ມາຮູ້ຈັກ! ອີກມູມໜຶ່ງຂອງສາວ ລິ່ນດ້າ ໃນນາມແມ່ພິມຂອງຊາດ.

ອາຊີບຄູ ເປັນອາຊີບທີ່ໃຫ້ຄວາມຮູ້ໃຫ້ກັບຫຼາຍໆຄົນ ຄຳວ່າ: “ຄູ ຫຼື ແມ່ພິມຂອງຊາດ” ໝາຍເຖິງ ຄົນທີ່ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການ ທີ່ສາມາດຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ນັ້ນໄປສູ່ບຸກຄົນອື່ນໆໄດ້, ມື້ນີ້ Inside Laos ຈະພາທຸກຄົນມາຮູ້ຈັກ ລິ່ນດ້າ ໃນນາມ ຄູສອນພາສາອັງກິດ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນ ສອນຢູ່ຊັ້ນ ມ4 ຢູ່ທີ່ ໂຮງຮຽນ ລິ່ນດ້າ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ.

ລິ່ນດ້າ ບອກວ່າ: ການທີ່ເລືອກຮຽນຄູສາຍພາສາອັງກິດ ເພາະພາສາອັງກິດ ເປັນພາສາກາງ ທີ່ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ ໃຊ້ສື່ສານວຽກງານໃນຫຼາຍໆ ປະເທດ ຈຶ່ງເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມສຳຄັນ ຂອງການຮຽນພາສາອັງກິດ ແລະ ບໍ່ພຽງແຕ່ປະກອບອາຊີບເປັນຄູໄດ້ທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງສາມາດ ປະກອບອາຊີບເປັນນັກແປພາສາ ໃຫ້ກັບຄົນຕ່າງຊາດ ແລະ ເຮັດວຽກນຳອົງກອນໃຫຍ່ໆ ໄດ້ນຳອີກດ້ວຍ, ທີ່ ລິ່ນດ້າເລືອກ ເປັນຄູສອນພາສາອັງກິດ ເພື່ອຢາກນຳເອົາຄວາມຮູ້ ທີ່ຮຽນມາເຜີຍແຜ່ແກ່ປວງຊົນຄົນຮຸ່ນຕໍ່ໄປ ແລະ ເປັນອີກອາຊີບທີ່ ລິ່ນດ້າ ມັກ.

ເມື່ອເວົ້າເຖິງເທັກນິກໃນການສອນ ລິ່ນດ້າ ບອກວ່າ: ເທັກນິກວິທີສອນຂອງຄູແຕ່ລະຄົນ ຈະບໍ່ຄືກັນ, ສ່ວນຂອງ ລິ່ນດ້າ ເອງ ຈະເປັນການວາງບຸກຄະລິກ ຂອງຕົນເອງກ່ອນ ເປັນອັນດັບທຳອິດ, ວາງກົດລະບຽບກ່ອນຂຶ້ນຫ້ອງ ແລະ ສຶກສານັກຮຽນຢ່າງໃກ້ຊິດຕິດແທດ, ສ່ວນເອກະລັກເວລາສອນ ຈະເປັນການເນັ້ນສຽງໃຫ້ຖືກ ນັກຮຽນ ທີີ່ຮຽນນຳຈະຮູ້ເລີຍວ່າ ຂ້ອນຂ້າງຈິງຈັງ ກັບເລື່ອງການອອກສຽງ ພາສາອັງກິດເປັນຫຼັກ.

ປີນີ້ຖືວ່າເປັນປີທີ 2 ທີີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມວັນຄູ ຢ່າງເປັນທາງການ, ຮູ້ຊຶ້ງເຖິງອາຊີບຄູ ກໍຕອນໄດ້ລົງປະຕິບັດ ສອນຕົວຈິງ, ບາງຄັ້ງກໍເມື່ອຍ ແຕ່ວ່າຮູ້ສຶກພູມໃຈ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໜ້າທີ່ ຂອງຄູຢ່າງເຕັມຕົວ ແລະ ພູມໃຈ ທີ່ໄດ້ເປັນໜຶ່ງໃນບຸກຄະລາກອນ ທີ່ສົົ່ງຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ ໄດ້ເຕີບໂຕມາເປັນຜູ້ໃຫຍ່ ທີ່ມີຄຸນນະພາບໃນອະນາຄົດ ພາຍພາກໜ້າ.

