Wednesday, May 22, 2024
Lenovo

ຕ້ອນຮັບ! ທ່ານນາງ ດຣ ໂຣຢິງຣູ ແຈັກກະຣິນ ຜູ້ຕາງຫນ້າອົງການອະນະໄມໂລກ ປະຈຳລາວຄົນໃຫມ່

ທ່ານນາງ ດຣ ໂຣຢິງຣູ ແຈັກກະຣິນ ໄດເເຂົ້າຮັບຕໍາແໜ່ງຜູ້ຕາງຫນ້າອົງການອະນະໄມໂລກ ປະຈຳລາວຄົນໃຫມ່ ໃນໂອກາດທີ່ທ່ານມາຮັບຫນ້າທີ່ໃຫມ່ເປັນຜູ້ຕາງຫນ້າອົງການອະນະໄມໂລກຄົນໃຫມ່ ເພື່ອປະຕິບັດຫນ້າທີ່ເປັນປະທານຮ່ວມຂອງຄະນະກຳມະທິການດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບຈາກທ່ານ ຮສ ດຣ ພູທອນເມືອງປາກ ປະທານອົງການກາແດງແຫ່ງຊາດລາວ ໃນຖານະທີ່ເປັນປະທານຄະນະກຳມະທິການປະສານງານຂອງປະເທດລາວສຳລັບທຶນຊ່ວຍເຫລືອລ້າຈາກກອງທຶນໂລກ.

ທ່ານນາງ ດຣ ໂຣຢິງຣູ ແຈັກກະຣິນ ໄດເເຂົ້າຮັບຕໍາແໜ່ງຜູ້ຕາງຫນ້າອົງການອະນະໄມໂລກ ປະຈຳລາວຄົນໃຫມ່ ໃນໂອກາດທີ່ທ່ານມາຮັບຫນ້າທີ່ໃຫມ່ເປັນຜູ້ຕາງຫນ້າອົງການອະນະໄມໂລກຄົນໃຫມ່ ເພື່ອປະຕິບັດຫນ້າທີ່ເປັນປະທານຮ່ວມຂອງຄະນະກຳມະທິການດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບຈາກທ່ານ

ນັບແຕ່ປີ 2003 ເປັນຕົ້ນມາກອງທຶນໂລກໃຫ້ການສະຫນັບສະຫນູນດ້ານງົບປະມານຊ່ວຍເຫືລອລາວມາຕະຫລອດ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນ ແລະກ້າວໄປເຖິງການຢຸດຕິພະຍາດເອສ, ວັນນະໂລກ ແລະໄຂ້ມາລາເລຍ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ,ເຊິ່ງໄດ້ຕິດພັນກັບເບົ້າຫມາຍສະຫັດສະວັດທີ່ຍືນຍົງເຖິງປີ 2030, ເຊີງອິກ 3 ປີ ຈະຕ້ອງໄດ້ທົບທວນຄືນ ຕົວຊີ້ວັດ, ຄວາມຄືບຫນ້າຂອງໂຄງການ, ເພື່ອຮ່າງບົດສະເຫນີໂຄງການຂໍງົບປະມານສະຫນັບສະຫນູນໂຄງການຮອບໃຫມ່ ເພື່ອພັດທະນາສຸຂະພາບ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂື້ນເທື່ອລະກ້າວໆ.

ທັງສອງຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລືກັນໃນຫຼາຍນຫຼາຍບັນຫາເຊັ່ນ ການກະກຽມສ້າງບົດສະເຫນີໂຄງການເພື່ອສືບຕໍ່ຂໍທຶນຊ່ວຍເຫລືອຈາກກອງທຶນໂລກຮອບໃຫມ່ ໄລຍະແຕ່ ປີ 2024 ເຖິງ 2026, ຍຸດຖະສາດກອງທຶນໂລກ, ແຜນຕໍ່ສູ້ກັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີ ແລະ ມີຄວາມສຸກຢູ່ໃນໂລກ, ເຊິ່ງໄດ້ກຳນົດວິໄສທັດ: “ໂລກທີ່ປະສະຈາກພະຍາດເອສ, ວັນນະໂລກ, ໄຂ້ຍຸງ ໂດຍມີຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ສຸຂະພາບ”.

