Wednesday, May 22, 2024
Lenovo

2 ແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ແຂວງຈຳປາສັກ ໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ບໍລິສັດຮ່ວມພັດທະນາສີທັນດອນ ຈຳກັດ ເຂົ້າໄປພັດທະນາ

ອົງການປົກຄອງແຂວງຈຳປາສັກ ມອບ-ຮັບແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ອຸທິຍານນ້ຳຕົກຕາດຄອນພະເພັງ ແລະ ອຸທິຍານນ້ຳຕົກຕາດສົມພະມິດ (ຫຼີຜີ) ໃຫ້ບໍລິສັດຮ່ວມພັດທະນາສີທັນດອນ ຈຳກັດ ເຂົ້າໄປພັດທະນາ ບໍວ່າຈະເປັນເລື່ອງຂອງການກໍ່ສ້າງ-ປັບປຸງສິ່ງນວຍຄວາມສະດວກ ທັກສະໃນການບໍລິການ.

ໃນພິທີມອບ-ຮັບແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວອຸທິຍານນ້ຳຕົກຕາດຄອນພະເພັງ ແລະ ອຸທິຍານນ້ຳຕົກຕາດສົມພະມິດ ລະຫວ່າງທ່ານ ວິໄລວົງ ບຸດດາຄຳ ກໍາມະການສູນກາງພັກ ເລຂາພັກແຂວງ ເຈົ້າແຂວງຈໍາປາສັກ ກັບ ທ່ານ ລີຊຽງ (LI XIANG) ປະທານ ບໍລິສັດຮ່ວມພັດທະນາສີທັນດອນ ຈຳກັດ ຊ້ອງໜ້າບັນດາທ່ານໃນຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ, ກຳມະການພັກແຂວງ, ເຈົ້າເມືອງໆໂຂງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ສຳລັບໜ້າວຽກຈຸດສຸມທີ່ໄດ້ກຳນົດເປັນ 4 ໄລຍະເປັນຕົ້ນ:

  1. ໂຄງການອຸທິຍານນໍ້າຕົກຕາດຄອນພະເພັງ ແລະ ອຸທິຍານນໍ້າຕົກຕາດສົມພະມິດ ແມ່ນຈະໄດ້ມີການປັບປຸງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ (ເປ່ເພ) ກັບມານຳໃຊ້ໄດ້ເປັນປົກກະຕິ.
  2. ເນື້ອທີ່ 51 ເຮັກຕາ ກຳນົດເປັນບ່ອນຈອດລົດສຳລັບແຂກຮ້ານອາຫານ, ໂຮງແຮມ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຄົບຊຸດ ຄາດຄະເນຈະນຳໃຊ້ທຶນເຂົ້າໃສ່ທັງໝົດ 500.000 ໂດລາສະຫະລັດ, ສາມາດຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ 5.000 ຄົນຕໍ່ມື້.
  3. ໄດ້ສຳເລັດການບຸກເບີກເນື້ອທີ່ 125 ເຮັກຕາ ເພື່ອສ້າງເປັນສວນສະໜຸກ, ຫໍພິພິທະພັນ, ຫໍວິທະຍາສາດ, ເຮືອນພັກຕາກອາກາດ ຊຶ່ງໂຄງການເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຫານັກລົງທຶນ.
  4. ນອກນັ້ນ ຍັງມີການຍົກລະດັບໃຫ້ພະນັກງານທີ່ຮັບເຂົ້າມາເຮັດວຽກກັບໂຄງການເປັນຕົ້ນ: ຝຶກທັກສະ ແລະ ສອນພາສາຕ່າງປະເທດ ເຮັດໃຫ້ສາມາດສື່ສານໄດ້ເປັນພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາຈີນ, ສ້າງໃຫ້ເປັນນັກຮັບຕ້ອນທີ່ດີ, ແມ່ບ້ານທີ່ດີ ແລະ ນັກປະສົມເຄື່ອງດື່ມທີ່ສຳນານ ເພື່ອໃຫ້ແຂກ ກໍຄືນັກທ່ອງທ່ຽວເພິ່ງພໍໃຈ ແລະ ປະທັບໃຈກັບການບໍລິການ.

