ຈາກຄວາມຄາດຫວັງ ແລະ ຕັ້ງໃຈ ພາໃຫ້ໄດ້ຮັບໃບປະກາດແດງ

ນາງ ຈັນນາລີ ຈັນທະປັນຍາ, 22 ປີ ເປັນນັກສຶກສາຄົນດຽວ ໃນສາຂາ ບໍລິຫານທຸລະກິດທົ່ວໄປ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ທີ່ໄດ້ຮັບໃບປະກາດແດງ ເຊິ່ງຜົນສຳເລັດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເກີດມາຈາກຄວາມຕັ້ງໃຈ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງ ຂອງເຂົາ ທີ່ໄດ້ອົດທົນ, ພະຍາຍາມ, ຕັ້ງໃຈ ແລະ ຊອກສະແຫວງຫາ ຈົນປະສົບຜົນສຳເລັດ.

ຈັນນາລີ ກ່າວວ່າ: ການທີ່ໄດ້ຮັບໃບປະກາດແດງ  ຫຼື ກຽດນິຍົມອັນດັບ 1ຂອງສາຂາ ຮູ້ສຶກດີໃຈຫຼາຍ ເພາະໄດ້ຄາດຫວັງກັບສິ່ງນີ້ມາຕະຫຼອດ ເນື່ອງຈາກວ່າພໍ່ແມ່ທີ່ຄອຍສົ່ງເສີມເຮົາແບບບໍ່ເຄີຍເຮັດໃຫ້ເຮົາຂາດຕົກບົກຜ່ອງໃນດ້ານໃດເລີຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ຄວາມອົບອຸ່ນ, ຄວາມຮັກ, ການຮຽນ, ການເງິນ.

ການທີ່ເພິ່ນເຮັດໃຫ້ເຮົາໄດ້ທຸກຢ່າງແບບນີ້ ຈຶ່ງຢາກຕອບແທນເພິ່ນດ້ວຍ ຄວາມສຳເລັດຂອງຕົນເອງ ແລະ ໃຫ້ເພິ່ນພາກພູມໃຈ ກັບຜົນການຮຽນຂອງເຮົາ, ເຊິ່ງຫວັງມາຕະຫຼອດວ່າຢາກໄດ້ໃບປະກາດແດງ ໃນຊັ້ນມໍ 4 ແລະ ມໍ 7 ແຕ່ກໍພາດບາງຢ່າງໄປ ແລະ ດີໃຈທີ່ສາມາດຍາດມາໄດ້ຕອນຈົບມະຫາວິທະຍາໄລ.

ສຳລັບເທັກນິກທີ່ເຮັດໃຫ້ ຈັນນາລີ ໄດ້ໃບປະກາດແດງ ແມ່ນຍ້ອນຄວາມສະແຫວງຫາ, ດຸໝັ່ນຕະຫຼອດເວລາ, ແບ່ງເວລາໃຫ້ເປັນ, ຢູ່ກັບບົດຮຽນຫຼາຍໆ, ບົດເຝິກຫັດທີ່ອາຈານໃຫ້ ຕ້ອງແກ້ສົ່ງອາຈານທຸກເທື່ອ ນອກຈາກອາຈານໃຫ້ແລ້ວ ຍັງຮຽນເທັກນິກການຮຽນ ຈາກອອນລາຍຕື່ມ ເພາະດຽວນີ້ແມ່ນມີຫຼາຍຊ່ອງທາງທີ່ໃຫ້ເຮົາໄດ້ສຶກສາຢູ່ຕະຫຼອດ.

ຈັນນາລີ ກ່າວອີກວ່າ: ການທີ່ໄດ້ຮັບໃບປະກາດແດງ ອາດເປັນຄວາມສຳເລັດໃນເບື້ອງຕົ້ນຂອງນັກສຶກສາ ແຕ່ສິ່ງທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮຽນຮູ້ຕໍ່ໄປແມ່ນການເລີ່ມຕົ້ນເຂົ້າສູ່ການເຮັດວຽກ ເພາະຫຼັງຈາກທີ່ຈົບການສຶກສາແລ້ວ ກໍຢາກໄປສະໝັກວຽກຢູ່ລັດ ຫຼື ບໍ່ກໍເອກະຊົນບ່ອນທີ່ດີໆ ແລະ ມີຄ່າຕອບແທນທີ່ເໝາະສົມ.

“ຖ້າມີແຕ່ໃບປະກາດແດງ ແຕ່ຄວາມສາມາດບໍ່ມີ ກໍເປັນບັນຫາໃນການສະໝັກວຽກ ເພາະອົງກອນຕ່າງໆ ບໍ່ໄດ້ເບິ່ງພຽງແຕ່ໃບປະກາດພຽງຢ່າງດຽວ ແຕ່ເພິ່ນເບິ່ງຄວາມສາມາດຕົວຈິງຂອງເຮົາຄວບຄູ່ກັນໄປ” ຈັນນາລີ ກ່າວ.

ສຳລັບອານະຄົດ ແມ່ນຢາກເຮັດທຸລະກິດຂາຍເຄື່ອງອອນລາຍ ແລະ ເຮັດຮ້ານອາຫານເປັນຂອງຕົນເອງເພີ່ມ.