ທີ່ມາ: Lao National Radio

ທ່ານນາງ ດຣ ໂຣຢິງຣູ ແຈັກກະຣິນ ໄດເເຂົ້າຮັບຕໍາແໜ່ງຜູ້ຕາງຫນ້າອົງການອະນະໄມໂລກ ປະຈຳລາວຄົນໃຫມ່ ໃນໂອກາດທີ່ທ່ານມາຮັບຫນ້າທີ່ໃຫມ່ເປັນຜູ້ຕາງຫນ້າອົງການອະນະໄມໂລກຄົນໃຫມ່ ເພື່ອປະຕິບັດຫນ້າທີ່ເປັນປະທານຮ່ວມຂອງຄະນະກຳມະທິການດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບຈາກທ່ານ ຮສ ດຣ ພູທອນເມືອງປາກ ປະທານອົງການກາແດງແຫ່ງຊາດລາວ ໃນຖານະທີ່ເປັນປະທານຄະນະກຳມະທິການປະສານງານຂອງປະເທດລາວສຳລັບທຶນຊ່ວຍເຫລືອລ້າຈາກກອງທຶນໂລກ.

ທ່ານນາງ ດຣ ໂຣຢິງຣູ ແຈັກກະຣິນ ໄດເເຂົ້າຮັບຕໍາແໜ່ງຜູ້ຕາງຫນ້າອົງການອະນະໄມໂລກ ປະຈຳລາວຄົນໃຫມ່ ໃນໂອກາດທີ່ທ່ານມາຮັບຫນ້າທີ່ໃຫມ່ເປັນຜູ້ຕາງຫນ້າອົງການອະນະໄມໂລກຄົນໃຫມ່ ເພື່ອປະຕິບັດຫນ້າທີ່ເປັນປະທານຮ່ວມຂອງຄະນະກຳມະທິການດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບຈາກທ່ານ

ນັບແຕ່ປີ 2003 ເປັນຕົ້ນມາກອງທຶນໂລກໃຫ້ການສະຫນັບສະຫນູນດ້ານງົບປະມານຊ່ວຍເຫືລອລາວມາຕະຫລອດ ເພື່ອຫລຸດຜ່ອນ ແລະກ້າວໄປເຖິງການຢຸດຕິພະຍາດເອສ, ວັນນະໂລກ ແລະໄຂ້ມາລາເລຍ ຢູ່ໃນ ສປປ ລາວ ,ເຊິ່ງໄດ້ຕິດພັນກັບເບົ້າຫມາຍສະຫັດສະວັດທີ່ຍືນຍົງເຖິງປີ 2030, ເຊີງອິກ 3 ປີ ຈະຕ້ອງໄດ້ທົບທວນຄືນ ຕົວຊີ້ວັດ, ຄວາມຄືບຫນ້າຂອງໂຄງການ, ເພື່ອຮ່າງບົດສະເຫນີໂຄງການຂໍງົບປະມານສະຫນັບສະຫນູນໂຄງການຮອບໃຫມ່ ເພື່ອພັດທະນາສຸຂະພາບ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນໃຫ້ດີຂື້ນເທື່ອລະກ້າວໆ.

ທັງສອງຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລືກັນໃນຫຼາຍນຫຼາຍບັນຫາເຊັ່ນ ການກະກຽມສ້າງບົດສະເຫນີໂຄງການເພື່ອສືບຕໍ່ຂໍທຶນຊ່ວຍເຫລືອຈາກກອງທຶນໂລກຮອບໃຫມ່ ໄລຍະແຕ່ ປີ 2024 ເຖິງ 2026, ຍຸດຖະສາດກອງທຶນໂລກ, ແຜນຕໍ່ສູ້ກັບການແຜ່ລະບາດຂອງພະຍາດເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີ ແລະ ມີຄວາມສຸກຢູ່ໃນໂລກ, ເຊິ່ງໄດ້ກຳນົດວິໄສທັດ: “ໂລກທີ່ປະສະຈາກພະຍາດເອສ, ວັນນະໂລກ, ໄຂ້ຍຸງ ໂດຍມີຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ສຸຂະພາບ”.

