສຳພັນໃນພາກປະຊາຊົນ ກັບ ປະຊາຊົນ ເພາະບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ພາສາ ແຕ່ລວມເຖິງທາງດ້ານວັດທະນະທຳ, ສາສະໜາ ແລະ ການຮ່ວມເປັນເຄືອຍາດສອງຝັ່ງຂອງທີ່ໄປມາຫາສູ່ກັນຕະຫຼອດເວລາ ເຊິ່ງລ້ວນເປັນພື້ນທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງ 2 ປະເທດ ໃນການຮ່ວມກັນພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ແລະ ເປັນສຳພັນທະພາບທີ່ແໜ້ນແຟ້ນກັນ ໂດຍທຳມະຊາດອີກດ້ວຍ.

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ສຸກສັນວັນພັກຜ່ອນ ແທ້ບໍ! ເປັນ​ຫຍັງ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ບໍ່ມີຄວາມສຸກເວລາ​​ກັບ​ບ້ານ?

ໃນຊ່ວງປີໃໝ່ທີ່ໄດ້ພັກຍາວແບບນີ້ ຫຼາຍຄົນກໍຫວັງຈະໄດ້ກັບບ້ານເພື່ອໄປພັກຜ່ອນກັບຄອບຄົວ ແລະ ຍາດພີ່ນ້ອງ ແຕ່ສໍາລັບຄົນທີ່ມີເຮືອນ ຫຼື ຄອບຄົວ ບໍ່ແມ່ນ Safe zone ຂອງຕົນເອງແລ້ວ ແນ່ນອນ ຈະບໍ່ມີຄວາມສຸກ ຍ້ອນຫຍັງ? ·      

5 ໂຣກຮ້າຍຕ້ອງລະວັງ ໃນຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ລາວ.

ບຸນປີໃໝ່ລາວ ແມ່ນອີກບຸນໜຶ່ງທີ່ມ່ວນຊື່ນທີ່ທຸກຄົນຈະໄປສົງພຣະ ຫຼິ້ນນໍ້າ ແຕ່ມັນກໍເຕັມໄປດ້ວຍພະຍາດຮ້າຍແຮງຕ່າງໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນຊ່ວງນັ້ນ ເພາະວ່າເປັນລະດູຝົນອາກາດຈະຮ້ອນ ແລະ ຈຳນວນເຊື້ອພະຍາດສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນໄດ້ງ່າຍ ພ້ອມທັງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຈາກກິດຈະກຳຫຼິ້ນນໍ້າໃນບຸນປີໃໝ່ລາວ, ເຊິ່ງເຮົາໄດ້ລວມເອົາ 5 ໂຣກທີ່ເຈົ້າຕ້ອງລະວັງມາໃຫ້ເບິ່ງນໍາກັນ.

Vietjet ເພີ່ມການບໍລິການໃໝ່ໃນ ປະເທດຈີນ ເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນໂຮ່ຈິມິນ ກັບ ຊີອານ.

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 10 ເມສາ, 2024) – ຄວາມຕື່ນເຕັ້ນເທື່ອໃໝ່ກຳລັງຈະເກີດຂຶ້ນ ເພາະວ່າ Vietjet ໄດ້ຂະຫຍາຍເຄືອຂ່າຍການບິນລະຫວ່າງຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນເພີ່ມເຕີມອີກ, ຫຼັງຈາກການເປີດໂຕບໍລິການຖ້ຽວບິນ Shanghai ແລະ Chengdu ໃນຕົ້ນປີນີ້.