Saturday, April 13, 2024
Lenovo

ເຮັດເປັນຂະບວນການ! ປກສ ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ ມ້າງຄະດີລາຍໃຫຍ່ ພ້ອມຂອງກາງຢາບ້າ 33 ລ້ານກວ່າເມັດ ແລະ ຢາໄອສ໌ 500 ກິໂລ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ ປກສ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນວັນທີ 23 ກັນຍາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ສາມາດມ້າງຄະດີຢາເສບຕິດລາຍໃຫຍ່ໄດ້ ແລະ ສາມາດຈັບຜູ້ຖືກຫາ ໄດ້ 3 ຄົນ ລວມມີຂອງກາງ ຢາບ້າ 33.500.000 ເມັດ, ຢາໄອສ໌ 500 ກິໂລກຼາມ, ເຄຕາມິນ 1 ກິໂລກຼາມ ແລະ ເຄື່ອງຂອງກາງອີກຈຳນວນໜຶ່ງ ໄປດຳເນີນຄະດີ.

ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສາມາດຈັບ ທ້າວ ສົມຫວັງວາ ອາຍຸ 34 ປີ ແລະ ນາງ ເຢັງຢາງ ອາຍຸ 18 ປີ (ຜົວ- ເມຍ) ທັງສອງ ຢູ່ບ້ານຮົ່ມເຢັນ ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ໃນເວລາທີ່ຈັບເປົ້າໝາຍ ກໍໄດ້ກວດຄົ້ນລົດກະບະຣີໂວ້ ສີຂາວ ບໍ່ຕິດປ້າຍທະບຽນ ໄດ້ພົບຂອງກາງຢາບ້າ 300.000 ເມັດ ຊຸກເຊື່ອງຢູ່ໃນທ້າຍລົດກະບະຣີໂວ້ ຂອງພວກກ່ຽວ.

ຜ່ານການສອບສວນ ທ້າວ ສົມຫວັງວາ ໄດ້ໃຫ້ການຊັດທອດ ຫາຜູ້ທີ່ຮ່ວມຂະບວນການຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດຮ່ວມກັນອີກ 2 ຄົນ ຊື່ ທ້າວ ດວງແກ້ວ ແລະ ທ້າວ ອາລຸນ ທັງສອງຢູ່ບ້ານສີບຸນເຮືອງ ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ. ຈາກນັ້ນ,ເຈົ້າໜ້າທີ່ ໄດ້ສົມທົບກັບພາກ ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າກວດຄົ້ນເຄຫະສະຖານຂອງພວກກ່ຽວ.

ຜ່ານການກວດຄົ້ນເຄຫະສະຖານຂອງທ້າວ ອາລຸນ ພົບເຫັນຢາບ້າ ຈຳນວນ 200.000 ເມັດ, ເຄຕາມິນ 1 ຖົງ ນໍ້າໜັກ 1 ກິໂລກຼາມ ແລະ ເຄື່ອງຂອງກາງມີຍານພາຫະນະ ຈຳນວນໜຶ່ງ ຈຶ່ງຢຶດໄວ້ເປັນຫຼັກຖານ, ສ່ວນຜູ້ກ່ຽວ ໄດ້ຫຼົບໜີ ກ່ອນເຈົ້າ ໜ້າທີ່ເຂົ້າກວດຄົ້ນ.

ຈາກນັ້ນ,ເຈົ້າໜ້າທີ່ ກໍໄດ້ເຂົ້າກວດຄົ້ນເຄຫະສະຖານຂອງທ້າວ ດວງແກ້ວ ພົບເຫັນຢາບ້າ ຈຳນວນ 33.000.000 ເມັດ ແລະ ຢາໄອສ໌ 500 ກິໂລກຼາມ ຊຸກເຊື່ອງຢູ່ໃນສາງມ້ຽນເຄື່ອງຂອງຜູ້ກ່ຽວ ຈຶ່ງໄດ້ກັກຕົວເປົ້າໝາຍອີກຄົນ ເປັນເມຍ ເຈົ້າຂອງເຮືອນ ຊື່ ນາງ ບ້ຳ ອາຍຸ 41 ປີ. ສ່ວນຜູ້ເປັນຜົວ ທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍຖທກຊັດທອດ ໄດ້ໄຫວຕົວທັນແລ້ວຫຼົບໜີ ກ່ອນເຈົ້າໜ້າທີ່ເຂົ້າກວດຄົ້ນ ເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນເຈົ້າໜ້າທີ່ ປກສ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ພວກສືບຕໍ່ໄລ່ຊອກໄລ່ຈັບຜູ້ທີ່ຖືກຊັດທອດ ມາດຳເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍ.

