Saturday, May 25, 2024
Lenovo

ນ້ຳຕົກຕາດຜາສ້ວມ ແຫ່ງທ່ອງທ່ຽວທາງທຳມະຊາດ ຂອງເມືອງບາຈຽງ

ນ້ຳຕົກຕາດຜາສ້ວມ ເປັນຕາດທີ່ມີຄວາມສວຍສົດງົດງາມ, ມີປ່າໄມ້ທີ່ອຸດົມສົມບູນ ເຕັມໄປດ້ວຍທຳມະຊາດ ແລະ ນ້ຳໃສສະອາດ, ນ້ຳຈະງາມໃນຊ່ວງເດືອນ ຕຸລາ ຮູບຮ່າງຂອງຕາດຈະມີລັກສະນະເປັນຜາລຽນຕັ້ງເປັນລະບຽບ ມີຄວາມສູງປະມານ 5-7 ແມັດ ແລະ ມີກະແສນ້ຳທີ່ໄຫຼຜ່ານຕາມຜາຫີນດັ່ງກ່າວ  ເຊິ່ງນ້ຳຕົກທີ່ໄຫຼຈາກຫ້ວຍຈຳປີ ອັນມີຈຸດກຳເນີດຈາກ ພູເທວະດາ, ເມືອງປາກຊ່ອງ ເຊິ່ງເປັນສາຍນ້ຳທີ່ໄຫຼຈາກໃຕ້ໄປຫາເໜືອ ທີ່ຜ່ານຫີນທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ມີລັກສະນະເປັນໂງ່ນຫີນ ຮູບຮ່າງຄືກັບຫ້ອງນອນຂອງຄູ່ບ່າວສາວ.

ນ້ຳຕົກຕາດຜາສ້ວມ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານໜອງກອກ ຄຸ້ມບ້ານໂດນ,  ເມືອງບາຈຽງ,  ແຂວງຈຳປາສັກ ຫ່າງຈາກຕົວເມືອງປາກເຊປະມານ 24 ກິໂລແມັດ ຕາມເສັ້ນທາງເລກທີ 23 ຈະຜ່ານທາງແຍກເຂົ້າຄອນພະເພັງ ຕ້ອງລ້ຽວໃຫ້ໄປຊື່ ຈົນຮອດຫຼັກ ກມ ທີ່ 21 ແລ້ວລ້ຽວຊ້າຍເຂົ້າໄປອີກປະມານ 3 ກິໂລແມັດ ກໍຈະຮອດອຸທິຍານເມືອງບາຈຽງ ແລ້ວລ້ຽວຊ້າຍເຂົ້າໄປອີກ 1 ກິໂລແມັດ ຈະຮອດ ນ້ຳຕົກຕາດຜາສ້ວມ.

ພາຍໃນບໍລິເວນຕາດຜາສ້ວມ ຈະມີການບໍລິການທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວເຊັ່ນ: ຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານຂາຍສິ່ງຂອງທີ່ລະນຶກ ເພື່ອເປັນຂອງຝາກຂອງຕ້ອນ, ຫ້ອງນ້ຳ ແລະ ການໃຫ້ຂໍ້ມູນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ຈາກພະນັກງານນຳທ່ຽວປະຈຳທ້ອງຖິ່ນ ນອກນັ້ນຍັງມີປ້າຍຫ້າມ ແລະ ປ້າຍບອກທາງໃນການຍ່າງ ໄປສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວນຳອີກ.

ການເຂົ້າເຖິງຕາດຜາສ້ວມ ແມ່ນສະດວກສະບາຍ ເພາະເປັນທາງປູຢາງ ແລະລົດທຸກຊະນິດສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້.

ນອກນັ້ນ ຍັງມີໝູ່ບ້ານຊົນເຜົ່າ 8 ຊົນເຜົ່າ ທີ່ຮວບຮວມເອົາພິພິດຕະພັນຂອງຊົນເຜົ່າ ມາຮວມກັນ ເພື່ອມາວາງສະແດງໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຊົມ ເຊັ່ນ: ເຜົ່າກະລ່ຽງ, ເຜົ່າກະຕ້າງ, ເຜົ່າອາລັກ, ເຜົ່າກະຕູ ແລະ ຍັງມີເຮືອນເສົາດຽວ ເຊິ່ງແຕ່ກ່ອນເພິ່ນບອກວ່າ: ເປັນເຮືອນທີ່ສ້າງໄວ້ເພື່ອບ່າວສາວ ມາລົມກັນ ແຕ່ການລົມກັນໃນທີ່ນີ້ ແມ່ນລົມກັນພຽງແຕ່ຊົ່ວໂມງດຽວ ຖ້າມັກຮັກກັນແລ້ວ ແມ່ນໃຫ້ພໍ່ແມ່ມາສູ່ຂໍ ດັ່ງນັ້ນ, ນ້ຳຕົກຕາດຜາສ້ວມ ຈຶ່ງເປັນສິ່ງຈູງໃຈໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວພາກັນຢາກມາທ່ຽວຢູ່ສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້.                                                                                           