ທ້າຍນີ້ຢາກຝາກເຖິງນ້ອງໆ ທີ່ກຳລັງຮຽນຢູ່ ຢາກໃຫ້ຕັ້ງໃຈຮຽນ ເພາະວ່າເຮົາມີໂອກາດໄດ້ຮຽນ ຖືວ່າໂຊກດີທີ່ສຸດແລ້ວ ເຮົາຕ້ອງເຫັນໃຈຄົນທີ່ເຂົາເຈົ້າຢາກຮຽນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮຽນ, ໃນເມື່ອເຮົາໄດ້ຮຽນແລ້ວ ເຮົາຕ້ອງເຮັດໃຫ້ເຕັມທີ່ກັບສິ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ຮັບ, ຢາກປະສົບຜົນສຳເລັດ ຕ້ອງຮູ້ຈັກແບ່ງເວລາໃຫ້ເປັນ, ຕ້ອງໝັ່ນຄົ້ນຄວ້າສະແຫວງຫາຢູ່ຕະຫຼອດ.

ນາງ ຈັນນາລີ ຈັນທະປັນຍາ, 22 ປີ ເປັນນັກສຶກສາຄົນດຽວ ໃນສາຂາ ບໍລິຫານທຸລະກິດທົ່ວໄປ ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ ທີ່ໄດ້ຮັບໃບປະກາດແດງ ເຊິ່ງຜົນສຳເລັດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນເກີດມາຈາກຄວາມຕັ້ງໃຈ ແລະ ຄວາມຄາດຫວັງ ຂອງເຂົາ ທີ່ໄດ້ອົດທົນ, ພະຍາຍາມ, ຕັ້ງໃຈ ແລະ ຊອກສະແຫວງຫາ ຈົນປະສົບຜົນສຳເລັດ.

ຈັນນາລີ ກ່າວວ່າ: ການທີ່ໄດ້ຮັບໃບປະກາດແດງ  ຫຼື ກຽດນິຍົມອັນດັບ 1ຂອງສາຂາ ຮູ້ສຶກດີໃຈຫຼາຍ ເພາະໄດ້ຄາດຫວັງກັບສິ່ງນີ້ມາຕະຫຼອດ ເນື່ອງຈາກວ່າພໍ່ແມ່ທີ່ຄອຍສົ່ງເສີມເຮົາແບບບໍ່ເຄີຍເຮັດໃຫ້ເຮົາຂາດຕົກບົກຜ່ອງໃນດ້ານໃດເລີຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ ຄວາມອົບອຸ່ນ, ຄວາມຮັກ, ການຮຽນ, ການເງິນ.

ການທີ່ເພິ່ນເຮັດໃຫ້ເຮົາໄດ້ທຸກຢ່າງແບບນີ້ ຈຶ່ງຢາກຕອບແທນເພິ່ນດ້ວຍ ຄວາມສຳເລັດຂອງຕົນເອງ ແລະ ໃຫ້ເພິ່ນພາກພູມໃຈ ກັບຜົນການຮຽນຂອງເຮົາ, ເຊິ່ງຫວັງມາຕະຫຼອດວ່າຢາກໄດ້ໃບປະກາດແດງ ໃນຊັ້ນມໍ 4 ແລະ ມໍ 7 ແຕ່ກໍພາດບາງຢ່າງໄປ ແລະ ດີໃຈທີ່ສາມາດຍາດມາໄດ້ຕອນຈົບມະຫາວິທະຍາໄລ.

ສຳລັບເທັກນິກທີ່ເຮັດໃຫ້ ຈັນນາລີ ໄດ້ໃບປະກາດແດງ ແມ່ນຍ້ອນຄວາມສະແຫວງຫາ, ດຸໝັ່ນຕະຫຼອດເວລາ, ແບ່ງເວລາໃຫ້ເປັນ, ຢູ່ກັບບົດຮຽນຫຼາຍໆ, ບົດເຝິກຫັດທີ່ອາຈານໃຫ້ ຕ້ອງແກ້ສົ່ງອາຈານທຸກເທື່ອ ນອກຈາກອາຈານໃຫ້ແລ້ວ ຍັງຮຽນເທັກນິກການຮຽນ ຈາກອອນລາຍຕື່ມ ເພາະດຽວນີ້ແມ່ນມີຫຼາຍຊ່ອງທາງທີ່ໃຫ້ເຮົາໄດ້ສຶກສາຢູ່ຕະຫຼອດ.

ຈັນນາລີ ກ່າວອີກວ່າ: ການທີ່ໄດ້ຮັບໃບປະກາດແດງ ອາດເປັນຄວາມສຳເລັດໃນເບື້ອງຕົ້ນຂອງນັກສຶກສາ ແຕ່ສິ່ງທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮຽນຮູ້ຕໍ່ໄປແມ່ນການເລີ່ມຕົ້ນເຂົ້າສູ່ການເຮັດວຽກ ເພາະຫຼັງຈາກທີ່ຈົບການສຶກສາແລ້ວ ກໍຢາກໄປສະໝັກວຽກຢູ່ລັດ ຫຼື ບໍ່ກໍເອກະຊົນບ່ອນທີ່ດີໆ ແລະ ມີຄ່າຕອບແທນທີ່ເໝາະສົມ.