ວັນທີ 7 ຕຸລາ ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ຂໍອວຍໄຊໃຫ້ພອນ ໃຫ້ຄູອາຈານ ແລະ ນ້ອງນັກຮຽນທຸກຄົນ ຈົ່ງມີແຕ່ຄວາມສຸກກາຍສະບາຍໃຈ ແລະ ກ້າວໜ້າໃນໜ້າທີ່ການງານ.

ອາຊີບຄູ ເປັນອາຊີບທີ່ໃຫ້ຄວາມຮູ້ໃຫ້ກັບຫຼາຍໆຄົນ ຄຳວ່າ: “ຄູ ຫຼື ແມ່ພິມຂອງຊາດ” ໝາຍເຖິງ ຄົນທີ່ມີຄວາມຮູ້ ແລະ ປະສົບການ ທີ່ສາມາດຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ນັ້ນໄປສູ່ບຸກຄົນອື່ນໆໄດ້, ມື້ນີ້ Inside Laos ຈະພາທຸກຄົນມາຮູ້ຈັກ ລິ່ນດ້າ ໃນນາມ ຄູສອນພາສາອັງກິດ ເຊິ່ງປັດຈຸບັນ ສອນຢູ່ຊັ້ນ ມ4 ຢູ່ທີ່ ໂຮງຮຽນ ລິ່ນດ້າ, ເມືອງ ສີໂຄດຕະບອງ, ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ.

ລິ່ນດ້າ ບອກວ່າ: ການທີ່ເລືອກຮຽນຄູສາຍພາສາອັງກິດ ເພາະພາສາອັງກິດ ເປັນພາສາກາງ ທີ່ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ ໃຊ້ສື່ສານວຽກງານໃນຫຼາຍໆ ປະເທດ ຈຶ່ງເຫັນໄດ້ເຖິງຄວາມສຳຄັນ ຂອງການຮຽນພາສາອັງກິດ ແລະ ບໍ່ພຽງແຕ່ປະກອບອາຊີບເປັນຄູໄດ້ທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງສາມາດ ປະກອບອາຊີບເປັນນັກແປພາສາ ໃຫ້ກັບຄົນຕ່າງຊາດ ແລະ ເຮັດວຽກນຳອົງກອນໃຫຍ່ໆ ໄດ້ນຳອີກດ້ວຍ, ທີ່ ລິ່ນດ້າເລືອກ ເປັນຄູສອນພາສາອັງກິດ ເພື່ອຢາກນຳເອົາຄວາມຮູ້ ທີ່ຮຽນມາເຜີຍແຜ່ແກ່ປວງຊົນຄົນຮຸ່ນຕໍ່ໄປ ແລະ ເປັນອີກອາຊີບທີ່ ລິ່ນດ້າ ມັກ.

ເມື່ອເວົ້າເຖິງເທັກນິກໃນການສອນ ລິ່ນດ້າ ບອກວ່າ: ເທັກນິກວິທີສອນຂອງຄູແຕ່ລະຄົນ ຈະບໍ່ຄືກັນ, ສ່ວນຂອງ ລິ່ນດ້າ ເອງ ຈະເປັນການວາງບຸກຄະລິກ ຂອງຕົນເອງກ່ອນ ເປັນອັນດັບທຳອິດ, ວາງກົດລະບຽບກ່ອນຂຶ້ນຫ້ອງ ແລະ ສຶກສານັກຮຽນຢ່າງໃກ້ຊິດຕິດແທດ, ສ່ວນເອກະລັກເວລາສອນ ຈະເປັນການເນັ້ນສຽງໃຫ້ຖືກ ນັກຮຽນ ທີີ່ຮຽນນຳຈະຮູ້ເລີຍວ່າ ຂ້ອນຂ້າງຈິງຈັງ ກັບເລື່ອງການອອກສຽງ ພາສາອັງກິດເປັນຫຼັກ.