ຂ່າວ-ພາບ: ພຸດທະສິນ ວົງວິໄລທອງ ສະຖານີວິທະຍຸໂທລະພາບ-ໂທລະພາບເມືອງໂຂງ

ອົງການປົກຄອງແຂວງຈຳປາສັກ ມອບ-ຮັບແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ ອຸທິຍານນ້ຳຕົກຕາດຄອນພະເພັງ ແລະ ອຸທິຍານນ້ຳຕົກຕາດສົມພະມິດ (ຫຼີຜີ) ໃຫ້ບໍລິສັດຮ່ວມພັດທະນາສີທັນດອນ ຈຳກັດ ເຂົ້າໄປພັດທະນາ ບໍວ່າຈະເປັນເລື່ອງຂອງການກໍ່ສ້າງ-ປັບປຸງສິ່ງນວຍຄວາມສະດວກ ທັກສະໃນການບໍລິການ.

ໃນພິທີມອບ-ຮັບແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວອຸທິຍານນ້ຳຕົກຕາດຄອນພະເພັງ ແລະ ອຸທິຍານນ້ຳຕົກຕາດສົມພະມິດ ລະຫວ່າງທ່ານ ວິໄລວົງ ບຸດດາຄຳ ກໍາມະການສູນກາງພັກ ເລຂາພັກແຂວງ ເຈົ້າແຂວງຈໍາປາສັກ ກັບ ທ່ານ ລີຊຽງ (LI XIANG) ປະທານ ບໍລິສັດຮ່ວມພັດທະນາສີທັນດອນ ຈຳກັດ ຊ້ອງໜ້າບັນດາທ່ານໃນຄະນະປະຈຳພັກແຂວງ, ກຳມະການພັກແຂວງ, ເຈົ້າເມືອງໆໂຂງ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

ສຳລັບໜ້າວຽກຈຸດສຸມທີ່ໄດ້ກຳນົດເປັນ 4 ໄລຍະເປັນຕົ້ນ:

  1. ໂຄງການອຸທິຍານນໍ້າຕົກຕາດຄອນພະເພັງ ແລະ ອຸທິຍານນໍ້າຕົກຕາດສົມພະມິດ ແມ່ນຈະໄດ້ມີການປັບປຸງສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ (ເປ່ເພ) ກັບມານຳໃຊ້ໄດ້ເປັນປົກກະຕິ.
  2. ເນື້ອທີ່ 51 ເຮັກຕາ ກຳນົດເປັນບ່ອນຈອດລົດສຳລັບແຂກຮ້ານອາຫານ, ໂຮງແຮມ ແລະ ສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຄົບຊຸດ ຄາດຄະເນຈະນຳໃຊ້ທຶນເຂົ້າໃສ່ທັງໝົດ 500.000 ໂດລາສະຫະລັດ, ສາມາດຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວໄດ້ 5.000 ຄົນຕໍ່ມື້.
  3. ໄດ້ສຳເລັດການບຸກເບີກເນື້ອທີ່ 125 ເຮັກຕາ ເພື່ອສ້າງເປັນສວນສະໜຸກ, ຫໍພິພິທະພັນ, ຫໍວິທະຍາສາດ, ເຮືອນພັກຕາກອາກາດ ຊຶ່ງໂຄງການເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຫານັກລົງທຶນ.
  4. ນອກນັ້ນ ຍັງມີການຍົກລະດັບໃຫ້ພະນັກງານທີ່ຮັບເຂົ້າມາເຮັດວຽກກັບໂຄງການເປັນຕົ້ນ: ຝຶກທັກສະ ແລະ ສອນພາສາຕ່າງປະເທດ ເຮັດໃຫ້ສາມາດສື່ສານໄດ້ເປັນພາສາອັງກິດ ແລະ ພາສາຈີນ, ສ້າງໃຫ້ເປັນນັກຮັບຕ້ອນທີ່ດີ, ແມ່ບ້ານທີ່ດີ ແລະ ນັກປະສົມເຄື່ອງດື່ມທີ່ສຳນານ ເພື່ອໃຫ້ແຂກ ກໍຄືນັກທ່ອງທ່ຽວເພິ່ງພໍໃຈ ແລະ ປະທັບໃຈກັບການບໍລິການ.

