Sunday, May 19, 2024
Lenovo

28 ບ້ານ ຂອງແຂວງເຊກອງ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດ ລົມພະຍຸໂນຣຸ (Noru)

ຕາມການລາຍງານສະພາບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ ຂອງຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ຂັ້ນແຂວງ ວັນທີ 27-29 ກັນຍາ 2022 ໃນທົ່ວແຂວງເຊກອງ ເປັນແຂວງໜຶ່ງທີ ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ ເນື່ອງຈາກໄດ້ມີລົມພາຍຸເຂດຮ້ອນ ໂນຣຸ (Noru) ຫົວທີ 16 ເຂົ້າພັດຜ່ານ ແຂວງເຊກອງ ແລະ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບ ໂດຍກົງຕໍ່ປະຊາຊົນ ພາຍໃນແຂວງ.

ເປັນຕົ້ນແມ່ນມີ ນໍ້າຖ້ວມຂັງ, ນ້ຳປ່າໄຫຼຊຸ, ດິນເຊາະເຈື່ອນຖົມເສັ້ນທາງ, ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບນໍ້າຖ້ວມພື້ນທີ່ຢູ່ອາໃສ, ເຮືອນ, ວັດຖຸສິ່ງຂອງອື່ນໆ, ເນື້ອທີ່ທຳການຜະລິດ, ສັດລ້ຽງຂອງ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ໂຮງຮຽນ, ລະບົບຊົນລະປະທານ. ລະບົບນ້ຳລິນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນມີຄວາມຫ້ຍຸ້ງຍາກໃນການດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນ.

ໃນນີ້, ເມືອງກະລຶມ ແລະ ເມືອງດາກຈຶງ ເປັນເມືອງທີ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍກວ່າໝູ່ ເນື່ອງຈາກມີຊາຍເເດນຕິດກັບ ປະເທດ ສສ ຫວຽດນາມ ຊຶ່ງເປັນເຂດທີ່ມີລົມພາຍຸພັດຜ່ານ, ເຊິ່ງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນໂດຍກົງ, ລວມມີ 28 ບ້ານ, ສູນຫາຍ 1 ຄົນ (ເມືອງດາກຈຶງ), ເສັ້ນທາງ 20 ເສັ້ນ, ລະບົບນໍ້າລິນ 1 ແຫ່ງ, ໄຟຟ້າ 1 ຈຸດ.

ຊຶ່ງຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດຄັ້ງນີ້ ໄດ້ສົ່ງຜົນເສຍຫາຍໃຫ້ກັບ 4 ຕົວເມືອງຄື: ເມືອງລະມາມ ມີ 7 ບ້ານ, ນໍ້າຖ້ວມຂັງ 4 ຈຸດ, ເສັ້ນທາງສັນຈອນບໍ່ໄດ້ 2 ເສັ້ນ;  ເມືອງທ່າແຕງ ມີ 6 ບ້ານ, ນໍ້າຖ້ວມພື້ນທີ່ການຜະລິດ, ເສັ້ນທາງ 2 ຈຸດ, ເມືອງກະລຶມ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 10 ບ້ານ, ລະບົບໄຟຟ້າ 1 ຈຸດ, ລະບົບນ້ຳລິນໃຊ້ການບໍ່ໄດ້ບາງຈຸດ. ດິນເຊາະເຈື່ອນ ຖົມທາງ 9 ເສັ້ນ, ເມືອງດາກຈຶງ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 5 ບ້ານສູນຫາຍ 1 ຄົນ, ລະບົບໄຟຟ້າ 1 ຈຸດ, ລະບົບນໍ້າລິນໃຊ້ການບໍ່ໄດ້ບາງຈຸດ, ດິນເຊາະເຈື່ອນຖົມທາງ 7 ເສັ້ນ (ບໍ່ສາມາດໄປມາໄດ້), ສໍາລັບຂໍ້ມູນຜົນກະທົບ-ຜົນເສຍຫາຍບໍ່ທັນຮູ້ອັນລະອຽດເທື່ອ ຈະມີການລາຍງານໃຫ້ຮັບຊາບພາຍຫຼັງ.

ສຳລັບມາດຕະການແກ້ໄຂ ການຊ່ວຍເຫຼືອສຸກເສີນເບື້ອງຕົ້ນ ຂັ້ນແຂວງໄດ້ອອກແຈ້ງການຂໍ້ມູນຂ່າວສານເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າ ໃຫ້ປະຊາຊົນຮັບຮູ້ເພື່ອກຽມຄວາມພ້ອມຕອບໂຕ້ ແລະ ຮັບມືກັບເຫດການຕ່າງໆໃຫ້ທັນກັບສະພາບການ; ໄດ້ລົງກູ້ໄພຊ່ວຍເຫຼືອສຸກເສີນ ປະຊາຊົນທີ່ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກລົມພະຍຸ ແລະ ນ້ຳປາໄຫຼຫຼາກ, ໂດຍນໍາໃຊ້ເຮືອກູ້ໄພ ຊ່ວຍເຫຼືອຍົກຍ້າຍບຸກຄົນທີ່ຖືກນໍ້າຖ້ວມ ໄປຢູ່ບ່ອນປອດໄພ.

ນອກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຂັ້ນແຂວງ ປະຈຳການ 24 ຊົ່ວໂມງ, ຕິດຕາມ ແລະ ເຝົ້າລະວັງ ພະຍຸໂນຣຸ ເພື່ອກຽມພ້ອມຮັບມື ແລະ ຕອບໂຕ້; ໄດ້ຮັບງົບປະມານການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຂັ້ນແຂວງ ເປັນເງິນສົດ ຈຳນວນ 40 ລ້ານກີບ  ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ທີ່ປະສົບໄພພິບັດໃນເບື້ອງຕົ້ນ.

ຂ່າວຈາກ: ພຸດທະສອນ

ຕາມການລາຍງານສະພາບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ ຂອງຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ຂັ້ນແຂວງ ວັນທີ 27-29 ກັນຍາ 2022 ໃນທົ່ວແຂວງເຊກອງ ເປັນແຂວງໜຶ່ງທີ ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດທາງທຳມະຊາດ ເນື່ອງຈາກໄດ້ມີລົມພາຍຸເຂດຮ້ອນ ໂນຣຸ (Noru) ຫົວທີ 16 ເຂົ້າພັດຜ່ານ ແຂວງເຊກອງ ແລະ ໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບ ໂດຍກົງຕໍ່ປະຊາຊົນ ພາຍໃນແຂວງ.

ເປັນຕົ້ນແມ່ນມີ ນໍ້າຖ້ວມຂັງ, ນ້ຳປ່າໄຫຼຊຸ, ດິນເຊາະເຈື່ອນຖົມເສັ້ນທາງ, ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບນໍ້າຖ້ວມພື້ນທີ່ຢູ່ອາໃສ, ເຮືອນ, ວັດຖຸສິ່ງຂອງອື່ນໆ, ເນື້ອທີ່ທຳການຜະລິດ, ສັດລ້ຽງຂອງ ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນ, ໂຮງຮຽນ, ລະບົບຊົນລະປະທານ. ລະບົບນ້ຳລິນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນມີຄວາມຫ້ຍຸ້ງຍາກໃນການດຳລົງຊີວິດປະຈຳວັນ.

ໃນນີ້, ເມືອງກະລຶມ ແລະ ເມືອງດາກຈຶງ ເປັນເມືອງທີ່ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຫຼາຍກວ່າໝູ່ ເນື່ອງຈາກມີຊາຍເເດນຕິດກັບ ປະເທດ ສສ ຫວຽດນາມ ຊຶ່ງເປັນເຂດທີ່ມີລົມພາຍຸພັດຜ່ານ, ເຊິ່ງໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ປະຊາຊົນໂດຍກົງ, ລວມມີ 28 ບ້ານ, ສູນຫາຍ 1 ຄົນ (ເມືອງດາກຈຶງ), ເສັ້ນທາງ 20 ເສັ້ນ, ລະບົບນໍ້າລິນ 1 ແຫ່ງ, ໄຟຟ້າ 1 ຈຸດ.

ຊຶ່ງຜົນກະທົບຈາກໄພພິບັດຄັ້ງນີ້ ໄດ້ສົ່ງຜົນເສຍຫາຍໃຫ້ກັບ 4 ຕົວເມືອງຄື: ເມືອງລະມາມ ມີ 7 ບ້ານ, ນໍ້າຖ້ວມຂັງ 4 ຈຸດ, ເສັ້ນທາງສັນຈອນບໍ່ໄດ້ 2 ເສັ້ນ;  ເມືອງທ່າແຕງ ມີ 6 ບ້ານ, ນໍ້າຖ້ວມພື້ນທີ່ການຜະລິດ, ເສັ້ນທາງ 2 ຈຸດ, ເມືອງກະລຶມ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 10 ບ້ານ, ລະບົບໄຟຟ້າ 1 ຈຸດ, ລະບົບນ້ຳລິນໃຊ້ການບໍ່ໄດ້ບາງຈຸດ. ດິນເຊາະເຈື່ອນ ຖົມທາງ 9 ເສັ້ນ, ເມືອງດາກຈຶງ ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ 5 ບ້ານສູນຫາຍ 1 ຄົນ, ລະບົບໄຟຟ້າ 1 ຈຸດ, ລະບົບນໍ້າລິນໃຊ້ການບໍ່ໄດ້ບາງຈຸດ, ດິນເຊາະເຈື່ອນຖົມທາງ 7 ເສັ້ນ (ບໍ່ສາມາດໄປມາໄດ້), ສໍາລັບຂໍ້ມູນຜົນກະທົບ-ຜົນເສຍຫາຍບໍ່ທັນຮູ້ອັນລະອຽດເທື່ອ ຈະມີການລາຍງານໃຫ້ຮັບຊາບພາຍຫຼັງ.