ທີ່ມາຂ່າວ: ປກສ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ ປກສ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ໃນວັນທີ 23 ກັນຍາ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ສາມາດມ້າງຄະດີຢາເສບຕິດລາຍໃຫຍ່ໄດ້ ແລະ ສາມາດຈັບຜູ້ຖືກຫາ ໄດ້ 3 ຄົນ ລວມມີຂອງກາງ ຢາບ້າ 33.500.000 ເມັດ, ຢາໄອສ໌ 500 ກິໂລກຼາມ, ເຄຕາມິນ 1 ກິໂລກຼາມ ແລະ ເຄື່ອງຂອງກາງອີກຈຳນວນໜຶ່ງ ໄປດຳເນີນຄະດີ.

ໃນເບື້ອງຕົ້ນ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສາມາດຈັບ ທ້າວ ສົມຫວັງວາ ອາຍຸ 34 ປີ ແລະ ນາງ ເຢັງຢາງ ອາຍຸ 18 ປີ (ຜົວ- ເມຍ) ທັງສອງ ຢູ່ບ້ານຮົ່ມເຢັນ ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ, ໃນເວລາທີ່ຈັບເປົ້າໝາຍ ກໍໄດ້ກວດຄົ້ນລົດກະບະຣີໂວ້ ສີຂາວ ບໍ່ຕິດປ້າຍທະບຽນ ໄດ້ພົບຂອງກາງຢາບ້າ 300.000 ເມັດ ຊຸກເຊື່ອງຢູ່ໃນທ້າຍລົດກະບະຣີໂວ້ ຂອງພວກກ່ຽວ.

ຜ່ານການສອບສວນ ທ້າວ ສົມຫວັງວາ ໄດ້ໃຫ້ການຊັດທອດ ຫາຜູ້ທີ່ຮ່ວມຂະບວນການຄ້າຂາຍຢາເສບຕິດຮ່ວມກັນອີກ 2 ຄົນ ຊື່ ທ້າວ ດວງແກ້ວ ແລະ ທ້າວ ອາລຸນ ທັງສອງຢູ່ບ້ານສີບຸນເຮືອງ ເມືອງຕົ້ນເຜິ້ງ. ຈາກນັ້ນ,ເຈົ້າໜ້າທີ່ ໄດ້ສົມທົບກັບພາກ ສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າກວດຄົ້ນເຄຫະສະຖານຂອງພວກກ່ຽວ.

ຜ່ານການກວດຄົ້ນເຄຫະສະຖານຂອງທ້າວ ອາລຸນ ພົບເຫັນຢາບ້າ ຈຳນວນ 200.000 ເມັດ, ເຄຕາມິນ 1 ຖົງ ນໍ້າໜັກ 1 ກິໂລກຼາມ ແລະ ເຄື່ອງຂອງກາງມີຍານພາຫະນະ ຈຳນວນໜຶ່ງ ຈຶ່ງຢຶດໄວ້ເປັນຫຼັກຖານ, ສ່ວນຜູ້ກ່ຽວ ໄດ້ຫຼົບໜີ ກ່ອນເຈົ້າ ໜ້າທີ່ເຂົ້າກວດຄົ້ນ.