ປີນີ້ຖືວ່າເປັນປີທີ 2 ທີີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມວັນຄູ ຢ່າງເປັນທາງການ, ຮູ້ຊຶ້ງເຖິງອາຊີບຄູ ກໍຕອນໄດ້ລົງປະຕິບັດ ສອນຕົວຈິງ, ບາງຄັ້ງກໍເມື່ອຍ ແຕ່ວ່າຮູ້ສຶກພູມໃຈ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນໜ້າທີ່ ຂອງຄູຢ່າງເຕັມຕົວ ແລະ ພູມໃຈ ທີ່ໄດ້ເປັນໜຶ່ງໃນບຸກຄະລາກອນ ທີ່ສົົ່ງຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນ ໄດ້ເຕີບໂຕມາເປັນຜູ້ໃຫຍ່ ທີ່ມີຄຸນນະພາບໃນອະນາຄົດ ພາຍພາກໜ້າ.

ວັນທີ 7 ຕຸລາ ທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ຂໍອວຍໄຊໃຫ້ພອນ ໃຫ້ຄູອາຈານ ແລະ ນ້ອງນັກຮຽນທຸກຄົນ ຈົ່ງມີແຕ່ຄວາມສຸກກາຍສະບາຍໃຈ ແລະ ກ້າວໜ້າໃນໜ້າທີ່ການງານ.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ເລີ່ມ 4 ມີນາ ຈະປັບຂຶ້ນຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ອອກໜັງສືຜ່ານແດນທົ່ວໄປ

ກົມກົງສຸນ ໄດ້ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ຕາມລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍການປັບປຸງບາງມາດຕາຂອງລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ໃນຂົງເຂດການຕ່າງປະເທດ, ສະບັບເລກທີ 001/ປປທ, ລົງວັນທີ 26 ມັງກອນ 2024, ຈະໄດ້ມີການປັບປຸງຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ຕາມລັດຖະບັນຍັດສະບັບປັບປຸງດັ່ງກ່າວນີ້ ໄດ້ກຳນົດຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນເປັນເງິນໂດລາ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດເກັບໃນລາຄາ ດັ່ງນີ້: ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການອອກໜັງສືຜ່ານແດນ ເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 60 ໂດລາ ແລະ ບໍ່ແມ່ນເອເລັກໂຕຣນິກ ລາຄາ 40 ໂດລາ.

WhatsApp ເພີ່ມຟີເຈີໃໝ່ ສາມາດສະຫຼັບບັນຊີທີ່ໃຊ້ຄົນລະເບີໂທໄດ້.

ຍັງມີຢູ່ບໍ່ຜູ້ທີ່ໃຊ້ເບີຫຼາຍເບີ ເລີຍເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໃຊ້ Whatsapp ຫຼາຍອັບໄປນໍ ປັດຈຸບັນທາງ WhatsApp ໄດ້ອັບບເດດຟີເຈີໃໝ່ເຂົ້າມາເຊິ່ງສາມາດເພີ່ມໄດ້ອີກເບີໂທ ຫຼືເພີ່ມບັນຊີໃໝ່ໄດ້ ເຊິ່ງຖ້າເປັນປົກກະຕິເຮົາຕ້ອງໃຊ້ການໂຄນແອັບຂອງ WhatsApp ເພື່ອມາງານໃຊ້ເບີທີສອງ.

ເປີດນໍາໃຊ້ທາງຫຼວງ ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ.

ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ໄດ້ຈັດພິທີເປີດນໍາໃຊ້ ໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດເລກ 11 ແຕ່ຂົວນໍ້າສັງ ເມືອງສັງທອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຫາ ບ້ານຄົກເຂົ້າດໍ ເມືອງຊະນະຄາມ ແຂວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງໂຄງການກໍ່ສ້າງ ທາງເລກ 11 ມີຄວາມລວງຍາວ 104,98 ກິໂລແມັດ ແລະ ກໍ່ສ້າງທາງຊອຍແຕ່ ບ້ານໂນນສະຫວັນ ຫາ ເທດສະບານ ເມືອງຊະນະຄາມ ລວງຍາວ 16,55 ກິໂລແມັດ ເປັນໂຄງການບຸລິມະສິດຂອງລັດຖະບານ, ນອນຢູ່ໃນແຜນຍຸດທະສາດ ຂອງກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ກໍຄື ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຂອງລັດຖະບານ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!