ນ້ຳຕົກຕາດຜາສ້ວມ ເປັນຕາດທີ່ມີຄວາມສວຍສົດງົດງາມ, ມີປ່າໄມ້ທີ່ອຸດົມສົມບູນ ເຕັມໄປດ້ວຍທຳມະຊາດ ແລະ ນ້ຳໃສສະອາດ, ນ້ຳຈະງາມໃນຊ່ວງເດືອນ ຕຸລາ ຮູບຮ່າງຂອງຕາດຈະມີລັກສະນະເປັນຜາລຽນຕັ້ງເປັນລະບຽບ ມີຄວາມສູງປະມານ 5-7 ແມັດ ແລະ ມີກະແສນ້ຳທີ່ໄຫຼຜ່ານຕາມຜາຫີນດັ່ງກ່າວ  ເຊິ່ງນ້ຳຕົກທີ່ໄຫຼຈາກຫ້ວຍຈຳປີ ອັນມີຈຸດກຳເນີດຈາກ ພູເທວະດາ, ເມືອງປາກຊ່ອງ ເຊິ່ງເປັນສາຍນ້ຳທີ່ໄຫຼຈາກໃຕ້ໄປຫາເໜືອ ທີ່ຜ່ານຫີນທີ່ມີຂະໜາດໃຫຍ່ ທີ່ມີລັກສະນະເປັນໂງ່ນຫີນ ຮູບຮ່າງຄືກັບຫ້ອງນອນຂອງຄູ່ບ່າວສາວ.

ນ້ຳຕົກຕາດຜາສ້ວມ ຕັ້ງຢູ່ບ້ານໜອງກອກ ຄຸ້ມບ້ານໂດນ,  ເມືອງບາຈຽງ,  ແຂວງຈຳປາສັກ ຫ່າງຈາກຕົວເມືອງປາກເຊປະມານ 24 ກິໂລແມັດ ຕາມເສັ້ນທາງເລກທີ 23 ຈະຜ່ານທາງແຍກເຂົ້າຄອນພະເພັງ ຕ້ອງລ້ຽວໃຫ້ໄປຊື່ ຈົນຮອດຫຼັກ ກມ ທີ່ 21 ແລ້ວລ້ຽວຊ້າຍເຂົ້າໄປອີກປະມານ 3 ກິໂລແມັດ ກໍຈະຮອດອຸທິຍານເມືອງບາຈຽງ ແລ້ວລ້ຽວຊ້າຍເຂົ້າໄປອີກ 1 ກິໂລແມັດ ຈະຮອດ ນ້ຳຕົກຕາດຜາສ້ວມ.

ພາຍໃນບໍລິເວນຕາດຜາສ້ວມ ຈະມີການບໍລິການທີ່ອຳນວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວເຊັ່ນ: ຮ້ານອາຫານ, ຮ້ານຂາຍສິ່ງຂອງທີ່ລະນຶກ ເພື່ອເປັນຂອງຝາກຂອງຕ້ອນ, ຫ້ອງນ້ຳ ແລະ ການໃຫ້ຂໍ້ມູນແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ຈາກພະນັກງານນຳທ່ຽວປະຈຳທ້ອງຖິ່ນ ນອກນັ້ນຍັງມີປ້າຍຫ້າມ ແລະ ປ້າຍບອກທາງໃນການຍ່າງ ໄປສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວນຳອີກ.

ການເຂົ້າເຖິງຕາດຜາສ້ວມ ແມ່ນສະດວກສະບາຍ ເພາະເປັນທາງປູຢາງ ແລະລົດທຸກຊະນິດສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້.