“ຖ້າມີແຕ່ໃບປະກາດແດງ ແຕ່ຄວາມສາມາດບໍ່ມີ ກໍເປັນບັນຫາໃນການສະໝັກວຽກ ເພາະອົງກອນຕ່າງໆ ບໍ່ໄດ້ເບິ່ງພຽງແຕ່ໃບປະກາດພຽງຢ່າງດຽວ ແຕ່ເພິ່ນເບິ່ງຄວາມສາມາດຕົວຈິງຂອງເຮົາຄວບຄູ່ກັນໄປ” ຈັນນາລີ ກ່າວ.

ສຳລັບອານະຄົດ ແມ່ນຢາກເຮັດທຸລະກິດຂາຍເຄື່ອງອອນລາຍ ແລະ ເຮັດຮ້ານອາຫານເປັນຂອງຕົນເອງເພີ່ມ.

ທ້າຍນີ້ຢາກຝາກເຖິງນ້ອງໆ ທີ່ກຳລັງຮຽນຢູ່ ຢາກໃຫ້ຕັ້ງໃຈຮຽນ ເພາະວ່າເຮົາມີໂອກາດໄດ້ຮຽນ ຖືວ່າໂຊກດີທີ່ສຸດແລ້ວ ເຮົາຕ້ອງເຫັນໃຈຄົນທີ່ເຂົາເຈົ້າຢາກຮຽນ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຮຽນ, ໃນເມື່ອເຮົາໄດ້ຮຽນແລ້ວ ເຮົາຕ້ອງເຮັດໃຫ້ເຕັມທີ່ກັບສິ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ຮັບ, ຢາກປະສົບຜົນສຳເລັດ ຕ້ອງຮູ້ຈັກແບ່ງເວລາໃຫ້ເປັນ, ຕ້ອງໝັ່ນຄົ້ນຄວ້າສະແຫວງຫາຢູ່ຕະຫຼອດ.

More from author

Related posts

Advertismentspot_img

Latest posts

ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ ເມືອງບໍ່ແຕນ ເປີດໃຫ້ທ່ຽວຊົມເປັນທາງການ!

ໃນວັນທີ 23 ກຸມພາ 2024 ທີ່ຜ່ານມາ ໄດ້ມີພິທີເປີດແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວ “ນໍ້າຕົກຕາດສະແນນ” ເມືອງບໍ່ແຕນ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ຢ່າງເປັນທາງການ ໂດຍມີ ທ່ານ ພົນໂທ ສຸວອນ ເລືອງບຸນມີ, ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ພົງສະຫວັນ ສິດທະວົງ, ເຈົ້າແຂວງໄຊຍະບູລີ, ມີຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງ ຍທຂ, ມີພະແນກການກ່ຽວຂອງຂອງແຂວງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ເພງປະກອບຮູບເງົາ “ບໍ່ເຄີຍລືມ” ປ່ອຍອອກມາແລ້ວ!

ຮູບເງົາ "ບໍ່ເຄີຍລືມ" ເປັນຮູບເງົາທີ່ ສົ່ງເສີມການທ່ອງທ່ຽວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ຮີດຄອງປະເພນີ ຂອງລາວເຮົາ ໂດຍ ສະເພາະ ແມ່ນການນຳສະເໜີແຫຼ່ງທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆ ຢູ່ທີ່ ເມືອງ ວັງວຽງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ປັດຈຸບັນໄດ້ປ່ອຍເພງປະກອບຮູບເງົາອອກມາແລ້ວ

Vietjet ເລີ່ມ​ເປີດເສັ້ນ​ທາງ​ບິນກົງທຳ​ອິດ​ເຊື່ອມຕໍ່​ ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ ວຽງ​ຈັນ ແລະ ໂຮ່​ຈີ​ມິນ, ລາຄາປະຢັດພຽງແຕ່ 0 ໂດລາ ເລີ່ມຕົ້ນວັນທີ 1-8 ມີນານີ້

(ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 25 ກຸມພາ 2024) - ສາຍການບິນເອກະຊົນໃຫຍ່ທີ່ສຸດຂອງຫວຽດນາມ Vietjet, ໄດ້ເປີດຖ້ຽວບິນທຳອິດທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ນະຄອນຫຼວງຂອງ ສປປ ລາວ ກັບ ສູນກາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຫວຽດນາມ ນະຄອນໂຮ່ຈີມິນ. ຄາດວ່າຈະເປັນເສັ້ນທາງທີ່ປະຢັດເວລາ ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍສໍາລັບການເດີນທາງລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ພ້ອມທັງມອບໂອກາດໃນການທ່ອງທ່ຽວ, ການຄ້າຂາຍ ແລະ ການພັດທະນາເສດຖະກິດ.

Want to stay up to date with the latest news?

We would love to hear from you! Please fill in your details and we will stay in touch. It's that simple!