ທີ່ມາ: Lao National Radio

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

3 ຍຸກ ທີ່ພຣະພຸດທະສາສະໜາ ເຂົ້າມາປະເທດລາວ.

ພຣະພຸດທະສາສະນາ ເປັນສາສະໜາປະຈຳຊາດລາວ ເຊິ່ງໄດ້ເຂົ້າມາຕັ້ງໝັ້ນໃນດິນແດນອານາຈັກລ້ານຊ້າງເທິງສອງຟາກຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງ, ແລະ ສ່ວນທີ່ເປັນປະເທດລາວເຮົານີ້ ຫຼາຍກວ່າ ໒໐໐໐ ປີ, ຄືພ້ອມກັບການເຂົ້າມາຂອງພຣະພຸດທະສາສະໜາໃນບັນດາປະເທດສຸວັນນະພູມ ຫຼື ແຫຼມທອງນີ້, ເຊິ່ງຫຼັກຖານທາງສາສະໜາວັດຖຸ, ສາສະໜາສະຖານ ໄດ້ປາກົດຕົວສອງຝາກຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ

Vietjet ກ້າວ​ໄປ​ອີກຂັ້ນ ​ໃນ​ຖານະ​​ສາຍ​ການ​ບິນ​ທຳອິດ ​ທີ່​ໃຫ້ບໍລິການຖ້ຽວ​ບິນ​​ກົງ​ລະຫວ່າງ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ​ແລະ Hiroshima.

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 22 ພຶດສະພາ 2024) - Vietjet ມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະເປີດເສັ້ນທາງບິນກົງເຊື່ອມຕໍ່ຮ່າໂນ້ຍ, ນະຄອນຫຼວງຂອງຫວຽດນາມ ກັບນະຄອນ Hiroshima ຂອງຍີ່ປຸ່ນ. ຖ້ຽວ​ບິນໃໝ່​ນີ້​ແມ່ນ​ເສັ້ນທາງ​ສາຍ​ການບິນ​ທີ 8 ຂອງ​ສອງ​ປະ​ເທດ ​ແລະ ​ເປັນ​ສາຍ​ການບິນ​ກົງ​ສາຍ​ດຽວ​ລະຫວ່າງ Hiroshima ​ແລະ ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ຫຼຸດຜ່ອນ​ເວລາ​ເດີນທາງ​ລົງ ​ແລະ ມອບ​ປະສົບ​ການ​ໃນ​ການ​ເດີນທາງ​ລະຫວ່າງ​ສອງ​ປະເທດ.

“ວັນວິສາຂະບູຊາ” ວັນສຳຄັນຂອງພຸດທະສາສະໜາ

“ວິສາຂະບູຊາ” ຫຍໍ້ມາຈາກ ຄຳວ່າ “ວິສາຂະ ປຸນນະມີດິຖີບູຊາ” ແປວ່າ ການບູຊາໃນວັນເພັງເດືອນ ວິສາຂະ ຫຼື ເດືອນ 6 ວັນວິສາຂະບູຊາ ຖືເປັນວັນສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນທາງພຣະພຸດທະສາສະໜາ ເພາະເປັນວັນທີ່ເກີດ 3 ເຫດ ການອັດສະຈັນທີ່ສໍາຄັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວຊີວິດຂອງອົງສົມເດັດພຣະສັມມາສັມພຸດທະເຈົ້າ ໃນວັນເພັງ ຂຶ້ນ 15 ຄໍ່າ ເດືອນ 6 ແຕ່ກໍນັບວ່າເປັນຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຫ່າງກັນຫຼາຍປີ ເຊິ່ງເຫດການອັດສະຈັນທັງ 3 ນັ້ນໄດ້ແກ່: ການປະສູດ, ຕັດສະຮູ້ ແລະ ປະຣິນິພານ ຂອງພຣະພຸດທະເຈົ້າ.