ຈາກນັ້ນ,ເຈົ້າໜ້າທີ່ ກໍໄດ້ເຂົ້າກວດຄົ້ນເຄຫະສະຖານຂອງທ້າວ ດວງແກ້ວ ພົບເຫັນຢາບ້າ ຈຳນວນ 33.000.000 ເມັດ ແລະ ຢາໄອສ໌ 500 ກິໂລກຼາມ ຊຸກເຊື່ອງຢູ່ໃນສາງມ້ຽນເຄື່ອງຂອງຜູ້ກ່ຽວ ຈຶ່ງໄດ້ກັກຕົວເປົ້າໝາຍອີກຄົນ ເປັນເມຍ ເຈົ້າຂອງເຮືອນ ຊື່ ນາງ ບ້ຳ ອາຍຸ 41 ປີ. ສ່ວນຜູ້ເປັນຜົວ ທີ່ເປັນເປົ້າໝາຍຖທກຊັດທອດ ໄດ້ໄຫວຕົວທັນແລ້ວຫຼົບໜີ ກ່ອນເຈົ້າໜ້າທີ່ເຂົ້າກວດຄົ້ນ ເຊິ່ງໃນປັດຈຸບັນເຈົ້າໜ້າທີ່ ປກສ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ພວກສືບຕໍ່ໄລ່ຊອກໄລ່ຈັບຜູ້ທີ່ຖືກຊັດທອດ ມາດຳເນີນຄະດີຕາມກົດໝາຍ.

ທີ່ມາຂ່າວ: ປກສ ແຂວງບໍ່ແກ້ວ

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

5 ອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບ “ແອວກໍຮໍ”

ຮອດບຸນປີໃໝ່ລາວ ແອວກໍຮໍເປັນສິ່ງປາສະຈາກບໍ່ໄດ້ເລີຍທີ່ຕ້ອງມີຄຽງຄູ້ກັບການກິນລ້ຽງ ແລະ ການສັງສັນກັບຫໝູ່ເພື່ອນ, ຖ້າຫຼີກລ້ຽງກໍຄວນຫຼີກລ້ຽງ ແຕ່ຫາກວ່າຫຼີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້ແມ່ນໃຫ້ມາຟັງທາງນີ້ ເຮົາຈະແນະນຳກ່ຽວກັບອາຫານທີ່ບໍ່ຄວນກິນກັບແອວກໍຮໍ ເຊິ່ງບາງຄັ້ງອາຫານເຫຼົ່ານີ້ຫຼາຍຄົນອາດຈະສັ່ງກິນກັບເຫຼົ້າ ແຕ່ທີ່ຈິງແລ້ວສາມາດທໍາລາຍສຸຂະພາບຂອງເຈົ້າໃນອະນາຄົດໄດ້ ຈະມີຫຍັງໄປເບິ່ງນໍາກັນເລີຍ.

ສຸກສັນວັນພັກຜ່ອນ ແທ້ບໍ! ເປັນ​ຫຍັງ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ບໍ່ມີຄວາມສຸກເວລາ​​ກັບ​ບ້ານ?

ໃນຊ່ວງປີໃໝ່ທີ່ໄດ້ພັກຍາວແບບນີ້ ຫຼາຍຄົນກໍຫວັງຈະໄດ້ກັບບ້ານເພື່ອໄປພັກຜ່ອນກັບຄອບຄົວ ແລະ ຍາດພີ່ນ້ອງ ແຕ່ສໍາລັບຄົນທີ່ມີເຮືອນ ຫຼື ຄອບຄົວ ບໍ່ແມ່ນ Safe zone ຂອງຕົນເອງແລ້ວ ແນ່ນອນ ຈະບໍ່ມີຄວາມສຸກ ຍ້ອນຫຍັງ? ·      

5 ໂຣກຮ້າຍຕ້ອງລະວັງ ໃນຊ່ວງບຸນປີໃໝ່ລາວ.

ບຸນປີໃໝ່ລາວ ແມ່ນອີກບຸນໜຶ່ງທີ່ມ່ວນຊື່ນທີ່ທຸກຄົນຈະໄປສົງພຣະ ຫຼິ້ນນໍ້າ ແຕ່ມັນກໍເຕັມໄປດ້ວຍພະຍາດຮ້າຍແຮງຕ່າງໆທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນໃນຊ່ວງນັ້ນ ເພາະວ່າເປັນລະດູຝົນອາກາດຈະຮ້ອນ ແລະ ຈຳນວນເຊື້ອພະຍາດສາມາດເພີ່ມຂຶ້ນໄດ້ງ່າຍ ພ້ອມທັງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນຈາກກິດຈະກຳຫຼິ້ນນໍ້າໃນບຸນປີໃໝ່ລາວ, ເຊິ່ງເຮົາໄດ້ລວມເອົາ 5 ໂຣກທີ່ເຈົ້າຕ້ອງລະວັງມາໃຫ້ເບິ່ງນໍາກັນ.