ຂ່າວ-ພາບ: ພຸດທະສິນ ວົງວິໄລທອງ ສະຖານີວິທະຍຸໂທລະພາບ-ໂທລະພາບເມືອງໂຂງ

More from author

Related posts

ຂໍຂອບໃຈນຳຜູ້ສະໜັບສະໜູນ

Latest posts

3 ຍຸກ ທີ່ພຣະພຸດທະສາສະໜາ ເຂົ້າມາປະເທດລາວ.

ພຣະພຸດທະສາສະນາ ເປັນສາສະໜາປະຈຳຊາດລາວ ເຊິ່ງໄດ້ເຂົ້າມາຕັ້ງໝັ້ນໃນດິນແດນອານາຈັກລ້ານຊ້າງເທິງສອງຟາກຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງ, ແລະ ສ່ວນທີ່ເປັນປະເທດລາວເຮົານີ້ ຫຼາຍກວ່າ ໒໐໐໐ ປີ, ຄືພ້ອມກັບການເຂົ້າມາຂອງພຣະພຸດທະສາສະໜາໃນບັນດາປະເທດສຸວັນນະພູມ ຫຼື ແຫຼມທອງນີ້, ເຊິ່ງຫຼັກຖານທາງສາສະໜາວັດຖຸ, ສາສະໜາສະຖານ ໄດ້ປາກົດຕົວສອງຝາກຝັ່ງແມ່ນ້ຳຂອງເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ

Vietjet ກ້າວ​ໄປ​ອີກຂັ້ນ ​ໃນ​ຖານະ​​ສາຍ​ການ​ບິນ​ທຳອິດ ​ທີ່​ໃຫ້ບໍລິການຖ້ຽວ​ບິນ​​ກົງ​ລະຫວ່າງ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ​ແລະ Hiroshima.

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 22 ພຶດສະພາ 2024) - Vietjet ມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະເປີດເສັ້ນທາງບິນກົງເຊື່ອມຕໍ່ຮ່າໂນ້ຍ, ນະຄອນຫຼວງຂອງຫວຽດນາມ ກັບນະຄອນ Hiroshima ຂອງຍີ່ປຸ່ນ. ຖ້ຽວ​ບິນໃໝ່​ນີ້​ແມ່ນ​ເສັ້ນທາງ​ສາຍ​ການບິນ​ທີ 8 ຂອງ​ສອງ​ປະ​ເທດ ​ແລະ ​ເປັນ​ສາຍ​ການບິນ​ກົງ​ສາຍ​ດຽວ​ລະຫວ່າງ Hiroshima ​ແລະ ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ຫຼຸດຜ່ອນ​ເວລາ​ເດີນທາງ​ລົງ ​ແລະ ມອບ​ປະສົບ​ການ​ໃນ​ການ​ເດີນທາງ​ລະຫວ່າງ​ສອງ​ປະເທດ.

“ວັນວິສາຂະບູຊາ” ວັນສຳຄັນຂອງພຸດທະສາສະໜາ

“ວິສາຂະບູຊາ” ຫຍໍ້ມາຈາກ ຄຳວ່າ “ວິສາຂະ ປຸນນະມີດິຖີບູຊາ” ແປວ່າ ການບູຊາໃນວັນເພັງເດືອນ ວິສາຂະ ຫຼື ເດືອນ 6 ວັນວິສາຂະບູຊາ ຖືເປັນວັນສໍາຄັນທີ່ສຸດໃນທາງພຣະພຸດທະສາສະໜາ ເພາະເປັນວັນທີ່ເກີດ 3 ເຫດ ການອັດສະຈັນທີ່ສໍາຄັນ ກ່ຽວກັບເລື່ອງລາວຊີວິດຂອງອົງສົມເດັດພຣະສັມມາສັມພຸດທະເຈົ້າ ໃນວັນເພັງ ຂຶ້ນ 15 ຄໍ່າ ເດືອນ 6 ແຕ່ກໍນັບວ່າເປັນຊ່ວງໄລຍະເວລາທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ຫ່າງກັນຫຼາຍປີ ເຊິ່ງເຫດການອັດສະຈັນທັງ 3 ນັ້ນໄດ້ແກ່: ການປະສູດ, ຕັດສະຮູ້ ແລະ ປະຣິນິພານ ຂອງພຣະພຸດທະເຈົ້າ.