ສຳລັບມາດຕະການແກ້ໄຂ ການຊ່ວຍເຫຼືອສຸກເສີນເບື້ອງຕົ້ນ ຂັ້ນແຂວງໄດ້ອອກແຈ້ງການຂໍ້ມູນຂ່າວສານເຕືອນໄພລ່ວງໜ້າ ໃຫ້ປະຊາຊົນຮັບຮູ້ເພື່ອກຽມຄວາມພ້ອມຕອບໂຕ້ ແລະ ຮັບມືກັບເຫດການຕ່າງໆໃຫ້ທັນກັບສະພາບການ; ໄດ້ລົງກູ້ໄພຊ່ວຍເຫຼືອສຸກເສີນ ປະຊາຊົນທີ່ປະສົບເຄາະຮ້າຍຈາກລົມພະຍຸ ແລະ ນ້ຳປາໄຫຼຫຼາກ, ໂດຍນໍາໃຊ້ເຮືອກູ້ໄພ ຊ່ວຍເຫຼືອຍົກຍ້າຍບຸກຄົນທີ່ຖືກນໍ້າຖ້ວມ ໄປຢູ່ບ່ອນປອດໄພ.

ນອກນັ້ນ, ຍັງໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດຂັ້ນແຂວງ ປະຈຳການ 24 ຊົ່ວໂມງ, ຕິດຕາມ ແລະ ເຝົ້າລະວັງ ພະຍຸໂນຣຸ ເພື່ອກຽມພ້ອມຮັບມື ແລະ ຕອບໂຕ້; ໄດ້ຮັບງົບປະມານການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກຂັ້ນແຂວງ ເປັນເງິນສົດ ຈຳນວນ 40 ລ້ານກີບ  ເພື່ອນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານຄຸ້ມຄອງໄພພິບັດ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ທີ່ປະສົບໄພພິບັດໃນເບື້ອງຕົ້ນ.

ຂ່າວຈາກ: ພຸດທະສອນ

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ອາຫານທຸກຄາບມີຜົນຕໍ່ການນອນຫຼັບ

ການນອນຫຼັບ ເປັນການພັກຜ່ອນດີທີ່ສຸດສຳລັບຮ່າງກາຍ ເພາະຊ່ວຍເພີ່ມ ແລະຮັກສາປະສິດທິພາບ ການເຮັດວຽກຂອງອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ໃຫ້ສົມບູນແຂງແຮງ. ໃນຂະນະດຽວກັນຜົນເສຍຂອງການນອນບໍ່ພຽງພໍ ຈະເຮັດໃຫ້ຈຸລັງຕ່າງໆ ເສື່ອມສະພາບ, ນຳ້ໜັກເພີ່ມ, ບໍ່ສົດຊື່ນ, ອ່ອນເພຍ ແລະອາລົມປ່ຽນແປງງ່າຍ. ໜຶ່ງໃນເຄັດລັບທີ່ເຮັດໃຫ້ທ່ານນອນຫຼັບໄດ້ດີກໍຄື ອາຫານທຸກຄາບທີ່ທ່ານກິນເຂົ້າໄປນັ້ນເອງ.

ເປີດແອ ນອນຫຼັບໃນລົດ “ສ່ຽງເສຍຊີວິດ”

ຖ້າໃຜຮູ້ໂຕວ່າ ໂຕເອງຕ້ອງຂັບລົດໄກໆ ສິ່ງທຳອິດທີ່ຄວນຄຳນຶງ ກໍຄື ການພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມີສະຕິທີ່ດີ, ບໍ່ຫຼັບໃນ. ຖ້າພັກຜ່ອນມາບໍ່ພຽງພໍ ຮ່າງກາຍຈະອ່ອນເພຍ ຮູ້ສຶກເຫງົານອນຈົນຕ້ອງຢຸດນອນພັກຜ່ອນແຄມທາງ ຊຶ່ງມັນເປັນສິ່ງທີ່ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດຂອງການນອນໃນລົດ, ແຕ່ດ້ວຍຄວາມຮັກສະບາຍ ຄົນສ່ວນຫຼາຍຈຶ່ງເລືອກທີ່ຈະເປີດແອລົດປະໄວ້ຂະນະນອນຫຼັບນັ້ນ ຖືເປັນສິ່ງອັນຕະລາຍຕໍ່ຊີວິດ.

ປະໂຫຍດຈາກ “ຜັກຂະ” ຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ

ຜັກຂະ ຫຼື ຜັກເນົ່າ ເປັນຜັກພື້ນບ້ານຂອງລາວ ປະຊາຊົນຊາວລາວນິຍົມປູກໄວ້ຕາມແຄມຮົ້ວເຮືອນຂອງຕົນເອງ ໂດຍຄຸນລັກສະນະເດັ່ນຂອງ "ຜັກຂະ" ກໍຄື ເປັນພືດຕະກູນຖົ່ວທີ່ມີໜາມແຫຼມຄົມຕາມກິ່ງກ້ານ, ມີກິ່ນຮຸນແຮງ ບາງທ້ອງຖິ່ນເອີ້ນ ຜັກຂະຕາມກິ່ນວ່າ “ຜັກເນົ່າ”.