ນອກນັ້ນ ຍັງມີໝູ່ບ້ານຊົນເຜົ່າ 8 ຊົນເຜົ່າ ທີ່ຮວບຮວມເອົາພິພິດຕະພັນຂອງຊົນເຜົ່າ ມາຮວມກັນ ເພື່ອມາວາງສະແດງໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ຊົມ ເຊັ່ນ: ເຜົ່າກະລ່ຽງ, ເຜົ່າກະຕ້າງ, ເຜົ່າອາລັກ, ເຜົ່າກະຕູ ແລະ ຍັງມີເຮືອນເສົາດຽວ ເຊິ່ງແຕ່ກ່ອນເພິ່ນບອກວ່າ: ເປັນເຮືອນທີ່ສ້າງໄວ້ເພື່ອບ່າວສາວ ມາລົມກັນ ແຕ່ການລົມກັນໃນທີ່ນີ້ ແມ່ນລົມກັນພຽງແຕ່ຊົ່ວໂມງດຽວ ຖ້າມັກຮັກກັນແລ້ວ ແມ່ນໃຫ້ພໍ່ແມ່ມາສູ່ຂໍ ດັ່ງນັ້ນ, ນ້ຳຕົກຕາດຜາສ້ວມ ຈຶ່ງເປັນສິ່ງຈູງໃຈໃຫ້ນັກທ່ອງທ່ຽວພາກັນຢາກມາທ່ຽວຢູ່ສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້.                                                                                           

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

ຜ້າເຊັດມືໃນເຮືອນຄົວ ມີເຊື້ອໂຣກຫຼາຍທີ່ສຸດ

ມະຫາວິທະຍາໄລ ອະຣິໂຊນາ ຄົ້ນພົບວ່າ: ຜ້າເຊັດມືໃນເຮືອນຄົວ ແລະ ຢູ່ຕາມຫ້ອງນໍ້າ ນັ້ນ ມີເຊື້ອໂຣກຫຼາຍທີ່ສຸດ. ມະຫາວິທະຍາໄລ ດັ່ງກ່າວຄົ້ນຄວ້າສຶກສາເລື່ອງນີ້ ແລະໄດ້ເປີດເຜີຍວ່າ: ຜ້າທີ່ໃຊ້ໃນເຮືອນຄົວ ມີເຊື້ອແບັດເທີເຣຍ ໂຄລິຟອມ ຈັບຢູ່ຫຼາຍເຖິງ 80% ໂດຍທີ່ເຊື້ອໂຣກຈຳພວກນີ້ ມີຢູ່ຕາມລະບົບທາງເດີນອາຫານ ນັບທັງມະນຸດ ແລະສັດ. ນອກນີ້ ຍັງພົບເຊື້ອ ອີໂຄໄລ ປົນເປື້ອນຢູ່ອີກ 25%.

ນ້ຳຕົກຕາດ ຫ້ວຍປາຕີນ ຄວາມອຸດົມສົມບູນທີ່ຫາຊົມໄດ້ຍາກ

ແຂວງ ໄຊສົມບຸູນ ຖືວ່າເປັນແຂວງໃໝ່ ທີ່ຫາກໍຕັ້ງຂຶ້ນບໍ່ພໍເທົ່າໃດປີ ແລະ ກໍເປັນອີກແຂວງໜຶ່ງທີ່ ມີທ່າແຮງຫຼາຍ ດ້ານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ທ່າແຮງທາງດ້ານກະສິກຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ອື່ນໆ ເຊິ່ງເລີ່ມມີບົດບາດຫຼາຍຂຶ້ນໃນໄລຍະຫຼັງໆມານີ້. ເມື່ອເວົ້າເຖິງການທ່ອງທ່ຽວຂອງແຂວງ ໄຊສົມບູນ ແລ້ວ ກໍມີສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ໜ້າສົນໃຈຫຼາຍແຫ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແຕ່ສະຖານທີ່ ທີ່ເພິ່ນຄົ້ນພົບຂຶ້ນມາໃໝ່ ແມ່ນນ້ຳຕົກຕາດ ຫ້ວຍປາຕີນ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ບ້ານ ຜາສະຫງົບ, ເມືອງ ອະນຸວົງ, ແຂວງ ໄຊສົມບູນ.

“ຄິດລົບ” ໂຣກຫົວໃຈກໍ່ໂຕ

ນັກວິທະຍາສາດໃນ ນະຄອນ ນິວຢ໋ອກ ໄດ້ທຳການວິໄຈ ພົບວ່າ ອາລົມໃນດ້ານລົບ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມຕຶງຄຽດ, ໃຈຮ້າຍ, ຄວາມກັງວົນ ແລະຊຶມເສົ້າ ບໍ່ພຽງແຕ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການເຮັດວຽກຂອງຫົວໃຈເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເພີ່ມຄວາມສ່ຽງໃນການເກີດໂຣກຫົວໃຈອີກດ້ວຍ.